Kemal Tahir

Kemal Tahir

Türk romancı.Türk edebiyatının en üretken roman yazarlarından birisidir. Sol dünya görüşüne sahip olan yazar, Marksizmi, Türk toplum yapısına uyarlamak için toplumu anlamaya çalışmış; edindiği bilgileri romanları yoluyla okuyuculara aktarmıştır. Yaşamı15 Nisan 1910’da İstanbul’da dünyaya geldi. Gerçek adı İsmail Kemalettin Demir'dir. Babası, II. Abdülhamit’in yaverlerinden Yüzbaşı Tahir Bey; annesi, Osmanlı sarayında Abdülhamit’in kızı Naile Sultan’ın hizmetinde bulunan Nuriye Hanım’dır (Saraydaki adı “Hubser” idi). Ailenin en büyük çocuğu idi.Babasının görevleri nedeniyle ilk öğrenimini imparatorluğun değişik yerlerinde sürdürdü. Ailenin 1923’te İstanbul’a yerleşmesinden sonra eğitimine Galatasaray Lisesi’nde devam etti. Annesinin 1926 yılında veremden ölümü ve babasının ikinci bir evlilik yapması üzerine öğrenimini 10. sınıfta iken bıraktı; önce İstanbul’da avukat kâtipliği, sonra Zonguldak’taki kömür işletmelerinde ambar memurluğu yaptı.Sol düşünceyi benimsemesi1932’de İstanbul’a döndü, Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde röportaj yazarı, çevirmen, düzeltmen olarak çalıştı. 1933’de Kenan Şahabettin, İdris Ahmet, Ziya İlhan, Yakup Kadri, Nuri Tahir, Ertuğrul Şevket, Fakih Özden ve Arif Nihat Asya gibi yazar ve şairlerle “Geçit” adlı bir edebiyat dergisi çıkardı. Geçit Dergisi kadrosundan Ertuğrul Şevket (Avaroğlu), Babıali’de tanıştığı Kerim Sadi Türkiye Komünist Partisi üyesi olan komşusu “Sarı” Mustafa Börklüce ve onun aracılığı ile tanıştığı şair Nazım Hikmet, gibi sosyalist aydınlarla arkadaşlığı sonucu sosyalist fikirleri benimsedi 1934-1936 arasında Yedigün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik yaptı;.Varlık ve Ses dergilerinde takma adlarla şiirler yayımladı, Karagöz gazetesinde başyazarlık, Tan’da yazı işleri müdürlüğü yaptı.İlk kitaplarıİlk kitabı,1936’da yayımladığı “Namık Kemal İçin Diyorlar ki” adlı kitapçık oldu. Kitapçık, Namık Kemal hakkında yaptığı yedi soruluk ankete çeşitli şair ve yazarlar tarafından verilen yanıtlardan oluşmaktaydı. Falih Rıfkı Atay, Vâlâ Nureddin, Hüseyin Cahit Yalçın, Peyami Safa, Ercüment Ekrem Talu, Sadettin Nüzhet Ergun, Kerim Sadi Cerrahoğlu, Dr. Fuad Sabit, Nâzım Hikmet, Hüseyin Avni Şanda ve Suat Derviş’in yanıtlarını ve Kemal Tahir’in onlar hakkındaki saptamalarını içeren kitapçık, edebiyat dünyasında geniş yankı buldu. 1937’de ikinci kitabı olan “Bir Çalgıcının Seyahatı” adlı romanı yayınlandı.İstanbul’un tanınmış gazeteciler arasına giren Kemal Tahir, 1937’de İzmir’de öğretmenlik yapan Fatma İrfan Akersin ile ilk evliliğini yaptı; bu evlilik Kemal Tahir’in 1938’de hapse girmesi nedeniyle devam etmedi ve 1940 yılında boşanma ile sonlandı.Donanma DavasıKemal Tahir, bahriyede görevli kardeşi Nuri Tahir, Nâzım Hikmet, Hamdi Alev, Emine Alev, Hikmet Kıvılcımlı, Fatma Nudiye Yalçı, Kerim Korcan, Mehmet Ali Kantan, Seyfi Tekbilek ve Hüseyin Durugün'le beraber “askeri isyana tahrik ve teşvik” suçlaması ile 13 Haziran 1938’de tutuklandı.Suçlanmasının nedeni astsubay olan kardeşi Nuri Tahir’e Sabahattin Ali’nin bir kitabını vermek idi. “Donanma Davası” veya “Bahriye Olayı” diye adlandırılan bu dava nedeniyle Donanma Komutanlığı Mahkemesi’nde yargılandı, 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.Cezaevi yıllarıÇankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya cezaevlerinde 12 yıl hapis