Kamu bütçesinde eğitimin dışındaki gençler hiç yok

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nce hazırlanan “STK’lar İçin Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu”, nüfusumuzun % 16.6’sını oluşturan 15-24 yaş arası 12.5 milyon gencin, Türkiye’de kamu harcamalarından sadece binde 42 pay alabildiğini ortaya koydu.
Prof. Dr. Nurhan Yentürk başkanlığındaki STK Eğitim- Araştırma Birimi ile Gençlik Çalışmaları Birimi, gençlerin güçlendirilmesine yönelik kamu harcamalarını şu ana başlıklar altında mercek altına aldı:
- Spor
- Toplumsal hayata katılım
- Barınma
- Eğitime destek
- Eğitimden işe geçişte destek
Ve araştırma sonucunda ortaya çıktı ki gençlerin güçlendirilmesine yönelik kamu harcamalarının (yerel yönetimler hariç) 2012’de 5.8 milyar lirayla GSYH’dan aldığı pay sadece % 0.4. Çıkan sonucu değerlendiren Prof. Yentürk çok haklı: “Nüfusun % 16.6’sını oluşturan 12.5 milyon genç, kamu bütçesinde neredeyse görünmez!” Dahası bu “neredeyse görünmez” olan kamu bütçesinden aslan payı, eğitimdeki gençlere gidiyor; eğitim görmeyen gençlere Türkiye’de maalesef hayat yok!

% 70’i eğitim dışında
Yentürk ve arkadaşlarının hesaplamalarına göre genç nüfusun % 30’unu oluşturan “eğitim alan gençler”, gençlerin güçlendirilmesine yönelik kamu harcamalarının % 68’ini alırken, 15-24 yaş arası genç nüfusun % 70’ini oluşturan eğitim dışındaki gençler, kamu harcamalarından sadece % 32 pay alıyor. Özetle eğitim dışında kalan gençlerin, devlet eliyle toplumsal ve ekonomik hayata katılmalarının engellendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Prof. Yentürk’ün de vurguladığı gibi “kamu bütçesinde gençler yok, eğitim dışında olan gençler ise hiç yok.”

TÜİK...
Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 11 Temmuz ‘Dünya Nüfus Günü’ nedeniyle yayınladığı 2014 Gençlik Araştırması’na göre Türkiye’de nüfusun % 41.1’ini çocuklar ve gençler oluşturuyor. Ve bu oranla biz hâlâ Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine göre; çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı % 24.6.
Oysa ki 2013’te Türkiye genelinde işsizlik oranı % 9.7 olduğu halde 15-24 yaş arası gençlerde bu oran neredeyse 2 katı; % 18.7. Türkiye genelinde işsizlik oranı artmadığı halde genç işsizliğinde bir önceki yıla göre 1.2 puanlık artış var. Yüksek okul mezunu gençlerde işsizlik oranı % 30’a dayanmış durumda (% 29.3), lise ve dengi meslek okul mezunu gençlerde % 20.2.

Bizim Mercedes’ler?
Dünya Futbol Şampiyonası’nda Almanların futbol mucizesini hayranlıkla izledikten sonra bizim devlet yetkililerine bir önerim olacak. Alman Futbol Federasyonu, futbolun altyapısını güçlendirmek için 10 yıl önce kolları sıvarken, ana sponsor olarak devreye giren Mercedes Benz, başta göçmenler dahil tüm gençlerin toplumdan dışlanmaması için de programlar yapmıştı.
Bizde de eğitim dışındaki gençlerin toplumdan dışlanmaması için Türkiye’nin Mercedes Benz’lerini bekliyoruz.