Şükrü Saraçoğlu

Şükrü Saraçoğlu

Türk siyaset ve devlet adamı. 1942-46 arasında Türkiye Başbakanı, 1938-42 arasında Türkiye Dışişleri Bakanı, 1948 ile 1950 arasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Saracoğlu, bu görevler dışında 1924 ile 1938 arasında da değişik hükümetlerde Milli Eğitim, Maliye ve Adalet bakanlıkları yapmıştır. İsmet İnönü ile beraber II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi savaşın dışında tutan politikalara yön vermiştir. Ayrıca 1934 ile 1950 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını yürütmüştür. YaşamıGençliği Babası, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden göç ederek Ödemiş'e yerleşen saraç Mehmet Tevfik, annesi ise ev hanımı Şerife Hanım'dır. Ailesinin ilk çocuğudur. İlk ve orta okulu Ödemiş’te okuduktan sonra İzmir İdadisi’ne girdi. İzmir İdadisi'ni birincilikle bitirerek, İstanbul'da Mekteb-i Mülkiye’de eğitimini sürdürdü. 1909 yılında Mekteb-i Mülkiye’yi bitirerek İzmir Valiliği Maiyet Memurluğu’na atandı. İzmir Sultanisi'nde matematik öğretmenliği yapan Saraçoğlu, 1911 yılında İttihat ve Terakki Ticaret Mektebi Müdürlüğü görevine getirildi. 1914 yılının Ocak ayında bir devlet bursu kazanan Saraçoğlu, Belçika'ya öğrenime gitti. Kısa bir süre sonra I. Dünya Savaşı patlayınca hemen İzmir'e döndü. 1915 Mayısı'nda Cenevre Siyasi İlimler Akademisi’nde okumak için İsviçre’ye giderek burada dört yıl kaldı ve bu fakülteyi çok iyi bir dereceyle bitirdi (1918). Mondros Mütarekesi’nden sonra Cenevre’de yakın arkadaşı Mahmut Esat ile birlikte Cenevre Türk Yurdu Derneği’ne üye oldular. Saracoğlu bu cemiyet adına Fransızca bir derginin yayınlanmasını üstlendi, Avrupa kamuoyunda Mondros şartlarının olumsuzluğuna tepki yaratmak için uğraşlar vererek Osmanlı Devleti’nin haklarını savundu. O günlerde İzmir işgal edilince (15 Mayıs 1919) Mahmut Esat'la birlikte Türkiye’ye gideceğini öğrendiği bir İtalyan gemisine kaçak binip yurda döndü. Milli Mücadele'ye katılmak için yola çıktıkları Anadolu'ya vardıklarında, İttihatçı olduklarından şüphelenen Demirci Mehmet Efe tarafından önce gözaltına alındılar, sonra da hapsedildiler. Onları bu durumdan İttihat ve Terakki Ticaret Mekteb-i Müdürlüğünden tanıdığı Celal Bayar kurtardı. Kuşadası, Nazilli ve Aydın yörelerinde kurulan Kuva-yi Milliye hareketlerinin örgütlenmesinde çalıştı. Ocak 1920'de toplanan son Osmanlı Meclisi Mebusanı’na İzmir milletvekili olarak seçildiyse de, İstanbul'un İtilaf Devletleri'nce işgal edilmesi nedeniyle meclise katılamadan Kuşadası'na geri döndü. Siyasi yaşamıSaraçoğlu, üç ay kadar bir süre yaptığı Ödemiş belediye başkanlığından sonra, 1923’te ikinci dönem İzmir mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) katıldı. Fethi Okyar hükümetinde Maarif Vekilliği yapan Saraçoğlu, 1926’da Türk-Yunan Mübadele Komisyonu'nda Türk delegasyonuna başkanlık etti. 1927 ile 1930 arasındaki İsmet İnönü hükümetlerinde maliye vekilliğini üstlendi. Vekilliği sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu. Lozan Antlaşması'nın getirdiği sınırlamaların bitmesinden sonra yeni gümrük tarifelerini uygulamaya koydu. Dış ticarette "kota sistemini" getirdi. Dünyadaki Büyük Bunalım'ın etkilerini azaltmak ve ulusal ekonominin altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülen bir dizi millileştirmede önemli rol oynadı. Vekillikten ayrıldıktan Türk hükümeti adına ekonomik konularda temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gönderildi. Dönüşünden sonra hazırladığı bir rapor, Türk pamuk sanayisinin yeniden düzenlenmesine temel oluşturdu. Saraçoğlu, 1932 yılında Paris’te Osmanlı borçlarının ödeme koşullarının saptanması görüşlerini Türkiye adına yürüttü. 