yattı. Hapishanedeki yıllarını okuyarak ve “sarı defterine” yazarak gecirdi. Takma isimle mizah öyküleri ve polisiye romanlar kaleme alan yazar, 1954 yılına kadar “Kemal Tahir” adını eserlerinde kullanamadı "Göl İnsanları"’na alacağı iki öyküsünü hapisteyken Cemalettin "Mahir" takma adıyla Tan’da yayımladı.Hapishane yıllarında Fatma İrfan Hanım’a yazdığı mektuplar “Kemal Tahir'den Fatma İrfan'a Mektuplar” adıyla; Nazım Hikmet’in kendisine yazdığı mektuplar “Kemal Tahir'e Mapushaneden Mektuplar” adıyla basıldı.Cezaevinden çıktıktan sonraki yaşamıYazar, 1950’de çıkan aftan yararlanıp serbest kaldı. Cezaevinden çıkar çıkmaz ikinci eşi Semiha Sıdıka Hanım ile evlendi. Çiftin evliliği Kemal Tahir’in 1973’teki vefatına kadar sürdü; çocukları olmadı 1950’li yıllarda Körduman, Bedri Eser, Samim Aşkın, F. M. İkinci, Nurettin Demir, Ali Gıcırlı gibi takma isimle kitaplar yayımlamayı sürdüren Kemal Tahir’in Amerikalı yazar Mickey Spillane'den çevirdiği “Mayk Hammer” dizisi büyük ilgi gördü. Orijinal kitapların tamamını çevirdikten sonra "Mayk Hammer'in Yeni Maceraları"'nı yazmaya devam etti; böylece Kemal Tahir’in kaleminden dört yeni Mayk Hammer romanı ortaya çıktı6-7 Eylül olayları sırasında bir kez daha tutuklandı, Harbiye Cezaevi’nde 6 ay yattı. 14 ay kadar Aziz Nesin ile birlikte kurdukları Düşün Yayınevi'ni yönetti. Metin Erksan, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz ile senaryo çalışmaları yaptı.Kemal Tahir’in ilk önemli eseri olan 4 bölümlük Göl İnsanları uzun öyküsü Tan gazetesinde tefrika olarak yayınlandı, eser 1955'te kitap olarak basıldı. Bu eserde yıllar sonra ilk defa kendi adını kullandı.Romancılık dönemiGöl İnsanları'nı yayımladığı 1955 yılında bir köy romanı olan Sağırdere romanı da yayımlandı. Sağırdere (1955) ve onun devamı olan Körduman’da (1957) Çorum’un Yamören köyünden Kamil’in serüvenini merkez alarak köylünün sorunlarını, etik değerlerini, köyün ekonomik yapısını, tarih içindeki bağlarından koparmadan sergiledi.Mütareke dönemi İstanbul’unu konu alan Esir Şehrin İnsanları’ndan (1956) sonra yayımlanmış olan Körduman'ı; eşkiyalık olgusuna eğildiği Rahmet Yolları Kesti (1957), Çorum bölgesi insanlarını anlatan roman üçlemesinin ilk iki kitabı Yediçınar Yaylası (1958) ve Köyün Kamburu (1959) izledi (Üçlemenin son kitabı, 1970'de yayınlanan Büyük Mal adlı romandır ).1960’tan sonra tüm dikkatini Osmanlı tarihi ve toplum yapısına yönelterek, devlet, Doğu-Batı çatışması, Batılılaşma ve mülkiyet gibi sorunları derinden kavramaya uğraştı; araştırmaları sonucu resmî tarih söyleminin karşısında, Osmanlı Devleti'nin kültürel ve siyasî mirasını sahiplenen bir romancı haline geldi.Kemal Tahir’in kendisiyle, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet ve Batılılaşma ile hesaplaşmasının sonucu olarak 1965 yılında Yorgun Savaşçı adlı romanı ortaya çıktı. Resmi tarih söylemine aykırı görüşler içeren bu eser, tarihi çarpıtmakla eleştirildi. 1980 yılında romanın TRT tarafından filme çekilmesi ile yeniden gündeme gelen eleştiriler, 1983’te filmin başbakan Bülent Ulusu’nun emri ile yakılmasına yol açtı.1965 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Gazetesi’nde tefrika edilen Bozkırdaki Çekirdek romanı, Kemal Tahir’in çok tartışılan eserlerinden birisi oldu. Bu eserde Köy Enstitülerinin tepeden inmeci bir yaklaşımla kuruluşunu eleştirerek iktidarla ters düştü.1967’de en önemli eserlerinden birisi olan Devlet Ana yayımlandı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ele aldığı bu romdan “kerim devlet” kavarmını ortaya attı; batılılaşmayı eleştirdiİ yerli bir sosyalizm oluşturmaya çalışarak Marksistlerin tepkisini çekti.1968’de Yorgun Savaşçı ile Yunus Nadi Armağanı’nı, Devlet Ana ile Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandı.Kemal Tahir, 1968'de aldığı davet üzerine SSCB'ye gitti. 