CARİ AÇIK AZALIYOR

Zayıf iç talep nedeniyle, cari açığımız gittikçe azalıyor; kapanma noktasına doğru ilerliyor.

Merkez Bankası ve Akbank kaynaklı yukarıdaki grafik, enerji hariç cari açık ile enerji ve altın hariç cari açığın tamamen kapandığını ve artıya döndüğünü gösteriyor. Bu durum, bir bakıma ekonomimizin dışa kapandığını da gösteriyor.

CARİ AÇIK AZALIYOR

CARİ AÇIK AZALIYOR

CARİ AÇIK AZALIYOR

CARİ AÇIK AZALIYOR

Tedbirlerin etkisi ne?

Hükümetimiz, özellikle, otomotiv, beyaz eşya ve konut sektörünü destekleyici tedbirler almıştı. Bu tedbirlerin etkisi sınırlı kaldı.

Zaten, konut hariç diğer sektörler borç biriktirmiş sektörler değildi.

Yandaki Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Akbank kaynaklı grafikler bu konudaki etkinin sınırlı kaldığını gösteriyor.

Özellikle konut satışlarında düşüş devam ediyor.

CARİ AÇIK AZALIYOR

Dövizle borç azalıyor

Reel sektörün döviz borçları, ekonomimiz için büyük sorun idi. Yalnızca nisan ayında, 20.7 milyar dolar reel sektörün borçluluğu azaldı. Reel sektörün kısa vadeli borçluluk pozisyonu da düştü. Merkez Bankası kaynaklı üstteki ve alttaki grafikler bu gelişmeleri gösteriyor.

CARİ AÇIK AZALIYOR

CARİ AÇIK AZALIYOR

Finansman nasıl?

Yukarıdaki tablo, cari açığımızın nasıl finanse edildiğini açıklıyor. Bankaların yüksek faizli eurobond ihraçları ve Hazine borçlanması ile cari açık finanse edildi.

Hazine net 4.9 milyar dolar, bankalar 2.9 milyar dolar ve özel sektör 1.7 milyar dolar borçlandı. Cari açık bir süre Merkez Bankası rezervleri ile kapatıldı ise de, bu kanama durdu.