Tercihler

Yasanın temel amacının, Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı tarafından kabul edilmese de, imam hatiplilerin kendi alanları dışındaki yükseköğretim kurumlarına girişini kolaylaştırmak.Bu yasa düzenlemesinin iki etkisi olacaktır:1- İmam hatiplilerin kendi alanları dışında yükseköğretim kurumlarını tercih etmelerini,2- İmam hatip liselerine yönlenmeyi özendirecektir.Bu, AKP iktidarının eğitim alanındaki siyasi tercihidir. Başbakan Erdoğan ve AKPnin seçim vaadidir.Yasanın ortadan kaldırdığı uygulama ise yukarıdaki iki amacın tam tersi esas alınarak düzenlenmiştir. 1999 yılında yapılan bu düzenlemeyle imam hatip liselilerin ve diğer meslek liselilerin kendi alanlarında yükseköğrenim görmelerinin özendirilmesi, diğer alanlara yönelmelerinin caydırılması, bu liseleri tercih edeceklerin meslek tercihi yaptıklarının bilinciyle hareket etmeleri amaçlanmıştır. 1999da başlayan bu uygulama amacına uygun sonuçlar vermiştir. Ancak, yeni yasa bunu ortadan kaldırmaktadır.İmam hatip liseleri ve diğer meslek liselerinin genel liselilerle aynı koşullarda yükseköğretim kurumlarına gitmelerine olanak sağlandığı 1999 öncesindeki üniversite tercihleri, "tercih çarpıklığı"nı ortaya koyması açısından dikkat çekicidir.Örneğin 1998 yılında imam hatip çıkışlı öğrencilerin yerleştikleri fakülteler ve sayıları şöyledir:Hukuk : 232, Siyasal : 277, Öğretmenlik : 3285, Din Kültürü ve Ahlak Öğretmenliği : 322, İlahiyat : 1420.Bu rakamlar da gösteriyor ki, imam hatip çıkışlıların ilk tercihi ilahiyat veya din öğretmenliği değil, öğretmenlik olmuştur. Oysa aynı yıl öğretmen liselerinden mezun olanlardan öğretmenlik programlarına girenlerin sayısı 2956dır. Bu sayı imam hatip liselilerden daha azdır. İmam hatip liseleri ile öğretmen liseleri arasındaki karşılaştırma, üniversite tercihlerinde mesleki açıdan bir çarpıklık olduğunu göstermektedir.Dün kabul edilen yasanın ortadan kaldırdığı bugünkü uygulamanın 1999da yürürlüğe girmesiyle bu çarpıklığın ortadan kalktığı ve tercihlerin mesleki açıdan doğal seyrine girdiği gözlenmektedir. 1999 yılındaki düzenlemeden sonra, 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında yukarıdaki terslik kaybolmuş, imam hatip mezunlarının ilk tercihi ve en fazla yerleştikleri yükseköğretim kurumu ilahiyat fakülteleri; öğretmen lisesi mezunlarının da eğitim fakülteleri olmuştur. Bu sonuçlar meslek liselerinin kuruluş amaçlarına uygundur.TBMMden dün çıkan yasa, durumu yeniden 1999 öncesine çevireceği için üniversiteye giriş tercihleri yeniden mesleki açıdan kayma gösterecektir. Bu kaymanın yanı sıra imam hatip liselerine yönelişi özendirecektir.Hükümetin amacı da budur... fbila@milliyet.com.tr TBMM, imam hatip ve diğer meslek liseleriyle genel lise çıkışlılara, üniversite giriş puanının belirlenmesinde eşit katsayı uygulamasına olanak sağlayan yasayı çıkardı. İtiraz ve eleştirileri dikkate almayan hükümet, ısrarlı davrandı ve 18 saat süren uzun, çekişmeli bir maraton sonrasında tasarıyı Meclisten geçirdi.