1970'de akciğer ameliyatı geçiren Tahir, 21 Nisan 1973’te geçirdiği bir kalp krizi sonucu İstanbul’da yaşamını yitirdi. Cenazesi, Sahrayıcedit Mezarlığı’na defnedildi.Ölümünden sonraYazarın “Namuscular”, “Karılar Koğuşu”, “Hür Şehrin İnsanları”, “Dam Ağası”, “Bir Mülkiyet Kalesi” romanları ölümünden sonra yayımlandı.Kemal Tahir kitaplarının yayının devam etmesi için ölümünden sonra eşi tarafından "Kemal Tahir Vakfı" kurulmuş; Kadıköy’deki hayatının son yıllarını geçirdiği ev, ziyarete açılmıştır.Yazarın kitapları Halit Refiğ, Metin Erksan, Atıf Yılmaz gibi yönetmenler tarafından sinemaya aktarılmıştr.Düşünceleri Düşüncelerindeki çıkış noktası Marksizm ile Türkiye gerçeği arasındaki bağlantı sorunuydu. Siyasi eylemlere de katılmış bir yazar olarak, Türkiye'de kendi algıladığı siyasal, sosyal, kültürel yapı ile Marksizmin sunduğu çözüm arasında bir çelişki görüyordu. Türk toplum yaşamına uymadığına inandığı batılılaşmaya ilişkin yargısı da Marksizmi yetersiz bulmasına bağlıydı. Çünkü Marksizm, "Türkiye'de 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin siyasal ve kültürel uygulamalarını bir ticaret burjuvazisi devriminin sonucu" olarak değerlendiriyordu. Kemal Tahir ise böyle bir sınıfın varlığından kuşkuluydu. Böylece hem Marksizmin, hem de batılılaşmanın ürünü olan cumhuriyet dönemi resmi tarih görüşünün aşılması düşüncelerinin temel noktası oldu.Marx ve Engels'in doğu toplumlarıyla ilgili görüşlerini araştırdı. Cumhuriyet dönemi resmi ideolojilerinin dışında kalan Ömer Lütfi Barkan, Mustafa Akdağ, Halil İnalcık, Niyazi Berkes, Şerif Mardin gibi bilim adamlarının eserlerininden vardığı sonuca göre, Osmanlı-Türk toplumu, Marksizmin toplumların sosyo-ekonomik süreçte birbirini izleyen zorunlu aşamalar olarak gördüğü ilkel topluluk / kölecilik / feodalite / kapitalizm sürecinde yer almaz. Kendi kültürel ve sosyal yapısından kaynaklanan çok daha özel bir gelişme süreci, dinamikleri ile yapısal farklılıkları vardır. Bu nedenle batılılaşma, gerekli altyapısı olmayan bir topluma, soyut ve biçimsel bir üstyapı getirme çabasından başka bir şey değildir. Köklü bir ekonomik ve toplumsal devrim yapılmadan başlatılan tepeden inme uygulamalar taklitçiliktir.Bu ana fikir çerçevesinde eserlerinde Osmanlı toplumunun kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve insancıl bir temel üzerine kurulduğunu anlatmayı amaçladı. Romanlarında da "Türk insanı ve Türkiye özeli" olgusunu ortaya çıkarmaya çalışmadı.Roman tamamen içinden çıktığı toplumun yapılanmasına bağımlıdır. Romanı diyalektik bir tür olarak anlamak ve insan muhayyilesine katkısını kavramak, romanın dünyayı belirlemek için sarfettiği çabaların biçimsel gerçekçilik tekniklerinin kullanımına bağlı olduğunu da anlamaktır. Don Kişot' un şövalye romanlarının kahramanlarına benzeme teşebbüsünün gülünçlüğü sadece model imkânsızlığı ışığı altında kavranabilir. Tam bu noktada Kemal Tahir'in önemi belirir. Zira Türk romanında bu meselenin