Papa yangına körükle gidiyor

Dünyanın medeniyetler çatışması tezine karşı "medeniyetler buluşması" tezini geliştirmeye ve yaşama geçirmeye çalıştığı bir dönemde Papa'nın, buluşmayı değil çatışmayı özendirecek bir konuşması yapması büyük bir talihsizlik.Papa'nın bu sözlerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu işgal ettiği makama yakışan, düzeyli bir yanıt verdi. Papa sadece din adamlarından değil siyasetçilerden de tepki topladı. Türkiye'yi ziyareti öncesinde sarf ettiği sözler diplomatik açıdan da sıkıntı yarattı. Papa 16. Benedictus'un, İslam dini ve Hz. Muhammed hakkındaki sözleri büyük tepki topladı. Papa, Almanya'da yaptığı konuşmada atıf yoluyla da olsa İslam dinini şiddetin kaynağı gibi gösteren, İslamın akılla bağı olmadığını ima eden sözleri, yangına körükle gitmeye benziyor. Prof. Dr. Bardakoğlu'nun, Papa'nın sözlerinde "Haçlı zihniyeti"nin yattığını söylemesi üzerinde durulması gereken bir saptama.Hıristiyan dünyada en yüksek makamda oturan bir din adamının, dinler arası diyalog, insanlık, barış, kardeşlikten söz etmesi gerekirken, Hz. Muhammed'i ve İslamı eleştirmeye yönelmesi bu zihniyeti aşamadığını gösteriyor.Papa, Türkiye'ye yapacağı ziyaret için de "Konstantinopol'e gideceğim" diyor. Bu da bir zihniyetin yansıması.Papa 16. Benedictus, kardinalken, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı açıklamalarda da bulunmuştu. Haçlı zihniyeti Papa'nın bu konuşmayı yaptığı dönemde dünyada olup bitenlere bakalım.ABD Başkanı Bush'un Irak'ın işgalinden sonra ağzından kaçırdığı "Haçlı seferi" sözünü sonradan düzeltmeye çalıştığını anımsayalım.ABD Başkanı Bush, birkaç gün önce ABD'nin savaşta olduğunu söyledi. ABD, Irak'ta savaşta...İsrail; Lübnan'da, Filistin'de savaşta...Radikallerin çatışmaları din savaşlarına dönüştürmeye çalıştığı bir ortamda Papa'nın sözleri, Batı'da İslamı "yeni düşman" ilan eden çabalara kilisenin onayı anlamına gelmiyor mu? "İslami-faşist" yakıştırmaları yapanlara destek anlamı taşımıyor mu?Dünyanın din adamlarından barış ve kardeşlik çağrıları beklediği, buna en fazla ihtiyacı olduğu günlerde Papa'nın, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e attığı taşlar, makamıyla bağdaşmıyor.Papa'nın sözleri İslam dünyasındaki tepkiyi daha da büyütmeye, radikal unsurların desteğini artırmaya yarayacaktır. Zamanlama Papa'nın konuşması bir dil sürçmesi veya gaf değil. Kaynağını da göstererek yaptığı bilinçli bir konuşma.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da bu görüşte. Papa'nın sevecen, hümanist olması gerekirdi, diye düşünüyordu. Bu sözleriyle işgal ettiği makamdan beklenenin tam tersini yaptığına inanıyor.Katolik dünyanın lideri kötü bir sınav veriyor. fbila@milliyet.com.tr Gaf değil