HSYK icraatı...

Balyoz Davası’nın başlamasına 48 saat kala yargılamayı yapacak 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt görevden alındı. Dink davası yargıcı Erkan Canak da beraber.
Yeni HSYK’nın bu ilk icraatını Balyoz Davası avukatlarından Hüseyin Ersöz’e sorduk:
- Uygulamayı nasıl karşıladınız?
- Örneğine hiçbir demokratik hukuk devletinde rastlanamaz... İddianamesi 900 sayfa, ek klasörleri yüz binlerce sayfaya varan bir davaya atanan yargıç iki günde bunları nasıl inceleyecek?
- İki mahkeme başkanı hakkında süren soruşturma olduğu belirtiliyor...
- İki yıldır süren bir soruşturma bu... Görevden almak duruşmaya 48 saat kala mı akla geldi. Kaldı ki süren soruşturmaların Balyoz davasıyla ilgisi de yok... Ayrıca tüm yargıç ve savcılar üzerinde benzer soruşturmalar var.
- Daha önce yaşanmadı mı buna benzer olay?
- Ergenekon davaları sürecinde böylesi ilk kez yaşanıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimleri hakkında onlarca kez redd-i hâkim talebinde bulunuldu... Yüzlerce kez HSYK’ya şikâyet dilekçesi yazıldı... Buna rağmen benzer şekilde bir görevden alma kararı görülmedi.
Görevden alınan yargıçlar kritik davalarda tahliye kararları vermeleriyle tanınıyor... Zafer Başkurt Poyrazköy sanığı Levent Bektaş ve Balyoz davasında muvazzaf 19 subayın tahliyesi yönünde oy kullanmıştı...
Adalet Bakanı dün karara bütün HSYK üyelerinin katıldığını söylüyordu. Ama HSYK’nın kaç kişiyle toplandığını söylemedi.
Sonuç; anayasa değişikliği ile HSYK belli bir amaç için yeniden yapılandırılmıştı. İlk meyve alındı.

Soru: Üniversite öğrencilerinin iktidarı protestosu neyi düşündürüyor?
Yanıt: Araştırmalardaki “Eğitim seviyesi yükseldikçe AKP’ye destek azalıyor” bulgusunun doğru olabileceğini...
Haldun Ertem

Dinci yazar Abdurrahman Dilipak, Müjde Ar’a hakaretten 3 bin lira para cezasına çarptırılmış.
Demek ki neymiş? Dilipak’ın dili pek de pak değilmiş!
Fahrettin Fidan

Vazife tamam!
Ankara’da polisin bir lokantaya adeta baskın düzenleyip... Aileler hakkında işlem yapmaya kalkışması yasal mıdır, değil midir? Kaymakam dostumuzun yanıtı;
- “Vazife ve Selahiyet Kanunu”na göre polis; bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında velileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder.
- O zaman Ankara’daki işlem doğru mu oluyor?
- Hayır. Madde, “içkili yer” diyor, “içki de verilen” yer demiyor. İçkili lokanta içki içilen yer değildir. “İçki de içilen” yerdir. Polisin maddeyi yanlış yorumlaması söz konusudur.
- Ne yapmak istiyorlar sizce?
- Türlü yöntemlerle Anadolu’da ailelerin birlikte gidip bir - iki kadeh içeceği yer bırakmadılar. Şimdi sıra büyük şehirlere geldi. Ankara’daki olay bir deneme ve tepki ölçme olayı idi. Neyse ki baro başkanı oradaymış... İşi şakaya vurdular...

Yeni Haydarpaşa
Haydarpaşa Gar lokantasındaki sabah kahvaltısında Haydarpaşa’nın geleceğini konuştuk dün...
İstanbul Mimarlar Odası Başkanı Prof. Deniz İncedayı’nın çağrısı üzerine yapılan toplantıda TCDD Bölge Müdürü Hasan Gedikli’den bilgi aldık...Öğrendiğimize göre...
Haydarpaşa’nın dönüştürülmesi için ihale açılmış, bu ihaleyi Anakent Belediyesi’ne ait BİMTAŞ kazanmıştı.
BİMTAŞ’ın hazırladığı plan halen Koruma Kurulu’nda inceleniyordu.
Bu plan Haydarpaşa Garı çevresinde 100 dönüm dolayında araziyi TCDD’ye bırakıyordu.
Marmaray inşaatı bittikten sonra İstanbul’a gelen hızlı trenlerin bir bölümü Haydarpaşa Garı’na girecek, gar işlevini yitirmemiş olacaktı. Gar sahilden bir tramvay hattıyla Üsküdar’a bağlanacaktı.
Bölge Müdürü Gedikli’ye sorduk:
- Garın üst katlarının otele dönüştürüleceği söyleniyor, doğru mu?
- Garda otel olmaz, mümkün değil, dedi...
Bu sözü not ettik. Bölge Müdürü’nün verdiği bilgiye göre... İTÜ’nün danışmanlığında bir ihale şartnamesi hazırlanarak garın onarımı bir özel firmaya verilecekti.
Toplantıda hazır bulunan İTÜ’nün değerli ve kıdemli hocalarından Prof. Afife Batur ve Mimarlar Odası yetkilileri Gar’ın onarımının üniversiteye bırakılmasını önerdiler.
Bölge Müdürü mevzuatın buna izin vermediğini bildirdi... Mimarlar Odası yetkilileri aksi düşüncedeydi.
Yanan çatı aynen yerine konulabilir mi? Malzeme var mı?
Prof. Afife Batur aynı malzemenin mevcut olduğunu, bir kısmının Almanya’dan ithal edilebileceğini, çatının aynen inşa edilebileceğini anlattı...
Bu iş ne kadar zamanda biter? Çatı yerine en geç ne zaman konulur?
TCDD Bölge Müdürü Gedikli “1,5 yıl” gibi bir süre verdi...
TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı bu konuyu onur meselesi yapmalı, garın çatısını işin ustası firmalara ihale ederek bir an önce eski haline getirmeli.
Mimarlar Odası, BTS Sendikası ve basın, konunun takipçisi olmaya söz verdik dün...
Haydarpaşa’nın geneli de uçuk projelerle rant alanına dönüştürülmek yerine halkın nefes alabileceği bir rekreasyon alanı haline getirilmeli. Haydarpaşa Platformu’nun ısrarı da bu yönde.