Hasan Tahsin

Hasan Tahsin

Hasan Tahsin ya da gerçek adıyla Osman Nevres (1888, Selanik - 15 Mayıs 1919, İzmir), 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan, seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi, yazar ve gazeteci.  BiyografiEğitimiBabasının adı Recep'tir. Tahsin, ilköğretimine Selanik'te bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de eğitim aldığı Şemsi Efendi Okulu'nda başlamış, daha sonra Selanik Feyziye Mektebi'ni bitirmiştir. Bu okulun ardından İttihat ve Terakki tarafından burslu olarak  Paris Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilimler öğrenimi görmüştür. Burada Monj sokağı 51 numaralı apartmanın bir dairesinde, daha sonra emekli olan Tümgeneral Doktor Mazlum Boysan ile birlikte kalmıştır.  Öğrenim gördüğü esnada Trablusgarp'ı işgal eden İtalya'yı protesto etmek için, Mısır'lı öğrenci lideri Şeyh Dayef ile birlikte mitingler düzenlemiştir. BükreşTahsin, Paris'te İttihat ve Terakki Fırkası'nda ve Teşkilat-ı Mahsusa'da  görev almıştır. İstanbul'a döndükten sonra, Osmanlı Devleti aleyhine Balkanları karıştıran İngiliz istihbarat teşkilatı adına çalışan Buxton kardeşlerin bu faaliyetlerini önlemekle görevlendirilmiştir. Buxton kardeşlere Bükreş'te bir tünelde suikast düzenleyen Hasan Tahsin, 10 yıla mahkum edildi. 1916 yılında Almanya'nın Balkanlara girmesi nedeniyle Romanya'dan salıverilmiş ve İstanbul'a dönmüştür.  Adını değiştirmesi ve İzmirYurda döndükten sonra, Verem tedavisi için İsviçre'ye gitmek zorunda kalınca, tanınmamak için pasaportuna Hasan Tahsin'i yazdırdı ve daha sonra hep bu adı kullandı. Hasan Tahsin adı, ""Silah" gazetesini çıkartan ve bu nedenle "Silahçı hasan tahsin" olarak bilinen eski bir bahriye yüzbaşısının adıydı veya Hasan Tahsin Teşkilat-ı Mahsusa'nın silahşörü olarak biliniyordu. Aydoğan Yavaşlı tarafından kaleme alınan, "Ben Hasan Tahsin (İzmirli Çocuk)" isimli kitapta  ise bu olay şöyle anlatılmaktadır; 1914 yılı başları, Osman Nevres İstanbul’a döner. Hacı Adil Bey bir gün onu çağırır. Şişli’de bir apartman dairesinde görüşürler. Eşref Bey, Hacı Adil Bey ve Osman Nevres kalır odada, ötekiler dışarı çıkar. Eşref Bey Teşkilat-ı Mahsusa’nın reisi olarak tanıştırılır. Teşkilat-ı Mahsusa ile tanışması böyle olur. Osman Nevres, Hasan Tahsin adını Teşkilat-ı Mahsusa’ya girmesiyle alır. Çünkü yeni bir kimlik ile bir takım çalışmalar yapacağı söylenir. «Adınız Hasan Tahsin. Bükreş’e gideceksiniz ve… Balkan ülkelerini bize karşı kışkırtan bu iki belayı bir biçimde zararsız hale getireceksiniz.» 1918'de İzmir'e yerleşerek "Hatıra" isimli bir şirket kurar  ve Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti'nin sözcülüğünü yapan Hukuk-u Beşer (İnsan Hakları)  gazetesini yayımlamaya başlar. Gazetedeki yazılarında ise "Vatanperver Hasan Tahsin" lakabını kullanır. Tahsin, yazdığı yazılarla Türkiye'de kadın haklarının savunuculuğunu yapan "İlk erkek"tir. Ayrıca Tahsin, İzmir'e geldiği yıl Sudiye hanımla gizlice evlenmiş, bu evlilikten Mehmet Kemal isimli bir oğulları olmuştur. İlk kurşunİzmir'i Yunan'lılara teslim etmek istemeyenlerce "Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi" isimli bir dernek kurmuşlardı. