% 50 haklısınız

% 50 haklısınız

       Ben bir çatı katında oturuyorum. Alt katlar çift daire, benimki tek, yani alanım biraz büyük, ama benim masraflara arsa payı oranında katılmam istendiği için iki misli ortak gider ödemem gerekiyor. Oysa arsa payı sembolik bir ölçü, benim dairem yazın yanar, kışın donar, yağmurda da akar. Arsa payını ölçü almak haksızlık değil mi?
       M. R. - İstanbul
       Size anlattıklarınızdan dolayı ancak % 50 oranında hak verebilirim. Zira:
       Önce hak vermediğim % 50. Bir kere arsa payı sembolik bir oran değil. Arsa payının verilişinin nasıl olacağı kanunda yazılı. Arsa payı bağımsız bölümlerin rayiç değeri ile orantılı olarak verilir. Yani sizin daireniz alttakilerden iki misli değerde ise, onlara göre iki misli fazla arsa payına sahip olursunuz ve iki misli ortak gider ödersiniz.
       Şimdi haklı olduğunuz % 50. Bizde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, arsa payının nasıl verileceğini bilmeyen kişiler pay ve payda eşitlenene kadar gelişigüzel arsa payı dağıtır. Bunu denetleyen bir mekanizma da yoktur, sadece beyana bakılır. Bu durumda da çatısı akan, yazın kavrulan, kışın donan çatı katının değerine bakılmaksızın gelişigüzel arsa payı verilir ve siz iki misli ortak gider ödersiniz. Şayet bu gruba giriyorsanız dava yolu ile arsa paylarının yeniden tanzimini isteyebilirsiniz.