Eğitim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

01.12.2022 - 16:51 | Son Güncellenme:

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile öğrenciler yoğun bir ders dönemine girdi. Eğitim öğretim hayatının önemli derslerinden birisi de Türkçe’dir. Türkçe kitaplarında birbirinden farklı konular ve etkinlikler yer almaktadır. 7. sınıf öğrencilerinin kendilerini geliştirmesi için bu etkinlikler genellikle ev ödevi olarak verilir. Kitaplardaki etkinlikler ve örnekler MEB kararı ile yıldan yıla farklılık göstermektedir. Öğrencinin dilsel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 7. sınıf Türkçe ders kitabı MEB ve Özgün Yayınları olarak ikiye ayrılıyor. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Özgün Yayınları cevapları için “7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2022-2023” içeriğimize göz atabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

Türkçe eğitim öğretim hayatının en önemli derslerinden birisidir. Her ilkokul öğrencisinin karşına çıkar. Türkçe dersi öğrencilerin dil gelişimine katkıda bulunur. Türkçe ders kitaplarında birbirinden farklı konu ve etkinlikler yer alır. Öğretmenler bu etkinlikleri öğrencilere ev ödevi olarak veririler.

Haberin Devamı

Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-28 Cevapları

1. Tema : Erdemler

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları

HAZIRLIK

Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

Cevap: Karıncalar ve arılar. Mesela karıncalar yaz kış demeden yuvalarına yiyecek taşırlar. Arılar ise bal yapmak için kilometrelerce yol yaparlar. Çiçeklerin en güzellerinden öz alarak kovanlarına dönerek bal üretirler.

Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.

Cevap: Orman içinde ağaçlıklı bir yol ve bir çiftçi ile ailesinin ormandaki evlerinin resmi vardır. Ayrıca ufak bir kız çocuğu bir domatesi ısırmaktadır. Muhtemelen bir çiftçinin şehirden uzakta doğa içindeki yaşamından bahsedilecektir.

Haberin Devamı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin diniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.

Cevap:

kavga etmek: birbiriyle atışmak, çekişmek, tartışmak, vuruşmak, dövüşmek.

idare etmek: çekip çevirmek, (bir şeyi) tutumlu kullanmak

öne çıkmak: ileri atılmak

yar: uçurum

körpe: diri, taze

Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.

 Cevap: Bu sözlüğü sizler defterinize yazacağınız sözcüklerle oluşturmalısınız.

 Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.

 Cevap:

Doğa → tabiat

Gölge → saye

Neşeli → şen

Zaman → vakit

Tanık → şahit

Utangaç → mahcup

Mutlu → mesut

Irak → uzak

Kenar → kıyı

Uçurum → yar

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.

Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. (G)

Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor. (M)

Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. (G)

İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş. (M)

Haberin Devamı

Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı, (G)

Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor. (G)

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz. 

Cevap:

[X] İşleyen demir ışıldar.

[X] Emek olmadan yemek olmaz.

[X] Akan su, yosun tutmaz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?

Cevap: İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmişlerdir.

2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış? 

Cevap: Bir gözü sola doğru biraz kaymış,  İşte, Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh haletini içine sindirmiş, şıkır şıkır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki doğru dürüst göz, onun yanında, mahçup, sönük, tatsız tuzsuz, pek de kibirlidir.

3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?

Cevap: Yazara bir kamburu hatırlatıyor bu göz. Bir kambur insan çirkindir yazara göre ama, bütün kamburlar iyi yürekli, sevimli insanlardır da.

Haberin Devamı

4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?

Cevap: Kör Mustafa, bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.

5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?

Cevap: Fundalar, yabani meşe palamutları, kocayemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç haline gelmeden, ama ağacı taklit edercesine gelişir, birbirinin içine girerek yaşarlarmış.

6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?

Cevap: Denize diklemesine inen bu çalılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı, biliyor musunuz; tırnakları pahasına. O çalı çırpının sere serpe geliştiği, bu denizlere diklemesine inen toprak öyle taşlık, öyle taşlıktı ki… Sonra Mustafa gündüzleri başka yerde çalışmak zorundaydı. Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş. Bütün bir yaz, bütün bir kış, orman memurunun tazyiki, çalı, palamut, defne, kocayemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka bizim köyde kimse girişemezdi.

Haberin Devamı

7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?

 Cevap: Mustafa’nın dişle, tırnakla, kanla, canla tabiat denilen canavarı yenmek için verdiği mücadeleden galip çıktığını ve kendisine bir yaşam yeri ekin alma yeri yaptığını görürüz.

8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?

Cevap: Çünkü Mustafa yılmayan, zorluklar karşısında eğilmeyen, herkesin yapamazsın dediği zorluktaki işleri bile özveri ve gayretle yapmayı başarabilen biridir.

5. ETKİNLİK

Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.

Cevap:

-Kitaplar, bir zaman bana, insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler

-Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Karanfil ve Domates Suyu

Biçim: Metin biçim yönünden paragraflardan oluşan, olayların iç içe geçtiği bir metindir.

İçerik: Köylü Kör Mustafa’nın doğa ile verdiği mücadele.

Çalışkan Olmak

Biçim: Şiirdir ve dizelerden oluşmuştur. Kafiyeli bir söyleyiş vardır.

İçerik: Çalışmanın öneminden bahsedilmektedir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

şıkır şıkır              Düğünde, şıkır şıkır taşlı elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti.

pırıl pırıl               Bu masmavi, pırıl pırıl hava insana huzur ve yaşama sevinci veriyor.

doğru dürüst     Doğru dürüst bir şeyler yemeden sınava girmek pek akıllıca değil.

tatsız tuzsuz       Diyet süresince tatsız tuzsuz yiyecekler yemekten bıkmıştı.

üç beş                  Parkta üç beş çocuk vardı; onlar da tabletleri ile oynuyorlardı.

çalı çırpı               Çuvalı yere boşaltıp çalı çırpıyı ayıkladıktan sonra fasulyeleri tartmaya başladı.

 

8. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap:

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

 

-  Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.

İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ayrı yazılır.

 

-  Su buldun mu, su?

“Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten ayrı yazılır.

 

-  Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?

 “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

 

-  Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…

“Biraz” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.

 

-  Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.

“Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa bitişik yazılır.

 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

-  Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?

-  Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.

-  Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?

-  İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.

-  Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.

-  Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.

-  Günlerce çalışarak planlar çizdim.

-  Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.

-  Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.

-  Hep birlikte çalışmaya koyulduk.

-  Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.

-  Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.

-  Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.

-  Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.

 

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.

Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere “iş (kılış) fiilleri” denir.

Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiiller “durum fiilleri” olarak adlandırılır.

Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir.

 Cevap:

İş: Pişirmek, sürmek, düşünmek, gelmek, sermek, ağlamak.

Durum: Oturmak, durum.

Oluş: Kızarmak, çürümek, yeşermek, yaşamak 

11. ETKİNLİK

Karanfiller ve Domates Suyu metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.

Cevap: Karanfiller ve Domates Suyu metninden hareketle çalışmanın önemi kendinize özgü afiş hazırlayın.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Yardımlaşma hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları

HAZIRLIK

Yardımlaşma hakkında derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz. Haberlerde geçen olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Gazete ve dergi haberlerini sınıf panosunda sergileyiniz.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Enerji;
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. ()
Manevi güç. (X)

Ağırlaşmak;
Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak. ()
Hastalığın tehlikeli duruma gelmesi, fenalaşmak. (X)

Geçinmek;
Yaşamak için gerekeni sağlamak. (X)
Uzlaşmak, anlaşmak. ()

Basmak;
Belli bir yaşa girmek. (X)
Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak. ()

2. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulup deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

dözgen kimgerçe
Cevap: gözden geçirmek Ailem kimseye yük olmak istemediği için köye yerleşti.

lindene geline kaymap
Cevap: elinden geleni yapmak Son bir kez notlarını gözden geçirip konuşmaya başladı.

bazoğı kanıt kam
Cevap: boğazı tıkanmak Sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum.

öngüzen şay başonkam
Cevap: gözünden yaş boşanmak Sınavı kazanamadığını duyunca bir müddet sustu sonra birden gözünden yaş boşandı.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Ninenin mesleği neymiş?
Cevap:Öğretmenlikmiş.

2. Nine kimlerle yaşıyormuş?
Cevap:İki kızı ve torunuyla yaşıyormuş.

3. Nine, kitap yazmaya nasıl karar vermiş?
Cevap:Yaşlandığını hissettiğinde hatıralarını yazma gereksinimi duyup yazmaya karar vermiş.

4. Nine niçin yapayalnız kalmış?
Cevap:Kızı hastalanınca başka bir şehirdeki hastaneye kaldırılmış. Torunlarını da yakın dostları bakmak için almış. Bu nedenle yalnız kalmış.

5. Nine, avukatın yanına neden gitmiş?
Cevap:Kitabını bastıracak birilerini bulması için rica etmeye gitmiş.

6. Nine, yazdığı kitaptan gelen parayla ne yapmış?
Cevap:Kendisine ve torunlarına bakması için bakıcı kadın tutmuş.

7. Ninenin kızı neden avukatın yanına gitmiş?
Cevap:Kitabın sayfalarının boş olduğunu anlayınca işin aslını öğrenmek için gitmiş.

8. Avukat, niçin nineye gerçeği söylememiş?
Cevap:Ninenin verdiği kağıtlar boşmuş fakat bu kitaptan gelecek paraya muhtaçmış. Avukat bunu bildiği için onun ümitlerini de kırmak istemediğinden gerçeği söylememiş.

4. ETKİNLİK

Ninenin Kitabı” metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır. Aşağıya, metnin hikâye unsurlarını yazınız.

Anlatıcı: 3. kişi
Mekan: Kasaba
Şahıs Kadrosu: Nine, ninenin kızı ve torunları, avukat, komşu.
Zaman: Geçmiş zaman
Olay Örgüsü: Nine’nin hayatı, yaşlanması, kitap yayımlamak istemesi, Avukata gitmesi, kitabının yayımlanması, vefatı, ninenin kızının avukattan gerçekleri öğrenmesi…

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargıları metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

Çok yaşlandığı için dışarıya çıkması zor oluyordu.

Başkasına yük olmak istemediği için etrafındaki insanların yardım tekliflerini kabul etmedi.

Ninenin kızı hastalandığından iki küçük torununa kızının yakın dostları bakmaya başladı.

ninenin babası bir hastalık yüzünden kısa süre içinde vefat etmişti.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.

-  Bazıları nineye yardım etmeye çalışıyordu.
Cevap: Demek ki nine yardıma muhtaçtı.

Bütün bu olanlar avukatı da çok değiştirmişti.
Cevap: Demek ki avukat daha önceden daha farklıydı.

-  Birkaç kişi onun bu işin üstesinden geleceğine inanmıyordu.
Cevap: Demek ki onun bu işin üstesinden geleceğine inanan kişiler de vardı.

Cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin anlamından çıkarılan diğer anlamlara “örtülü anlam” denir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “da/de”nin yazımlarını inceleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.

(Y) Sanki fırtına karşısın da yere doğru eğilmiş bir ağaç gibi duruyordu.
(D) Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu.
(Y) Madem öyle bende oturup hatıralarımı yazarım.
(D) Her gün az da olsa daktilosunun başına oturup ağır aksak yazıyordu.
(Y) Evine de hem kendisine hem torunlarına bakması için bakıcı bir kadın tuttu.
(D) Yazdıklarını da kızı dâhil kimsenin okumasına izin vermiyordu.
(D) Nine doksan dokuz yaşına bastığında kızı hastalandı.
(Y) Komşusu yinede nineyi istediği yere götürdü.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar hâlini örnekteki gibi yazınız.

“Nine doksan dokuz yaşına bastığı sıralarda kızı hastalandı ve şehirdeki bir hastaneye kaldırıldı.
İki küçük torunu da kızının yakın dostları tarafından bakılmak üzere alınınca nine yapayalnız
kaldı. Fakat evi terk etmedi. Başkalarına yük olmak istemedi. Yapılan para yardımlarını geri çevirdi.
Bütün kasaba ninenin yalnızlığına üzülüyordu. Bir sabah yan komşusu onu evinin kapısında öylece
duruyorken buldu. Eski ama şık kıyafetlerini giymişti.”

1. astalanmak
2. Kaldırmak
3. Kalmak
4. Etmek
5. İstemek
6. geri çevirmek
7. Üzülmek
8. Bulmak
9. giymek

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.

Altını çizdiğiniz; iş, oluş, durum bildiren sözcükleri örneklerdeki gibi gruplandırarak aşağıya yazınız.

İş bildiren: Yazarım, taşıyor, koştu.
Durum bildiren: Oturmazdı, uyanırım, oynuyor.
Oluş bildiren: Kızarmıştı, Olgunlaşır, uzuyor.

10. ETKİNLİK

En son okuduğunuz kitap hangisidir? Kitabın adını, konusunu, yazarını, kahramanlarını ve kitaptaki olayı aşağıya yazınız.
En son okuduğunuz kitaba göre bu etkinliği siz yapmalısınız.

Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu? Aşağıya yazınız.

Kitabın Adı: 101 Günlük Uzay Macerası
Kitabın Konusu: Bir gezegeni incelemek için gönderilen 10 kişilik bir uzay gemisi mürettebatının yolculuk sırasında başından geçenler.

11. ETKİNLİK

İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerin anlatıldığı aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

İyi bir konuşmacı, dinleyicilerle göz teması kurar. Jest (el, kol ve baş hareketleri) ve mimikler (yüzde beliren hareketler) ile konuşmasını açıklamaya, duygu ve düşüncelerini anlatmaya çalışır. Sözcükleri, anlamlarına uygun kullanır. Ses tonunu dinleyicilerin duyabileceği şekilde ayarlar. Konu dışına çıkmadan konuşmasını tamamlar.

Yardımlaşmanın önemi ile ilgili hazırladığınız konuşmayı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanızı, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

CevapBir El De Sen Uzat

Yardımlaşma demek insanların sadece zorda kalanlara el uzatması demek değildir. Aynı zamanda yarın bir gün bizim de başımıza gelebilecek her türlü sıkıntılı durumda yanı başımızda birilerinin de olabilmesidir. Yardımlaşma bir erdemdir. Bu erdeme sahip olan insanlar ne şanslı ki bu kadar bencil insan arasında onlar bu güzel duygunun keyfini tatmışlardır. Yardımlaşma kimi zaman bir dosta kimi zaman da yere düşen ve hiç tanımadığımız insana uzatılan eldir. Keşke bu duygu bütün topluma geçse de herkes birbirine yardım etse. O zaman hiç kimse kendini yalız hissetmezdi.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Bana Bir Masal Anlat Baba isimli şarkıyı dinleyiniz. Şarkının sözlerini defterinize yazınız.

Bana bir masal anlat baba

İçinde bütün oyunlarım

Kurtlar kuzu olsun

Şekerle bal

Baba bir masal anlat bana

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun

Güneşle ay

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakın beni

Bana bir masal anlat baba

İçinde tüm sevdiklerim

İçinde İSTANBUL olsun


Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları

HAZIRLIK

“Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinlemek size neler hissettirdi? Şarkı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:Bana güzel duygular hissettirdi. İlkokul günlerimi hatırladım.

“Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısının size hissettirdiklerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Bence doğa olabilir.

1. ETKİNLİK

Şiirde şair, babasından neler istemektedir? Şairin yerinde siz olsaydınız babanızdan neler isterdiniz? Aşağıya yazınız.

Şairin İstekleri: Sevgiyi anlatan, her satırından bal damlayan, içinde kuş cıvıltıları, martılar, atlar, geyikler olan bir şiir. Avcıların hayvanları öldürmemesi, kimsenin kimseyi üzmemesi, çiçeklerin solmaması, gerçeklerin acı olmaması, insanların gülmesi, eğlenmesi.

Benim İsteklerim: Ben olsaydım babamdan dünyaya barışı getirmesini, savaşlara son vermesini hiç bir çocuğun açlıktan ya da soğuktan ölmemesini sağlamasını isterdim.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden şiirin ana duygusuyla ilgili olanları işaretleyiniz.

Dünyadaki insanlar barış içinde yaşamalıdır. (x)
Çocuklar kötülüklerin, savaşların, gözyaşlarının olmadığı yarınlarda büyümeyi hak eder. (x)
İnsanlar dostluk ilişkilerini çıkarları doğrultusunda kurmalıdır. ()
Tüm insanları sevgi ile kucaklamalıyız. (x)
Kuş cıvıltıları, insan kahkahaları, yemyeşil bir doğa insanı mutlu etmeye yeter. (x)
En büyük erdemlerimizden biri de dürüstlüktür. (x)

3. ETKİNLİK

Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık yazardınız? Niçin?

