Yatırımcılar reel sektörü keşfediyor

Borsada yatırıma yönelen, kâr ve satışları büyüyen şirketlere ilgi artarken getiri potansiyeli güçleniyor

Borsada yılbaşından bu yana ihracat yapan firmalarla onlara hammadde temin eden şirketlerin hisselerinde güçlü primler oluştu. Kurdaki değer artışı ve faizlerdeki düşüş sonrasında kârlılığını koruyan ve satışlarını artırmayı başaran şirketler daha fazla tercih edilir oldu.

Borsa İstanbul’da yatırım, kâr ve satış büyümesi yüzde 20’nin üzerinde olup net satışları 1 milyar TL’nin üzerinde olan 12 firma bulunuyor. Bu şirketler şunlar: Arçelik, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Şok Marketler Ticaret, Doğuş Otomotiv, Coca Cola İçecek, Vestel Beyaz Eşya, Aksa Enerji, Gübre Fabrikaları, Aksa, Otokar, Yataş.

Bu firmalardan Gübre Fabrikaları ve Yataş’a ait hisseler yılbaşından bu yana gerilerken diğerleri prim yaptı.

Katma değer

Göstergeler önümüzdeki yıl şirketlerin daha fazla katma değer odaklı çalışmayı öne çıkaracaklarını söylüyor. Listeye giren 12 şirketin sekizi halihazırda yüzde 10’un üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Firmaların sürdürülebilirliği sağlayabildikleri ölçüde oluşacak kur avantajının da desteğiyle mali performanslarını yükseltmeleri mümkün olurken satışlar içindeki ihracatın payı da büyüyebilecek.

Yatırımcılar reel sektörü keşfediyor

Yatırım seçenekleri

1- Düşük riski tercih edenler mevduata alternatif sabit getirili fonları tercih edebilir.

2- Altın ve döviz pozisyonları korunabilir.

3- Birikimlerin alternatif arayışı borsaya bir seçenek olarak öne çıkarmakta. Endeks üzeri getiri avantajlarına odaklanmalı.

4- Kripto varlıkları tanımaya yönelik adımlar geliştirilebilir. Küçük denemelerle bu alana adaptasyonun sağlanması yeni trendlerin takibinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.      

Tedarik zinciri zorluyor

1- Piyasalarda oluşan her türlü balon yatırımcının riskidir.

2- Pandemide yeni dalga söylemleri risk taşıyor. Varyant endişesiyle piyasanın FED’den ikinci faiz artışı beklentisi 2023’e ötelendi.

3- Küresel bazda tedarik zinciri ekonomileri zorluyor.

4- Kur riski alanlar için riskler devam edebilir.

5- Hisse senetlerinde dipte olan hisselerde al-sat yapmak kayıplara neden olabilir.

6- HSBC’nin bir anketi, birçok yatırımcının gelişmekte olan piyasalar için düşüş beklentisinde olduğunu gösterdi. Ankete göre yatırımcıların yaklaşık yüzde 27’si gelişen piyasaların 3 aylık dönemi için düşüş beklentisinde. Temmuz anketinde bu oran yüzde 9’du. Yükseliş bekleyenlerin oranı ise yüzde 40’tan yüzde 27’ye geriledi. Gelişmekte olan ülkelerdeki olası satış Türkiye’yi de etkiler.

Borsada seyir

Borsa İstanbul’da hacim 43.3 milyar TL. Yabancı payı yüzde 42.58 seviyesinde. Endeks ise 1.776’da bulunuyor. Endeksin ilk desteği 8 günlük ortalaması olan 1.762 seviyesinde.

Bu seviyenin üzerinde yeni zirve denemeleri olabilir. Sekiz günlük ortalamanın kırılması halinde 20 ve 50 günlük ortalamalar izlenecek. Bunlar: 1.682 ve 1.575.

Piyasada güçlü iletişim önemli

1- Finansal piyasalarda beklentiler alınır. Bu nedenle güçlü iletişim öngörülebilirliği sağlar.

2- Bilgilenme tam ve zamanında yapılır.

3- Sorumluluk almayı getirir.

4- Abartıların önüne geçilir.

5- Piyasa oynaklıklarını azaltır.

Yatırımcılar borsada getirilerini nasıl artırabilir?

YENİ TRENDLERİ OKUYARAK: Yerel ve küresel gelişmeleri takip ederek uzun vadede yöneliminizi belirleyin.

AR-GE YATIRIMLARINI TAKİP EDEREK: Ciddi Ar-Ge yatırımları kısa vadede maliyet uzun vadede güçlü getiriler sağlar.

KATMA DEĞERE ODAKLANARAK: Katma değeri yüksek ürün ve hizmetler firmanın gelir ve kârını hızlı şekilde büyütür.

TERCİHLERİ GÖZDEN GEÇİRİN: Zaman zaman tercihlerinizi gözden geçirerek gelişmelerin tercihlerinize etkisini kontrol edin. Gerekiyorsa yeni alanlara açılın.

KISA VADEDEN KURTULUN: Kısa vadede hızlı zengin olma fikrinden uzaklaşarak uzun vadede yatırım yapma kültürünü benimseyin.

SÜREKLİLİĞİ ÖNCELEYİN: Yatırımda asıl kazançlar bileşik getiriyle kazanılır. Başta küçük adımlarla büyüyen kazançlar sonrasında büyük adımlarla katlanır.

HİSSE ADETLERİNİ ARTIRIN: Güçlü firmalarda ortaklık paylarınızı artırın.