Tüp bebekte başarı oranları nasıl arttırılır?

Tüp bebekte başarı oldukça önemlidir. Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını arttırmak için her geçen gün yeni yöntemler uygulamaya girmektedir. Eklenen yeni yöntemler sayesinde tüp bebekte başarı oranı %50-70 seviyelerine kadar çıkmaktadır. Tüp bebekte başarı oranı yüksek merkezler bu yöntemleri sıklıkla kullanmaktadır. Tüp bebekte başarılı doktorlar da bu sistemleri yaygın bir şekilde kullanmaktadır.

Tüp bebek tedavisi başarısız olan kadınlar veya 35 yaş üstü kadınlar için başarıyı arttırmak için bazı yöntemler eklenebilir.

TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI NASIL ARTTIRILIR?

Tüp bebek başarı oranı arttırmak için uygulanan pek çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemleri şimdi sırasıyla irdeleyelim.

ZONA PELLUSİDA DELİNMESİ

Tüp bebekte Embriyo zona pellucida tabakasının delinmesi, ince bir zona pellucidası olan embriyoların in vitro fertilizasyon (IVF) sırasında daha yüksek bir implantasyon oranına sahip olduğu gözlendiğinde geliştirilen bir laboratuvar tekniğidir. Embriyologlar embriyo gelişiminin dördüncü gününde mikroskop altında mikromanipülasyon teknikleri kullanarak dış zona pellucida tabakasında küçük bir delik oluşturur. Bu teknikler, kadınların 35 yaşın üstündeki çiftlerde veya çoklu başarısız IVF sikluslarına sahip çiftlerde başarı şansının arttırılmasına yardımcı olur.

BLASTOKİST TRANSFERİ

Bir blastokist, iki tip hücrenin bulunduğu 5-7. günlerde hücre bölünmesinin bir embriyosudur. Blastokist transferi, gebelik oranlarını arttırmak ve çoğul gebelik riskini azaltmak için geliştirilmiş bir in vitro fertilizasyon (IVF) tekniğidir. Embriyolar laboratuvarda blastokist aşamasına kadar yetiştirilirse, zona pellucidadan çıkıp uterus duvarına (implantasyon) bağlanmaya hazırdırlar. Tüp bebekte başarı oranı yüksek merkezlerde özellikle blastokist transfer oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

EMBRİYO DONDURMA

Embriyo dondurma, in vitro fertilizasyon (IVF) döngülerinde kullanılmak üzere embriyoların dondurulması ve çözülmesidir. Tüp bebek tedavisi sırasında, döllenmiş yumurtalar, genellikle 3. veya 5. Güne kadar takip edilerek transferde kullanılmayacaksa dondurulur. Başarı oranları hasta özellikleri, embriyo kalitesi ve klinik geçmişe bağlı olarak değişkendir. Tüp bebekte başarı oranı yüksek hastanelerde uygun olan hastalarda bu yöntemde sıklıkla kullanılmaktadır.

ICSI (İNTRASTOPLAZMİK SPERM İNJEKSİYONU)

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) olan IVF orta ila şiddetli erkek kısırlığı için temel tedavi yöntemidir. ICSI, doğrudan yumurtanın içine tek bir sperm sokulmasını içerir. Sperm genellikle ejakülattan elde edilir; bununla birlikte testisler dahil olmak üzere doğrudan erkek üreme sisteminden de elde edilebilir. Başarı şansının daha yüksek olması nedeniyle tüp bebek tedavilerinin neredeyse tamamı ICSI yöntemiyle yapılmaktadır. Artık tüm tüp bebek merkezlerinde rutin olarak uygulanan bir yöntemdir.

PGD (PREİMPLANTASYON GENETİK TANI)

Tüp bebek tedavisi görüyorsanız, bazen preimplantasyon genetik tanı (PGD) yapılması gerekebilir. Özellikle genetik bir bozukluk geçme riski taşıyorsanız veya tekrarlayan düşüklerden muzdaripseniz PGD önerilebilir. Bu laboratuvar tekniği, genetik ebeveynlerden biri veya her ikisi de bir gen mutasyonu veya dengeli bir kromozom translokasyonu taşıdığında genetik bozukluklara neden olabilecek tek gen kusurlarını tarar. 

3. gün embriyosundan tek bir hücre alınır veya 5. veya 6. gün blastosistinden altı ila sekiz hücre alınır. Embriyoda herhangi bir hasar riskinin küçük olduğunu ve doğum kusuru riskinin artmadığını göstermiştir.

TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANLARI 2020 NASILDIR?

Tüp bebekte başarı oranı en yüksek olan hastaneler yada merkezlere bakıldığında yukarıda saydığımız yöntemlerin tamamının aktif bir şekilde kullanıldığı aşikardır. Tüp bebekte başarı oranı, hastaya göre değişmekle birlikte %50-70 değerlerine kadar yükselebilmektedir. Tüp bebekte başarılı doktorlar tarafından Ankara ilindeki pek çok tüp bebek merkezinde bu yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

http://www.aydinkosus.com/