Beyin göçü (2)

Dr. Zeki Hozer - dusunce@milliyet.com.tr

Zamanın ruhu küresel entegrasyon için işlemekte ve vasıflı beyin göçü her zaman olacak.

Bu kapsamda, bu durumdaki vatandaşlarımızın göç ettikleri yerlerde başarılarının takibi, göç süresince ülke ile ilişkilerinin organizasyonu ve olası ise karşılıklı işbirliği ve network imkanlarının sağlanılmasına yönelik bir bilim&teknoloji diasporası yaratılması ulusal stratejik hedef şekline getirilebilir.

Çin, bunu dünyada en iyi yapan ülke. 

Geri kazanmak mümkün

ABD’de 2018-2019 öğretim döneminde yabancı öğrenci sayısı 1 milyon 95 bin 299 ile rekor kırarken, bu rakamın sadece 10 bin 159’u Türk öğrencilerden oluşuyordu.  

Çin, bu dönemde de 369 bin 548 öğrenci ile birinci sırada idi. Artık günümüzde hiçbir ülke mal, sermaye ve teknolojiyi kendi ülkesinde sınırlayamıyor.

Doğası gereği potansiyel beyin göçleri de yurtdışı çalışma ve nereye göç edeceği kararını verirken, sosyoekonomik kişisel fayda zarar bağlamını değerlendirecektir.

Demografik profiller, ekonomik refah düzeyleri ve bilim, araştırma, prestij çarpanları çok cazip olsa da, bir süre sonra o vatandaşları geri kazanmak mümkün olacağından tersine göçün algoritmasını yaratmak buna dair uygulanabilir bir politika oluşturmak bugününün siyasilerine düşüyor.

Birleşmiş Milletler’in küresel göç veri tabanı ve OECD’nin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve işgücü piyasası durumu bazında yaptığı beyin göçü raporları ufuk açıcı.

Bunlara ek olarak Suriye’deki savaşın sebep olduğu mülteci krizi de ek bir çalışma metni olarak önümüzde duruyor.

Nihayetinde dünya nüfusunun yüzde 3’ü göçmen!

Altyapıyı kurmak görevimiz

Genç üniversite mezunlarımızın ABD ve Avrupa’da, çocuklarımızın da Mars’ta gelecek aramalarından belki de umutsuzluğa kapılmamak gerek, umulur ki 2030’lu yıllar nasıl insanlı gezegenlerarası yolculuğun miladı olacaksa, bunun gerçekleşmesi için katkıda bulunacak teknokrat ve akademisyenlerden bazıları da Türk vatandaşları olur!

Ama yine de çocuk ve gençlerimizin tüm potansiyellerinin ülke içinde gerçekleşeceği ve değerlendirileceği altyapıyı kurmak görevi hepimizin!

 

-Bitti-