Güngör Uras

Güngör Uras

guras@milliyet.com.tr

Tüm Yazıları

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen Türkiye Yatırım Danışma Konseyi’nin Dokuzuncu Toplantısı’nda ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda, Fransa, Japonya, Rusya ve Çin, Kuveyt, Katar, Malezya ve Suudi Arabistan merkezli, otomotiv, enerji, bilişim, havacılık sektörlerinde ve yatırın fonu yönetiminde öne çıkmış uluslararası sermaye gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

”Bizim yönetim olarak görevimiz, sizlerin işini kolaylaştırmak iş yapma kararlılığınızı artırmak. İşi, üretimi, yatırımı siz yapacaksınız.

Ürettiğiniz malı siz pazarlayacak, parayı siz kazanacaksınız; bize düşen görev de sizin önünüzü açmak, çözüm üretmek, engelleri kaldırmak. Bu ülkeye yatırım yapmışsınız. Sizler, taş üzerine taş koyan, istihdam oluşturan herkesin başımız üzerinde yeri var. Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimse yabancı gözüyle bakmayız. Bu ülkeye yatırım yapanlar hiçbir ayrım yapmadan imkânlardan yararlanacaksınız” dedi.

Fabrika kurulsun

Haberin Devamı

Uluslararası yatırım (eski anlatımıyla “yabancı sermaye”, döviz-sermaye hareketlerini izleyenlerin anlatımıyla, “doğrudan yatırım”) her ekonomi için ve özellikle bizim için çok önemli.

Uluslararası sermayenin yatırım hareketini ödemeler bilançosunda doğrudan yatırım girişleri ve çıkışları olarak izliyoruz.

Doğrudan yatırım deyimi ülkeye kalıcı olarak gelen dövizler için kullanılıyor.
Doğrudan yatırım için gelen dövizler; (1) Fabrika kurmak için, (2) Türkiye’de mevcut şirketleri, bankaları, sigorta şirketlerini enerji şirketlerini satın almak için, (3) Temsilcilik açmak, ticaret yapmak için, (4) Gayrimenkul satın almak için geliyor.

Bizim arayışımız, doğrudan yatırımların fabrika kurmak için, hem de sadece iç pazar için değil, özellikle dış pazar için üretim yapacak fabrikalar kurmak için gelmesi.

Güven önemli

Bizim tasarruf açığımız, ödemeler Bilançosunda “cari açığımız” olduğu için, doğrudan yatırım için ülkeye giren döviz, tasarruf açığımıza yama oluyor, döviz açığımızın finansmanına katkı yapıyor.

Hükümetler; (1) Bir yandan, daha önce ülkeye gelen uluslararası sermayenin mutluluğunu sağlamak, (2) Öte yandan, ülkeye yeni uluslararası sermaye girişlerini artırmak için çaba gösteriyor.

Haberin Devamı

Uluslararası sermaye bir ülkeye girerken; (1) Sermayenin getirisine bakıyor. (2) Ülkenin uzun dönemli gelişme imkânlarını dikkate alıyor. (3) Kısa ve uzun dönemdeki riskleri ölçerek, güvenirlik değerlemesi yapıyor.

Daha önce ülkeye gelen uluslararası sermaye gruplarının “mutlu” olması önemli. Yeni gelebileceklere ülkeyi tanıtmak, uzun vadeli güven vermek önemli.

İşte bunun için, Başbakan Binali Yıldırım’ın uluslararası yatırımlarda öne çıkan sermaye gruplarının temsilcileriyle yaptığı toplantı ekonominin geleceği bakımından önem taşıyor.
2010 yılından 2015 yılına 6 yılda ülkeye 63 milyar dolar doğrudan yatırım girişi oldu.

Gayrimenkul önde

Son 6 yılda imalat sanayiine 18 milyar dolar, elektrik ve gaz sektörüne 11 milyar dolar, finans ve sigorta sektörüne 28 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu.
Gayrimenkul satın almak için ülkeye 6 yılda giren döviz ise 18 milyar doları aştı.
Son 6 yılda ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişine Avrupa ülkeleri kaynaklı uluslararası sermaye gruplarının katkısı 45.8 milyar dolar. ABD kaynaklı doğrudan sermaye girişi 4.5 milyar dolar. Körfez ülkelerinden 3.5 milyar dolar, Azerbaycan gibi doğu komşularımızdan 3.5 milyar dolar, Asya ülkelerinden 2.8 milyar dolar doğrudan sermaye girişi oldu.

Türkiye’ye son 6 yılda giriş yapan doğrudan sermayenin yüzde 70’i aşan bölümü Avrupa ülkelerinden geldi.

Haberin Devamı

Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi komşu ülkelerden gelen doğrudan sermayeyi küçümseyemeyiz ama ihracatta olduğu gibi doğrudan yabancı sermaye girişinde de Avrupa ülkeleri bizim ekonomimiz için büyük önem taşıyor.

Uluslararası sermayenin ilgisi önemli