1933’te bir antlaşma imzaladı. Saraçoğlu’nun imzaladığı bu anlaşma ile genç Türkiye Cumhuriyeti’nin maliyesi soluk aldı. 1933-1938 arasında İsmet İnönü ve Celal Bayar hükümetlerinde de Adliye Vekili olarak görev aldı. Adliye vekilliği döneminde genç cumhuriyet’in devlet organlarının kurumlaşmasında da emeği geçen Saraçoğlu, bakanlıkları sırasında avukatlık, hakimlik, icra iflas kanunlarını hazırlamış ve çıkartmış iş esasına dayalı cezaevlerinin oluşmasını ve ilk örnek olarak İmralı’nın kuruluşunu sağlamıştır. Barem ve Emeklilik kanunları da Saraçoğlu’nun zamanında oluşturulmuştur. Dışişleri bakanlığıYakın dostu olan ve aralarında oynadıkları satranç maçlarının ünlü olduğu İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde siyasal yaşamının en önemli görevlerine atandı. Bu görevlerden ilki 1938 ile 1942 arasında, Celal Bayar ve Refik Saydam hükümetlerinde üstlendiği dışişleri bakanlığı oldu. Bu görevi ve daha sonra geldiği başbakanlık görevinde Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nın (1939-1945) dışında tutulması politikasında önemli rol oynadı. Türkiye, II. Dünya Savaşı öncesi Britanya ve Fransa ile işbirliği görüşmeleri yaparken, Kurtuluş Savaşı'ndan beri yakın ilişkiler içinde olsuğu Sovyetler Birliği'nin de Batılı devletlerin yanında yer alacağını umuyordu. Ancak Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı imzalanınca Türkiye, Britanya-Fransız bağlılığında kalmakla Sovyetler Birliği ile ilişkilere devam etmek arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. Türkiye imzaya hazır hale gelen Üçlü İttifak'a (Britanya-Fransa-Türkiye) ters düşmeyen bir Sovyet ittifakı kurmak istiyordu. Sovyetler Birliği de, tamamen değişen uluslararası ortamda ilişkleri yeniden değerlendirme taraftarıydı. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanı Saracoğlu 15 Eylül 1939'da resmen Sovyetler Birliği'ne davet edildi. Sovyet tarafının istekleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanacak görüşemeler üç gün olarak planlanmasına rağmen 25 Eylül ve 1, 13 ve 15 Ekim tarihlerinde dört oturum halinde yapıldı ve 23 güne yayıldı. Josef Stalin ve Vyaçeslav Molotov'un da yer aldığı 25 Eylül'de yapılan ilk görüşmeden sonra Ankara'ya çektiği telgrafta görüşmeyi "boğuşma" olarak niteledirdi. Sovyet tarafının başlıca dört maddede özetelenen talepleri (Türk Boğazlarının Türkiye ve Sovyetler Birliği tarafından ortak olarak savunulması, Montreaux Boğazlar Rejimi'ne Karadeniz'e sahili olmayan devletlerin Boğazlardan geçemeyeceği garantisinin eklenmesi, Türkiye'nin Britanya ve Fransa ile giriştiği ittifak müzakerelerinin istişareye çevrilmesi ve Britanya ile Fransa'nın Sovyetler Birliği ile savaşa girmesi durumunda Üçlü İttifak'ın geçersiz sayılması) Türk tarafınca reddedildi. Görüşmelerden bir sonuç alınamayacağını gören Saracoğlu 17 Ekim'de Moskova'dan ayrıldı ve 20 Ekim 1939'da Türkiye'ye döndü. Saracoğlu bu gezi sırasında yediği bir yemekte kaptığı virüs nedeniyle beyin iltihabına yakalandı. Tedavi edildiği zannedilen hastalık yıllar sonra Saracoğlu'nun ölümüne neden oldu. 1 Eylül 1939'da Polonya'ya giren Almanya, Britanya ve Fransa'nın savaş ilanına da aldırış etmeyerek Belçika, Hollanda, ardından da Fransa'ya saldırdı (Haziran 1940). Alman güçlerinin Balkan ülkelerini de işgal etmesiyle Türkiye savaşın eşiğine geldi. Hitler'in asıl hedefi Sovyetler Birliği topraklarıydı. Bu nedenle Türkiye'ye saldırmayacağını açıklayarak Ankara'ya bir saldırmazlık paktı önerdi. Türkiye'nin de Alman tehdidini savuşturmak amacıyla bu öneriyi kabul etmesi üzerine iki ülke arasında Türk-Alman Dostluk Paktı imzalandı (18 Haziran 1941). Başbakanlığı1942 yılında Refik Saydam’ın ani ölümü üzerine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından 9 Temmuz 1942 günü başkanlığa atanarak hükumeti kurmakla görevlendirildi. 5 Ağustos 1942'de hükümet programını okurken "Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz. Ve her vakit bu istikamette çalışacağız." demişti.  