Belediyeler yanlış yapıyor

Yani belediyenin gözüne hoş görünmüş. Yetmezmiş gibi belediye tavsiyede bulunuyor: "Zemin katların da aynı şekilde yapılması uygundur."Yani yapılanı onaylamakla birlikte diğerleri de yaparsa iyi olur diye diğer kat maliklerini teşvik ediyor. İyi güzel de Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesini ne yapacağız? Bu madde ortak yerlere el atmayı yasaklamış. Bir binanın ön cephesi ortak yerlerden değil mi? Evet ortak yerlerden. Peki projesinde böyle bir çatı var mı? Anlatıldığı kadarıyla yok. Peki kanun yasaklamışsa belediye neye göre fetva verir ki?... Proje dışı bir yapıya belediye izin veremez. Buna ancak binadaki tüm bağımsız bölüm malikleri izin verebilir. Biri bile karşı çıksa bu çatı yapılamaz. Projeye aykırı olduğu için açılacak bir dava sonucu yıkılmasına ve eski hale getirilmesine karar verilir. Belediyeler trafiği bile üstlenecekmiş. "Yaparlar" diyenin aklına şaşarım. tamerheper@host.com Okuyucum yazlığına ait bir fotoğraf göndermiş. Fotoğrafta görülen şu: Bir apartmanın ön cephesi. Zeminde iki daireye ait balkon ve bu balkonların üzerinde gölgelik olması için 90 cm genişliğinde ahşap çatı. Okuyucum, binanın ön cephesine monte edilmiş böyle bir ilave için belediyeden görüş almış. Belediye de görüş bildirmiş: "...gölgelik olarak yapılmış olup binanın mimari estetiğine uygundur."