Başı örtülü memur

Yön Araştırma sonuçlarına göre, son 4 yılda başını örtenlerin oranı yüzde 64.2'den yüzde 69.4'e çıktı. Türban örtenlerin oranı ise yüzde 3.5'ten yüzde 16.2'ye yükseldi.Erdem'e göre, başını örtenlerin oranında son 4 yılda görülen artışın en önemli nedenlerinden biri AKP'nin iktidarda oluşu. Erdem'e göre iktidarda, bu kültürde bir siyasi partinin bulunması önemli bir faktör.Erdem, kurduğu bu bağlantıya örnek verirken de şunları söyledi:"AKP bu kültürdeki insanların kurduğu bir parti. Bunu zaten gizlemiyorlar. Eskiden liderler peşlerine kamera takarak namaza gitmezlerdi. Bugün cuma namazlarına liderlerin böyle gittiğini görüyoruz. Liderlerin cumaya gidişleri bir şekilde ekrana yansıyor."İktidarın örtünmeyi özendirdiğine ilişkin başka örnekler de vermek mümkün. AKP'nin kamu yönetiminde de fiilen "başörtüsü"nü bir atama ölçüsü gibi kullandığını söylemek yanlış olmaz. Önemli görevlere atanan isimlerin ortak özelliklerinden biri eşlerinin örtülü olması. Keza küçük memuriyetlerde de bu tercih rahatlıkla gözlenebilir. Tarhan Erdem yönetimindeki KONDA'nın Milliyet için yaptığı, "Gündelik Yaşamda Din, Laiklik ve Türban" konulu araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. KONDA veya güvenilir bir başka araştırma kuruluşu, bu tür bir araştırmayı "devlet memurları" arasında yapabilse çok daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıkabilir.Örneği eşlerinin başı örtülü olan memurların oranı nedir?Memurların başlarını örtme serbestliği olması gerektiğini savunan memurların oranı kaçtır?Yönetim yetkisi taşıyan memurlardan kaçının eşinin başı örtülüdür?Üst düzey bürokratlar arasında eşinin başı örtülü olanların oranı nedir?Asıl iktidar etkisi böyle bir araştırmayla ortaya çıkacaktır.Bu etkiyi sadece AKP iktidarıyla sınırlı görmek de yanlış olur. AKP öncesindeki iktidarlarda -koalisyon olsa bile- aynı yönde bir iktidar tercihi ve koruması uygulandığı görülür. Kamuda araştırma Başını örtenlerin, memurların da isterlerse başını örtmelerinde sakınca görmeyenlerin oranındaki artışta iktidar olmanın özendirici etkisinin yanı sıra, yıllara dayanan örgütlü, sistematik bir çalışmanın payı olduğunu da unutmamak gerekir. Bir yandan eğitici, idareci, karar verici nitelikteki mesleklere girecek fakülteleri hedefleyerek özel sektörde örgütlenen cemaat esaslı eğitim kurumları kaynak oluşturuyor. Diğer yandan bu tipte yetişen gençler sadece son 4 yılda değil yıllardır iktidarların tercihiyle belli kamu kurumlarına alınıyor.Bu nedenle araştırmanın kamu kurumlarında yapılması sivil alandan çok daha çarpıcı sonuçlar verecektir.Kuşkusuz tek göstergenin türban veya başörtüsü olduğu düşünülmemelidir. Erkek kamu görevlilerinin din, laiklik, türban konusundaki görüşleri kıyafetlerinden anlaşılmayabilir. Önemli olan zihniyettir.Üniversitelerde türban serbestliğinden sonra gündeme taşınacak olan, memuriyette türban serbestliği olacaktır. fbila@milliyet.com.tr Kaynağı ne?