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece binlerce İzmir'li eski musevi mezarlığında (Maşatlık meydanı) toplanmıştı. Bu esnada İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan ve Yunan zırhlıları İzmir Körfezi'nde bulunuyordu. Kalabalığa hitap eden önemli bir isim, o zamanın Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa'ydı. Belediye Başkanının yanı sıra topluluğa hitap eden bir diğer önemli isim ise Hukuk-u Beşer gazetesinin başyazarı olan Hasan Tahsin'di. Halkı direnmeye çağırıyorlardı. Tahsin, konuşmasında Paris Barış Konferansı kararlarını sert bir dille eleştiriyor, gazetede yazdığı gibi "Burayı Yunan'a vermeyeceğiz. Vermek isteyen kuvvetle paylaşacak kozumuz var" diyordu. Bu geceye yakın akşam üzeri Moralızade Halit Bey, Mustafa Necati ve Ragıp Nurettin'in bir grup vatansever ile birlikte hazırladığı, "Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi" tarafından dağıtılan bildiride; “ ...Ey bedbaht Türk!.. Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster. Tekmil kardeşlerin Maşatlık Meydanındadır. Oraya yüzbinlerle toplan.. Orada zengin, yoksul, bilgin, cahil yok. Fakat Yunan egemenliğini istemeyen bir mutlak çoğunluk var. Geri kalma!.. Binlerler, yüzbinlerle Maşatlık'a koş. Ve Milli Kurul'un buyruğuna uy.. „yazıyordu. 15 Mayıs 1919 sabahı saat yedibuçuk sıralarında Hasan Tahsin Konak Meydanı Kordonboyu'nda koyu renkli takım elbisesi ile bekliyordu. Önce Yunan gemilerinden Patris ve Atronitos isimli gemiler Pasaport'a yanaştı ve bir grup Yunan Efzon Alayı saat 08:55 sıralarında askeri gemiden inerek karaya çıktı. Temiastokles gemisi ise 5. Piyade Alayı'nı Punta iskelesine çıkardı. Bunlar Punta'dan ilerleyerek Kadifekale'yi işgal edeceklerdi. Bu esnada onbinlerce yerli Rum ellerindeki Yunan bayrakları ve çiçekler ile Kordonboyu'nu kaplamışlardı. İzmir'li Rumlar işgal haberini 13 Mayıs Salı günü öğleden sonra Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan albay Mavrudis tarafından okunan Venizelos'un beyannamesiyle öğrenmişlerdi. Kalabalık inen Yunan askerlerine alkış tutuyordu. Gelen askeri tabur, İzmir Metropoliti Hristostomos tarafından takdis edildi. Metropolit Yunan bayrağını öptü ve bu esnada ağladığı görülüyordu. İlk Yunan taburu daha sonra buradan yaya olarak Hükumet konağı, kışla, kokaryalı istikametinden Karantina'ya doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş kolunun baş tarafı kışla hizasını geçip yola saptıktan sonra, Hasan Tahsin kalabalığın arasından sıyrılarak öne geçti. Tahsin'in sesli bir şekilde "Olamaz, olamaz, böyle ellerini sallaya sallaya giremezler" diye söylendiği duyulmuştur. Tahsin daha sonra yanında bulunan revolver ile düşmana ilk ateşi açtı. Tahsin ilk anda isimleri Basile Delaris ve Jorj Papakostos olan iki Efzon askerini öldürmüştü. Bazı anlatımlara göre ise Tahsin sadece Yunan Efzun Alayı'nın bayraktarını öldürdüğü belirtilmekte ve bu görüş daha fazla kabul görmektedir.  Tahsin tabancasındaki tüm fişekleri düşman askerine karşı ateşlemişti. Böyle bir direniş beklemeyen Yunan Alayı şaşırmıştı. Daha sonra ise yanında fazla yandaşı olmayan Tahsin, Yunan Alayı tarafından açılan ateş ve ardından süngüleme sonucunda, Kordonboyu'nda kalabalığın önünde henüz 31 yaşında yaşama veda etti.  Hasan Tahsin'in cesedi ise İzmir Saat Kulesi'nin altında bulunmuştur. Hasan Tahsin'in işgal askerlerine sıktığı ilk kurşun, Türk Kurtuluş mücadelesinde diğer yerlere de örnek teşkil etti. Aydın ve Balıkesir'de işgale karşı direniş baş gösterdi. Çerkez Ethem Yunan işgaline karşı efeleri toparladığı gün Demirci Efe ayağa kalkarak; "Bir genç düşmana ilk kurşunu sıkmış, bundan sonrası bize düşer!" demiştir.  