Yılmaz'ın talebi Ecevit'in yanıtı

Yılmaz'ın talebi Ecevit'in yanıtı


       ANAP lideri Mesut Yılmaz hükümete girecek mi?
       Ankara'da en çok sorulan sorulardan biri bu...
       Yılmaz'ın dün Başbakanlık'ta, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'la özel bir çalışma yapması, daha sonra bu çalışmaya İçişleri Bakanı Sadattin Tantan'ın katılması bu soruyu yeniden gündeme getirdi.
       Ancak Yılmaz'ın dün Özkan'la yaptığı çalışmanın hükümete girip girmemesiyle ilgisi yok. Yakın kurmaylarının da teyit ettikleri bilgilere göre Yılmaz, şu aşamada hükümete girmeyi düşünmüyor. Hakkındaki araştırma - soruşturma komisyonları, arka arkaya lehine karar vermelerine karşın, ANAP lideri hükümete girme yönünde bir eğilim göstermiyor?
       Neden?
       Kurmayları Yılmaz'ın bu tutumunu şöyle açıklıyorlar:
       - Genel Başkanımız zaten hükümet kurulurken daha çok parti çalışmalarına yöneleceğini, örgütle ve halkla ilgileneceğini açıklamıştı. Hükümetin çalışması da gayet doyurucu ve uyumlu gidiyor. Bu bakımdan Sayın Yılmaz'ın acilen hükümete girmesi gerekmiyor. Genel Başkan daha çok partiyle ilgilenme eğiliminde. En azından önümüzdeki yasama yılına kadar hükümete girmeyeceğini söyleyebiliriz.
       * * *
       PEKİ Yılmaz, dün Hüsamettin Özkan'la hangi konu üzerinde çalıştı?
       ANAP liderinin yakından takip ettiği konu Mahalli İdareler Reformu.
       Meclis tatile girmeden önce ele alınacak yasalar arasında Mahalli İdareler Reformu yer almıyor. Eğilim daha çok bu reformun tatilden sonra yasalaştırılabileceği yönünde.
       Ancak, Yılmaz, Mahalli İdareler Reformu'nun bir an önce yasalaşmasını istiyor.
       Takvim, reformun yasalaşmasına uygun gözükmüyor. Bu nedenle Yılmaz, reform tasarısının "acil" maddelerinin yasalaşması yönünde bir öneri geliştiriyor.
       ANAP lideri, uzun tasarının yetiştirilemeyeceği düşüncesi karşısında, hiç olmazsa mali hükümlerinin ayrı bir paket olarak Meclis'e sunulmasını ve tatilden önce yasalaşmasını öneriyor. Nedeni, belediyelerin içinde bulundukları mali darboğaz.
       Yılmaz, belediyelerin rahatlatılabilmesi için tasarının mali hükümlerinin öncelikle geçirilmesinin zorunlu olduğu görüşünde.
       * * *
       BAŞBAKAN Ecevit, Yılmaz'ın önerisine nasıl bakıyor? Başbakan, dün bu sorumuza şu yanıtı verdi:
       - Evet. Sayın Yılmaz'ın böyle bir önerisi var. Ancak, Yerel Yönetimler Reform Tasarısı çok hacimli bir çalışma. Bu bakımdan yetişmeyebilir. Sayın Yılmaz, bu nedenle sadece mali hükümlere öncelik tanınması önerisini getirdi. Ele aldık ancak henüz bir karara varmadık.
       Ecevit, Yılmaz'ın kabineye girmesi konusunda ise "Sayın Yılmaz'ı kabinede her zaman görmek istiyoruz. Takdir kendilerine aittir" yanıtını verdi.
       Hükümet, Meclis tatile girinceye kadar çıkarılacak yasaların belirlenmesi konusunda yoğun bir faaliyet içinde.Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr