Bir yanda açlık öte yanda israf

Ankara Milletvekili Levent Gök, gıda israfının azaltılması ve açlığın sona erdirilmesi amacıyla, TBMM Başkanlığına, Meclis Araştırması Önergesi verdi. Kabul edilir mi bilmiyoruz ama yaptığı tespitler ve sorduğu sorular, sadece ülkemizi değil, dünyayı çok yakından ilgilendiriyor.

Küresel ısınma, açlık, doğal kaynakların hoyratça kullanılması, gelişmiş ülkelerin en önemli gündem maddelerinden biri. Bizde, akla bile gelmiyor. Oysa en çok etkilenen ülkelerden biri de biziz. Allah’tan Levent Gök gibi milletvekilleri var da konu Ankara’nın gündemine geliyor. Medyaya gelince, ne umurumuzda ki bu umurumuzda olsun!..

Çare mi? Her şey gibi onun yolu da eğitimden geçiyor.

Bilinçsiz tüketim

Anlattıkları ne kadar içimizi acıtsa da söz TBMM Başkan Vekili Gök’te:

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü dünyada obez olan kişilerin sayısının açlıkla mücadele eden bireylerle hemen hemen eşit olduğunu açıklamış, dünya genelinde üretilen gıdanın üçte birinin israf olduğunu, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanın doyurulabileceğini belirtmiştir.

Gıda israfı tarlada başlamakta, yanlış hasat yöntemleri, uygun olmayan saklama koşulları ve aşırı tüketim ile tüketicinin gıdaya yeterince değer vermemesi israfın başlıca sebepleri olarak öne çıkmaktadır. Üretilen gıdanın yüzde 20’si tarlada, yüzde 40’ı ise sofrada israf edilmektedir.

Her yıl dünya genelinde 750 milyar dolar değerinde gıda israf edilirken özellikle Afrika ülkelerinde su kaynaklarının yetersizliği ve iklim şartlarının elverişli olmaması nedeniyle yeterli gıda üretimi yapılamamaktadır.

Dünyadaki açlık ve obezite istatistikleri büyük bir çelişkiye işaret etmekte, gıda kaynaklı bu sorunların aşılabilmesinin ülkelerin ortak mücadelesiyle başarılabileceğinin altı uzmanlarca çizilmektedir.

Ülkelerin kamu ve özel kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin konuya ilişkin bilinçlendirme yapmasına ihtiyaç duyulmakta, bireylerin israftan kaçınmasının yanı sıra sağlıklı gıda tüketimine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Obezite çılgınlığı

Dünya genelinde 670 milyondan fazla yetişkin ile 5-19 yaş arasındaki 120 milyon çocuk obez ve 5 yaşın altındaki 40 milyon çocuk ise fazla kilolu olarak tanımlanmakta, obeziteye ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı mücadele için ayrılan kaynakların dünyadaki açlığı bitirecek büyüklükte olduğu hesaplanmaktadır.

Ülkemiz de benzeri bir tabloyla karşı karşıyadır. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, Türkiye’de her 100 erkekten 20.5’i, her 100 kadından da 41’i obez kategorisinde bulunmakta, toplamda fazla kiloluların oranı yüzde 34.6, fazla kilolu ve şişmanların oranı yüzde 64.9, çok şişman olanların oranı ise yüzde 2.9 olarak tespit edilmiştir. Toplumun yüzde 20’sinden fazlası yani yaklaşık 16 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamasına rağmen açlıktan ölen kişi sayılarına ilişkin güncel istatistik bulunmamaktadır.

Açlık alarmı!

20 milyona yakın yurttaşımızın açlık sınırının altında yaşadığı ülkemizde yıllık 125 milyar lira değerinde 26 milyon ton gıda israf edilmekte, Türkiye’de yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40’ı kaybolmaktadır. 300 gram üzerinden günde 85 milyon adet ekmek üretilmekte, bu üretimin 79 milyonu tüketilirken geriye kalan yüzde 7’lik kısmı çöpe atılmaktadır. Toplam istatistiklere bakıldığında ise Türkiye yıllık milli gelirinin yüzde 15’ini israf etmektedir.

Ülkemizde ve dünyadaki gıda israfına ve sonuçlarına karşı halkımızı bilinçlendirmek, gıda israfını asgariye indirgemek, sağlıklı gıda üretimini artırmak ve tüketimine özendirmek, dünya genelindeki açlığın sona erdirilmesine etkin katkı sağlamak amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz...”

Özetin özeti: Bilinçsiz tüketim çılgınlığına dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Ha, bu arada, sağlığa aykırı diye geri gönderilen ihraç gıda ürünlerine ne oluyor?..

DİĞER YENİ YAZILAR