Ben olsam şiire “ Mutluluk kaynağı başlığını yazardım. Çünkü şiirde insanların mutlu yaşaması için gerekenlerden bazılarına değinilmiştir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını şiirden bularak yazınız.

Nefret --> sevgi
Tutsaklık --> özgürlük
Solmak --> canlanmak(dirilmek)
Dışında --> İçinde
Yalan --> gerçek
Ağlamak --> gülmek

5. ETKİNLİK

Şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini örnekteki gibi belirleyiniz.

dörtlük

……………. cıvıltıları
……………. kanatları
……………. atları

dörtlük

……………. gezsin
……………. vazgeçsin
……………. üzmesin

dörtlük

……………. çiçekler
……………. böcekler
……………. gerçekler

dörtlük

……………. söylensin
……………. eğlensin
……………. beğensin

Bu ses benzerliklerinin şiire neler kattığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Bu ses benzerlikleri şiiri daha okunur ve akılda kalır hale getirmektedir. Bu bakımdan şiirin kuvvetli olmasını sağlaması ve okurun beğenisi bakımından önemli işleve sahiptir diyebiliriz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin (/) hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.

- Sevgileri yarınlara bıraktınız / Çekingen, tutuk, saygılı. / Bütün yakınlarınız / Sizi yanlış tanıdı.
 Dizeleri ayırmak için kullanılmıştır.
- Bülbül Sokak No.: 78/17 Yenimahalle / ANKARA
Adreslerde her bir bilgi için araya konulmuştur.
- 10/5/2018
Tarihlerde gün ay yıl arasına konulmuştur.
-da/-de, -acak/-ecek, -lık/-lik/-luk/-lük
ekleri ayırmak için kullanılmıştır.
- 84/4 = 21
 Matematikte bölme işlemi için kullanılmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiillerden iş (kılış) anlamı taşıyanları belirleyip ilk harflerini sırasıyla kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz.

1- Sarmak 4- Ertelemek 5- Vermek 7- Görmek 10- İçmek
Cevap: SEVGİ

8. ETKİNLİK

“Barış, mutluluk, dostluk, çocuk, gelecek” sözcüklerinden hareketle siz de aşağıya bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız.

DÜNYA ÇOCUKLARI

Ne değerli varlıktır,
Bizim için çocuklar.
Mutluluktur barıştır,
Dünya için çocuklar

Hepsi ayrı tomurcuk
Hepsi ayrı çiçektir.
Hepsi ayrı bir umut,
Hepsi de gelecektir.

Sevgi ile büyütüp,
Koruyalım onları.
Mutlu olsun birlikte,
Dünya çocukları

Atila Çakıroğlu

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında araştırma yapınız.

Kırgızistan hakkında bilgi verecek olursak : Kırgızistan nüfusu 5 milyondan biraz fazla. En büyük şehri ve Başkenti Bişkek’te, ülke nüfusunun % 20’si yaşıyor.

Kırgızistan ekonomisi ise, genelde hayvancılık ve tarım ağırlıklı. Kişi başı gelir, yıllık 2,200 dolar civarında. Yani, bize göre oldukça ekonomik bir destinasyon. Kırgızistan demek, Cengiz Aytmatov demek. Kırgızistan demek Manas destanı demek.

Kırgızistan tarihi ise, binlerce yıl öncesine dayanıyor. At üstüne yaşamış bu güler yüzlü toplum, 1881 yılında Rusya İmparatorluğu egemenliği altına girdikten sonra, 1991 yılında bağımsızlığına kavuşmuş. Ülkede, Kırgızca ve Rusça konuşuluyor. Türkçe kelimeleri de içeren kelimeler kullanıyorlar ama çok net bir şekilde anlaşılamıyor.

Kırgızca Eylül 1991'den beri ülkenin resmî dilidir. Bunun yanında Rusça da bu ülkede resmî konuma sahiptir.

Kırgızca Türk lehçelerinin Kıpçak Grubu'na mensup bir lehçe olarak kabul edilir. Ayrıca, onu Güney Sibirya bölgesi içinde bir Türk şivesi olarak kabul eden fikirler de vardır.

yüzyıla kadar Arap alfabesi kullanılarak yazılan Kırgızca 1928'de Latin alfabesini, 1948'de ise Kiril alfabesini kullanmaya başlamıştır.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları

HAZIRLIK

Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kırgızlar örf, adet, gelenek ve göreneklerine çok bağlıdır. Yaşadığım şehirdeki insanlar da aynı şekilde geleneklerine ve göreneklerini bağlıdır ve çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerini buna bağlı olarak sürdürmektedirler. Kırgızlar misafir ağırlamayı çok sever. Türkiye'nin herhangi bir ilinde de durum aynıdır. Misafir her zaman baş üstünde tutulur.

Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız.

Kırgızlar, bağımsız olarak devlet olan Türk devletlerinden biri olarak Orta Asya toprakları üzerinde hüküm sürmektedir. Orta Asya coğrafyasında karasal iklim hakimdir. Geniş coğrafyalar üzerinde ovalar, dağlar ve göller bulunmaktadır.

Kırgızistan’da da önemli dağlar ve göller bulunduğu için dağ sporları ve su sporları ülkede önemli bir yere sahiptir. Kırgızistan’da Kırgızca ve Rusça dilleri kullanılmakta, modern hayat Rus kültürü üzerinden şekillenerek kadim gelenekler Türk Töresine bağlı kalarak korunmaktadır.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarının başına yazınız.

(eğer) Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.
(doğan) Kartalgillerden sırtı kül rengi ve enine çizgili yırtıcı bir kuş.
(han) Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan.
(nasır) En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşan deri.
(hanşa) Doğu ülkelerinde yerli beylerin ve hanların karısı.
(mesafe) Ara, aralık, uzaklık.
(mirasçı) Bir mirastan yasalar gereğince yararlanan kimse.
(kibir) Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Sarıbay, kendisinden sonraki hanı seçmek için nasıl bir yol önermiş?
Sarıbay’ın doğanına 3 gün boyunca yemek verilmemesini, hareket ettirilmemesini söylüyor. Dördüncü gün ise doğanın serbest bırakılmasını, doğanın uçup ilk olarak konduğu kişinin han olmasını öneriyor.

Akdoğan kimin omzuna konmuş?
Bir çobanın omzuna konmuş.

Aksakallar niçin yeni handan evlenmesini istemişler?
Hanın evlenerek mirasçısı olması gerektiğini, yoksa onun da kaderinin Sarıbay gibi olacağını düşünerek evlenmesini istemişler.

Han, evleneceği kızı nasıl seçmiş?
Bütün kızları toplayıp en akıllısını bulmak için üç bilmece sorarak seçmiş.

Fakir kız, “Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe ne kadar?” sorusuna ne cevap vermiş?
“Dört parmak kadar; göz ile kulak arası… Kulağımız yalanları duyar, gözlerimiz doğruyu görür.” cevabını vermiş.

Fakir kıza göre acı, üzüntü ve ayıp ne demekmiş?
Acı hastalık demektir. Üzüntü ihtiyaç; ayıp da hırsızlık demekmiş.

Han, eşini hangi konuda uyarmış?
Kendisinden başka kimseye öğüt vermemesi konusunda uyarmış.

Han; karısına niçin kızmış, ona ne yapmasını söylemiş?
Bir yiğide öğüt verip sözünü tutmadığı için kızmış. Güvenilir biri olamayacaksa gitmesini söylemiş.

Metinde kaçıncı kişili anlatım yapıldığını yazınız.
3. kişi.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Akıl, güven, sevgi.
Metnin ana fikri: Akıllı ve güvenilir kişiler sorumluların üstesinden gelip mutlu bir hayat yaşayabilir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.
(Ö) Fakir kız, kocasına güzel tavsiyelerde bulunmuş.
(N) Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu.
(N) Güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor.
(Ö) Gözlerimiz her zaman doğruyu görür.
(N) Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün.
(Ö) Sevgi, her engeli aşmamızı sağlayan bir duygudur.

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne yönelik farklı başlıklar yazınız.
Aklına güven, Aklını kullan, Han ve akıllı kız

Dinlediğiniz metinde anlatılanları oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle özetleyip aşağıya yazınız.

Sarıbay ölmek üzeredir. Kendisinden sonra han olacak kişi için bir yol seçerler. Hanın doğanı üç gün aç bırakılır. Dördüncü gün karnı doyar bırakır ve salınır. Doğan bir fakir çobana konar ve çoban han olur. Aksakallılar handan evlenmesini istediler. Han kızları toplar ve üç bilmece sorar. Han üç bilmece sorar fakir kız bütün bilmeceleri bilir. Han kızla evlenir. Han başkasına öğüt vermemesini ister. Kız birine öğüt verir. Han kızar ve en sevdiği şeyi alarak gitmesini ister. Kız hanı uyutur ve hanı da yanına alarak gider. Han uyanınca şaşırır. Kız en sevdiği şeyi yanına aldığı söyler. Han bunu beğenir birlikte geri dönerler.

Dinlediğiniz metnin en beğendiğiniz bölümü nedir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.
Fakir kızın en sevdiğim şey diyerek hanı yanında götürmesini çok beğendim. Çok güzel bir davranış.

6. ETKİNLİK

Aşağıda, virgülün nerelerde kullanıldığına dair verilen kuralları ve bu kurallara uygun cümleleri inceleyiniz. Siz de bu kurallara uygun örnek cümleler yazınız.

Virgül (,)
-  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin ve sözcük gruplarının arasına konur.

Han onu yıkamalarını, ona güzel giyecekler giydirmelerini emretti.

Hasan bize gitmemizi, oradan da Ali'lere gitmemizi önerdi.

-  Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.

Çok şey gördüm, çok yedim, içtim.

Çok gezdim, gördüm viran elleri.

-  Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur.

Gittiler, gittiler, gittiler. Sonunda bir uçurumun başına vardılar.

Yürüdük, yürüdük, yürüdük ardımıza bakmadan.

-  Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.

Benden başka kimseye öğüt verme, dedi.

Tennur Hoca’mızı çok seviyoruz, dediler.

-  Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam” gibi sözcüklerden sonra konur.

Tamam, bütün kızları toplayın.

Hayır, kabul etmiyorum.

-  Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır.

Han, ona karısının yardım ettiğini hemen anladı ama yine de doğru olup olmadığını öğrenmek istedi ve yiğidin ağzını aradı.

Ne zaman aşağı insem onu görürdüm, sonra da başlar beni hüzün almaya.

-  Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.

Yiğit, öğüdü hanşanın, hanın karısının, verdiğini söyledi.

Şanlı Hakan, neden bana bakmazsın? , diye konuştu.

-  Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcükle veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığım önlemek için kullanılır.

Genç, kadınların yardımına Hızır gibi yetişti.

7. ETKİNLİK

Tablodaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyip anlam özelliklerine göre örnekteki gibi değerlendiriniz.
(İş) Kardeşlerim, beni de alın yanınıza.
(Durum) Sabahleyin kocası ile başka bir şehre geldiler.
(Oluş) Birkaç gün sonra Sarıbay öldü.
(Durum) Hanın yakınları şaşırdılar.
(İş) Bu güzel tavsiyeyi sana kim verdi?
(Oluş) Ben çok yaşadım.
(Durum) Zengin kızların hiçbiri bilmecelerin cevabını bulamadı.

8. ETKİNLİK

Kırgızistan’da yaşayan bir arkadaşınız olduğunu düşününüz. Aşağıya, bu arkadaşınızı ülkemizde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden bir e-posta yazınız.

1. Tema Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Küçük istavrit neleri merak edermiş?
Cevap: Küçük istavrit, denizlerin üstünü ve gökyüzünün neye benzediğini merak edermiş.

2. Yazar, küçük istavrite hangi duygularla yardım etmiş olabilir?
Cevap: Merhamet ve umut duygusuyla yardım etmiş.

3. Metnin ana fikri nedir?
Cevap: Umudunuzu yitirmeyin ve asla iyilik yapmadan çekinmeyin.

4. Yazarın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız?
Cevap: Ben olsam ben de bırakırdım. Çünkü küçük istavrit çaresizdir. Leğende yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Onu kurtarma şansım vardır. Ben de bu şansımı sonuna kadar kullanırdım.

5. Metinde kaçıncı kişili anlatım yapılmıştır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Yazar, yaşadığı bir olayı anlattığı için metinde birinci kişili anlatım yapılmıştır.

C- Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları ile eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün zıt anlamlısını noktalı kutucuğa yazınız.

Küçük-büyük
Gökyüzü-yeryüzü
Derin-sığ
İvedi-yavaş
Keder-sevinç

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) 1. “Başarı için kişinin kendisine ve bilgisine güvenmesi yeterlidir.” cümlesi öznel anlatımlıdır.
(Y) 2. Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen “kızarmak, çimlenmek” gibi fiiller durum fiilidir.
(D) 3. Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl arasına eğik çizgi konulabilir.
(D) 4. “Pek çok, pek çoğu” sözcükleri ayrı yazılırken “birçok, birçoğu” sözcükleri bitişik yazılır.
(Y) 5. Bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargıya bağlandığı cümlelere “neden-sonuç cümlesi” denir.
(Y) 6. Deyimler ve atasözlerinin söyleyeni bellidir.

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. C

Defterinize, “Durmadan devam ettiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 48-60 Cevapları

 

2 Tema : Milli Mücadele ve Atatürk

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları

1- Atatürk’ün anılarını araştırıp okuyunuz. Okuduğunuz anılardan edindiğiniz bilgileri not alınız.

2 - Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözlerini derleyiniz. Bu sözlerden biri hakkında bir konuşma hazırlayınız.

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı sözcükler ve sözcük grubu ile anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle sözcükleri ve sözcük grubunu yazarak bulmacayı çözünüz.

1. Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. (arazi veya tarla)
2. Öğrenim görmemiş, okumamış. (cahil)
3. Saymak, saygı göstermek. (hürmet etmek)
4. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kişi. (göçmen)
5. Verimsiz veya susuz toprak. (kıraç)
6. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. (ahbap)
7. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık. (fidan)
8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması. (ziraat)
9. Yardımcı, emir subayı. (yaver)
10. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için oluşturulan dizi. (kordon)
11. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton. (döviz)

Bulmacadaki renkli kutucuklara yazdığınız harflerin oluşturduğu anahtar sözcüğü bulunuz.

Anahtar Sözcük: ATATÜRK

2. ETKİNLİK

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Atatürk neden her gün çiftliğe gidiyormuş?

Cevap: Fidan dikme, Ankara’yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı Atatürk’ü her gün çiftliğe çekmektedir.

2. Etimesgutlu köylü, Atatürk’ün inceleme yaptırdığı toprakta niçin ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş?

Cevap: Çünkü arazi kıraçtır, toprak dediklerine aldanmamak gerektiğini aslında toprak bile olmadığını söylemiş. Kaya olduğunu ilave etmiş. İnce yüzün altı boydan boya kayalıkmış.

3. Atatürk, köylüye araziyle ilgili bilgiyi neden daha önce vermediğini sorduğunda köylü ne yanıt vermiş?

Cevap: Çünkü Ata’nın okumuşların sözünü daha çok dinleyeceğini sanıyormuş o yüzden söylememiş.

4. Atatürk neden yaverlerini yanından uzaklaştırıp halkın arasına karışmış?

Cevap: Çünkü Atatürk halk adamıdır ve gücünü halktan almaktadır. Bu yüzden onların arasın karışmak için yaverlerini yanından uzaklaştırmıştır.

5. Atatürk yanındakilerden ne istemiş? Niçin?

Cevap: Atatürk yaverlerine sevdiklerini ama acaba daha önce hiç sevilip sevilmediklerini sormuş. Sevilmenin ayrı bir mutluluk olduğunu ve onu bu mutluluktan ayırmamalarını istemiş.

3. ETKİNLİK

A. Atatürk ve Köylü”, “Atatürk ve Halk” metinleri yazarın tanık olduğu bir olayı anlatmaktadır. Metinlerdeki anılarda Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri verilmiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Onun nasıl halk adamı olduğu, sadece asker veya siyasetçi değil, aynı zamanda doğa insanı ve halktan biri olduğu da anlatılmaktadır.

B. İkinci anıda italik yazılan cümlede Atatürk ne anlatmak istemiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Atatürk bizden biridir yazarak aslında Ata’nın da halktan sıradan biri olduğunu, bu halk olmasa kendisinin de hiç bir kıymeti olmayacağını her zaman halk için halk yararına vazifeleri olduğunu onları ne kadar sevdiğini söylemek istemiştir.

4. ETKİNLİK

A Atatürk’ün millet sevgisiyle ilgili sözlerinden biri hakkında hazırladığınız konuşmayı gerçekleştiriniz

HERKES GÖREV BİLİNCİNDE OLMALIDIR

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Bir toplum ancak bütün fertleri sorumluluk ve vatan aşkı bilinci il davranırsa ilerleyebilir. Çünkü herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Bildiğiniz üzere vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diye bir söz de vardır. Bu bakımdan Ata’nın söylediği söz çok değerlidir.

B. Konuşmanızı gerçekleştirdikten sonra formu doldurarak belirtilen ölçütlere göre konuşmanızı değerlendiriniz.

Değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Tırnak işaretinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz.

Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. --> Öğrenciler “Atatürk ve Köylü” ile “Atatürk ve Halk” metinlerini sesli bir şekilde okudular.

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine  alınır. --> “Atatürk bizim en büyüğümüzdür.” sözüne katılıyorum. --> “Türk milleti asırlardan beri bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı.” diyor.

Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. --> Çünkü bu işte sen de “okumuş” sayılırsın.

6. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki kitap künyesi örneğini inceleyiniz.

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

B. Siz de aşağıda karışık olarak verilen bilgileri örneğe uygun olarak düzenleyiniz.

Tuna Kıyıları, 1938, İstanbul, Remzi Kitabevi, Falih Rıfkı Atay

Cevap: Falih Rıfkı Atay, Tuna Yayınları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983.

Mehmet Nuri Conker, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, Zabit ve Kumandan

Cevap: Mehmet Nuri Conker, Zabit ve Kumandan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

Türkiye İş Bankası Yayınları, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, 1998, İstanbul, Falih Rıfkı Atay

Cevap: Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1998, İstanbul.

Araştırmalarınızı yazılı olarak düzenlerken yukarıdaki örneğe uygun olarak kaynak gösterimi yapınız.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere zaman anlamı katan ekleri, örnekteki gibi belirtip bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini yazınız.

-  Toprak dedimse sözün gelişi söyledim. (Görülen geçmiş zaman)
-  Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım. (Geniş zaman)
-  Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış. (Duyulan geçmiş zaman)
-  Mademki topraktır mutlaka tutacak. (Gelecek zaman)

8. ETKİNLİK

Fiiller

sevmek okumak yorulmak çalışmak bakmak gezmek

Haber Kipleri

-acak /-ecek -yor -r /-ar /-er /-ır /-ir /-ur /-ür -mış /-miş /-muş /-müş -dı /-di /-du /-dü

Cevap: 

-  Yaprak sarmasını çok severim.

-  Kitabı yarın okumaya başlayacağım.

-  O kadar yolu yürüyerek gelince çok yorulduk.

-  Bahçede kuyu kazamaya çalışıyor.

-  Sizin için kiralık ev bakmış.

-  Emekli olduktan sonra bütün ülkeyi gezeceğim.

9. ETKİNLİK

Okulda başınızdan geçen ya da tanık olduğunuz bir olayı aşağıya yazınız.

Cevap: Başınızdan geçen bir olayı yazmalısınız.

Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Yok.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı hakkında internetten araştırma yapınız. Araştırmalarınızı “edu” ve “gov” uzantılı sitelerden yapmaya dikkat ediniz.

Çanakkale Savaşı: Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

Seyit Onbaşı (1889 – 1939), 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Abdurrahman, annesinin ki Emine idi. Seyit, 1909 yılının Nisan ayı başlarında askere alındı. 1912’de Balkan Savaşları’na katıldı. Sonra da Çanakkale’de büyük kahramanlıklar gösterdi. Bugün bile adı kahramanlıkla eş değerdir.


Koca Seyit Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Yaptığınız araştırmaya göre Çanakkale Zaferi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Seyit Onbaşı ile ilgili internetten edindiğiniz bilgiler hakkında konuşunuz.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcükleri metinden bularak altlarını çiziniz. Yer aldıkları cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Daha sonra sözcüklerin anlamını sözlükten bulunuz. Tahminlerinizi ve sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

onbaşı: On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe

rütbe: Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki

tabya: Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı

batarya: En küçük topçu birliği

dümen: Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça

mazur: Mazereti olan, mazeretli

büst: Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü

mükâfat: Ödül

 

Yukarıdaki kelimeleri kullanarak defterinize birer cümle yazınız.

 

onbaşı: Babam askerliğini onbaşı olarak yapmış.

rütbe: Rütbesi büyük askerler diğer salona alındı.

tabya: Tabyalar yapı olarak sağlamlık ve güvenlik esas alınarak inşa edilir.

batarya: Bataryalar top atışına başlayınca siperdeki askerler de hücuma çıktılar.

dümen: Geminin dümeni kilitlenince kıyıya vurmuş.

mazur: Beni mazur görün ama fikrinize katılmıyorum.

büst: Her sabah okula geliyor, Atatürk büstünü temizleyip işe öyle gidiyordu.

mükâfat: Çalışmalarımızın mükafatını mutlaka alacaksınız.

 

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili iki soru hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz. Soruları ve arkadaşlarınızın yanıtlarını aşağıya yazınız.

Soru : On üç topçunun şehit olduğu tabyadan kimler kurtulmuştur?
Yanıt : Yüzbaşı Hilmi Bey, topçu neferi Niğdeli Ali ve Koca Seyi

Soru : Resim için mermiyi Seyit Onbaşı mermiyi kaldıramayınca nasıl bir çözüm bulunmuştur?
Yanıt : İçi boşaltılan mermiyi, başka bir ifadeye göre ise maket bir mermiyi kaldırmış ve böylece de resmedilmiştir.

3. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleyi anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz.

Cevap: Cümlede bir amaç uğruna yapılan bir davranıştan ve bu davranışın sonucundan bahsedilmektedir.

b. Siz de amaç-sonuç ilişkisi içeren üç cümle yazınız.

Okula gitmek için erken kalkmıştım.

Ben Tennur Hoca’ya çiçek almak için çiçekçiye gitmiştim.

4. ETKİNLİK

Büyük harflerin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki açıklamaları örnek cümlelerden uygun olanıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz açıklamaya uygun örneği noktalı kutucuğa yazınız.

Kişi adları ve soyadları büyük harfle başlar. --> Haydi bakalım Seyit, kaldır şunu da fotoğrafın çekilsin.

Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. --> 18 Mart’ta kahraman askerlerimiz büyük bir

zafer kazandı.

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. --> Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir.

Yer adları büyük harfle başlar. --> Selam size, ey Bursa’nın, Ankara’nın, Konya’nın ... vatan için ölümü şeref bilen evlatları!

Ülke ve ulus adları büyük harfle başlar. --> Amcasını ziyaret için Almanya'ya gitti.

Cümleye büyük harfle başlanır. --> Sahte top mermisini sırtladı.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kip eklerinin fiile hangi anlamı kattığını inceleyiniz.

-  Kumandanım, öyleyse isteyeceğim.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.
-  Her gün bir ekmek veriyorlar, doymuyorum.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.
-  Zaferden sonra Koca Seyit’e onbaşı rütbesi verildi.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.
-  Kendi emeğimle çalışıp kimseye muhtaç olmadan geçinirim.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil her zaman, düzenli olarak gerçekleşmektedir.
-  Seyit Onbaşı, Cevat Paşa’nın yanına üç gün sonra tekrar gelmiş.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.

Siz de aşağıya haber kiplerinin bulunduğu cümleler yazınız. Kip eklerinin bu cümlelerdeki fiillere hangi anlamı kattığını belirtiniz.

-  Birazdan otobüse bineceğim.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.

-  Sahil boyunda yürüyorum.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.

-  Kitaplarını toplayıp eve gitti.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.

-  En çok ıspanaklı böreği severim.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil her zaman, düzenli olarak gerçekleşmektedir.

-  Bu sene sınıf başkanlığına adaylığını koymayacakmış.
- Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.

Aşağıdaki, Çanakkale Savaşı ile ilgili görselleri inceleyiniz. Bu görsellerden hareketle duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Atatürk ile ilgili şiirler araştırınız. Bu şiirlerden hoşunuza giden birini ezberleyiniz.

 

7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 61-72 Cevapları

 

Bir Mustafa Kemal Vardı Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Atatürk’le ilgili ezberlediğiniz şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz.

Görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

Cevap: Metnin konusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

1. ETKİNLİK

Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını sözlükten bulup noktalı kutucuğa yazınız.

Memleket: Aynı ulusa mensup insanların yurdu.

İstikbal: Bağımsız olma durumu.

Hürriyet: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma.

Burç: Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlar, dört köşeli…

Kürsü: Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “M” yazınız.

Bir bakışıyla dağlar ovalar tutuşurdu. (M)

düşünür, bir çare bulurdu mutlaka. (G)

Orada bir vatan, bir cihan konuşurdu. (M)

Çıkardı karşısına bir cihan konuşurdu. (M)

Tanırdı bütün insanlarını yurdunun. (G)

Üzüntümüz öyle büyük, öyle derin. (M)

Koşup gelirdi derdine memleketin. (M)

Ağlıyoruz şimdi o burçlara bakarak. (G)

3. ETKİNLİK

Şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını kullanarak birer cümle yazınız.

-  Montumun cebinde kuruş yok.

-  Bütün evi kemirmeden fare sorununa bir çare bulmamız lazım.

-  Perdeleri açınca evin içini aydınlık kapladı.

-  Aşağı inmek istersen asansörü kullanma.

-  Onu daha fazla sinirlendirmemek için susmak en iyisi.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizeleri inceleyip kişileştirme olan mısraların altını çiziniz.

ATATÜRK’Ü DÜŞÜNÜRKEN
Ne şairane mevsimdi eskiden sonbahar Bahçeleri talan eden bir deli rüzgârdı.
Kırılan dal, düşen yaprak, şaşkın uçan kuşlar Eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı.
Gel gör ki Atatürk’ün ölümünden bu yana Sonbahar dahi bir tuhaf bir başka geliyor.
Vatan gerçeklerini hatırlatıp insana Türk yüreklerimizi burka burka geliyor.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “ki”nin doğru yazılıp yazılmadığını belirleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.

(D) Biliyor ki dizginleri tutan el.
(Y) Yarın ki sınava çalıştınız mı?
(D) Masadaki meyveleri buzdolabına yerleştirdim.
(D) Çok çalışmış ki tüm soruları yanıtladı.
(Y) Madem ki işin vardı niçin haber vermedin?

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde dilek (tasarlama) kipiyle çekimlenmiş fiillerin altını çiziniz. Bu kiplerin cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi yazınız.

Kitap okumaya zaman ayırmalıyız. (Gereklilik anlamı katmıştır.)

Vaktinde çalışsa daha iyi olur. (Koşul anlamı katmıştır.)

Sözümü kesmeden beni dinle. (Emir anlamı katmıştır.)

Bu akşamki konsere ben de geleyim. (İstek anlamı katmıştır.)

7. ETKİNLİK

Aşağıya, Atatürk’e olan sevginizi dile getiren bir mektup yazınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiirini defterinize yazınız.

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya

 

Bayrağımızın Altında Dinleme Metni Cevapları

 

HAZIRLIK

Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiirini, türünün özelliklerine uygun olarak arkadaşlarınıza okuyunuz.

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya

 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcüklerden dördünü aşağıya yazınız. Yazdığınız sözcüklerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Harabe: Yıkık dökük.
Sözlük anlamı: Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı

Ağarmak: Aydınlamak.
Sözlük anlamı: Beyazlaşmak.

Endişe: Telaş etmek.
Sözlük anlamı: Düşünce, kuşku.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden benzetme sanatı yapılanları “X” ile işaretleyiniz.

Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri Hatice Nine’nin yüzüdür.
Ama değerli esmer bir kösele gibi buruşuk yüzünde, ihtiyar siyah gözlerinde muradına ermiş bir ruhun huzuru ve olgunluğu vardı. (x)
Salihli’de, nasılsa yangın harabeleri ortasında masum kalan beş on evden birindeydim. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuşuyorlardı. (x)
Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı; kurumuş ellerini kaldırdı, avuçlarındaki hayali, aziz bir şeyi öptü.

3. ETKİNLİK

Metni, Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiiri ile içerik yönünden karşılaştırınız.

Bayrak: Şiirde bayrağa olan sevgi ve hayranlık duyguları yansıtılmaktadır. Metin dörtlükler halinde yazılmıştır.

Bayrağımızın Altında:Metinde bağımsız olarak özgürce yaşamak ve Türk bayrağına olan güven konu edilmiştir. Metinde bir olay anlatılmaktadır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkileri yönünden inceleyiniz. Amaç-sonuç anlamı taşıyanların başına “A”, neden-sonuç anlamı taşıyanların başına “N” yazınız.

Yanıma gelmek için birkaç defa duvara dayandı. (A)
Atatürk Türk milleti özgür olsun diye mücadele etti. (A)
Kadın, erkek, genç, yaşlı omuz omuza olduğu için Kurtuluş Savaşı’nı kazandık. (N)
Vatan toprağının bir karışını kaybetmemek için binlerce şehit verildi. (N)
Bütün bir ulus azmi, cesareti, vatanperverliğinden dolayı Atatürk’ü çok sevmiş ve bağrına basmıştır. (N)

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiilleri inceleyiniz. Fiillerdeki kişi eklerini, örnekteki gibi belirtiniz.

-  Çalışma odasında sessizce ders çalıştık. (1. çoğul kişi eki )
-  Söylediklerimi atlamadan not alınız. (2. çoğul kişi eki )
-  Dün gece çok geç saatte uyuyabildim. (1. tekil kişi)
-  Çocukluğunda her hafta sonu bize gelirdin. (2. tekil kişi)
-  Yemeğe oturmadan önce ellerini yıkamalı. (3. tekil kişi)
-  Akşamki toplantıya öğrenci temsilcileri de katılacaklar. (3. çoğul kişi)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiillerden zaman anlamı taşıyanları pembe, dilek anlamı taşıyanları sarı çuvala örnekteki gibi yazınız.

                                                                                        Pembe Çuval                         Sarı Çuval

çalışıyor                             sevseler                          çalışıyor                                    çizmeliyim

çizmeliyim                        susacaksın                      öğrendik                                  beklesek

öğrendik                           yaşlanalım                      anlatmışsınız                          düzenlese

anlatmışsınız                   topla                                 yanıtladı                                   sevseler

beklesek                          dinliyoruz                       yazıyorum                               yaşlanalım

yanıtladı                            buluşmalıyız                  susacaksın                               topla

yazıyorum                        yapayım                          dinliyoruz                                buluşmalıyız

düzenlese                        kazanmışlar                   kazanmışlar                            yapayım

 

7. ETKİNLİK

Aşağıya “vatan, bayrak, millet, bağımsızlık” temalarına uygun bir şiir yazınız.

2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk-Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

 

A) Aşağıdaki sorulan metne göre yanıtlayınız.

1. Metnin türü nedir? Niçin?

Cevap: Anı(Hatıra)dır çünkü Atatürk’ün başından geçen bir olay anlatılmıştır.

2. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Cevap: Mustafa Kemal’in Çocuk Sevgisidir.

3. Metne uygun başlık ne olabilir?

Cevap: Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar’dır.

4Ç Metinde Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerine değinilmiştir?

Cevap: Alçak gönüllüğü, nezaketi, çocuk sevgisi gibi özelliklerine değinilmiştir.

B) Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini ilgili olduğu konularla eşleştiriniz.

1. Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Para ve onun doğal sonucu olan rahatlık ve mutluluk yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. (b)
2. Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir. (d)
3. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. (a)
4. Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir ulus henüz ulus adını alma gücünü kazanmamıştır. (c)

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) 1. Dilek kipleri eklendikleri fiillere zaman anlamı katmaz.
(D) 2. Bağlaç olan ki “sanki, oysaki, mademki, belki, hâlbuki, çünkü, meğerki” sözcüklerinde kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır.
(Y) 3. Bir kişinin başından geçen ya da tanık olduğu olayların anlatıldığı yazı türüne hikâye (öykü) denir.
(Y) 4. “Okuduğumuz her kitap hayatımıza ışık tutar.” cümlesinde “ışık” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır.
(D) 5. “1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.” cümlesinde altı çizili fiil haber kipiyle çekimlenmiştir.
(D) 6. Bir cümlede özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

Cevap: C) Önümüzde ki hafta Ankara’da kitap fuarı açılacak.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

Cevap:B) Kut’ül Amâre’de askerlerimiz aslan gibi mücadele etmiştir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil haber kipiyle çekimlenmemiştir?

4. Cevap:B) Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç anlamı taşımaktadır?

Cevap: B) Cumhuriyet Bayramı’nda konuşma yapmak için hazırlanıyor.

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi farklı kişi ile çekimlenmiştir?