GünümüzdeBazı görüş ve bilgilerİbrani olduğu hakkındaSosyalist yazar Yalçın Küçük 2006 yılında yayımladığı "Gizli Tarih" isimli kitabında, Hasan Tahsin'in İzmir'de ilk kurşunu sıkmadığını, bir kavmin kurşun sıkmak için Hasan Tahsin'i beklemeyeceğini yazmıştır. Ayrıca Küçük, Hasan Tahsin'in mezarının İstanbul ilinde sabetayistlerin mezarlığı olan Bülbül deresinde bulunduğunu, Hasan Tahsin'in İbrani olduğunu, Kazım Karabekir Paşa'nın evrakının buna yeterli delil olduğunu belirtmiştir. Küçük bu iddialarını, 2005 yılında yayımlanan İsyan 1 isimli kitabında da yinelemektedir. Tetikçiliği ve İlk Kurşun hakkındaAraştırmacı, yazar Mustafa Armağan ise, sunumunu yaptığı Tarih Aynası isimli programında; Hasan Tahsin'in Bükreş'te İttihat ve Terakki Fırkası adına işlediği suikast üzerinde durarak, Tahsin'in hali hazırda bir suikastçı ve tetikçi olduğu üzerinde ağırlıkla durmaktadır. Ayrıca Tahsin'in planını işgale karşı direniş gösteren cemiyetlerin istemediği bir şekilde yaptığını, cemiyetlerin ilk kurşunu işgal askerlerinin sıkacağını öngördüğünü ve istediğini, bunun da direnişi daha da güçlendireceğini belirtmesine rağmen kız kardeşi Melek'i koruyarak, İzmir halkını katliama uğrattığını belirtmektedir. Armağan'a göre Tahsin, bir iş adamının çıkarttığı gazetedeki yazılarında ilk başlarda Mondros Ateşkes Anlaşması'nı tasvip eden ve onaylayan, uzlaşmacı türde yazılar yazdığını, ancak Yunan işgaline yakın, bu tavrının değiştiğini ve halkı neredeyse galeyana getirecek tarzda ağır yazılar yazdığını, işgalden bir gün önce Hasan Tahsin'in zengin bir kişi olan Moralızade Halit Beyin yazıhanesine gittiğini, ondan borç para istediğini, Hasan Tahsin'deki şüpheli durumu sezen Halit Bey'in durumu anladığını ve Hasan Tahsin'in üzerinde bulunan silahı alarak çekmecesine koyduğunu, Hasan Tahsin'e ilk kurşunu kendilerinin sıkmayacağını söyledikten sonra para verip eve gönderdiğini belirtmektedir. Ertesi gün yani işgal günü, Hasan Tahsin'in kız kardeşini evden çıkmaması yönünde uyardığını, evden çıktıktan sonra matbaadaki çıraklardan Albert isimli Yahudi bir çocukla kız kardeşine bir not gönderdiğini, bu notta evden asla çıkmamasını, kendisi gelinceye kadar beklemesini, şayet kendisi gelmez ise Mr. Van Der Zee (Henrick, İsveç fahri konsolosu, İstanbul ve İzmir'de bulunan deniz nakliyat şirketi sahibi) isimli şahsın gelerek kendisini alacağını belirtmektedir. 1970 öncesi kaynaklarda yer almamasıAtatürk ve döneminin yazarları ilk kurşunun Hasan Tahsin tarafından atıldığına hiç değinmemiştir. 27 Mayıs Darbesine kadar Hasan Tahsin'in adı dahi fazla anılmamıştır. İlk kurşun hadisesinin günümüzdeki şekli ile bilinirliği 1970 sonrası eserlere dayanmaktadır. 1972 yılında basılan Anıt Adam kitabında Zeynel Kozanoğlu bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: « Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, yakın tarihimizde cereyan etmiş birtakım olayların ve yürütülmüş faaliyetlerin açığa vurulması ve tartışılması sakıncalı görülmüştü. ... Dünya milletlerine, Yunanlıların İzmir'e çıkarken bir zulüm makinası gibi davrandıkları gerçeğini kabul ettirebilmek için çırpındığımız o sıralarda, onlara karşı ilk kurşunun tarafımızdan sıkıldığından da, elbette söz edemezdik. »İlk Kurşun Balıkesir'de atıldıTürk Milli Mücadelesinde bugüne kadar İlk Kurşun'un kim tarafından atıldığına dair çeşitli tezler ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi 18 Mayıs 1919 tarihinde Balıkesir Alaca mescid'de, İzmir'in işgalini protesto amaçlı toplanan bir grubun ilk silahlı mücadeleyi başlattıkları yönündedir.  