Çatıya tesisat

Çatıya tesisat

       Apartmanımızın çatısında birtakım çanak anten, birtakım da bazı dairelerin sıcak su ihtiyacını karşılamak için kurulmuş güneş panoları var. Bunların varlığı nedeni ile çatıya çıkılamadığı gibi, bacalar temizlenemiyor, akmakta olan çatı onarımı yapılamıyor. Çatı onarımını kimin yapması lazım? Bunları çatıdan kaldıramaz mıyız?
       E. E. - İzmir
     Öncelikle sormanız gereken ikinci sorudan başlıyorum. Bunları kaldıramaz mısınız? Zaten probleminizin halli için öncelikle bunları kaldırmanız lazım. Zira çatı ortak yerlerdendir ve çatıya bir tesis kurulamaz. Mesela sıcak su panelleri bir tesistir. Dolayısı ile bunların kaldırılmasını dava edebilirsiniz. Mahkemece mahallinde inceleme yapılacak ve sonuçta kaldırılmasına karar verilecektir.
       Antenler ve güneş panelleri nedeni ile çatınız tahrip olmuş. Dolayısı ile tahribattan, antenleri ve güneş panellerini koyanlar sorumlu. Hatta biraz daha ileri gideyim. Çatının akması nedeni ile dairenize giren yağmur sularının vermiş bulunduğu hasardan da bu kişiler sorumlu. Zararınız ne ise tespit ettirip hasara neden olan kişilerden tazminini isteyebilirsiniz. Binaların mimari düzenini bozan herkes için aynı şey söz konusu olup, birlikte oturanların buna göz yummaması gerektiğini, sonradan başlarına daha büyük problemler çıkacağını sık sık hatırlatıyorum.