Cevap:C) Öğretmeninizden izin alarak konuşmaya başlamalısınız.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek anlamı taşıyan bir fiil kullanılmıştır?

Cevap:D) Engeller karşısında umutsuzluğa kapılmadan ilerleyelim.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Jean De La Fontaine (Jan Dö La Fonten)” ve “Ezop” hakkında araştırma yapınız. La Fontaine’in bir fablını, arkadaşlarınıza anlatmak üzere okuyunuz.

 

7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 74-85 Cevapları

 

Tema : Duygular

 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Meşe ile Saz Metni Cevapları

“Jean De La Fontaine” ve “Ezop” hakkında yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Jean de La Fontaine (Jeon dö la fonten ) Fransız şair ve yazardır. 8 Temmuz 1621 yılında doğmuş, 13 Nisan 1695 yılında ölmüştür.

Jean de La Fontaine fabl eserleri ile tanınır. Gençlik yıllarında da orman işleriyle uğraşmış, hukuk tahsili yapmış, papaz olarak yetiştirilmek istenmiş fakat hiç birinde başarılı olamamıştır. 1673 yılında Madam de la Sabliere’nin himayesine girdikten sonra yazarlığa ilgi duymaya başlamıştır.  Burada yazarlar ve ilim adamlarıyla tanışma fırsatı bulmuştur. İlk masallarını da burada yazmıştır.

Ezop, milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Yunan masalcıdır. Kahramanları hayvanlar olan masallarıyla bilinmektedir. 

Ezop’un bugünkü bilinen ünlü masallarını gerçekten onun yazdığına dair kesin bir kanıt yoktur. Milattan önce 4. yüzyılda Phaleros’lu Demetrios tarafından ona mal edilmiş masalların bir derlemesi hazırlanmıştır. 

La Fontaine’in bir fablını arkadaşlarınıza anlatınız.

Aslan Ve Fare

Günlerden bir gün ormanda aslanların en heybetlisi derin bir uykuya dalmış. Yuvasında mışıl mışıl uyurken birden bire sıçramış. Gözlerini açınca bir de ne görsün; yanıbaşında bir fare… Öfkeyle doğrulmuş: “Sen beni ne hakla uyandırırsın?” demiş ve tam da fareyi tuttuğu gibi ağzına götürürken farecik:

— Lütfen beni bağışla, bir gün mutlaka bu iyiliğinin karşılığını öderim demiş.

Aslan büyük bir kahkaha atmış. Haydi bakalım öyle olsun, yoluna git demiş.

Gel zaman git zaman aslan avcılar tarafından yakalanıp iple bir ağaca bağlanmış. Onun kükremelerini duyan fare gelip ipi dişleriyle koparmış ve aslanı kurtarmış ve şöyle demiş:

— Sana iyiliğinin karşılığını öderim dediğimde benimle alay etmiştin. Unutma ki bir farenin bile her zaman bir aslandan üstün yanları vardır.

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda anlamları verilen sözcükleri metinden bulup noktalı yerlere yazınız.

gadir: Haksızlık, acımasızlık, merhametsizlik.

ürpermek: Korku, üşüme vb. yüzünden aniden titremek.

soy: Cins, tür, çeşit.

haksızlık: Hak ve adalete aykırılık.

bela: İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum.

b. Aşağıdaki bulmacada, metinde adı geçen rüzgâr çeşitleri gizlenmiştir. Bunları bulup bulmaca üzerinde işaretleyerek gösteriniz.

c. İşaretlemediğimiz harfleri sırasıyla yazarak bu harflerin oluşturduğu atasözünü belirleyiniz.

Cevap: Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli

2. ETKİNLİK

Metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız.

Mekan: Nehir kenarı     

Zaman: Geçmiş zaman

Varlık Kadrosu: Meşe, saz, karayel         

 

Olay: Sazın zayıflığı ile dalga geçen meşenin, şiddetli bir fırtına ile yıkılması.

3. ETKİNLİK

Metne göre meşe ile sazı kişilik özellikleri yönünden karşılaştırınız.

Meşe; Kendini büyük gören, kibirli
Saz; Alçak gönüllü

4. ETKİNLİK

Aşağıya, metinde geçen cümlelerden konuşturma sanatı bulunanları yazınız.

Meşe, bir gün saza demiş:
— Doğrusu Tanrı size gadirlik etmiş.
(…)

— İyi yüreklisin, demiş saz meşeye,
(…)

İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşturma sanatına “konuşturma (intak)” denir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürde anlatılmak isteneni açıklayınız.

Cevap: Aslan kendini diğer canlılardan üstün görmekte, yenilmez olduğunu sanmaktadır. Fakat insanoğlu aslanı kafese kapatabilecek kadar akıllıdır. Akıl güçten üstündür.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen çekimli fiillerin altını çizerek özelliklerini örnekteki gibi belirtiniz.

-  Güneş bile zor giriyor içime.                 → girmek fiili, şimdiki zamanın 3. tekil kişisi

-  Bugüne kadar dayanmışsın.                  → dayanmak fiili, öğrenilen geçmiş zamanın 2. tekil kişisi

-  Ben eğilirim, kırılmam.                            → eğilmek ve kırılmak fiilleri, geniş zamanın 1. tekil kişisi

-  Derken karayel arttıkça artmış.           → artmak fiili, öğrenilen geçmiş zamanın 3. tekil kişisi

-  Meşe ile saz ormanda konuşuyorlar. → konuşmak fiili, şimdiki zamanın 3. çoğul kişisi

-  Her zaman alçak gönüllü olmalıyız.    → olmak fiili, gereklilik kipinin 1. çoğul kişisi

 

Bir fiilin kip ve kişi ile ifade edilmesine “çekimli fiil” denir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fablı kendi cümlelerinizle tamamlayınız.

ASLAN İLE FARE

Pençesi dibinde bir aslanın,
Dalgınlıkla bir fare çıkıverdi.
Bu fırsatı kullanmadı sultanı ormanın.
Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi.

Bu iyiliği boşa gitti sanmayın;
Kimin aklına gelir ki bir an,
Fareye işi düşer arslanın?
Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan;
Gitti tutuldu bir ağa.
Ne çırpınma, ne kükreme … Kâr etmez tuzağa.
Bay fare koştu; dişiyle arslanın ağını,
Öyle bir kemirdi ki ağ söküldü nihayet.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkilerini araştırınız.

Küçük Çocuk Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Yetenekli olduğunuz bir alan var mı? Yeteneklerinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Arkadaşlarınıza açıklayınız.

Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkilerini açıklayınız.

1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin metinde geçtiğini belirleyip işaretleyiniz.

Cevap: 3. Resimb. 

İşaretlemediğiniz sözcüklerin metinle ilişkisini kurunuz.

Cevap: İşaretlemediğimiz sözcükler metinde geçmemektedir fakat bu sözcükler metnin konusu ve ana fikri ile alakalıdır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını ilgili kutucuklara yazarak bulmacayı çözünüz.

1- Büyük 2- Üzgün 3- Güzel 4- Önce 5- Eski 6- Çok 7- Derin 8- İçeri 9- İlk 10- Ön

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türü hikâyedir. Aşağıdaki cümlelerden hangileri metnin ana fikri olabilir? İşaretleyiniz.

[X] Öğrencileri sınırlandırmak onların öz güvenlerini yok eder.

[   ] Başkasının izinden giden, kendi izini bırakamaz.

[   ] Taklit etmek bizi başarılı kılar.

[   ] Öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesinde öğretmenler kılavuz olmalıdır.

[   ] Öğretmenler, öğrencilerine aynı şekilde düşünmeyi öğretmelidir.

 

4. ETKİNLİK

Metindeki öğretmenlerden hangisinin öğrencilerine yaklaşımını doğru buldunuz? Nedenini belirterek aşağıya yazınız.

Çocuğun yeni okulundaki öğretmenin yaklaşımını doğru buldum. İlk öğretmenin yaptığı taklit yoluyla resim çizmeyi öğretmektir ve öğrencileri sınırlandırmaktadır. Bu yaklaşım öğrenciye herhangi bir katkı sağlamaz. İkinci öğretmen ise çocukların hayal dünyalarına bir sınır koymadan serbestçe resim yapmalarını istemektedir. Bu yaklaşım çocukların hayal dünyalarının gelişimine, içlerindeki yeteneği açığa çıkarmalarına ve özgüven kazanmalarına katkı sağlar.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde iki nokta (:) işaretinin hangi amaçla kullanıldığını cümlelerin altlarına yazınız.

Hamurdan çeşitli şeyler yapabilirmiş: yılanlar, kardan adamlar, filler, fareler, arabalar, kamyonetler…

Cümlenin kendisiyle ilgili örnekler vermek için kullanılmıştır.

2. Öğretmen:


— Bekleyin! Ben size nasıl yapacağınızı göstereceğim.

Karşılıklı konuşmada, konuşan kişiyi belirtmek için konmuştur.

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak

Cümlenin kendisiyle ilgili açıklama yapmak için konmuştur.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri istediğiniz kiplere göre çekimleyip örnekteki gibi yazınız.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

 

 

7. ETKİNLİK

“Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur.” sözünden hareketle aşağıya bir yazı yazınız. Yazınızda; giriş, gelişme, sonuç bölümlerine dikkat ederek düşüncelerinizi açıklayınız. 

ÖĞRETMENLİK SANATTIR

Çocukların ailesinden sonra örnek aldıkları insanlardan en önemlisi öğretmenlerdir. Çocukların okul hayatları boyunca birebir ve yakından ilişki kurdukları öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerine birebir etki eder.

Bir heykeltıraş elindeki malzemeyi yeteneği ile şekil verir. O malzemeden meydana gelen eserler, heykeltıraşın yeteneği ve isteği doğrultusunda güzel ya da çirkin olur. Öğretmenler de heykeltıraşlar gibidir. Öğrencileri işlenmeye hazır bir mermere benzetebiliriz. Öğretmenler, öğrenciye bilgileriyle, davranışlarıyla, düşünceleriyle ve yöntemleriyle şekil verirler. Öğretmen öğrencisini nasıl yetiştirirse öyle bir insan ortaya çıkar.

Sonuç olarak öğretmenlik aslında bir nevi sanattır. Gelecekte toplumumuzu oluşturacak bireyler, bugünün öğretmenlerinin ellerinde şekillenecektir. Öğretmen sanatında ne kadar yetenekli ise geleceğin toplumu da o kadar gelişmiş olacaktır.

Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyiniz. Yazınızda yazım ve noktalama açısından bir yanlışlık varsa bunları düzeltip yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Sınıfa tahta bloklar getiriniz.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 86-102 Cevapları

Yıkmak Kolay Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sınıfa getirdiğiniz tahta bloklardan bir kule yapınız.

-  Kuleyi yapmak ne kadar zamanınızı aldı? Şimdi kuleyi yıkınız. Kuleyi yıkmak ne kadar zamanınızı aldı?

-  Sizce yapmak mı, yoksa yıkmak mı daha kolay? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Etkinlik sınıfta yapılacaktır.

2. Yaptığınız etkinlikten ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

Metnin konusu bir yıkılması istenmeyen bir binanın yıkımı olabilir.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen sözcükleri belirleyip örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi. MİMAR

Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta. MARANGOZ

Beceri isteyen ustalık, beceriklilik. HÜNER

Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri. FAKÜLTE

Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kişi. MÜTEHASSİS

İstek, eğilim, arzu. HEVES

Ustalık, hüner, uzmanlık. MARİFET

Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten. MUKTEDİR

Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma. TAHRİP

Uzman, işini iyi bilen, usta. MAHİR

Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç. GEREKSİNİM

Gösterişi çok olan. GÖSTERİŞLİ

 

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz deyimin anlamını boş kutuya yazınız.

vücuda getirmek --> Yokken var olmak, meydana çıkmak.
gözü okşamak --> Göze hoş görünmek.
gücü yetmek --> Eldeki imkânlarla üstesinden gelmek.
ortadan kaldırmak --> Yok etmek.
düşünüp taşınmak --> Konuyu bütün yönleriyle inceleyip ona göre davranmak 
yolunu tutmak --> Benimsemek, gereğini yerine getirmek.
çekip gitmek --> Bırakıp gitmek, ayrılmak.
ortaya çıkmak --> Meydana getirmek, var etmek.
boşa gitmek --> Harcanan emek, para hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak.
emek harcamak --> Çaba göstermek.
gönlü okşamak --> Birini hoş bir söz ve davranışla sevindirmek, iltifat etmek

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Yazara göre iyi bir bina yapmak için neler gerekiyormuş?

Cevap: Mimar bulmak, plan çizdirmek, bina yapmasını bilen iyi ustalar bulmak, iyi cins malzeme kullanmak, sabır ve emek gerekiyormuş.

Yazara göre yapıcı ve yıkıcı insanlar arasındaki farklar nelermiş?

Cevap: Yapıcı insanlar zekalarıyla emekleriyle iş yaparlar. Yıkıcı insanlar ise yıkmak için zekalarını kullanmalarına gerek yoktur.

Yazara göre yıkmanın başarılı olabilmesi için ne gerekliymiş?

Cevap: Yıkmanın yapmak için olması gerekliymiş.

Yazara göre çocuklar yapıcı olmayı nasıl öğrenirmiş?

Cevap: Yıkıp bozmamaya çalışarak yapıcı olmayı öğrenirmiş.

4. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Yapıcı ve yıkıcı insanlar

Metnin ana fikri: Yapıcı olabilmeyi öğrenmek için yıkıcı olmayı da öğrenmek gerekir.

Metindeki yardımcı fikirler: Yapmanın zor, yıkmanın kolay olması ucuz başarılar elde etmek hevesinde olan insanları yıkıcı olmaya teşvik eder.

Yerine bir şey yapmaya gücü yetmeyenlerin yıkıcılığı, sadece bir varlığı ortadan kaldırmakla sonuçlanır.

ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz. Koşul-sonuç anlamı taşıyan cümlelerin başındaki kutucuğa “” işareti koyunuz.

[✔] Binanın sağlam olmasını istiyorsanız işin ustalarını bulmanız gerekir.

[✔] İşler düşünülüp taşınılarak yapılırsa faydalı sonuçlar alınabilir.

[   ] Yıkmak için sadece kazma sallamayı bilmek yeter.

[✔] Yıkıcı olabilirsiniz ama yerine yeni bir şeyler yaparsanız.

[   ] Bir eser ortaya çıkardım diye övünebilirsiniz.

Bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargı ya da duruma bağlı olduğunu anlatan cümlelere “koşul (şart) cümlesi” denir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyunuz.

Hangi metnin ya da metinlerin anlatım biçimi “Yıkmak Kolay” metninin anlatım biçimine benzemektedir? İşaretleyiniz. “Yıkmak Kolay” metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını belirtiniz.

Cevap: Yıkmak Kolay metninde “tartışmacı anlatım” biçimi kullanılmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden yazım yanlışı yapılanların karşısına “X” işareti koyunuz.

Binanın gösterişli ve sağlam olmasını istiyorsanız bunların da iyilerini bulmalısınız.                 

Yıkmak yanlız binada değil, her kurulu düzende kolaydır.                                                                       X

Ne yazıkki yapmanın zor olduğunu düşünen insanlar yıkıcı olmaya çalışıyor.                                   X

Bir şey düşünülerek yapılırsa başarıya ulaşılır.                                                                                               

Bunun içindir ki yıkıcı olan insanların başarılı olması mümkün değildir.                                              

Dünyaya hiç bir şey bilmeden geldikleri için yıkmak ve kırmakta mahir olurlar.                              X

Senelerce çalışarak meydana getirilmiş eseri birkaç haftada yerle bir ederler.                                

Cümlelerde yazımı yanlış olan sözcüklerin doğrularını aşağıya yazınız.

Cevap: yalnız, yazık ki, hiçbir

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin bildirdiği kipi uygun kutucuğu işaretleyerek gösteriniz.

Cümleler                                                                                            Haber Kipi            Dilek Kipi

Güzel bir bina ne kadar zor yapılıyor!                                                   X                               

Önce bir mimar bulacaksınız.                                                                   X                               

Malzeme de iyi cinsten olmalı.                                                                                                 X

Bir de böyle bir binayı yıkmayı düşününüz.                                                                         X

Eseri birkaç haftada yerle bir ederler.                                                  X                               

Yıktığımız şeyin yerine yenisini yapalım.                                                                               X

İnsanları mutlu etmek için çalıştı.                                                           X                               

Bilse bize her şeyi anlatırdı.                                                                                                       X

 

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Engelli insanların yaşadıkları sıkıntıları araştırınız.

Sözcüklerin Gücü Dinleme Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sözcükler olmasaydı nasıl iletişim kurardınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Beden dilimizle, jest ve mimiklerimizle iletişim kurardık.