Saracoğlu, başbakanlığı sırasında izlediği dış politika da bazı çevrelerce Alman yanlısı olarak nitelendirildi. Almanya'nın savaş yıllarındaki Ankara elçisi Franz von Papen ve onunla yakın ilişkide olan Türk hükümetinde yetkili ekipteydi. Refik Saydam, Şükrü Saracoğlu ve Numan Menemencioğlu'nun da dahil olduğu bu ekip Almanya'yı destekledi, Almanya ile dış ticareti Alman para birimi "Reichsmark" ile yaptı, Türk banknotlarını Almanya'da bastırdı, Almanya'ya paslanmaz çeliğin hammaddesi olan krom sevkiyatı yaptı ve Sovyetler Birliği'nin işgal ettiği Kırım ve Kafkasya'daki Türk topraklarında askeri harekat yapmakta olan Alman ordusunu cephede takip etmek için komutanlar yolladı. II. Dünya Savaşı'nın dönümü olan 1942-1943'te Müttefik ordularının Kuzey Afrika'ya çıkması, ardından da Almanların Stalingrad'da aldığı yenilgiyle savaşın ibresi Müttefik Devletler'in lehine döndü. Türkiye de Müttefiklere yakınlaşmaya başladı. Şükrü Saracoğlu da 12 Haziran 1943 tarihinde Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin yanında olacağına karar verdiği gerekçesiyle ünlü Time dergisine kapak oldu. Saraçoğlu Mustafa Kemal Atatürk (1923, 1927) ve İsmet İnönü'den (1941) sonra Time kapağında yer alan 3. Türk'tür. Saracoğlu'nun Başbakanlığı döneminin ekonomik alanda belki de en fazla akılda kalan ve tartışmaları bugüne değin sarkan girişimi, Kasım 1942'de çıkarılan Varlık Vergisi Kanunu oldu. Servetlerin bir defaya mahsus vergilendirildiği ve vergisini ödemeyenlerin bedensel çalışmaya tabi tutulduğu bu uygulama özellikle gayrimüslim azınlıklara yönelik bir baskı aracı gibi uygulandığı ileri sürülerek büyük tartışmalara yol açmış ve sonuçta 1944 yılı başlarında kaldırılmıştır. Topraksız köylülere bazı arazileri dağıtmaya yönelik Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu da başbakanken yürürlüğe kondu. Saracoğlu'nun ısrarla takipçisi olduğu bu kanun büyük toprak sahiplerinin itirazlarıyla karşılaştı. Milletvekilleri Cavit Oral, Emin Sazak ve Adnan Menderes köylüyü toprak sahibi yapacak bu reformlara tümden karşı çıktılar. Celâl Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü'nün, 12 Haziran 1945'te verdikleri Dörtlü Takrir, CHP içinden çıkacak yeni bir siyasi partinin ilk işaret fişeği oldu. Saraçoğlu, bu dönemde Cumhuriyet döneminin bütünsellik taşıyan seçim yasasını iki dereceli olarak hazırladı ve çıkarttı. "Açık oy-gizli sayım" esaslarına göre hazırlanan bu kanuna göre her seçmenin hangi partiye oy verdiği herkes tarafından görülebilecek, fakat oy sayımı gizli yapılacaktı. Bu usule göre yapılan 1946 seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kazandı. Demokrat Parti (DP) kurulduktan hemen sonra yapılan bu "erken seçim"de DP sadece 16 ilde seçime girebilmişti. 1946 seçimlerinden sonra hem yaşadığı sağlık sorunları hem de CHP içinde kan değişikliğine gitmek isteyen İsmet İnönü'nin kararıyla başbakanlığı Recep Peker'e bıraktı (7 Ağustos 1946). 1 Kasım 1948 ve 22 Mayıs 1950 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. Son yıllarıSon yıllarında parkinson hastalığı ile mücadele etti. Fransa'da yapılacak tedavisi için verilecek ödenek konusunda Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın isteksiz kalması üzerine, İzmir İttihat ve Terakki Ticaret Mektebinden öğrencisi olan Başbakan Adnan Menderes'in araya girmesiyle ödenek çıkarıldı. Fransa'daki tedavisinin de bir sonuç vermemesi üzerine Türkiye'ye döndü. Eşi Saadet Hanım'la birlikte İstanbul'a yerleşti. Teşvikiye'deki evinde 27 Aralık 1953'te, 66 yaşında yaşamını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır. Eski Maliye Nazırlarından Ahmed Zühdü Paşa'nın torunu olan Saadet (Oraloğlu) Saracoğlu (ö. 1980) ile evliliğinden üç çocuk babası olmuştur. 1987 ile 1993 arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığında bulunmuş olan Rüşdü Saraçoğlu'nun dedesidir. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu ayrıca 1934 ile 1950 arasında 16 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmıştır. İttihatspor Sahası olarak bilinen Kuşdili Çayırı'ndaki arazi 1932 yılında onun çabalarıyla Fenerbahçe Kulübü'nün oldu. Hem bugün üzerinde kendi adını taşıyan stadyumun yükseldiği araziyi Fenerbahçe'ye kazandırması, hem de 1934 yılında olaylı geçen bir Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe'nin kapatılmasına kadar gidecek cezaların gündeme geldiği sırada kulübe sahip çıkmış olması nedeniyle, 22 Temmuz 1998 yılında alınan kararla Fenerbahçe Stadı'nın adı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Hakkındaki eserler2006 yılında, Gürkan Hacır tarafından yaşamöyküsünün anlatıldığı Efe başvekil: Şükrü Saraçoğlu'nun romanı yayımlandı. 2007'de de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Saracoğlu'nun yaşamını anlatan yine Gürkan Hacır'ın hazırladığı Efe Başvekil adlı bir belgesel film yapıldı. Hakkında basında çıkan yazılardan bazılarının Şükrü Saracoğlu ve Dönemi isimli kitap oğlu Yılmaz Saracoğlu tarafından derlenmiştir.

Şükrü Saraçoğlu

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 7.620 şükrü saraçoğlu haberi bulunmuştur.
Eski Galatasaraylı yıldız Hull City'de! Acun Ilıcalı transferi duyurdu
Eski Galatasaraylı yıldız Hull City'de! Acun Ilıcalı transferi duyurduFenerbahçe ile Ozan Tufan konusunda prensip anlaşmasına varan Hull City, eski Galatasaraylı futbolcu ile anlaşmaya vardı. City'nin sahibi Ilıcalı transferi duyurdu.
27.06.2022Galatasaray
Eski Fenerbahçeli Kim Yeon-Koung'a astronomik rakam! 34 yaşında imzaladı
Eski Fenerbahçeli Kim Yeon-Koung'a astronomik rakam! 34 yaşında imzaladıÜlkemizde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı'nda oynayan ve dünyanın en iyi kadın voleybolcuları arasında gösterilen 34 yaşındaki Güney Koreli Kim Yeon-Koung yüksek rakamlı bir sözleşmeye imza attı. Öte yandan Güney Koreli yıldızın Fenerbahçe günleri ve Aziz Yıldırım ile yaşadığı diyaloglar akıllara geldi.
21.06.2022Voleybol
Fenerbahçe, Bruma transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Bruma transferini resmen açıkladıFenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Bruma'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı
17.06.2022Fenerbahçe
Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini resmen açıkladıFenerbahçe Kulübü, İstanbul'a getirdiği Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı, ilk transferini yaptı. Brezilyalı futbolcu imzanın ardından açıklamalarda bulundu.
14.06.2022Fenerbahçe
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İstanbul'a geldi
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İstanbul'a geldiTeknik direktör Jorge Jesus'la yeni bir sayfa açan sarı-lacivertli yönetim, ilk transferini yaptı. Anlaşma sağlanan yıldız futbolcu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe transferi resmen açıkladı.
14.06.2022Fenerbahçe
Fenerbahçe’ye Jorge Jesus dokunuşu! Şampiyonluk detayı
Fenerbahçe’ye Jorge Jesus dokunuşu! Şampiyonluk detayıFenerbahçe’de Jorge Jesus etkisi kendisini göstermeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde değişiklikler yapılmaya başlandı.
13.06.2022Fenerbahçe
Jorge Jesus'tan Mesut Özil kararı! İmza töreninde açıkladı
Jorge Jesus'tan Mesut Özil kararı! İmza töreninde açıkladıFenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp ünlü teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli hoca kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili aldığı kararı açıkladı. Jesus ayrıca oyun sistemi ve yapılacak transferler hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar...
3.06.2022Fenerbahçe
Jorge Jesus Kadıköy'de! Fenerbahçe paylaştı
Jorge Jesus Kadıköy'de! Fenerbahçe paylaştıFenerbahçe Kulübü'nün KAP'a bildirdiği ünlü teknik adam, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi.