İlk Kurşun Hatay Dörtyol'da atıldıBir diğeri ise; araştırmacı ve yazar olan Kadir Aslan'ın  yaptığı araştırma doğrultusunda, Mehmet Çavuş olarak bilinen ve daha sonradan Kara soyadını alan Mehmet Kara'nın, 19 Aralık 1918 tarihinde Fransızların Dörtyol'u işgal etmesinin ardından iki Ermeni ile kavga ettiği, bunun üzerine Mehmet Çavuş'u arayan ve köyüne gelen Fransız askerlerine karşı Mehmet Kara'nın silahıyla ilk ateşi açtığı ve vur emri vermesi ile 15 Fransız askerinin öldürüldüğüne dairdir. Kadir Aslan yaptığı araştırmayı Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı'na da gönderdiğini ve olayın canlı şahitleri ile birebir görüşerek kayıt altına aldığını da belirtmektedir. Genelkurmay Başkanlığı'nda Mehmet Kara'nın olayı ile ilgili bilgiler bulunduğu, ancak ilk kurşunu Mehmet Kara'nın sıktığına dair herhangi bir bilgi gelmediği belirtilmektedir. Bu araştırma doğrultusunda Hatay ili Dörtyol ilçesinde 1993 yılında yapılarak açılan "İlk Kurşun Anıtı" isimli bir anıt bulunmakta ve ilçede İlk Kurşun isimli bir İlköğretim okulu eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Yılmaz Güney tarafından yapılacak olan filmŞair, yazar ve gazeteci olan Sunay Akın, sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen olan Yılmaz Güney'in Hasan Tahsin'in yaşamını sinemaya aktarmak istediğini ve bunun Güney'in en büyük düşü olduğunu, gazeteci ve yazar olan Yaşar Aksoy'un ağzından aktarmıştır. Ayrıca yaptığı araştırmada, Hasan Tahsin ile ilgili o yıllarda film için yapılan tüm araştırmaların ilgisizlik yüzünden heba olup gittiğini belirtmiştir.  Okullar ve diğer eserlerOkullarŞehit Gazeteci Hasan Tahsin İlköğretim Okulu , İzmir - Karabağlar - Yeşilyurt semti Refet Bele Mahallesi İlk Kurşun İlköğretim Okulu, İzmir - Karabağlar - Yeni Çamlık semti Barış Mahallesi Adına verilen ödülHasan Tahsin adına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl "Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması" düzenlenmektedir. Yarışma Türkiye'de basın-yayın organlarının düzenlediği yarışmaların en eskisi olma özelliğini taşımaktadır.Anıt heykel ve mezarıİzmir ili Konak ilçesinde aynı zamanda İzmir Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı'nda, meydanın kuzey bölümünde İzmir Büyükşehir Belediye Binasının güneyinde kalan alanda 1973 yılında yapılan Hasan Tahsin İlk Kurşun heykeli ve anıtı bulunmaktadır. Ölümünün yıldönümü olan 15 Mayıs tarihlerinde ve zaman zaman, bazı sivil toplum kuruluşlarınca anıtın önüne çelenk konularak, Hasan Tahsin anılmaktadır. Ayrıca yazar Yaşar Aksoy'un bir ara başkanlığını yürüttüğü "Hasan Tahsin'i Yaşatma Derneği" isimli bir dernek te bulunmaktadır. Kesin olmayan bilgilere göre, Hasan Tahsin'in cenazesi, ailesi tarafından Harmandalı'da bir yakınlarının çiftliğine gömüldü ve gıyabi mezarı İstanbul'da yapıldı.

Hasan Tahsin

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 1.193 hasan tahsin haberi bulunmuştur.