taşını kaldıran ilk romancıdır. Romanları, Osmanlı Devleti'nin XIV. yüzyılda kuruluşundan XX. yüzyıla kadar Türk toplumunda bir Osmanlı sürekliliği arayışıdır.Toplumsal gerçekçi çizgide sürdürdüğü yazarlık yaşamında eserlerinde yalın bir dil kullandı. Bilhassa Orta Anadolu Türkçesini dilinin odak noktasina koydu. Diyaloglarla zenginleştirdi, karizmatik karakterler yarattı.Eserleri Göl İnsanlarıSağırdereEsir Şehrin İnsanlarıKördumanRahmet Yolları KestiYediçınar YaylasıKöyün kamburuKelleci MemetYorgun Savaşçı (roman)Bozkırdaki ÇekirdekDevlet AnaEsir Şehrin MahpusuKurt KanunuBüyük MalYol AyrımıNamusçularKarılar KoğuşuHür Şehrin İnsanlarıDamağasıHarem'de Dört KadınKemal Tahir'e Mapusaneden Mektuplar (Nazım Hikmet'le yazışmaları)[ Notlar / K.Tahir Vakfi çalişmalari]1950 Öncesi Cezaevi Notları1950 Öncesi Şiirler; Ziya İlhan'a MektuplarBatılaşmaÇöküntüKitap NotlarıMektuplarNotlar / Osmanlılık / BizansRoman Notları 1; Topal Kasırga / Darmadağın Olan DevletRoman Notları 2; Batı ÇıkmazıRoman Notları 3; Patriyot Ömer / Gülen Azap ÇıkmazıSanat edebiyat 1Sanat edebiyat 2Sanat edebiyat 3Sanat edebiyat 4Sosyalizm, Toplum ve Gerçek

Kemal Tahir

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 786 kemal tahir haberi bulunmuştur.
Bizim güzel hikâyemiz!
Bizim güzel hikâyemiz!Büyük zafere giden meşakkatli yol, vatanı emperyalist güçlerden temizlemek için gösterilen kudret ve Cumhuriyet ile taçlanan zafer… İşte Türkiye’nin en güzel hikâyesi ve onu en iyi şekilde anlatan kitaplar…
30.10.2023Kültür Sanat
10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları: 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı MEB Yayınları Cevap Anahtarı 2022-2023
10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları: 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı MEB Yayınları Cevap Anahtarı 2022-2023Eğitim öğretim hayatında edebiyat dersleri öğrencilerin aldığı derslerden birisidir. Özellikle lise 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı dersleri alırlar. Üniversite giriş sınavı YKS oturumları TYT-AYT gibi merkezi sınavlarda öğrencilerin karşısına çıkan alanlardan bir tanesidir. Ders kitapları her yıl MEB tarafından açıklanan müfredata göre düzenlenmektedir. 10. sınıf edebiyat ders kitabında öğrencilerin kendini geliştirebileceği çeşitli etkinliklerin yanı sıra cevaplayabilecekleri bilgi verici sorular da bulunmaktadır. 2022-2023 yılında 10. sınıf edebiyat ders kitabı MEB Yayınları cevap anahtarını merak ediyorsanız "10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları" içeriğimize göz atabilirsiniz.
25.08.2023Eğitim
Karaköy’den iyiliğe bir ‘bienal’ esti
Karaköy’den iyiliğe bir ‘bienal’ estiİstanbul Karaköy’de bulunan Salt Galata, 13-16 Nisan tarihleri arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öncülüğünde anlamlı bir girişime ev sahipliğinde bulundu.
19.04.2023Kültür Sanat
Esir Şehrin İnsanları - Kitap Özeti Oku, Konusu, Karakterleri Ve Sayfa Sayısı
Esir Şehrin İnsanları - Kitap Özeti Oku, Konusu, Karakterleri Ve Sayfa SayısıEsir Şehrin İnsanları adlı eser, Esir Şehir üçlemesinin ilk serisi olarak bilinmektedir. Esir Şehrin İnsanları adlı edebi eser de Kemal Tahir tarafından 1920 yılını anlatmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan, Milli Mücadele yıllarına kadar geçen süreci konu alan bir romandır. İşte, Esir Şehrin İnsanları adlı eser hakkında merak edilen detaylar.
