Yardımcı üreme yöntemleri ile bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde başarılı gebelik elde edebilmek için yapılan en temel şey mümkün olan en çok sayıda yumurtayı elde etmektedir. Laboratuvar ortamında döllenen bu yumurtalar anne rahmine transfer edilmektedir.

Transfer edilen yumurta sayısı gebelik şansını arttırmaktadır ancak bununla birlikte çoğul gebelik şansı da yükselmektedir. Üçüz veya daha fazla sayıda gebeliklerde hem annede hem de bebeklerde bazı riskler meydana gelmektedir.

Bu risklerin ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir gebeliğin sürdürülmesi için bazı durumlarda embriyo azaltma işlemi uygulanmaktadır. Embriyo azaltma işlemi sonucunda bu riskler düşürülmektedir ancak bu işleminde kendine has bazı riskleri olabilir.

Çoğul Gebeliğin Getirdiği Riskler

Çoğul gebeliğin getirdiği en büyük risk erken doğum ihtimalidir. Gebelik sayısı arttıkça erken doğum ihtimali de artış göstermektedir. Tekil gebelikte gebelik süresi yaklaşık 40 hafta, ikiz gebelikte yaklaşık 36 hafta, üçüz gebelikler de ise 32 hafta civarındadır.

37. haftadan önce dünyaya gelen bebekler prematüre olarak kabul edilmektedir. Prematüre doğumlarda en sık meydana gelen rahatsızlıklar akciğer rahatsızlıklarıdır. Bunun dışında doğum haftasına bağlı olarak zeka gelişiminde problem, göz problemleri, bağırsak enflamasyonları ve kalp problemleri de meydana gelmektedir.

Özellikle 34 haftadan kısa süren gebeliklerde bu rahatsızlıkların görülme olasılığı oldukça yükselmektedir. Bu gibi rahatsızlıkların önüne geçebilmek için çoğul gebeliklerde embriyo azaltma işlemi düşünülmektedir.

Azaltma İşleminin Riskleri

Üçüz gebeliklerde prematüre doğum ihtimali neredeyse %100 olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle üçüz ve daha üstü gebeliklerde embriyo azaltma işlemi tercih edilmektedir. Prematüre doğum riskini ortadan kaldırmak için uygulanan redüksiyon işlemi sonrasında tüm gebeliklerin düşükle sonuçlanma riski %6’dır.

Redüksiyon işlemi uygulanan embriyo sayısı arttıkça bu risk %10’a kadar ulaşmaktadır. Embriyo azaltma sonucu meydana gelen düşüklerin %70’i işlemi takip eden 2 hafta içerisinde gerçekleşmektedir.

Bu işlem ile ikize düşürülen gebeliklerde bunların dışında ikizler arası büyüme farklılığı da görülebilmektedir. Ancak bu durumun ortaya çıkma ihtimali gebeliğin düşük ile sonuçlanma ihtimaline göre daha düşüktür.

Op. Dr. Seval Taşdemir

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Facebook: @drsevaltasdemir

Instagram: @drsevaltasdemir