2. Görme Engelliler Kamu Spotu’nu www.eba.gov.tr adresinden izleyiniz. İzledikleriniz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

Videoyu izledikten sonra görebiliyor olmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir yerden bir yere görmeden gidebilmek için kaldırımlardaki sarı taşlara muhtaç olmak çok zor bir durum. İnsanların bu taşların olduğu yerlere araba park etmeleri çok düşüncesizce bir davranış. Bundan sonra bu şekilde park eden arabalar görünce o kişiyi uyaracağım.

3. Engelli insanların günlük yaşantıda karşılaştıkları zorlukları arkadaşlarınızla tartışınız.

Engelli insanlar toplum tarafından dışlanmaktadır. Bu nedenle sosyalleşme ve iş bulma konularında sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çevremizdeki binalar mimari olarak engelli insanlara pek uygun olmadığı için çoğu zaman buralarda hizmet görmeleri sorun olmaktadır. Hatta bazen bu yüzden eğitim alamadıkları da görülmüştür. İnsanlar sebebiyle günlük yaşamda zorlandıkları olmuştur. Yolda görme engelliler için yapılan sarı çizgilerin üstüne arabaların park etmesi veya toplu taşıma araçlarında engelliler için ayrılmış koltuklara oturulması bunlardan bazılarıdır.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcükleri belirleyip bu sözcüklerin eş anlamlılarını örnekteki gibi yazınız.

k c ü z s ö
sözcük – kelime

g u d y u
duygu – his

k u l u m t u l
mutluluk – saadet

m i g e z
gizem – esrar

ı b a c n a y
yabancı – el

a y ü r
rüya – düş

e v d a t
davet – çağrı

r e k e d
keder – hüzün

a t t
tat – lezzet

n a t ı y
yanıt – cevap

2. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Sözcüklerin duygularımız üzerindeki etkisi        

Metnin ana fikri: Sözcükler, insanların farkında olmadığı derin duyguları ortaya çıkarabilme gücüne sahiptir.

3. ETKİNLİK

Metni özetleyip aşağıya yazınız.

Bir kaldırımda dilenen evsiz adamın önündeki kutuya kimse para atmamaktadır. Bir yabancı gelip kutunun önüne “Bahar geldi fakat ben göremiyorum.” yazar. Bu cümle, cümleyi okuyan insanlarda bazı duyguları harekete geçirir ve evsiz adam için kutuya para bırakmaya başlarlar.

Bazı sözcükler, insanların içinde olan fakat fark edemedikleri duyguları açığa çıkarabilme gücüne sahiptir.

4. ETKİNLİK

Siz olsaydınız evsiz adamın kartonuna ne yazardınız? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Ben olsaydım “Kutunun içinde ne olduğunu görebiliyorsanız, Allah’a şükrediniz.” yazardım. Bu cümle insanların görme duyularının ne kadar önemli olduğunu hatırlatırdı.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgülün (;) hangi amaçla kullanıldığını cümlelerin altına yazınız.

Bazı sözcükler bizi bir rüyaya davet eder; belli kokuları, tatları, sesleri, duyguları çağrıştırır.

Cevap: Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.

Sözcükleri; neşe ve üzüntüleri, kederleri, umutları ve hayal kırıklıklarını, öfkeleri ve aldatılmışlıkları, aşkları ve arkadaşlıkları, yaraları ve acıları … insan duygularının gizemlerini anlatmak için kullanabiliriz.

Cevap: İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konmuştur.

Acısı, kederi, hüznü; heyecanı, neşesi, gülümsemesi ile hayat bir ikilemler yumağıdır.

Cevap: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konmuştur.

6. ETKİNLİK

Günlük yaşantınızda aşağıdaki işaretlerle daha önce hiç karşılaştınız mı? Bu işaretlerin anlamlarını arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz ve işaretlerin altına yazınız.

1. Sıra; Görme engelli işareti, Görme engelli işareti, İşitme engelli işareti, Kılavuz köpekle girilebilir işareti
2. Sıra; Tekerlekli sandalye ile girilebilir işareti, İşaret dili tercüme işareti, Yürüme engelli işareti, Görme engelli işareti

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen çekimli fiilleri bulunuz. Bu fiillerden haber anlamı taşıyanların karşısına “H”, dilek anlamı taşıyanların karşısına “D” yazınız.

Susayan bir karga, yarısına kadar dolu bir sürahiye su içmek üzere yaklaşmış.                       H

Bataklığı geçtikten sonra başak tarlalarına gelinir.                                                                     H

Sınava yetişmek için erken yatmalısın.                                                                                      D

Gözlerimizi kapatıp sobamızın tüttüğü çocukluğumuza dönelim.                                              D

Bilge; çocuğun gözlerinin içine merhametle, sevgiyle baktı.                                                      H

Yağmur yağsa bir kuş konsa badi parmağıma.                                                                          D

 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin olumsuz çekimini örnekteki gibi yazınız.

-  Ege’de, şeftali bahçelerinin gölgesinde büyümüş. → büyümemiş

-  Eski mahallemi ve arkadaşlarımı çok özledim. → özlemedim

-  Yarışmada ikinci oldukları için üzülüyorlar. → üzülmüyorlar

-  Sabahları çok erken kalkmalısın. → kalkmamalısın

-  Kutuları üst kata taşıyalım. → taşımayalım

-  Her akşam aynı saatte uyur. → uyumaz

Bir işin, oluşun ya da durumun gerçekleşmediğini bildiren fiiller, “olumsuz fiiller”dir. Fiillerde olumsuzluk “-ma /-me” ekiyle yapılır.

Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz.

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Okulunuzun 7/B sınıfı öğrencilerinden ………………………’nın velisiyim. Yürüme engelli çocuğum için okul girişine rampa yapılmasını istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Adres:

13.12.2019
İmza
Ad – Soyad

Aşağıya, izlediğiniz Görme Engelliler Kamu Spotu ve araştırmanızdan yola çıkarak görme engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için yapılmasını istediğiniz çalışmalarla ilgili bir dilekçe yazınız.

 

3. Tema Duygular Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Aşağıdaki sorulan metne göre yanıtlayınız.

Yaşlı adamın, köpekleri kulübenin önünde tutmasının sebebi neymiş?
Cevap: Yaşlı adam, köpeklerin iyilik ve kötülüğü simgelediklerini düşünüyormuş. Onların mücadelesini seyretmek için onları kulübesinin önünde tutuyormuş

Bu metne en uygun başlık sizce ne olabilir?
Cevap: İyilik ve Kötülüğün Savaşı…

Metinde anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Metinde insanın iyi ve kötü taraflarından hangisini daha çok kullanırsa o yönünün gelişeceği anlatılmaktadır.

Metinde hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır?
Cevap: Metinde öyküleyici anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

Metinde kaçıncı kişili anlatım yapılmıştır? Metinden vereceğiniz örneklerle açıklayınız.
Cevap: Metinde üçüncü kişili anlatım yapılmıştır. Yazar yaşadığı ya da tanık olduğu bir olayı değil duyduğu veya okuduğu bir olayı anlatmıştır.

C- Aşağıdaki cümlelerden noktalama yanlışlığı yapılanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

1. Hazırlanınca yanıma geldi; beraber dışarı çıktık. (X)
2. Çantasında birçok şey vardı: tarak, ayna, sözlük, iki kalem… ()
3. Şiir; özlemimizi, umutlarımızı, sevgimizi, heyecanımızı dile getirmemizi sağlar. ()
4. Tuna, Asya müzik kursuna: Özgür, Burcu ve Hilal resim kursuna gitmeye karar verdiler. (X)

Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelerdeki söz sanatlarıyla eşleştiriniz.

1. Derinden derine ırmaklar ağlar. --> Kişileştirme
2. Karanlık gecenin ardından beyaz bir sabaha kavuştuk. --> Tezat
3. Martılar neşe içinde denize dalıyordu. --> Kişileştirme
4. Bülbül, güle “Her şeyim sensin.” dedi. --> Konuşturma
5. Çocuk, bir ailenin meyvesidir.--> Benzetme

D- Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul anlamı taşımaktadır?
A) Bana yardım edersen işimi daha çabuk bitiririm.
B) Başkalarını mutlu etmek için çalışanlar var.
C) Bahar geldiği için içimizi bir sevinç kapladı.
D) Arkadaşlarım geldi diye heyecandan yerimde duramıyorum.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, diğerlerinden farklı bir kişi ekiyle çekimlenmiştir?
A) Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin.
B) Başarılı olan insanları takdir etmesini bilmelisiniz.
C) Son yarışmada maalesef heyecanımıza yenik düştük.
D) Sizden özür dileyenleri bağışlamaya gayret etmelisiniz.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kip ve kişi eki almamıştır?
A) bakıyorum B) yapıncaC) gülümseyin D) anlattık

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) İlkokul arkadaşlarımın adlarını bir türlü hatırlayamıyorum.
B) Engellerle karşılaşsak bile hedeflerimizden asla vazgeçmemeliyiz.
C) Başarılı insanlar hiçbir zorluk karşısında pes etmezler.
D) Yaptığınız iyilikleri ömrüm boyunca asla unutmayacağım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil “gelecek zaman, 2. tekil kişi” ile çekimlenmiştir?
A) Bütün gün tek başıma oturacağımburada.
B) Sana değer veren insanları asla üzmeyeceksin.
C) Biraz daha gayret edersen hedeflerine ulaşırsın.
D) Yolculuk boyunca hiçbirimizle konuşmamasına şaşırdım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışıvardır?
A) Birçok sorunu birlikte çalışarak çözebildik.
B) Mutluluk da mutsuzluk da hayata bakış açımıza bağlı.
C) Bizim, seninle anlaşabilmemiz için bir takım meseleleri aşmamız gerekir.
D) Bir konuyla ilgili herkes aynı şeyi söylerse ilerleme sağlanamaz.

7. – Havalara uçmak – Bayram etmek
– Etekleri zil çalmak – Dört gözle beklemek


Yukarıdaki deyimler anlamlarına göre gruplandırdığında hangi sembolle gösterilen deyim dışta kalır?
CevapD

Defterinize “Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve 1. noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzeltiniz. Sınıf veya okul panosunda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Arkadaşlarınızla bir grup oluşturarak Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı, tarihimizdeki değeri, eserleri, eserlerinde işlediği konular hakkında bir sunum hazırlayınız.

2. İstiklâl Marşı’mızın kabulüyle ilgili araştırma yapınız.

 

7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 104-121 Cevapları

 

4. Tema Milli Kültürümüz

İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

İstiklâl Marşı’mızın kabulüyle ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
İstiklâl Marşı’mızın kabul tarihi 12 Mart 1921’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açtığı bir yarışma sonucu Mehmet Akif Ersoy’un eseri İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de açıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Kurtuluş Savaşı’nın anlam ve önemine vurgu yapacak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını temsil edecek bir marşın olması için çalışma başlattı. 1921 yılının başında bunun için bir yarışma başlattı. Bu yarışmayı kazanan için de bir de para ödülü kondu. Yarışmanın süresi 6 aydı.

Yarışmaya 724 şiir aday oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu şiirleri incelemiş ve içlerinden 6 tanesini seçmiştir. Seçilen şiirler basılıp millet vekillerine dağıtılmıştır.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki balonların üzerinde yazan sözcükleri okuyunuz. Metinle ilişkili sözcüklerin bulunduğu balonu işaretleyiniz.
Cevap:
 Bağımsızlık, yarışma, marş, çalışkanlık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Millî marş niçin önemliymiş?
Bağımsızlığımızın sembolü olacağı, yurdumuzun işgal edildiği ve ordumuzun düşmanla mücadele ettiği dönemde halkın moralini artırması için önemliymiş.

Yarışma şartları halka nasıl duyurulmuş?
Bir genelge ile illere gönderilmiş.

Yarışmaya gelen şiirler niçin beğenilmemiş?
Millî marş olmayı hak edecek düzeyde olmadıkları, coşku, duygu, bağımsızlık
ruhu taşımadıkları için beğenilmemiş.

Hamdullah Suphi Bey, niçin Mehmet Âkif’in yarışmaya katılmasını istiyormuş?
Daha önce yazdığı vatan, millet şiirleri ile dikkatleri çektiği ve ona göre millî marşı en iyi şekilde sadece Mehmet Âkif’in yazabileceğine inandığı için katılmasını istiyormuş.

Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Âkif’i ikna etmek için ne yapmış?
Mehmet Âkif’e bir mektup yazarak ve onun endişelerini gidermeye çalışmış.

Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı’nı yazma sürecinde neler yaşamış?
Uykusuz kalmış, bir mısra için günlerce düşünmüş, meclis görüşmeleri sırasında bile yazacağı şiiri düşünmüş.

İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği gün Mehmet Âkif hangi duygular içindeymiş?
Hayatının en heyecanlı günü olduğunu hissediyormuş.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Metnin konusu:
 İstiklal Marşı’nın kabulü
Metnin ana fikri: Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Marşı’nı ancak Mehmet Akif Ersoy gibi mütevazı ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan biri yazabilirdi.

4. ETKİNLİK

Metinden hareketle Mehmet Âkif Ersoy’un kişilik özelliklerini yazınız.

Vatanını milletini çok seven

Alçak gönüllü

Azimli

Duygusal

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini belirleyip uygun eşleştirmeleri yapınız.
Siz yazarsanız maddeler değişecek. -- Koşul - Sonuç Cümlesi
Para ödülü konulduğu için bütün ısrarlara rağmen yarışmaya katılmamıştı. -- Neden - Sonuç Cümlesi
Hamdullah Suphi, İstiklâl Marşı’nı yazması için Mehmet Âkif’i ikna etmeye çalıştı. -- Amaç - Sonuç Cümlesi
İstiklâl Marşı, çok beğenildiğinden dört kez okundu. -- Neden - Sonuç Cümlesi
Ödül kaldırılırsa yazarım, dedi. -- Koşul - Sonuç Cümlesi
Millî marşın yazılması için Meclis yarışma açmıştı. -- Amaç - Sonuç Cümlesi
Marş okunduğu sırada Mehmet Âkif, mahcubiyetinden Meclis’te kalamamıştı. -- Neden - Sonuç Cümlesi

6. ETKİNLİK

Mehmet Âkif Ersoy hakkında hazırladığınız grup sunumunuzu gerçekleştiriniz.
Sunumunuz için aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz araştırma yazısından faydalanabilirsiniz.

Sunumunuzu gerçekleştirirken aşağıdaki ölçütlere dikkat ediniz. Sunumunuzu gerçekleştirdikten sonra bu ölçütlere göre formu doldurup grup sunumunuzu değerlendiriniz.
Değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıya kısaca yazınız.

Hayatı: 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde, ortaokulu Fatih Merkez Rüştiyesinde tamamlamıştır. Farsça, Arapça ve Fransızca öğrenmiştir. Ziraat ve Baytar Mektebi’ne yani Tarım ve Veterinerlik Okulu’nu bitirmiştir. Memurluk, öğretmenlik yapmıştır. Şiirleri pek çok dergi ve gazete yayınlanmıştır.
Tarihimizdeki değeri: İstiklal Marşı’mızın yazarıdır.
Eserleri: Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler. 
Eserlerinde işlediği konular: İslam dini, vatan sevgisi.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde soru anlamı taşıyan fiillerin bulunup bulunmadığını belirleyiniz. Soru anlamı taşıyan fiillerin altını çiziniz.

Evinize bu yıl taşınacak mısınız?

Çorbayı sıcak içmeyi severim.

Sizi hiç hayal kırıklığına uğratır mı?

Çok geç olmadan yola çıkmışlar mı?

Kitapçıdan en çok sevdiğim yazarın kitabını sonunda aldım.

Fiillere “mı, mi, mu, mü” soru eki getirilerek soru anlamı katılır. Soru eki her zaman fiilden ayrı yazılır.

Aşağıdaki fiilleri istenilen özelliklere göre çekimleyiniz.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

 

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırma yapınız.

Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.

