Milliyet Executive Kira anlaşmazlığında arabuluculuk dönemi

Kira anlaşmazlığında arabuluculuk dönemi

15.09.2023 - 03:11 | Son Güncellenme:

İçinde bulunduğumuz eylül ayından itibaren açılacak kira anlaşmazlığı davalarında, önceden arabulucuya başvurulması artık zorunlu. Gelin ayrıntılarına bakalım..

Kira anlaşmazlığında arabuluculuk dönemi

Buket Altufan ulu/ YAK Avukatlık Ortağı- Yakın dönemde yürürlüğe giren 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun), hukuki düzenlemelerdeki bir dizi değişiklikle birlikte, kira ilişkilerinde yaşanan anlaşmazlıklara yeni bir yaklaşım getiriyor. Ancak bu sadece bir düzenleme değil, aynı zamanda taşınmazlarla ilgili hukuki meseleleri de ele alan geniş kapsamlı bir değişim. Özellikle ev sahipleri ve kiracılar arasında sıkça ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun rolü artırılırken, taşınmazlarla ilgili bazı özel durumlar da ihtiyari olarak bu kapsama dahil ediliyor. Nitekim son dönemde ev sahibi - kiracı anlaşmazlıkları Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında. İçinde bulunduğumuz eylül ayından itibaren açılacak kira anlaşmazlığı davalarında, önceden arabulucuya başvurulması artık zorunludur. Bu konularda zorunlu arabuluculuk süreci işletilmeden dava açmak mümkün olmayacak. Kira anlaşmazlığında arabuluculuk dönemi Buket Altufan Ulu YAK Avukatlık Ortağı Bu düzenleme, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini amaçlarken, bu tarihten önce açılan davalarda ise bu kural uygulanmayacak.

Haberin Devamı

Hukuki destek önemli

 Aynı şekilde, taşınmazların devri ve taşınmaz üzerine ayni hakların kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar da artık ihtiyari olarak arabuluculuk sürecine tabi tutulabilir. Arabuluculuk sürecini sonlandıran taraflar arasındaki anlaşma belgeleri, taşınmazlarla ilgili kanuni sınırlamalara uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Bu belgelerin icra edilebilmesi için mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınması gerekecek. Bu adım, anlaşmanın uygulanmasını sağlamak bakımından zorunludur. İcra edilebilirlik şerhi talep edildiğinde mahkeme, anlaşma içeriğini, arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığını ve taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslara uyulup uyulmadığını denetleyecek. Dolayısıyla anlaşmanın pratikte sonuç doğurmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi bakımından hukuki destek alınması önem arz edecektir.

Haberin Devamı

Kısa sürede çözüm

 Taşınmaz devri ve taşınmaz üzerine sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin ilgili uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi, bu konunun tarafların serbestçe tasarruf edebileceği uyuşmazlıklardan olup olmadığı hususundaki tereddütleri gidermesi bakımından da önemli. Tarafların yazılı olarak anlaşması ve arabulucunun bu anlaşmayı kayıt altına alması durumunda, taşınmazlarla ilgili tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapuya bir şerh verilebilecek. Bu şerhin geçerliliği ise üç aylık bir süreyle sınırlı olacak. Böylece, Torba Kanun ile getirilen düzenlemeler hem kira anlaşmazlıklarının çözümünde arabuluculuğun rolünü güçlendiriyor, hem de taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların daha kısa bir şekilde çözümlenmesini hedefliyor. Bu yeni yaklaşım, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme süreçlerine gitmeden çözümünü teşvik ediyor.