BÜTÇE AÇIĞI ARTIYOR

Mayısta bütçe dengesi, bütçe gelirlerinin, harcamaların altında artış göstermesinin etkisiyle, 12.1 milyar TL açık verdi. Oysa, geçen yılın aynı ayında 2.7 milyar TL fazla verilmişti.

Zayıf iç talebin etkisiyle vergi gelirlerinde daralma görülmesi sonucu; merkezi yönetim bütçe gelirleri, mayısta yıllık yüzde 2.2 ile sınırlı artış gösterdi. Buna karşın bütçe harcamaları, özellikle de cari transferler (sağlık, emeklilik giderleri v.s.) kaynaklı artış kaydetti.

Faiz harcamaları da yıllık yüzde 32 artışla bütçe harcamalarının yüksek gerçekleşmesinde etkili olmaya devam etti. Faiz dışı dengede ise, mayısta 4.1 milyar TL açık verildi. Geçen mayısta 8.7 milyar TL faiz dışı fazla verilmişti.

BÜTÇE AÇIĞI ARTIYOROcak - mayıs dönemine baktığımızda ise, bütçe dengesinin 66.5 milyar TL açık verdiği görülüyor. Böylece, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yıl sonu için öngörülen 80.6 milyar TL açık rakamının yüzde 83’üne ulaşıldı. Ocak - mayıs döneminde faiz dışı denge, 20.1 milyar TL açık verdi. YEP yılsonu tahmini, 36.7 milyar TL fazla verilmesi yönünde idi.

Vergi geliri azalıyor

Vergi gelirleri, mayısta yıllık yüzde 2.3 azaldı. Alt kırımlara baktığımızda; ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 24, BSMV yüzde 22.6, gelir vergisi yüzde 7.8 artarken; iç talepteki yavaşlamaya bağlı olarak dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 40.1 ve özel tüketim vergisi yüzde 3.4 azaldı.

Ocak - mayıs döneminde ise vergi gelirleri yıllık yüzde 4.3 ile sınırlı oranda artarak, 263 milyar TL oldu. Muhasebat ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafik vergi gelirlerindeki düşmeyi gösteriyor.

Harcamalar artıyor

Merkezi yönetim bütçe harcamaları, mayısta yıllık yüzde 24, ocak - mayıs döneminde yüzde 28.4 artış göstererek 414 milyar TL’ye ulaştı. Faiz dışı harcamalar, mayısta yıllık yüzde 23.5 arttı.

Cari transferler yıllık yüzde 71, personel giderleri de yüzde 24 büyüdü. Ocak - mayıs döneminde, faiz dışı harcamalar yüzde 26 artarak 368 milyar TL’ye ulaştı.

Faiz harcamaları da artmaya devam ediyor: Mayısta yıllık yüzde 32, ocak - mayıs döneminde yüzde 48 artan faiz harcamaları, 46.4 milyar TL’ye ulaştı. Akbank kaynaklı aşağıdaki grafik, milyar TL cinsinden, Bütçe Dengesi’ni gösteriyor.

BÜTÇE AÇIĞI ARTIYOR