Gül, Baykal’a yanıt vermeyecek

CHP lideri Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çağrıda bulunarak, anayasa değişikliği paketinin 3 maddesini ayırıp referanduma sunacağını şimdiden açıklaması halinde, iktidarla mutabakata açık olacaklarını duyurmuştu.
Baykal, Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin kapatılması ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na ilişkin maddelerin Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulacağı taahhüdüne karşılık, diğer maddelerde uzlaşacakları mesajını verdi.

Görüş açıklamayacak
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP lideri Deniz Baykal’ın çağrısıyla ilgili olarak bir görüş açıklamayı düşünmüyor. Çankaya’dan edindiğim izlenim, Cumhurbaşkanı Gül’ün, değişiklik yasalaşıp önüne gelinceye kadar nasıl bir yol izleyeceği konusunda konuşmayacağı yönünde.
Cumhurbaşkanı Gül, yasa önüne gelmeden görüş açıklamasının siyasi partiler karşısında tarafsız konumunu bozacağını düşünüyor. Ayrıca Baykal’ın önerisinde olduğu gibi, peşin taahhütte bulunmasının da hem doğru hem de mümkün olmadığı görüşünde. Baykal’ın çağrısına yanıt vermesi halinde iç siyasetteki tartışmalarla taraf konumuna geleceği düşüncesini taşıyor.

Meclis’te yapılmalı
Cumhurbaşkanı Gül’ün bu tutumu, Baykal’ın çağrısına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın muhatap olmasını gerektiriyor.
CHP’nin önerdiği gibi anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerinin referanduma ihtiyaç olmadan geçmesi için iktidar ile muhalefetin uzlaşması gerekiyor.
Ancak, bu noktada hükümetle CHP arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. İktidar partisi, paketin bir bütün olarak referanduma sunulmasında ısrarlı. Cumhurbaşkanı’nın paketi bölerek referanduma sunmasını istemiyorlar. Ayrıca Anayasa’nın 175. maddesinin bu konuda TBMM’yi yetkilendirdiğini savunuyorlar.
İktidar partisi, paketin bütün olarak oylanmasının, referandumda evet oylarını artıracağına inanıyor. Bu nedenle de her kesimden destek alabilecek maddeleri, tartışmalı maddelerin de referandumdan geçmesinin güvencesi olarak görüyor.

CHP’nin yaklaşımı
CHP ise, aksine, paketin bölünmesinin tartışmalı maddeler konusunda halkın iradesinin daha sağlıklı ortaya çıkacağı tezini savunuyor. Cazip maddelerin tartışmalı maddeler için lokomotif olarak kullanılmasını etik bulmuyor.

İsteksiz isimler
İktidar partisi içinde anayasa değişikliği konusunda isteksiz isimler olduğu biliniyor. Bu milletvekillerinin itirazları, anayasa değişikliğinin içeriğinden çok, hükümetin izlediği bazı politikaları tam olarak içlerine sindirememiş olmalarından kaynaklanıyor. Ayrıca, değişik nedenlerle kırgınlık içinde olanlar da var. Anayasa değişikliği teklifinde de imzası bulunmayan bu milletvekillerinin sayılarının 7’yi bulması iktidar partisi açısından bir sorun oluşturabilir.
Bu bilindiği için de AKP yöneticileri, söz konusu isimleri ikna için çaba harcıyorlar. Aynı anda, bağımsız milletvekilleri ile DSP milletvekillerinin desteğini almak için de uğraş veriyorlar.
Oylamanın gizli olması hem iktidar hem muhalefet çevrelerinde fire olasılığını gündemde tutuyor.