5 kişinin öldüğü katliam gibi kazada TIR şoförü serbest kaldı
5 kişinin öldüğü katliam gibi kazada TIR şoförü serbest kaldıÇanakkale’nin Biga ilçesinde 7 ay önce 3’ü üniversite öğrencisi 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan TIR şoförü, davanın 3’üncü duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
25.07.2022Gündem
10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları: 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Biryay Yayınları Cevap Anahtarı 2021-2022
10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları: 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Biryay Yayınları Cevap Anahtarı 2021-2022Eğitim öğretim hayatında edebiyat dersleri öğrencilerin aldığı derslerden birisidir. Özellikle lise 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı dersleri alırlar. Üniversite giriş sınavı YKS oturumları TYT-AYT gibi merkezi sınavlarda öğrencilerin karşısına çıkan alanlardan bir tanesidir. Ders kitapları her yıl MEB tarafından açıklanan müfredata göre düzenlenmektedir. 10. sınıf edebiyat ders kitabında öğrencilerin kendini geliştirebileceği çeşitli etkinliklerin yanı sıra cevaplayabilecekleri bilgi verici sorular da bulunmaktadır. 2021-2022 yılında 10. sınıf edebiyat ders kitabı Biryay Yayınları cevap anahtarını merak ediyorsanız "10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları" içeriğimize göz atabilirsiniz.
12.07.2022Eğitim
Mirasımız özgürlük
Mirasımız özgürlükTarihi Havagazı Fabrikası’nda açılan Uluslararası Basın Merkezi, sunduğu imkanlarla yerel basını dünyaya bağlayacak
15.06.2022Ege
İzmir polisi hırsızlara göz açtırmıyor
İzmir polisi hırsızlara göz açtırmıyorİzmir’in Karabağlar ilçesinde görev yapan devriye ekipleri, bir market zincirine giren hırsızı suçüstü yakaladı.
6.06.2022Gündem
İstanbul’da 27 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri ve 3 başkomiser bir üst rütbeye terfi etti
İstanbul’da 27 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri ve 3 başkomiser bir üst rütbeye terfi ettiEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından rütbe terfi listeleri açıklandı. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 19 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 8 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 9 emniyet amiri ve 3 başkomiser bir üst rütbeye terfi etti.
22.05.2022Gündem
Sokak ortasında eşini öldürdü! Korkunç detay ortaya çıktı
Sokak ortasında eşini öldürdü! Korkunç detay ortaya çıktıİzmir’in Karabağlar ilçesinde, Şükrü Türkmen (69) sokak ortasında öldürdüğü Nurel Türkmen'i (61), ayrı yaşadığı eşi tarafından daha önce de ölümle tehdit edildiği, bu nedenle de çok fazla dışarı çıkmadığı öğrenildi.
20.05.2022Gündem
Ayrı yaşadığı karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı
Ayrı yaşadığı karısını sokak ortasında defalarca bıçakladıİzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
19.05.2022Gündem
Kardeşini öldüren ağabeye 24 yıl 6 ay hapis
Kardeşini öldüren ağabeye 24 yıl 6 ay hapisKocaeli'de tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı tabancayla vurarak öldüren ağabey Güven Kayacan 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
18.05.2022Gündem
İlk Kurşun Anıtı’nda bağımsızlık buluşması
İlk Kurşun Anıtı’nda bağımsızlık buluşmasıİzmir’in işgalinin başladığı 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerlerine ilk kurşunu atan ve şehit edilen gazeteci Hasan Tahsin, Konak’taki meydanda yer alan İlk Kurşun Anıtı önünde törenle anıldı.
17.05.2022Ege
Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da Romanlarla iftar yaptı
Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da Romanlarla iftar yaptıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Roman vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Program sonrası konuşan Soylu, "Bu ülkede sizin yüzünüzü yere baktırmamak için; ülkemizi zengin, huzurlu ve özgür yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Demesinler ki, bizim mahallemizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumluluğu beceremediler. Az uyuyoruz çok çalışıyoruz" dedi.
22.04.2022Gündem
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı” dedi.
17.04.2022Haberler
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı” dedi.
17.04.2022Siyaset
Bakan Soylu Gaziosmanpaşa’da vatandaşlarla sahurda bir araya geldi
Bakan Soylu Gaziosmanpaşa’da vatandaşlarla sahurda bir araya geldiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarının Gaziosmanpaşa’da düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı.
17.04.2022Siyaset
Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi
Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemiİzmit’te, tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Güven Kayacan (48) hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
13.04.2022Gündem
‘Yeter ki siz ellerinden tutun’
‘Yeter ki siz ellerinden tutun’Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu’nda başkan vekili seçilen ve 30 yıldır Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Sadettin Akçi, İzmir’deki özel çocuklara baba şefkatiyle yaklaşıyor.
