VERBİS’e kayıt bir kez daha uzatıldı

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) yapılan kayıt başvurularının büyük bir bölümünde belirlenen hatalar ve mevzuata aykırı başvurular yüzünden tarih değiştirildi. Süre, 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı.

Ertelemeyle ilgili bilgilendirmede, “VERBİS’e iletilen birçok bildirimde kişisel veriler ile işleme amaçları, alıcı/alıcı grupları, veri konusu kişi grupları, alınan teknik ve idari tedbirler, yeterli önlemler, yurtdışına veri aktarımı ve saklama sürelerinin örtüşmediği, bu konuda ciddi yanlışlıklar ve mevzuata aykırılıklar görülmüştür” deniliyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre; verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiler ‘veri sorumlusu’ olarak adlandırılıyor.

VERBİS’e kayıt bir kez daha uzatıldı

Para cezası var

KVKK’dan yapılan, ertelemeyle ilgili açıklamaya göre, yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için tanınan süre, 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı. Ayrıca yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre de aynı tarihe, yani 30 Haziran 2020’ye ertelendi. Yıllık çalışan sayısı, 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan, gerçek veya tüzel kişi sorumlularına, sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre de 30 Eylül 2020’ye çekildi. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin de 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılması kararlaştırıldı. Gerçek kişi veya şirketlere, VERBİS üzerinden sicile kayıt yaptırmamaları durumunda; ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre 20 bin ile 1 milyon 470 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Bu yaptırım, istisna olmadığı durumlarda kayıt yaptırmayanlara uygulanacak.

İnternet ve e-devlet’ten de giriliyor

VERBİS’e kayıt bir kez daha uzatıldı

7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlıyor, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenliyor. Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem, kişisel veri işleme olarak kabul ediliyor. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kurumun internet sitesi (www.kvkk.gov.tr) üzerinde yer alan VERBİS modülü veya e-devlet platformu üzerinden VERBİS’e kayıt işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Özellikle veri sorumlusu şirketlerin veri envanteri çıkarması gerektiği ve bu işlemin profesyonel olarak yapılmasının elzem olduğu ifade edildi.