Onarım mutlaka yapılacak

Onarım mutlaka yapılacak


Üyesi olduğum kooperatiften bana en üst daire düştü, ancak binaların üstü çatı değil, bu nedenle akmaya başladı. Binaların bulunduğu mevkide çatı yapılmıyormuş. Silikonla meseleyi halletmeye çalıştılar ama olmuyor. Köklü çözümü nasıl bulacağız?
O. E. - Ankara
Binanızın bulunduğu yer güney illerimizde. Bu yerlerde çatı yapımına izin verilmediğini söylüyorsunuz, çatı yapılmıyor demek sizin binanızın tepesinin akmasına göz yummanız, komşularınızın da bunu seyretmesi anlamına gelmez. Elbette bir çözüm bulunacak. Teknik yönden nasıl bir çözüm getirilir bunu bilemem, bunu teknik adamlar bilecek. Öyle görüyorum ki, günümüzde pek çok sayıda izole maddesi bulunuyor, elbet biri sizin probleminize çözüm olacaktır, ancak hukuken söyleyebileceğim şey kat malikleri kurulunda alınacak kararla çatının onarılması gerektiğidir. Şayet böyle bir karar alınamıyor veya yönetim çatıyı yaptırmakta çekingen davranıyorsa siz binanızın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurup bir tespit yaptırın. Mahkemenin tayin edeceği bilirkişi çatının aktığını ve onarılması gerektiğini tespit etsin. Çatıyı siz yaptırın, sonradan bağımsız bölüm maliklerine arsa payları oranında rücu edin. Akan bir çatıya katlanmak zorunda değilsiniz.