21.03.2022Ege
Kardeşini, susturmak isterken öldürdü!
Kardeşini, susturmak isterken öldürdü!İzmit'te, tartıştığı Gökhan Kayacan'ı tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan Güven Kayacan (48), ifadesinde; kardeşinin olay günü alkollü olduğunu, evinin önüne gelip, küfrederek konuştuğunu söyledi. Kayacan, kendisinin de korkutarak susturmak amacıyla tabancayla etrafa ateş açtığını ve öldürme kastı olmadığını öne sürdü.
10.03.2022Gündem
Mucit İle İlgili Cümleler Nelerdir? İçinde Mucit Kelimesi Geçen Örnek Cümleler
Mucit İle İlgili Cümleler Nelerdir? İçinde Mucit Kelimesi Geçen Örnek Cümlelerİcat, daha önce bir örneği ya da benzeri olmayan bir şey yapmak demektir. Bu kelime, divan edebiyatında, eşi benzeri görülmemiş, çok güzel ve nükteli söz söylemek manasında da kullanılır. Yeni bir şey icat eden kişilere ise mucit denir. Mucit ile kaşif birçok kaynakta, aynı anlamda kullanılsa da iki kelimesinin anlamı farklıdır. Mucit, yeni bir şey yapan; kaşif ise yeni bir yer keşfeden demektir. Mucit kelimesinin cümle içinde nasıl kullanıldığını detayları ile derledik.
9.03.2022Eğitim
Bakan Özer: Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık
Bakan Özer: Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdıkGaziosmanpaşa'daki Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında Bakanlığın en bütçesinin İstanbul'a ayrıldığını belirterek eğitim yatırımın bütçesini açıkladı.
8.03.2022Haberler
Bakan Özer: Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık
Bakan Özer: Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdıkGaziosmanpaşa'daki Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında Bakanlığın en bütçesinin İstanbul'a ayrıldığını belirterek eğitim yatırımın bütçesini açıkladı.
8.03.2022Gündem
500 ton narenciye Ukrayna'ya sevk edilmeyi bekliyor
500 ton narenciye Ukrayna'ya sevk edilmeyi bekliyorRusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı ticareti de etkiledi. Zonguldak’tan Ukrayna'ya gitmesi planlanan yük gemisi, 500 ton narenciye ile bekleyişini sürdürüyor.
24.02.2022Ekonomi
Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti
Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybettiCumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Kırklareli milletvekili Hasan Tahsin Uzun (97), Balıkesir'in Erdek ilçesinde vefat etti.
21.02.2022Gündem
Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında 5 riskli bina yıkıldı
Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında 5 riskli bina yıkıldıGaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bugün Sarıgöl Mahallesi’nde çürük ve riskli olduğu tespit edilen birbirinden bağımsız 5 binanın yıkımı gerçekleşti. Yıkımdan önce sürece ilişkin bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Mahalle sakinleriyle anlaşma sağlandı, hızlıca yıkımlara başladık. Burada 850 konut inşa edilecek. Bunların 720 tanesi hak sahibi. Apartmanlar 10,11, 12 katlı olacak” dedi.
8.02.2022Emlak
Hasan Tahsin Koşusu’nda zafer Karamustafa’nın
Hasan Tahsin Koşusu’nda zafer Karamustafa’nın2022 yılı Hasan Tahsin Koşusu’nda jokeyi Halis Karataş ile start alan, Deniz Kurtel’in sahibesi olduğu Karamustafa (Caş-Akay/Bilgin) 1.51.47’lik derecesiyle kupanın sahibi oldu.
26.01.2022Ege
Altay taraftarlarından koreografi şov
Altay taraftarlarından koreografi şovAltay taraftarı, Konyaspor ile oynanan maçta hem Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun açılışı için hem de efsaneleri teknik direktör Mustafa Denizli için koreografi şovu yaptı.
23.01.2022Altay
‘Basın, tozunu silkeleyecek’
‘Basın, tozunu silkeleyecek’5. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nda hem ödüller verildi hem de ifade özgürlüğüne dikkat çekildi
12.01.2022Ege

Benzer Haber Etiketleri

Hasan Tahsin ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.