Mimar Sinan, 1489 tarihinde Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde doğdu. Acemi Oğlanlar Ocağı‘na alındı. Çağın ünlü mimarları yanında çalıştı. Birçok sefere katıldı. Son Bağdat seferinde, Van Gölü‘nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması, Sinan’a haseki ünvanını kazandırdı. 1539’da, Mimar Acem Ali‘nin ölümü üzerine onun yerine Saray Başmimarı oldu. Kanuni Sultan Süleyman, İkinci Selim ve Üçüncü Murat olmak üzere, üç padişaha mimarbaşı olarak hizmet etti. Süleymaniye Camii, Haseki Külliyesi, Haseki Camii, Selimiye Camii, Eski Valide Camii, Mihrimah Sultan Külliyesi, Mihrimah Sultan Camii, Şehzade Camii, Cihangir Camii, Şah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi, Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Kılıç Ali Paşa Camii ünlü eserleridir. Mimar Sinan, 17 Temmuz 1588 yılında İstanbul’da vefat etti. Türbesi, Süleymaniye Külliyesi’ndeki, Haliç duvarının önündedir.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız.

dülger                              kervan                 yeniçeri                    gurbet                          künk

sadrazam                        vezir                      ırgat                           medrese                     ferman

sefer                                 bent                      heybet                      çırak                              mahzen

gurbet: Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.
künk: Pişmiş toprak ve betondan yapılmış kalın su borusu.
medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
dülger: Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kişi.
bent: Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set.
sefer: Genellikle ülke dışına yapılan askerî harekât.
çırak: Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse.
ferman: Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
heybet: Büyüklük, ululuk; gösteriş, görkem.
ırgat: Yapı işçisi.
kervan: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
mahzen: Yapılarda yer altı deposu.
yeniçeri: Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan askerlerden oluşan kapı kulu teşkilatının yaya olarak savaşan asker sınıfı.
vezir: Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kişi.
sadrazam: Osmanlı Devleti’nde başbakan, veziriazam.

 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Sinan, ne zaman ve nerede doğmuş?
Cevap:
1490 yılında Kayseri‘nin Ağırnas köyünde doğmuştur.

Sinan, dedesi öldükten sonra ne yapmış?
Cevap:
Bir kervanın peşine takılıp İstanbul’a gitmiş.

Sinan, hangi alanlarda yetenekliymiş?
Cevap:
Dülgerlikte ve yapı işlerinde yetenekliymiş.

Sinan’ın mimarbaşı olmasını sağlayan kimmiş?
Cevap:
Lütfi Paşa adında bir vezirmiş.

Sinan, mimarbaşı olduktan sonra ilk iş olarak ne yapmış?
Cevap:
Kente su sağlamak için bentler yapıp suyu künklerle İstanbul’a getirmiş.

3. ETKİNLİK

Metne göre Mimar Sinan’ın kişilik özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.
Cevap:
 Yetenekli, azimli, çalışkan, kendine güvenen.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki eserlerden Mimar Sinan’a ait olanların kutucuklarını işaretleyiniz.
Cevap:
 Süleymaniye, Selimiye Camii

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki açıklamalardan metnin türüyle ilgili olanı işaretleyiniz.

Bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda tanınan kişilerin hayatı başka bir kişi tarafından anlatılmıştır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.
(Ö) Selçuklulardan kalma bu güzel eser, Kayseri yöresindeydi.
(N) Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu.
(Ö) İnsan aklının, insan gücünün yapamayacağı şey yoktur.
(N) Sinan, şehre su sağlamak için bentler yapmıştır.
(N) Cami yapımında yüzlerce ırgat çalışmış.
(Ö) Süleymaniye, muhteşem görüntüsüyle herkesi selamlamaktadır.
(Ö) Mimar Sinan; Türk yapıcılık, çinicilik ve oymacılık sanatlarının en güzel örneklerini vermiştir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerde zaman eklerinin altını çiziniz. Bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili cümlelerin karşısına yazınız.

-  Sinan okuma yazmayı küçük yaşta öğreniyor.                                                        şimdiki zaman

-  Padişah, üç ay sürecek bir sefere çıkar.                                                                    geniş zaman

-  İki ay sonra Kayseri’ye gidiyoruz.                                                                                şimdiki zaman

-  Gittiği her şehirde yolları, köprüleri, hanları inceler.                                           geniş zaman

-  Dedesi ölünce bir kervanın peşine takılıp İstanbul’a gider.                               geniş zaman

-  Bu muhteşem eseri tam yedi yılda bitiriyor.                                                           şimdiki zaman

Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiillerde zaman ekleri kendi anlamlarıyla kullanılmış mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Kendi anlamlarıyla kullanılmamıştır. Zaman ekleri cümlede belirtilen zamanın dışında kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin fiillerinde zaman ve anlam kayması olup olmadığını belirleyiniz. Zaman ve anlam kayması olan cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. İşaretlediğiniz cümleleri, zaman ve anlam kaymasını gidererek yazınız.

[✔] Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenleniyor.
Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenlenecek.
[✔] Babam, küçükken iki defa kolunu kırar.
Babam, küçükken iki defa kolunu kırmış.
[   ] Her akşam düzenli olarak kitap okurum.
[✔] İşe gitmek için sabahları erkenden kalkıyorum.
İşe gitmek için sabahları erkenden kalkarım.
[✔] Sizi, yarın yine aynı saatte burada beklerim.
Sizi, yarın yine aynı saatte burada bekleyeceğim.

9. ETKİNLİK

Gezip gördüğünüz bir yeri anlatan kısa bir yazı yazınız.

Geçen sene Antalya Manavgat’a gittim. Orada Side’de tatil yaptık. Side’de çok güzel bir deniz ve kumsal, Anfi Tiyatro, Apollo Tapınağı, Vespasianus Anıtı var. Titreyen Gölü’de gördüm. Manavgat Şelale’sind piknik yaptık. Bir çok yabancı turist burada geziyor. Gezip görülecek çok güzel bir ilçe.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Kitabımızın sonraki metni olan “Yurt Türküsü” şiirini ezberleyiniz.

Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür hazırlayınız.

Yurt Türküsü Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan broşürünüzü sınıf panosunda sergileyip arkadaşlarınıza inceletiniz. Broşürlerden edindiğiniz bilgiler hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

“Türkiye Tanıtım” adlı videoyu www.eba.gov.tr adresinden izleyiniz. İzledikleriniz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerden metnin içeriği ile ilgili olanları işaretleyiniz.

Cevap: 1, 3 ve 4 resim

Şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.

Şiirin ana duygusu: Yurt sevgisi

2. ETKİNLİK

Şiirde insana ait özelliklerin aktarıldığı kavramlar var mı? Bu kavramları yazınız.

Türkü söyler akşamların

Kuşlarının söylediği

Ninniyle salladın beni

Şefkatle kolladın beni

Sevginle bağladın beni

Şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini aşağıya yazınız.

dörtlük

……… göresim gelir.
………veresim gelir.

dörtlük

………damların,
………çamların,
………akşamların,

dörtlük

………uyudum.
………büyüdüm.

dörtlük

………salladın beni,
………kolladın beni
……… bağladın beni

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Yurt Türküsü” metni ile içerik yönünden karşılaştırınız.

BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM

Havasına, suyuna, taşına, toprağına,
Bin can feda bir tek dostuma. 
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, 
Bir başkadır benim memleketim.

Anadolu’m bir yanda, yiğit yaşar koynunda
Âşıklar destan yazar dağlarda.
Kuzusuna, kurduna, Yunus’una, Emrah’a
Bütün âlem kurban benim yurduma.

Mecnun’a, Leyla’sına, erişilmez sırrına
Sen dost ararsan koş Mevlânâ’ya.
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin,
Bir başkadır benim memleketim.

Gözü pek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı,
Zengin fakir hepsi de sevdalı.
Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim,
Bir başkadır benim memleketim.

Fikret ŞENEŞ

 

YURT TÜRKÜSÜ: Türkiye’nin doğa güzellikleri konu edinilmiştir. Bu güzelliklere duyulan hayranlık ve sevgi duyguları işlenmiştir.

BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM: Türkiye’nin doğal güzellikleri yanı sıra, Türk insanı ve bu topraklarda yetişen ünlü şahsiyetler konu edinilmiştir. Memlekete olan sevgi, hayranlık ve gurur duyguları işlenmiştir.

 

4. ETKİNLİK

Aşağıda, Ayşe’nin internet günlüğünde yayımladığı Ankara gezisiyle ilgili notları bulunmaktadır. Bu notları okuyup yazımı yanlış olan sözcüklerin altını çiziniz.

Ankara gezime 15 mayısta başladım. Gezimin ilk durağı tarihi Ankara evleriyle tanınan Hamamönü oldu. Bu bölge, arnavutkaldırımlı dar sokaklar ve cumbalı ahşap evleriyle sizi âdeta geçmişe götürüyor. Kültür ve sanatın iç içe olduğu bu yer de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Lezzetli bir sabah kahvaltısından sonra ikram edilen Osman’lı şerbetinin tadına baktım. Adımımı attığım heryerde hediyelik eşya dükkânlarıyla karşılaştım. Bu tarih kokan sokaklarda Mehmet Âkif ersoy’un evini ziyaret ederek burada ki gezime son verdim.

Gezimin sonraki durağı Ankara kalesiydi. Ulustaki Atatürk heykelini selamlayıp Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaşan yokuşu tırmanmaya başladım. Kale bölgesindeki gezime, müze ziyaretiyle başlayacağım. Buradaki izlenimlerimi öğrenmek için biraz beklemeniz gerekiyor.

İnsanların öğrendikleri, bildikleri, paylaşmak istedikleri şeyleri istedikleri şekilde yazdıkları, günlüğe benzeyen internet sitelerine “internet günlüğü (blog)” denir.

Ayşe’nin internet günlüğünde altını çizdiğiniz sözcüklerin doğrularını aşağıya yazınız.

15 Mayıs’ta

yerde

Osmanlı

her yerde

Ersoy’un

Ankara Kalesi’ydi.

Ulus’taki

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri altını çizerek gösteriniz. Bu fiillerin çekimlendiği kipleri yazınız. Anlam kayması olan fiillerde hangi anlamın (zamanın) kastedildiğini örnekteki gibi belirtiniz.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilleri inceleyiniz. Anlam kayması olan fiillerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

[X] 1. Haftaya biz de İstanbul’a geliyoruz.

[   ] 2. Hafta sonları ailece spor salonuna gideriz.

[X] 3. Annemleri havaalanından biz alırız.

[X] 4. Aradığınız belgeler şu dosyada olacak.

[X] 5. Genç adam dün sabah evden çıkar, işe gider.

[   ] 6. İki gün sonra yanıma gelecek ve bana yardım edeceksin.

[   ] 7. Ben, sizin istediklerinizi almaya gidiyorum.

[   ] 8. 1982’de Kırşehir’de dünyaya gelmişim.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Doğduğunuz şehrin adının nereden geldiğini araştırınız.

İSTANBUL MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir. Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla “Antion” olarak anıldı. Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi. Şehre “Konstantin veya Konstanpolis” adı verildi. Araplar “Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis” demişlerdir. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan “Stin-polis” deyimi kullanıldı. İşte İstanbul bu “Stin-Polis” şehrinden türetildi. Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında “İslambol” adını verdiler. Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.

Çevrenizdeki tarihî eserler hakkında araştırma yapınız.

Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122-125 Cevapları

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre doğduğunuz şehrin adının nereden geldiğini arkadaşlarınıza anlatınız. Anlatılanlar arasından en çok ilginizi çeken hangisiydi? Nedenini belirterek açıklayınız.

 En çok İstanbul ilgimi çekti. Çünkü binlerce yıllık bir kültüre sahip bir şehir.

Çevrenizdeki tarihî eserler hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Dünyanın en önemli ve en büyük metropolleri arasında yer alan İstanbul, 3 bin yıl öncesine uzanan kent tarihiyle birbirinden değerli eserlere sahip. Bu eserlerden bazıları şöyledir:

Sultan Ahmet Camii.

Topkapı Sarayı

Süleymaniye Camii.

Kapalı Çarşı

Galata Kulesi.

Yerebatan Sarnıcı

Dolmabahçe Sarayı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
hökelekli
: Çalımlı, kurumlu, gösterişli
oluk: Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko boru
medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık
arkeolog: Kazı bilimci
höyük: Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe
bakraç: Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Yazar, yurdumuzu nelere benzetmiş?
Cevap: 
Çınara, tüten ocağa, anaya, bacıya, sevince, acıya benzetmiştir.

Metinde, Anadolu’da yaşamış hangi medeniyetlerden söz edilmiş?
Cevap: 
Hititler, Yunan, Roma, Bizans.

Türklere Anadolu’nun kapıları hangi devlet döneminde, ne zaman açılmış?
Cevap: 
Selçuklular döneminde, 1071 Malazgirt Zafer ile açılmıştır.

Selçuklular zamanında Anadolu hangi mimari eserlerle süslenmiş?
Cevap: 
Cami, mescit, medrese, kütüphane, han, hamam, kervansaray gibi mimari eserlerle süslenmiş.

Ülkemiz, hangi kültürel özellikleriyle yeniden keşfedilmeye hazırmış?
Cevap: 
Tarihi hazineleri, eski eserleri, folklor zenginlikleri, tabiat güzellikleri ile yeniden keşfedilmeye hazırdır.

Metne göre “Anadolu” ismi nereden gelmiş?
Cevap: 
Yaşlı bir nine askerlere ayran verir. O “Ayranı tasına doldur oğul.” dedikçe askerler “Ana dolu.” derler. Anadolu ismi buradan gelir.

3. ETKİNLİK

Aşağıya, metne yönelik farklı başlıklar yazınız.

- Anadolu Sevgisi

- Güzel Vatanımız

- Medeniyet Beşiği Anadolu

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.

[Ö] İstanbul’u, Ankara’sı, Edirne’si, Kars’ıyla taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan…
[Ö] Bin yılların, beş bin yılların az geldiği bir medeniyet beşiği Anadolu.
[N] Tarih öncesi dediğimiz yazısız çağların ardından, dört bin yıl öncesi Hititlerin adı duyulur Anadolu’da.
[Ö] İslam âleminin dört köşesinden bilginler Anadolu’ya üşüşür, sanatkârlar Anadolu’da kümeleşir.
[Ö] Açılmamış sayfaları, duyulmamış sözleri, derlenmemiş türküleri, hikâyeleri, masalları, destanları, bilinmeyen ozanları ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu.
[N] Bu sırada, boz bulanık tepelerden, ak saçlı bir ana, omzunda ayran bakracıyla görünür.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını açıklayınız.

Selçuklulardan sonra Anadolu Beylikleri kökleşen millî kültürün hasadını yapar. Aralarından bir beylik, koca bir devlet olur; açıldıkça açılır, kolları Viyana’ya kadar uzanır. Bu ulu çınara Osmanlı derler. Kökü ve gövdesi Anadolu’da, üç kıta, üç iklime hükmeden yeryüzünün en ömürlü devleti, Osmanlı Devleti. Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu. Köklü bir kültürün kaynaştığı bölünmez bir bütünlüktür artık.

Cevap: Benzetme, karşılaştırma.

“Benzetme, karşılaştırma, tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma” düşünceyi geliştirme yollarıdır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.

- Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu.
--> İyelik, durum ve bildirme eklerini özel adlardan ayırmak için kullanılmıştır.

-  Anadolu’nun kapıları 1071’de açılmıştır.
--> Sayıya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

-  Ayşe Hanım’ın Anadolu’nun kültürel miraslarıyla ilgili yaptığı sunum çok beğenildi.
--> Kişi adından sonra gelen unvan sözüne getirilen eki ayırmak için kullanılmıştır.

-  1931 yılı TTK’nin kuruluş yılıdır.
--> Kısaltmaya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

-  Atatürk, 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmiştir.

> Belirli bir tarih bildiren ay adına gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde yargı bildiren sözcüğün isim soylu olduğu cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

[   ] Başarının ilk şartı kendine güvenmiş.
[X] Anadolu bir kültür coğrafyasıdır.
[   ] Sabahları gün ışığı pencereme vuruyor.
[X] Kemal, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi.
[   ] Bütün işleri vaktinde yapmayı sever.
[X] Sağlık varsa huzur da vardır.

Ek fiil, isim soylu sözcüklere gelerek onları yargı bildirir hâle getirir.

Aşağıdaki isimleri istenilen ek fiil zamanlarına göre çekimleyerek birer cümlede kullanınız.

- yalnız / Ek fiilin geniş zamanı
O hep yalnızdır.

- güzel / Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı
Yeni aldığı arabası çok güzelmiş.

- mutlu / Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı
Evli olduğu zamanlar çok mutluydu.

- tatlı / Ek fiilin şartı (koşulu)
Elmaların tatlıysa bir kilo alacağım.

8. ETKİNLİK

Aşağıya, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.

7. Sınıf Özgün Türkçe 4. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ben varım vatan varsa,
Dalından kopmuş yaprak gibi Sürüklenirim rüzgârda Vatanım yoksa.
(…)
Özgürse vatan Dağlar benimdir.
Benimdir yaylalar, ovalar.
Benimdir gürül gürül akan sular.

Özgürce işlerim toprağı,
Sofram bereket dolar. Uçurtmam süzülür göklerinde, İçim sevinçle dolar.
Vatan, en yüce değer Ekmek gibi, su gibi,
Soluduğum hava gibi En vazgeçilmez değer.