1.06.2022Fenerbahçe
Jorge Jesus, Kadıköy'de! Fenerbahçe Kulübü paylaştı
Jorge Jesus, Kadıköy'de! Fenerbahçe Kulübü paylaştıFenerbahçe Kulübü'nün KAP'a bildirdiği ünlü teknik adam, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi.
1.06.2022Fenerbahçe
Ülker Stadı'nda U19 derbisi: Fenerbahçe-Galatasaray
Ülker Stadı'nda U19 derbisi: Fenerbahçe-Galatasarayİki dev Fenerbahçe ve Galatasaray, bu defa 19 Yaş Altı derbisinde karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
17.05.2022Futbol
İddaa'da günün en çok oynanan maçları
İddaa'da günün en çok oynanan maçlarıMisli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!
15.05.2022Skorer
Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi
Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisiSpor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına öğle saatinde yaptığı antrenmanla başladı. Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.
9.05.2022Fenerbahçe
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla buluşacak
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla buluşacakFenerbahçe, 7 Mayıs Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda taraftara açık antrenman gerçekleştirileceğini açıkladı.
5.05.2022Fenerbahçe
Konak’ta bakım sürüyor
Konak’ta bakım sürüyorKonak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım onarım ekipleri, asfalt serme, kaldırım ve merdiven yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Bayram öncesinde Kılıçreis, Kemalreis, Altıntaş Mahalleleri ve Betonyol (Şükrü Saraçoğlu Caddesi) çevresinde başlayan çalışmalar, bölge sakinlerinin de takdirini topladı.
4.05.2022Ege
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk: 1-0
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk: 1-0Fenerbahçe Ukrayna’da barış temasına katkı sağlamak amacıyla Shakhtar Donetsk ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 1-0 kazandı.
20.04.2022Fenerbahçe
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?Fenerbahçe, geliri Ukraynalı savaş mağdurlarına bağışlanacak olan çok anlamlı bir maça çıkıyor. Rakip Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk... Bu maçı kaçırmak istemeyenler "Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?" sorusuna cevap arıyor.
19.04.2022Skorer
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdüFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
18.04.2022Fenerbahçe
Fenerbahçe, çabukluk ve koordinasyon çalıştı
Fenerbahçe, çabukluk ve koordinasyon çalıştıFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
14.04.2022Fenerbahçe
Pazar gününe dikkat! Yollar kapanacak, sınava girecekler dikkat
Pazar gününe dikkat! Yollar kapanacak, sınava girecekler dikkatTürkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul - İstanbul etabı, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul'da bazı yollar yarış nedeniyle kapatılacak. Ayın gün yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 'na girecek adaylara uyarıda bulunuldu.
14.04.2022Gündem
Fenerbahçe'ye karşı oynadı, mest etti! Transfer hamlesi, deneme antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'ye karşı oynadı, mest etti! Transfer hamlesi, deneme antrenmanına çıktıSüper Lig'de Galatasaray'ı yenen ve ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun yapılanmasına şimdiden başlandı. Sarı - lacivertliler bu doğrultuda yıldız ismi gündemine aldı. Bu sezon Avrupa'da sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyen futbolcunun daha önce Türkiye'de deneme antrenmanına çıktığı belirtildi.
14.04.2022Fenerbahçe
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile dostluk maçına çıkacak!
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile dostluk maçına çıkacak!Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla dostluk müsabakasına çıkacak.
13.04.2022Fenerbahçe
Ece Seçkin'in Kadıköy sokaklarında derbi coşkusu
Ece Seçkin'in Kadıköy sokaklarında derbi coşkusuEce Seçkin, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği dev derbiyi tribünden izledi. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan ünlü şarkıcı, "Bunu hep yapmak istemiştim" diyerek, Kadıköy sokaklarına indi.
11.04.2022Cadde
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı mağlup etti! İkinci sıraya yükseldi
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı mağlup etti! İkinci sıraya yükseldiFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinciliğe yükseldi.
11.04.2022Fenerbahçe
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı attı! İşte sözleşme detayları...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı attı! İşte sözleşme detayları...Spor Toto Süper Lig'de ikincilik yarışının yanı sıra iç ve dış transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
22.03.2022Fenerbahçe
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'de 6 imza, ayrılık kararı
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'de 6 imza, ayrılık kararıFenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan genç oyuncuları İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu için imza töreni düzenledi.
18.03.2022Futbol

Benzer Haber Etiketleri

Şükrü Saraçoğlu ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.