Önce kitabını yazdı, şimdi ders istiyor

17 yaşındaki Aslıhan Kurdoğlu, lise çağındaki gençlerin iklim değişikliği ve diğer küresel sorunlara bakışını ölçmek için önce anket yaptı sonra da bunu kitaplaştırdı. Aslıhan Kurdoğlu, “Bu konu okullarda ders olmalı” diyor.

Çocuklar dünyanın geleceğinden kaygılı! Başta iklim değişikliği olmak üzere dünyanın gidişatı en çok onları etkiliyor. Bu dünyada bulundukları 10-15 yılda bile iklim değişikliğinin etkilerini görebiliyorlar mesela. Lise çağında bir genç bile, “Ben küçükken kışlar şöyleydi, yazlar böyleydi” diyebiliyor. Greta Thunberg, tüm dünyanın tanıdığı iklim aktivisti bir çocuk ama inanın bu konuya tüm dünyadan pek çok çocuk ve genç kafa yoruyor.

Aslıhan Kurdoğlu onlardan biri. Henüz 17 yaşında olan Aslıhan Kurdoğlu, “The Future is in Our Hands” kitabının yazarı.

Önce kitabını yazdı, şimdi ders istiyor

Alanında ilk

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak yaptığı çalışmada, “Lise öğrencilerinin küresel sorunlara yönelik bilgileri hangi seviyede, küresel eğitim konusundaki algı düzeyleri nedir?” sorularına cevap aradı.

Çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin küresel sorunlara karşı duyarlılıklarının ve küresel eğitim algılarının seviyesini ölçmekti. Tarama modelinde yapılan araştırma alanında ‘ilk’ olma özelliğinde. Araştırmanın örneklemi, İstanbul’daki dört özel lisenin öğrencilerinden oluştu.

Saha çalışmasında elde edilen bulgular, lise öğrencilerinin çevresel, sosyoekonomik sorunlar ve insan hakları konusundaki duyarlılıklarının küresel

eğitim konusundaki algılarını pozitif yönde etkilediğini ortaya çıkardı.

‘Ders olmalı’

Ayrıca okulda küresel konular hakkında eğitim gördüklerini veya görmediklerini söyleyen öğrenciler arasında büyük bir duyarlılık farkına rastlanmadı. Kendisi de bir lise öğrencisi olan Aslıhan Kurdoğlu, “Araştırmada okullarda verilen eğitimin yetersiz olduğu sonucuna ulaştım. Elde ettiğim bulgular akademik yazına katkı sağlamakta olup, bu bağlamda eğitim sistemi içerisinde küresel sorunlar ve eğitim konularına bütün programlarda zorunlu veya seçmeli ders olarak yer verilmesi önerisinde bulundum” diyor.

Çok yönlü çalışıyor

Enka Okulları’nda lise son sınıf öğrencisi olan Aslıhan Kurdoğlu umut veren Z kuşağının temsilcilerinden. Stajlarını KAGİDER, DEİK, TÜSİAD gibi kurumlarda yapıyor. Almanca, İngilizce, Çince konuşuyor. BM oturumlarına katılan Aslıhan yaşam pratiğinde de tamamen yeşil kriterlere göre yaşıyor.

TURMEPA’da gönüllü olarak çalışıyor. Aslıhan, geçen yıl ise Boğaziçi Üniversitesi’nde bir ekonomi profesörünün gözlemi altında, “Çalışma hayatında kadınlara yönelik cinsiyet eşitsizliği üzerine saptamalar ve öneriler” isimli bir rapor da hazırladı. 2020’de TÜBİTAK için küresel duyarlılık ve eğitim kavramına olan duyarlılığı inceleyen bir sosyoloji projesi gerçekleştirdi. Proje için elektronik bir kitap hazırlarken, okulda gazete kurarak arkadaşlarıyla birlikte aylık baskılar yapmaya başladı.

Dünya iklim değişikliği nedeniyle kritik eşikte. Ancak gençlerin farkındalıkları ve konuda harekete geçmeleri en büyük umut.