12.04.2023Eğitim
Devlet Ana - Kitap Özeti Oku, Konusu, Karakterleri Ve Sayfa Sayısı
Devlet Ana - Kitap Özeti Oku, Konusu, Karakterleri Ve Sayfa SayısıDevlet Ana Kemal Tahir tarafından 1967 yılında kaleme alınmış bir tarihi romandır. Devlet Ana romanı Kemal Tahir’in en önemli ve en ünlü romanları arasında yer almaktadır. Devlet Ana kitabi hakkında merak edilen ayrıntıları derledik.
11.04.2023Eğitim
Karabibik - Kitap Özeti Oku, Konusu, Karakterleri Ve Sayfa Sayısı
Karabibik - Kitap Özeti Oku, Konusu, Karakterleri Ve Sayfa SayısıKarabibik 1980 yılında Nabizade Nazım tarafından kaleme alınan ilk köy romanıdır. Roman Türk Edebiyatında yazılan ilk köy romanı olma niteliğini taşıdığı için ayrı bir yeri vardır. Karabibik kitabı hakkında merak edilenleri derledik.
10.04.2023Eğitim
Kemal Tahir Kimdir? Kısaca Edebi Kişiliği, Eserleri Ve Hayatı Hakkında Bilgiler
Kemal Tahir Kimdir? Kısaca Edebi Kişiliği, Eserleri Ve Hayatı Hakkında BilgilerKemal Tahir 15 Nisan 1910 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Kemalettin demir olan Kemal Tahir gazetelerde başyazarlık ve muhabirlik yapmıştır. Nazım Hikmet ile beraber yargılanıp cezaevine atılmasın sonra kendini edebiyata yöneltmiştir. Kemal Tahir kimdir ve eserleri nelerdir sizler için derledik.
5.04.2023Eğitim
Kemal Tahir külliyatı Ketebe’de
Kemal Tahir külliyatı Ketebe’deKemal Tahir’in tüm kurgu eserleri artık Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.
14.12.2022Kültür Sanat
Gençler kendi öykülerini yazacak
Gençler kendi öykülerini yazacakAkademisyen Ekin Kadir Selçuk ilk öykü kitabı “Gençlik Güzel Şey”de taşrada öğrenciliğin fotoğrafını çekiyor. Selçuk, “İradenin İyimserliğine” inanıyorum. Daha güzel günler neden yaşanmasın?” diyerek okura umut aşılamayı ihmal etmiyor.
11.09.2022Kültür Sanat
Milli Mücadele’nin edebiyata yansıması
Milli Mücadele’nin edebiyata yansımasıKurtuluş Savaşı edebiyatının çekirdeğini, Tetkik-i Mezalim Heyeti’ndeki yazarların kendi tanıklıklarını aktardıkları kitap oluşturur. Hem “rapor” niteliğindeki bu kitap hem de Halide Edip’in “Ateşten Gömlek” romanı “kurucu metinler” olarak Kurtuluş Savaşı anlatılarını çok etkilemiştir.
30.08.2022Gündem
Yol Ayrımı Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Yol Ayrımında Olmak Ne Demek?
Yol Ayrımı Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Yol Ayrımında Olmak Ne Demek?Yol kelimesinden türetilen birçok kelime ve deyim bulunmaktadır. Örneğin yolluk, yolculukta yenmek için hazırlanan yemek demektir. Yoldan çıkmak, doğru yoldan ayrılmak; bir yolunu bulmak ise bir meseleyi çözmek anlamına gelir. Yol ayrımı da en çok kullanılan kalıp ifadelerden biridir. Yol ayrımında olmak deyiminin anlamını örnek cümlelerle derledik.
14.04.2022Eğitim
Ertem Eğilmez kimdir? Senarist Ertem Eğilmez nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte filmleri ve hayatı
Ertem Eğilmez kimdir? Senarist Ertem Eğilmez nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte filmleri ve hayatıHababam Sınıfı serisi ile bilinen Ertem Eğilmez'in hayatı merakla araştırılıyor. Senarist, yapımcı ve yönetmen olarak birçok başarılı eser ortaya koyan Eğilmez, 18 Şubat 1929 tarihinde doğdu. Türk sinemasının önde gelen ismi Ertem Eğilmez aslen nereli?
17.02.2022Cadde
Memduh Ün kimdir, kaç yaşında vefat etti? Memduh Ün ne zaman öldü?
