Öğretmenler dijital okuryazar olacak

ING Türkiye, dijitalleşmeyi destekleyen toplumsal yatırımlarını öğretmenlere yönelik yeni bir projeyle hızlandırıyor. Bu kapsamda, ING Türkiye, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) desteği ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik “Dijital Öğretmenler” projesi hayata geçiriliyor.

İlk aşamada 10 ilden 1000 öğretmene ulaşılacak eğitimle, öğretmen ve dolaylı olarak da öğrencilerin dijital dönüşümün bir parçası haline getirilmeleri hedefleniyor.

Öğretmenler dijital okuryazar olacak

ING öncü oldu

Yaptıkları atölye çalışmalarında, öğretmenlerin kendilerini en fazla geliştirmek istedikleri alanın, öğrencileriyle daha etkili iletişim kurabilmek, verdikleri eğitimin etkinliğini artırmak amacıyla dijital okuryazarlık olduğunu gördüklerini söyleyen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dijitalleşme, ING’nin stratejisinde çok önemli bir yere sahip, bu alanda öncü kuruluşlardan biriyiz. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi de dijital teknolojilerin öğretmenler ve öğrenciler için ne denli önemli olduğunu gösterdi. Öğretmenlerin eşit dijital becerilere sahip olmasını destekleyen bu projede yer alarak, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” diyor.

10 ilde başlıyor

Devlet okullarında ilkokul ve ortaokul kategorisindeki öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini artırmaya yönelik Dijital Öğretmenler projesi kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Aydın, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Samsun olmak üzere toplam 10 ilden bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor. Proje ile dijital vatandaşlık ve güvenlik, yaratıcılık ve görsel tasarım, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme gibi içerikler öğretmenlere aktarılacak. Bu eğitimleri alan öğretmenlerin de yaklaşık 30 bin civarında öğrenciyle temas ederek dijital okuryazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

22 Ekim’e kadar

 Ekim-ocak döneminde gerçekleştirilecek ilk faz Dijital Öğretmenler projesi, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin olduğu iki bölümden oluşacak. Çevrim içi eğitimi tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene, ODTÜ öğretim üyeleri tarafından yüz yüze ileri seviye dijital okuryazarlık eğitimi verilecek. Yüz yüze eğitimlerin Ocak 2021’de İstanbul’da düzenlenmesi öngörülüyor.

Proje kapsamında 750 sınıf öğretmeni ile 250 branş öğretmenine eğitim verilmesi hedefleniyor. Projeye MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 22 Ekim’e kadar internet üzerinden başvurabilecek.