Şapkadan tavşan çıkarmak

Kurum ve firmalar, iyi bir strateji raporu sayesinde, şapkadan tavşan çıkarabilirler. Üstelik içinde bulunduğumuz ekonomik ortamda ticari birimlerimizin yapmaları gereken en önemli iş, ayağı yere basan bir strateji modeli hazırlatmaktır.

Aşağıda, stratejik modelin kurumunuzu nasıl yukarı taşıyabileceğini ve şapkadan tavşan çıkarma olasılığını görüyoruz.

Şapkadan tavşan çıkarmak

Stratejiyi belirlerken, sektörle ilgili olarak yapılması gereken 12 ve şirketle ilgili 5 analizi şöyle sıralayabiliriz:

- Ürün ve üretim aşamaları analizi,

- Sektördeki ana oyuncuların analizleri,

- Sektör büyüklüğü analizi,

- Sektör faaliyet zinciri analizi,

- Sektör rekabet yapısı analizi,

- Ürün yaşam döngüsü analizi,

- Dalgalanmalı fiyat çevrimleri analizi,

- Müşteri tüketim döngüsü ve acı analizi,

- Sektörün müşterilere sunduğu değerlerin analizi,

- Sektör değer eğrisi analizi,

- Sektöre özel gerçekler ve kritik başarı faktörleri,

- Sektör PESTEL analizi,

- Kurum finansalları,

- Karmaşıklık analizleri,

- Kurum-bölüm-ürün rekabet avantajı durumu,

- Kurum-bölüm-ürün portföyü matris analizi (Pazar çekiciliği-Rekabet gücü),

- Firma SWOT analizi.