Atatürk’ün gazeteleri

Milliyet Ege, bugün 25 yıldan bu yana bir gün bile aksatmadan yayında olmanın gururu ve sorumluluğuyla okuyucularıyla buluştu.
M.Ö. 59 yılında iki bin kopya olarak Roma Senatosu tarafından çıkarılıp imparatorluğun değişik köşelerine dağıtılan “Acta Diurna” dünya tarihinde bilinen ilk gazetedir.
İşte o tarihten bu yana kültür, haber ve bilgi açısından toplumların dönüşümünde gazeteler büyük rol oynuyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçeğin farkında olan bir liderdi.
Bu nedenle kurtuluş mücadelesine başladığı ilk günlerden itibaren basına büyük önem verdi ve bu sürede üç gazetenin yayınlanmasına önderlik etti.
Başyazılarını çoğunlukla Mustafa Kemal Paşa’nın yazdığı “Minber” Gazetesi bunların ilkidir.
51 sayı yayınlanan Minber Gazetesi’nin ardından Sivas Kongresi’nden hemen sonra alınan kararların ve Mustafa Kemal’in bildirilerinin duyurulması amacıyla yayınlanan İrade-i Milliye Gazetesi’nin kuruluşunda, yine Atatürk’ün önderliği vardır.
İrade-i Milliye Gazetesi’nin devamı niteliğindeki Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Atatürk’ün direktifleriyle kurulan üçüncü gazetedir.
Basına verdiği büyük önemi, “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” sözleriyle dile getiren Atatürk, gazetecilere düşen sorumluğu da 5 Şubat 1924’te İzmir’de gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında, “Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet’in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, Cumhuriyet’in hakkıdır” sözleriyle anlatmış.
Bu yol haritası rehberimiz olmaya devam edecek.
Ömrün uzun olsun Milliyet Ege.

Atatürk’ün gazeteleri