Laparoskopi ve histeroskopi ameliyatları nasıl yapılır?

Bir kadının iç pelvik yapısının incelenmesi, kısırlık ve yaygın jinekolojik bozukluklar hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Dış fizik muayene ile keşfedilemeyen problemler, pelvik organlara doğrudan bir bakış sağlayan iki prosedür olan laparoskopi ve histeroskopi ile keşfedilebilir. Bu prosedürler, özel durumunuza bağlı olarak kısırlık bakımınızın bir parçası olarak önerilebilir. Laparoskopi ve histeroskopi hem tanısal hem de ameliyat amaçlarıyla kullanılabilir.

Rahim, fallop tüpleri, yumurtalıklar ve iç pelvik bölgenin dışına bakmak için tanısal laparoskopi önerilebilir. Tanısal histeroskopi rahim boşluğunun içine bakmak için kullanılır. Teşhis prosedürü sırasında anormal bir durum tespit edilirse, ikinci bir ameliyata gerek kalmadan aynı anda düzeltmek için genellikle operatif laparoskopi veya operatif histeroskopi yapılabilir. Hem diagnostik hem de operatif prosedürler bu alanlarda cerrahi uzmanlığa sahip hekimler tarafından yapılmalıdır. Aşağıdaki bilgiler, hastaların bu prosedürlerden herhangi birine girmeden önce ne bekleyeceklerini bilmelerine yardımcı olacaktır.

Tanısal Laparoskopi

Tanısal Laparoskopi, doktorların endometriozis, rahim fibroidleri ve diğer yapısal anormallikler, yumurtalık kistleri, yapışıklıklar (skar dokusu) ve ektopik gebelik gibi birçok jinekolojik sorunu teşhis etmesine yardımcı olabilir. Ağrınız, geçmiş pelvik enfeksiyon geçmişiniz veya pelvik hastalığı düşündüren semptomlarınız varsa, doktorunuz değerlendirmenizin bir parçası olarak bu prosedürü önerebilir. Laparoskopi bazen her iki partnerde de ilk infertilite değerlendirmesini tamamladıktan sonra önerilir. Genellikle adet bittikten hemen sonra yapılır.

Laparoskopi genellikle genel anestezi altında ayakta tedavi bazında yapılır. Hasta anestezi altına alındıktan sonra göbek deliğinden bir teleskop yerleştirilir. Karın içini doldurmak için karbondioksit gazı kullanılır, bu da karın duvarını iç organlardan uzaklaştırır ve bağırsak, mesane ve kan damarları gibi çevre organların yaralanma riskini azaltır. Nadiren, laparoskopun yerleştirilmesi için doktor deneyimine veya hastanın önceki cerrahi veya tıbbi geçmişine dayalı olarak alternatif bölgeler kullanılabilir. Bu kesiler tipik olarak küçüktür. Doktor laparoskoptan bakarken rahim, fallop tüpleri ve yumurtalıklar dahil üreme organlarını görebilir.

Pelvik organları net bir görünüme taşımak için genellikle alt karındaki başka bir kesiden küçük bir sonda yerleştirilir. Ek olarak, tüplerin açık olup olmadığını belirlemek için sıklıkla rahim ağzından, rahimden ve fallop tüplerinden bir sıvı enjekte edilir. Herhangi bir anormallik yoksa, kesileri bir veya iki dikiş kapatır. Anormallikler bulunursa, tanısal laparoskopi operatif laparoskopi haline gelebilir.

Operatif Laparoskopi

Operatif laparoskopi sırasında birçok karın rahatsızlığı, tanı konulduğu anda laparoskop aracılığıyla güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Operatif laparoskopi gerçekleştirirken, doktor problar, makas, kavrama aletleri, biyopsi pensleri, elektrocerrahi veya lazer aletleri gibi ek aletleri ve iki veya daha fazla ek kesiden dikiş materyallerini yerleştirir. Lazerler, belirli operasyonlarda önemli bir yardımcı olsa da pahalıdır ve operatif laparoskopi sırasında kullanılan diğer cerrahi tekniklerden veya araçlardan daha iyi veya daha etkili olmayabilir.

Teknik ve araçların seçimi, hekimin deneyimi ve sorunun tercihi ve yeri dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Operatif laparoskopi ile düzeltilmeye çalışılabilecek bazı problemler arasında fallop tüpleri ve yumurtalıkların etrafındaki yapışıklıkları (yara dokusu) tedavi etmek, tıkalı tüpleri açmak, yumurtalık kistlerini çıkarmak ve ektopik gebelikleri tedavi etmek sayılabilir. Endometriozis ayrıca rahim, yumurtalıklar veya peritonun dışından da çıkarılabilir veya yok edilebilir. Belirli koşullar altında rahimdeki miyomlar da çıkarılabilir (miyomektomi). Operatif laparoskopi, hastalıklı yumurtalıkları ve hasarlı fallop tüplerini çıkarmak veya rahim alma ameliyatı yapmak için de kullanılabilir.

Artan sayıda cerrah, robotik yardımla (robotik yardımlı laparoskopi) histerektomi yapmaktadır. Bununla birlikte, robotik cerrahi geleneksel cerrahiye göre daha pahalıdır ve genellikle daha fazla zaman alır ve tüm hastanelerde bu ekipman mevcut değildir. Gelişen sağlık hizmeti değişikliklerinin robotik ve diğer “yüksek teknolojili” prosedürlerin kullanılabilirliğini etkilemesi de mümkündür.

Tanısal Histeroskopi

Tanısal histeroskopi, kısırlık, tekrarlayan düşük veya anormal uterin kanaması olan kadınları değerlendirmek için yararlı bir prosedürdür. Tanısal histeroskopi rahim boşluğunu incelemek için kullanılır ve rahim boşluğuna doğru çıkıntı yapan miyomlar, yapışıklıklar, polipler ve konjenital malformasyonlar gibi anormal rahim durumlarının teşhisinde yardımcı olur. Histeroskopiden önce uterusu değerlendirmek için bir histerosalpingogram (uterus ve fallop tüplerinin ana hatlarını çizmek için boya kullanan bir röntgen), pelvik ultrason veya sonohisterogram (uterus boşluğuna salin eklenmiş ultrason) veya bir endometriyal biyopsi yapılabilir.

Tanısal histeroskopinin ilk adımı, genellikle, açıklığın boyutunu geçici olarak artırmak için bir dizi dilatatör ile rahim ağzının kanalını hafifçe gerdirmeyi içerir. Histeroskop (uzun, ince, ışıklı, teleskop benzeri bir alet) rahim ağzından rahime yerleştirilir. Histeroskopi için deri kesilerine gerek yoktur. Karbondioksit gazı veya salin gibi bir sıvı daha sonra histeroskop aracılığıyla rahim içine enjekte edilir. Bu gaz veya sıvı rahim boşluğunu genişletir ve hekimin doğrudan rahmin iç yapısını görmesini sağlar. Tanısal histeroskopi, bir doktorun ofisinde veya ameliyathanede gerçekleştirilen ayakta tedavi prosedürüdür. Genellikle adet bittikten hemen sonra yapılır çünkü rahim boşluğu daha kolay değerlendirilir.

Operatif Histeroskopi

Operatif histeroskopi, tanısal histeroskopi sırasında veya diğer görüntüleme çalışmalarında bulunan anormalliklerin çoğunu tedavi edebilir. Operatif histeroskopi, dar aletlerin operatif histeroskoptaki bir kanal aracılığıyla uterus boşluğuna yerleştirilmesi dışında tanısal histeroskopiye benzer. Miyomlar, yapışıklıklar ve polipler rahim içinden çıkarılabilir. Rahim septumu gibi bazı yapısal anormallikler histeroskopla düzeltilebilir.

Doktorunuz rahmi ameliyata hazırlamak için ilaç almanızı isteyebilir. Ameliyatın sonunda, doktorunuz rahim içine bir balon kateter veya başka bir cihaz yerleştirebilir. Antibiyotikler ve / veya östrojen, enfeksiyonu önlemek ve endometriyumun iyileşmesini teşvik etmek için bazı rahim ameliyatlarından sonra reçete edilebilir. Rahim zarının tahrip edildiği bir prosedür olan endometriyal ablasyon, bazı aşırı uterin kanama vakalarını tedavi etmek için kullanılabilir. Gebe kalmak isteyen kadınlarda rahim zarının ablasyonu yapılmamaktadır.

 

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

İnternet sitesi: http://www.jinekologankara.com/

Twitter: https://twitter.com/surgeonskopi

Facebook: https://www.facebook.com/jinekologankara/

Instagram: https://www.instagram.com/doc.dr.aydinkosus/?hl=tr

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet
akıllı banner