Memduh Ün kimdir, kaç yaşında vefat etti? Memduh Ün ne zaman öldü?Memduh Ün kimdir, kaç yaşında vefat etti? Usta sanatçı Fatma Girik'in ölüm haberinin ardından Memduh Ün'ün biyografisi de araştırılmaya başlandı. Fatma Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri olan Memduh Ün'ün hayatı ile ilgili detaylar haberimizde.
25.01.2022Gündem
Anımsamalar-unutkanlıklar
Anımsamalar-unutkanlıklarHayatta ne yaparsanız yapın, etrafınızı sizinle tartışabilecek akıllı insanlarla çevreleyin...
10.01.2022Ege
‘Ruhu esir olanların bedeni özgür olmaz’
‘Ruhu esir olanların bedeni özgür olmaz’Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Erdoğan, ‘Kültür ve sanatta yapacağımız atılımla ruhumuzu esaretten kurtaracağız ki, bedenimizi de özgür kılabilelim. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacak’ ifadelerini kullandı
22.12.2021Siyaset
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.
21.12.2021Siyaset
‘Meclis’te 1 dakika durmaya hakkı yok’
‘Meclis’te 1 dakika durmaya hakkı yok’Erdoğan, Bingöl’de şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan’a tepkisini sürdürdü. Erdoğan, “Bu siyasetçi müsveddesinin ‘milletvekili’ sıfatında     o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur” dedi.
9.11.2021Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.
8.11.2021Haberler
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazanan isimler belli oldu
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazanan isimler belli olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.
Eskimeyen yazılar
Eskimeyen yazılarHaldun Taner - Hak dostum diye, başlayım söze...
19.09.2021Kültür Sanat
Mektuplardan çıkan sırlar
Mektuplardan çıkan sırlarHilmi Yavuz ile Oktay Akbal’ın mektupları iki usta kalemin hayata dair kavgalarını, üzüntülerini, yaşadıkları zorlukları, dönemin politik olaylarıyla ilgili fikirlerini ve edebiyata dair bakış açılarını okura sunuyor
18.06.2021Kültür Sanat
Toplumcu Gerçekçi Hikaye Yazarları Kimlerdir Ve Eserleri Nelerdir?
Toplumcu Gerçekçi Hikaye Yazarları Kimlerdir Ve Eserleri Nelerdir?Toplumcu gerçekçi akım 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde hem sinema hem de edebiyat alanında ortaya çıkmıştır Sinemada İtalyan Yeni Gerçekçi adıyla bilinen akım, edebiyatta ise başta hikaye ve şiir olmak üzere birçok türü kapsar. Bu akımın temsilcileri sanat toplum içindir ilkesine bağlı kalarak eserler kaleme almıştır. Toplumcu gerçekçi hikaye yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
9.06.2021Eğitim
Kemal Tahir Kimdir? Hayatı, Eserleri, Romanları Ve Edebi Kişiliği
Kemal Tahir Kimdir? Hayatı, Eserleri, Romanları Ve Edebi KişiliğiEdebiyata özel ilgi ve merakı olanların daha yakından tanıdıkları ancak genel kültür bakımından mutlaka hakkında bilgi sahibi olunması gereken Türk edebiyatçı ve yazarlarından birisi Kemal Tahir'dir. Kemal Tahir'i tanımak ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmak kadar eserlerinden mutlaka okumuş olmak da gerekir. İşte, edebiyatçı Kemal Tahir, hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve detaylarını sizler için derledik.
26.05.2021Eğitim
İlk Köy Romanı Nedir Ve Hangi Dönemde Yazılmıştır?
İlk Köy Romanı Nedir Ve Hangi Dönemde Yazılmıştır?Türk Edebiyatında köy ile alakalı pek çok eser ortaya konmuştur. Zamanla köy romanı isimli ayrı bir tür ortaya çıkmıştır. Edebiyat ile ilgilenen kişiler ilk köy romanının ne zaman yazıldığını merak edilmektedir. İlk köy romanı nedir ve hangi dönemde yazılmıştır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
14.05.2021Eğitim
Kemal Tahir: Tarihi farklı yorumlayan romancı
Kemal Tahir: Tarihi farklı yorumlayan romancıTürk edebiyatında köy üzerine yazan, Türk insanı hakkındaki düşünceleri ve tarihi yorumlama biçimiyle hâlâ tartışılmakta olan bir yazar: Kemal Tahir. Biz de bugün hâlâ insanların aklında tonla soru işareti bırakmış bu önemli yazarın hayatına ve edebiyatına Molatik oluyoruz.
21.04.2021Portre

Benzer Haber Etiketleri

Kemal Tahir ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.