Kaddafi’nin ‘Yeşil Kitap’ını bir zamanlar biz de sevmiştik

Ecevit’in “Ne ezen, ne ezilen / Haçla insanca düzen” sloganlarının ağızlardan düşmediği, köylüye arka çıkanların “Toprak işleyenin / Su kullanandır” diye ortalıkta dolaştığı yıllarda Kaddafi’nin ‘Yeşil Kitap’ı da Türkçe’ye çevrilmiş, çok sayıda bastırılmıştı. Yeşil Kitap’ı okumayan ayıplanıyordu.
Benim de Yeşil Kitap’ım vardı. Şimdilerde kendi vatandaşlarının bile küçümsediği Kaddafi’yi o zamanlar bizler ciddiye alır, Yeşil Kitap’da yazdıklarını satır satır okur, tartışırdık.
Mehmet Barlas, Milliyet başyazarı olarak 1984 yılı sonunda Kaddafi ile söyleşi yaptı. Söyleşi 3 gün Milliyet’te yayımlandı.
Kaddafi, Yeşil Kitap’da “Marksizmi de kapitalizmi de reddediyor, İslam sosyalizminin ilkelerini sıralıyordu... Diyordu ki:
* Ücret, maaş köleliğe yol açar. Ücretle, maaşla çalışan köledir. Çalıştıran insanlara istediğini yaptırmak için para öder ve de insanların ürettiğini elinden alır.
* Çözüm ücreti ve maaşı ortadan kaldırmaktır. Böylece insanlar esaretten kurtulur. Bu İslam sosyalizmi ile sağlanır.

Kaddafi’nin ‘Yeşil Kitap’ını bir zamanlar biz de sevmiştikKonut oturanındır
* İnsanın ihtiyacından fazlasını ele geçirmesi, servet sahibi olması, halkın ve ülkenin imkânlarının belli ellerde toplanmasına yol açar.Toplumda gerilemeye ve fakirleşmeye neden olur.
* Toprak kimsenin mülkü olamaz.
* Konut oturanındır. Kiraya vermek için ev yapmak, başkasının ihtiyacına tahakküm etmeye başlamak demektir. Hürriyet ihtiyacın içinde saklıdır. Sadece devlet kiraya vermek için konut yapabilir.
* Binek aracı, ferdin ve ailenin temel ihtiyaçlarındandır.İnsanın binek aracı başkasının malı olmamalıdır. Para karşılığı baskasının binek aracı kullanılmamalıdır.
* Tüketim üretenin hakkıdır.
* Üretime iştirak eden her üretim faktörü üretimden eşit pay alır. Üretim faktörlerinin (sermaye, emek, müteşebbis ve toprak) her birinin üretimde (yaratılan katma değerde) birer hissesi olmalıdır. Çünkü bu faktörlerin birinin var olmaması, üretimin var olmamasına yol açar.

Kazanç sömürüdür
* Kazanç demek, sömürü demektir. Kazancı meşru kabul edenler ona sınır çizemez.
* İslam sosyalizminde son adım, kazanç ve paranın kaybolduğu aşamaya varmaktır.
* Yeşil Kitap’ın kılavuzluğunda kapitalist ülkelerde devrim, üreticilerin üretimdeki hisselerini ele geçirmeleri ile baslıyacaktır. İşçi grevlerinin amacı, ücretleri artırmak değil, üretime ortak olmak olacaktır. Bütün bunlar, bugün veya yarın, her halükârda gerçekleşecektir.
Kaddafi’nin Yeşil Kitap’ı 1976 yılında yayımlandı. Kaddafi Yeşil Kitap’taki ilkeleri Libya’da uygulamaya çalıştı. Geçen 35 yılda Libya’da alt yapı yatırımlarına ağırlık verdi. Ama sonuç ortada. Alt yapı yatırımlarını yabancı müteahhitler gerçekleştirdi. Müteahhitler Libyalıları değil, ülkelerinden getirdikleri insanları çalıştırdı. Yatırımlar Libya’da kaldı ama yatırımlara harcanan paralar Libya
dışına çıktı. Libya halkı üretime yöneltilemedi. Yeşil Devrim üretim ve istihdam artışı sağlayamadı.
İnsanların refahını artıramadı.