Aşağıdaki sorulan metne göre yanıtlayınız

Şiirin ana duygusu nedir?
Cevap
: Vatanın önemi. Vatan bilincinin değeri.

Şair, vatanı nelere benzetmiş?
Cevap
: Şair vatanı, ekmeğe, suya ve soluduğu havaya benzetmiş.

Şiirde ses benzerlikleri var mıdır? Altlarını çizerek gösteriniz.
varsa /  yoksa
benimdir /  ovalar / sular
dolar/ dolar
değer / su gibi/ hava gibi / değer

Aşağıdaki resimde tabelaları inceleyiniz. Tabelalardaki sözcüklerin kullanımı doğru mudur? sorusundan hareketle “Türkçesi Varken” başlıklı bir yazı yazınız.
Cevap
Türkçesi varken, niye?

Ç. Aşağıdaki metinleri, bu metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarıyla eşleştiriniz.
1. Tiyatro, sinemaya göre daha gerçekçi. Oyuncular canlı bir şekilde karşınızda duruyor. Kendinizi olayların içinde bulmanız an meselesi. Sinemada öyle mi? Her şey yapay. Oyuncuların canlı performanslarını göremiyorsunuz.
Sayısal verilerden yararlanma Karşılaştırma
2. Bir işi tek başınıza yapabilmeniz mümkün ama çok yorucudur. İnsan kendisine destek olacak, yardım edecek birine ihtiyaç duyar. Başkalarının yardımıyla işlerimiz daha çabuk biter. Atalarımız, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” diye boşuna dememişler. Örneklendirme
3. Türkiye’de kitap endüstrisi hızla büyüyor. Türkiye 2 milyar 100 milyon doları aşan hacmiyle dünya sıralamasında 11. sırada. Yıllık baskı sayısının 660 milyonu aştığı belirtiliyor. 2016’da 56 bin yeni kitap çıkmış. Eğitimle ilgili yayınların oranı yüzde 63. Sayısal verilerden yararlanma

Aşağıdaki cümlelerden “neden-sonuç” anlamı taşıyanların başına “N”, “amaç-sonuç” anlamı taşıyanların başına “A” yazınız.

1. Kültürümüzü diğer milletlere tanıtmak için çalışmalar yapıyorum.(A)
2. Mehmet Âkit Ersoy, vefalı bir insan olduğundan dostları onu çok severdi.(N)
3. Anadolu, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu için birçok tarihî eserle doludur. (N)
4. Selimiye Camisi’ni görmek üzere Edirne’ye gidiyorum. (A)

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarınızı işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama yanlışlığı yoktur?
A) Ankaraya taşınacağımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum.
B) Okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğinizi anlatımlısınız?
C) Yaşamımızda ki güzelliklerin farkına varalım.
D) 1901’de doğan şair, ortaokula Erzurum’da başlamıştır.
CevapD

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Mimar Sinan’ın birçok eseri hâlâ sapasağlam ayakta duruyor.
B) Son kitabında ele aldığı konu oldukça ilginç ve tartışmaya açık.
C) Tarihî eserlerimizi korumak için çalışmalar yapan kurumlanınız var.
D) Kültürel miraslarımız arasında yemeklerimiz, türkülerimiz ve geleneksel sanatlarımız sayılabilir.
CevapB

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil, farklı bir kip eki almıştır?
A) Masallarda, kötüler kaybederken iyiler kazanır.
B) Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış.
C) Tarihî eserlerimize her zaman sahip çıkmalıyız.
D) Binlerce insan bizim huzurumuz ve güvenliğimiz için çalışıyor.
CevapC

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam (zaman) kayması vardır?
A) Arkadaşlarımla buluşmak üzere evden çıktım.
B) Türkçe dersimiz iki dakika sonra sona erecek.
C) Her akşam, gün içinde yaptıklarını not defterine yazar.
D) Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul’u fethediyor.
CevapD

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı bildiren sözcük ek fiil almıştır?
A) Babamlar, araba arızalandığı için köye bir saat geç varmışlar.
B) Her fırsatta kitap okumaya çalışıyorum.
C) Türkiye, her yönüyle eşsiz bir ülkedir.
D) Yaşadığınız şehri tanıtan bir broşür hazırlamalısınız.
CevapC

Defterinize “Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırma yapınız.

Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırınız. Bu kuruluşların adlarını, hangi amaçla kurulduklarını ve hangi çalışmaları gerçekleştirdiklerini öğreniniz.

Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-147 Cevapları

5. Tema – Doğa ve Evren Teması

Küçük Yunus Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

1. ETKİNLİK

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

akrobatik: Cambazlık ile ilgili

güverte: Gemide ambar ve kamaraların üstü

sendelemek: Dengesi bozularak düşecek gibi olmak, adımlarını şaşırmak

çakıntı: Şimşek çakması, parlaması

kimyevi: Kimyasal

onulmaz: Daha iyi bir duruma gelememek, hastalıktan, dertten kurtulamamak

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.

düğün bayram olmak – aklından geçirmek – dümen kırmak – seyirci kalmak
çaba harcamak – gücü kesilmek – altüst olmak – içi daralmak

seyirci kalmak: Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.

aklından geçirmek: Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.

altüst olmak: Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.

dümen kırmak: Yön değiştirmek.

gücü kesilmek: Kuvveti, takati azalmak.

içi daralmak: Sıkılmak, bunalmak.

düğün bayram olmak: Çok sevinmek, çok sevinç duymak.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?
Yunus ailesi yaşantısını gruplar hâlinde dolaşıp avlanarak ya da gelip geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.

Yunusların görünümleri nasılmış?
İki buçuk ile dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleri varmış.

Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?
Küçük Yunus obur ve meraklıymış.

Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?
Sendelemiş. Sanki gözlerine dolan yıldızlardan kurtulmak için başını sağa sola silkelemiş. Hızla derin sulara inmeye başlamış. Görmede zorluk yaşamış. Panikle hızla suyun üzerine fırlamış.

Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?
Küçük Yunus’un yanı başında dizlerinin üzerine çökmüş, “Ne olur ölme güzel Yunus!..” diye hıçkırıyormuş.

Metne göre denizin katilleri nelermiş?
Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü varillermiş.

4. ETKİNLİK

Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.
Olay
: Küçük bir yunusun denize atılan zehirli variller nedeniyle ölmesi.
Şahıs ve varlık kadrosu: Küçük Yunus, Küçük Yunus’un ailesi, küçük çocuk, bir kadın ve bir erkek.
Zaman: Belirsiz

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Metnin konusu
: Deniz kirliliğinin denizde yaşayan canlılara olan etkisi
Metnin ana fikri: Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü variller denizlerde yaşayan canlıların ölümüne sebep olur.
Metnin yardımcı fikirleri: Bilmediğimiz, yabancı maddelerle oynamak tehlikeli olabilir.

5. ETKİNLİK

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.
İki buçukla dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalın kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleriyle öyle sevimli bir görünümleri vardı ki…
-  Kıvrak vücutlarında iki yana kanat gibi açılmış yüzgeçleri, bir dümen gibi kullandıkları yatay kuyrukları ile dalgalar arasından…
-  Buz gibi sulara dalarken “Alacağın olsun. Ben de senin rahatını bozayım da gör.” diye geçirdi aklından.
-  … küçük dokunuşlarıyla varili kendi çevresinde tıpkı bir topaç gibi döndürmeyi başardı.
-  … yüreklerinde doğanın öldürülüşüne seyirci kalmanın onulmaz acısıyla, bir suçlu gibi Karadeniz’in hırçın dalgalarına dikmişlerdi gözlerini.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.
- Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürermiş .
- Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyormuş .
-  Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkardı .
-  Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyordu .
-  Çöpler denize atılırsa bütün canlılar zarar görür.

Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.
Ekler getirildikten sonra fiillerin belirttiği zamanlarda değişiklik oldu. Birinci cümle geniş zamandan ek fiilin rivayet birleşik zamanına, ikinci cümle şimdiki zamandan ek fiilin rivayet birleşik zamanına, üçüncü cümle geniş zamandan ek fiilin hikaye birleşik zamanına, dördüncü cümle şimdiki zamandan ek fiilin hikaye birleşik zamanına, beşinci cümle geniş zamandan geniş zamanın şart birleşik zamanına dönüştü.

Ek fiiller, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiillere çevirir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.
- Gemilerin dümen suyuna takılıp yaşamını sürdürüyordu. (Ek fiilin hikaye birleşik zamanı)
- Sonra birdenbire kayboluveriyorlarmış ortadan. (Ek fiilin rivayet birleşik zamanı)
-  Yüzlerce balığı zahmetsizce yutuvermişlerdi. (Ek fiilin hikaye birleşik zamanı)
-  Kardeşleriyle yüzme yarışı yaparmış keyifle. (Ek fiilin rivayet birleşik zamanı)
-  Kirliliğe seyirci kalırsak doğamız yok olur. (Ek fiilin şart birleşik zamanı)
-  Bir şeyler yapacaksak hemen yapmalıyız. (Ek fiilin şart birleşik zamanı)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.

Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.

Küçük Yunus da oburun biriydi.

Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.

Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.

Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.

Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.

Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.

Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.
Cevap: 
“varabilmişti, oluyordu, perdelemişti” sözcükleri birleşik zamanlı fiillerdir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.

ÖĞRENCİLERDEN YENİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğünce önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatılıyor. Proje, öğrencilerin doğal çevrenin korunmasına yönelik tesisleri tanımalarını amaçlıyor.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak için “Gezelim, Görelim, Çevreyi Koruyalım” adı verilen sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Projenin tanıtımı, bu projenin gerçekleştirilmesi için talepte bulunan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenci grubunun sözcüsü, projenin amacını şu sözlerle açıkladı:

“Çevre denildiğinde çoğu insanın aklına temiz deniz, kirlenmemiş yeşil alanlar ve çöplerin çevreye gelişigüzel atılmadığı yaşam alanları geliyor. Çevrenin bu güzelliği kazanmasında şehrin arka planında olan ancak çok da bilinmeyen tesislerin etkisi ise oldukça büyük. Şehrin gizli kahramanı olan çevreyle ilgili tesisleri görmenin çevre bilincimizi geliştireceğini düşünüyoruz.”

Proje, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, başlangıçta il merkezindeki 11 ortaokulun öğrencileri, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında Kent Müzesi, atık su arıtma, içme suyu ve katı atık tesislerinde ağırlanacak.

Basından

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

 

Bir cam şişenin doğada 4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, cikletin 5 yıl, teneke kutunun 10-100 yıl, sigara filtresinin 2 yıl süre ile yok olmadığını, Evsel atıkların %65’ini organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, plastik, metal, cam gibi geri dönüşümlü maddelerin oluşturduğunu, Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık %30’unun organik atık işleme yöntemiyle geri kazanılabilir nitelikte olduğunu,

Geri dönüşümü sağlanan her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebileceğini, bir ton kullanılmış kâğıt geri kazanıldığında 17 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesinin önlenebileceğini, ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp biriktiğini,

1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirletebildiğini, ayrıca sudaki balıkların ve diğer canlıların yaşamını tehdit ettiğini, evsel atıkların toprağa karışması sonucu su kaynaklarında kirlilik meydana geldiğini, her yıl tonlarca tehlikeli atığın, evsel atıklarla beraber çöpe atıldığını ve depolama alanlarında biriktiğini,

Bir bilgisayar ve ekranının imalatı için en az 240 kg fosil yakıt, 22 kg kimyasal madde ve 1,5 ton suya ihtiyaç duyulduğunu, yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabileceğini, normal şartlarda bir evde 1,5 kg-5 kg arasında tehlikeli ürün bulunduğunu,

Bir bilgisayarın yaklaşık 1,4 kg kurşun, 2 gr kadmiyum, 0,5 gr cıva içerdiğini, plastiklerin doğada parçalanma süresi en uzun olan madde olduğunu, plastik ambalaj atıklarının yıkanıp granül hâline dönüştürülerek ikincil ürün üretim için ham madde elde edildiğini ve sera örtüsü, plastik torba, marley, pis su borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası gibi birçok malzemenin yapımında kullanıldığını biliyor muydunuz?

 

Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

10. ETKİNLİK

“Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.

Son Leylek Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çevrenizdeki hayvan barınakları ve bu barınakların kurulma amaçları hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Hayvan barınaklarının kurulma amacı sokakta başıboş dolanan sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesini sağlamak, insanlara zarar verebilecek hayvanları kontrol altında tutmaktır.

Sokak hayvanları için neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
Evlerimizdeki artık yiyecekleri çöpe dökmek yerine sokak hayvanlarına verebiliriz. Evlerimizin önüne sokak hayvanlarının içmesi için bir kap su bırakabiliriz. Mahallemizde uygun alanlara sokak hayvanları için yuvalar yapabiliriz. İmkanımız varsa sokak hayvanlarını sahiplenebiliriz.

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.

direkt: Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca.

çatapat: Ayakla çiğnendiğinde veya bir yere sürtüldüğünde “çat pat” diye patlayan bir eğlence fişeği, çatpat.

azgın: Çok yaramaz.

teori: Belirli bir konudaki düşünceler, görüşler.

irkilmek: Ürkerek geri çekilir gibi olmak.

mahzun: Üzgün, üzülmüş, üzüntü duymuş.

göç: Kuşların, mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.

Aşağıdaki listede metinde geçen bazı sözcükler verilmiştir. Bu sözcüklerin zıt anlamlılarını bulmacadan bulup karşılarına yazınız. İşaretlemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.

dar – geniş_____ uzun – kısa
yok – var______ aşağı – yukarı
yokuş – iniş____ dert – derman
gece – gündüz___ çok – az
sert – yumuşak__ yavaş – hızlı

ŞİFRE: Son leylek de gitti

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Çatapat fabrikası neredeymiş?
Mürdümeriği Sokağı’nın öte başındaki Küçük Hayrullah Camii’nin, başında ıhlamur ağacı olan yokuştan aşağı inildiğinde orada bulunan geniş tarlanın öte tarafındaymış.

İcabettin dayının mesleği neymiş?
Çatapat fabrikasında gece bekçiliğiymiş.

Çocuklar, fabrika bacasında ne görmüşler?
Leylek yuvası görmüşler.

Leylek neden göç edememiş?
Tarlada avlandığı sırada üzerine gelen köpekten kaçarken elektrik tellerine dolanan uçurtmanın kuyruğuna takılıp kanadını incittiği için göç edememiş.

İcabettin dayı leyleği kurtarmak için ne yapmış?
Köpeği kovalayıp leyleği kurtarmış. Kanadını sarıp yuvasına geri koymuş. Göç vakti gelip de göç etmeyince kışı geçirmesi için evine almış.

3. ETKİNLİK

Metnin hikâye unsurlarını yazınız.

Olay Örgüsü: Çocukların, göç zamanı göç etmeyen bir leyleğin göç etmeme sebebini araştırmaları.
Zaman: Sonbahar
Şahıs Kadrosu: Yazar, İcabettin dayı, İdris, Tacettin, Mahpeyker, Safinur
Mekan: Çatapat Fabrikası
Anlatıcı: 1. kişi

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. İcabettin dayının yöresel söyleyiş özelliği taşıyan bu cümlelerini yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

-  “Siz işiize bahın, size neçi?”
Siz işinize bakın, size ne ki?

-  “Youv oğlum! Nedecehsiz ne var? Gidin işiize, dersiiz neyiiz yoh mi?”
Yahu oğlum! Ne olduğunu ne yapacaksınız? Gidin işinize, dersiniz falan yok mu?

-  “Görecehsiz de nedecehsiz?”
Görüp de ne yapacaksınız?

-  “E temam e! Gelirsiz, görürsüz!”
E tamam! Gelirsiniz, görürsünüz!

-  “Yine mi geldiiz?”
Yine mi geldiniz?

-  “Bahın da gidin hele! Uyutmisiz adami! Dersiiz neyiiz yoh mi?”
Bakın da gidin! Uyutmuyorsunuz adamı! Dersiniz yok mu?

5. ETKİNLİK

Metnin devamında neler yaşanmış olabilir? Olayı sonuca bağlayarak aşağıya yazınız.

Leylek bütün kış İcabettin dayının evinde kaldı. Biz de her gün gidip leyleği gördük. Kış bitip havalar ısınmaya başlayınca İcabettin dayı vakti geldi deyip leyleği tekrar yuvasına koydu. Leylek iyileşmişti. Yuvasından uçup şöyle bir uçtu. Tarlaya kondu. Biraz eşelendi. Tekrar yuvasına döndü. Birkaç gün sonra da göç eden kuşlar geri geldi. Biz yaralı leylek ailesine kavuştu diye çok sevindik.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde, kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri altı çizili sözcüklere dikkat ederek okuyunuz. Cümleler arasında nasıl bir anlam farkı olduğunu yazınız.

Ben her akşam buraya gelirim. Her akşam buraya gelmeyi alışkanlık haline getirmiş.
Ben her akşam buraya gelirdim. Bu alışkanlığı terk etmiş.

Bu hafta Ankara’ya gelecek. Bu hafta Ankara’ya gelmesi bekleniyor.
Bu hafta Ankara’ya gelecekti. Beklenen iş gerçekleşmemiş.

Eve giderken beni aramalı. Eve giderken araması gerekiyor.
Eve giderken beni aramalıydı. İşin gerekliliği gerçekleşmemiş.

En güzel şiiri o yazmış. Yazma işi geçmiş zamanda yapılmış.
En güzel şiiri o yazmışmış. İş küçümsenmiş.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerin cümlelere kattığı anlamı örnekteki gibi yazınız.

-  Ben, çayıma şeker atıyordum.
terk edilmiş alışkanlık

-  Her işi kendisi yapmışmış.
küçümseme

-  Çalışmalarımızı tamamlamamıza yardımcı olacaktı.
gerçekleşmemiş niyet

-  Amcamlar, bağdaki üzümleri toplamıştır.
kesinlik

-  Önceden komşularımızla daha çok görüşürdük.
terk edilmiş alışkanlık

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Küresel ısınmanın ne olduğunu ve iklime etkilerini araştırınız.

Küresel ısınmayı en açık şekilde;  “Başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir.” tanımlamak mümkündür.

Günümüzde bilim insanları küresel ısınma konusunda hemfikirdirler. Küresel İklim Değişikliği (KİD) insani endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir. Bu iklim değişikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, Güneş'ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç sera etkisi olarak adlandırmaktadır.

KÜRESEL ISINMA NEDEN OLUR

Küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri; nüfus artışı ve buna bağlı enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan aktivitelerindeki artış ile sanayinin gelişmesidir. İklim değişikliğinin asıl nedeni küresel ısınmadır. Bunun sebebi ise atmosferdeki "sera gazlarının" artmasıdır. Sera gazı emisyonlarının insan faaliyetleri ile arttığı bilinmektedir. Karbondioksit (CO 2) en önemli sera gazı olup; araç egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından atmosfere bırakılmaktadır.

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI NELER

Küresel ısınmanın hali hazırda birçok etkisini yaşayarak görüyoruz. İşte, küresel ısınmanın sonuçları; Buzulların erimesi, yağmur miktarındaki sağanak şeklinde yağışlarda artış, denizlerin su düzeyinde yükselme, fırtına ve sel hasarlarının artması, tundraların erimesi, buharlaşma miktarında artış ve kuraklık.

Ülkemizde küresel ısınmanın etkilerini görüyor musunuz? Araştırmanızdan hareketle düşüncelerinizi ifade eden bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı grafik, tablo ve çizelgeyle destekleyiniz.

KÜRESEL ISINMA

Doğa olayları sonucu ve insanlar tarafından salınan gazların, dünya yüzeyinden güneş ışınlarını tutması sonucunda ortalama sıcaklıkların artışına, küresel ısınma denir. Küresel ısınma dünyadaki iklimlerin değişmesine, buzulların eriyip denizlerin taşması sonucu sel baskınlarına, kuraklık ve çölleşmeye neden olur.

Ülkemizde küresel ısınmanın etkisi son yıllarda görülmeye başlamıştır. Türkiye’de yaşanan sıcaklık değişimini, dünya genelinde yaşanan ortalama değişim ile karşılaştırdığımızda, bazı önemli farkların olduğunu görebiliriz 

Yukarıdaki grafikte de gördüğümüz gibi Türkiye’nin sıcaklık ortalaması gittikçe artmaktadır. Özellikle son yıllarda yaz mevsiminde havaların aşırı derecede ısınması, kış mevsiminin geç gelmesi küresel ısınmayı kanıtlar niteliktedir.

Yapılan araştırmalara göre  Türkiye’de iç bölgelerde 5-6 oC, kıyı bölgelerinde ise 4-5 oC artış olacağı öngörülmüştür. Bu derecede büyük bir artış ekolojik dengeleri oldukça olumsuz yönde etkiyebilecektir.

Bu nedenlerden dolayı sadece Türkiye değil, bütün dünya ülkeleri küresel ısınmaya karşı önlemlerini arttırmaları, fosil yakıtları kullanmayı bırakıp rüzgar, güneş enerjisi gibi temiz enerjiye yönelmelidir.

Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148-162 Cevapları

Güz Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Küresel ısınmayla ilgili araştırmalarınızı arkadaşlarınıza sununuz.

Küresel ısınmanın ülkemizdeki etkileriyle ilgili yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen, aşağıda anlamları ve bazı harfleri verilen sözcükleri belirleyip yazınız.

ufuk — Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.
kâkül — Alna düşen kısa kesilmiş saç, perçem.
çardak — Asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle yapılmış yer.
kehribar — Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, saman kapan, kıl kapan.
dişbudak — Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç, demircik.
asma — Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm vb. bitkiler.
şafak — Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Belirlediğiniz sözcüklerden dört tanesini, birer cümlede kullanınız.

1- Tarlada çardağın altında içilen çayın bir başka oluyor.
2- Dedemden kalan kehribar tespihi çekmecemde saklıyorum.
3- Babam, saha çok üzüm versin diye asmayı budadı.
4- İşe geç kalmamak için şafak söker sökmez yola çıkıyor.

2. ETKİNLİK

Aşağıya metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Neden bu başlığı seçtiğinizi belirtiniz.
Başlığım
: OLUR
Bu başlığı seçme nedenim: Şiirde sık sık bu kelime geçmesinden dolayı ilgi çekici olacağını düşünmem.

3. ETKİNLİK

Metinde söz sanatı yapılan cümleleri aşağıya yazınız. Cümlelerdeki söz sanatlarını belirtiniz.

Cümle                                                                                                                                           Söz Sanatı

Bu ufuklarda şafak, gül gül olur;                                                                                                BENZETME

Tanıdık asmaların çardakta                                                                                                       KİŞİLEŞTİRME

Muhteşem yangını güz ülkesinin, / Doymadan seyrine, bir gün kül olur!                                   ABARTMA

4. ETKİNLİK

Şiirdeki ses benzerliklerini örnekteki gibi belirleyiniz.

… gül olur;
… bülbül olur.

Cevap:

…yağmur…
…olur!

…dereler,
…olur!

Bu ses benzerliklerinin şiire neler kattığını aşağıya yazınız.
Cevap: 
Ses benzerlikleri şiire ahenk katmıştır.

5. ETKİNLİK

Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: 
Karikatürde nesli tükenmekte olan iki hayvanın (kutup ayısı ve penguen), buza benzetilmiş erimekte olan bir dünyanın üzerinde, ellerinde bir pankartla görüyoruz. Karikatürün verdiği mesaj: Eğer küresel ısınmaya engel olamazsak dünya ve canlılar yok olacak!

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyiniz.
- Gittiği her ülkeden süs eşyası almış.
- Hasan amca sonunda memleketinden ayrılmayı göze almış.
-  Sevdiği yazarın tüm kitaplarını aldırmış.

Hangi cümledeki fiilin yapım eki aldığını söyleyiniz.
Cevap: 
Sevdiği yazarın tüm kitaplarını aldırmış.

Hangi cümledeki fiilin birden fazla sözcükten oluştuğunu belirleyiniz.
Cevap: 
Hasan amca sonunda memleketinden ayrılmayı göze almış.

çHangi cümledeki fiilin yapım eki almadığını belirtiniz.
Cevap: 
Gittiği her ülkeden süs eşyası almış.

Cümlelerde geçen fiilleri tablodaki uygun kutucuklara yazınız.

Basit Fiil                                  Türemiş Fiil                                              Birleşik Fiil

almış                                         aldırmış                                                      göze almış

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Tablodaki uygun yerlere örnekteki gibi yazınız.

başlıyoruz              okurum                             burnunun dikine gitmek                      unutursun

gülüverdi               hatırlatınız                        görüşelim                                              kayboldu

izleyecekler          uyuyakalsam                    ağlattı                                                    susturmalısın

kızdırdım               teşekkür etmeli                bekleyeceğiz                                          doğuyor

 

Basit Fiiller                           Türemiş Fiiller                       Birleşik Fiiller

Okurum                                  başlıyoruz                            burnunun dikine gitmek                                   

unutursun                              hatırlatınız                              gülüverdi

izleyecekler                           görüşelim                               kayboldu

bekleyeceğiz                         ağlattı                                     uyuyakalsam

doğuyor                                susturmalısın                        teşekkür etmeli

                                               kızdırdım

 

Kök hâlinde olan ya da sadece çekim eki alan fiillere “basit fiiller”, yapım eki alan fiillere “türemiş fiiller”, en az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan fiillere “birleşik fiiller” denir.

8. ETKİNLİK

Aşağıya “doğa” konulu bir kompozisyon yazınız. Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerine dikkat ediniz. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişlerden yararlanınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevre kirliliğiyle ilgili gazete ve dergi haberleri derleyiniz

Çevreyi korumak için neler yapılması gerektiğini araştırınız.

Dünya Kadar Plastik Dinleme Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çevreyi korumak için neler yapılması gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Çevre kirliliğiyle ilgili derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırıp bu sözcükleri birer cümlede kullanınız.

üretim
Sözlük anlamı: Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı
Cümle: Dükkanımızın günlük leblebi üretim miktarı yirmi kilodur.

ambalaj
Sözlük anlamı: Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme
Cümle: Cips ambalajlarını yerlere atmayalım.

çözünmek
Sözlük anlamı: Çözülme işine konu olmak, dağılmak, erimek
Cümle: Tuzun suda iyice çözünmesi için karıştıralım.

atık
Sözlük anlamı: Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde
Cümle: Plastik atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atalım.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

İşlenmiş petrol, hangi ürünlerin üretiminde kullanılırmış?
Cevap: 
Plastik şişeler, kalemler, bilgisayarlar ve daha pek çok şeyin üretiminde kullanılırmış.

Plastik neden çevreci bir malzeme değilmiş?
Cevap: 
Çünkü plastik, doğada biyolojik olarak çözünmez.

Dünya üzerinde her gün çıkan plastik çöp miktarı ne kadarmış?
Cevap: 
Yaklaşık 8 milyon tonmuş.

Plastiklerin yolculuğu nerede başlar, nasıl sonlanırmış?
Cevap: 
Çöpte başlar ya çöp toplama alanlarında ya geri dönüşüm fabrikalarında ya da okyanuslarda birikip çöp adaları oluşturarak sonlanırmış.

Çöp adalar nasıl oluşurmuş?
Cevap: 
Rüzgar ve yağmurlarla sürüklene çöpler denizlere ve okyanuslara kadar taşınır. Akıntı ve dalgalarla birlikte sürüklenmeye devam eder. Bir yerde birikerek çöp adaları oluşur.

Plastik çöplerin, okyanusları kirletme dışında ne gibi zararları varmış?
Cevap: 
Deniz canlılarının ölümüne yol açıyor, plastikte bulunan zehirli parçacıklar içtiğimiz sudan ya da yediğimiz balıktan bize geçerek sağlığımızı etkiliyor.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Plastik atıkların zararları

Metnin ana fikri: Bilinçsizce doğaya bıraktığımız, doğada biyolojik olarak çözünemeyen plastik atıkların canlılara büyük zararları vardır.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte aşağıya yazınız.
Metin, plastik atıkların zararlarını sade bir dille ve etkileyici bir biçimde bize aktarıyor. Metin ile plastik atıkların hangi zararlara yok açabileceğini, doğadaki yolculuğunu, canlılar için ne kadar tehlikeli olduğunu öğreniyoruz.

5. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerinin altını örnekteki gibi çiziniz.
Plastik dayanıklı olmasının yanı sıra oldukça da ucuzdur. Hatta o kadar ucuzdur ki çoğu plastik ürün yalnızca bir kez kullanılmak üzere üretilir.

Bu kadar çeşitli kullanım alanına rağmen plastik hiç de çevreci bir malzeme değildir. Neden mi? Çünkü plastik doğada biyolojik olarak çözünmez.

Attığınız çöpler kimi zaman şehirlerdeki çöp toplama alanlarına, kimi zaman geri dönüşüm fabrikalarına gider. Ne yazık ki bunların dışında çoğunun yolculuğu devam eder.

Rüzgâr ve yağmur yüzünden sürüklenmiş çoğu çöp, denizlere ve okyanuslara kadar taşınır. Ancak yolculukları burada da bitmez.

Son olarak bu zehirli parçacıklar içtiğimiz suya ya da yediğimiz balığa geçiyor. Yani düşünmeden attığımız plastik çöpler, uzun yollardan geçip bizim tabağımıza geri geliyor.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin yapısını karşılarına yazınız.

Petrol pek çok şeyin üretiminde kullanılır. → Basit

Plastik ürünler yalnızca bir kez kullanılmak üzere üretilir. → Türemiş

Ayrıştırıcı canlılar, plastiği tanıyamaz. → Türemiş

Çöpe atılan plastikler acaba nereye gidiyor? → Basit

Hep birlikte plastiğin izini sürelim. → Basit

Bu plastik atıkları yiyecek zannediyorlar. → Birleşik

Çoğu çöp, denizlere ve okyanusa taşınır. → Türemiş

Çöp yığınlarının arasında sıkışabiliyorlar. → Birleşik

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik fiillerin altını çiziniz. Bu birleşik fiillerin hangi yolla oluştuğunu tablonun uygun bölümüne örnekteki gibi yazınız.

-  Her zaman bizlere yardım ettiniz siz.
-  İnsan isterse her şeyi başarabilir.
-  İşlerinizi bitiriverin de dışarı çıkalım.
-  Bir an önce onların yanına gitmek için can atıyorum.
-  Çocuklar, giden arabanın ardından bakakaldılar.
-  Sabredersen işimiz daha çabuk biter.
-  Burnumda tütüyor annemin güzel yemekleri.
-  O kadar çalıştı ama büyük ödülü kazanamadı.
-  Yanımıza ne zaman geldiğini fark etmedim.
-  Çocuklar, ağız birliği etmiş gibi aynı şeyleri söylüyorlar.
-  Biraz daha gayret edersem işimi erkenden bitiririm.
-  Ben de sizin kadar iyi bir sanatçı olabilirim.
-  Antrenörün gözüne girmek için daha fazla çalışmalısın.
-  Onlar hazırlıkları tamamlayıversinler de bir an önce çıkalım.
-  Bazı insanlar sevdiklerini mutlu etmek için çalışır.

İsim + Yardımcı Fiil                  Fiil + Fiil                               Deyim Hâlinde

yardım et-                                 başarabil-                                  can at-

sabret-                                      bitiriver-                                burnunda tüt-

fark et-                                      bakakal-                               ağız birliği et-

gayret et-                                  olabil-                                    gözüne gir-

mutlu et-                                   tamamlayıver-         

 

8. ETKİNLİK

“Atıkların doğaya verdikleri zararlar” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı, oluşturacağınız yazı taslağına göre düzenleyiniz. Yazınızda açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerini kullanmaya, medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

Oluşturduğunuz taslaktan hareketle yazınızı yazınız.

7. Sınıf Özgün Türkçe 5. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Metinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hangi çalışma anlatılmış?
Cevap
: Metinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin çocuklara dağıttığı ajandadan ve bu ajandanın dağıtılma amacından bahsedilmiş.

Çocuklara ajanda dağıtılmasının amacı neymiş?
Cevap
: Çocuklara ajanda dağıtılmasının amacı, onları afetler konusunda bilinçlendirmekmiş. Çocukları afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla dağıtılmıştır.

Dağıtılan ajandada hangi bilgiler yer alıyormuş?
Cevap
: Dağıtılan ajandada doğal afetler ile ilgili önemli bilgi ve mesajlar varmış. Ayrıca eğitici ve öğretici bilgiler yer alıyormuş.

Bu metin hangi yazı türüne örnek olabilir? Neden?
Cevap
: Metnin türü haber yazısıdır. Metinde haber niteliği taşıyan bilgiler bulunmaktadır

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) 1. Hikâyeler yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatır.
(Y) 2. Bütün şiirler dörtlük şeklinde yazılır.
(D) 3. Konuşturma (intak) sanatının olduğu bir cümlede kişileştirme sanatı da vardır.
(D) 4. “Özellikle, ilk olarak” gibi ifadeler düşüncenin yönünü değiştirir.
(Y) 5. Bir kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu bir olayı anlatmasına otobiyografi denir.

Aşağıdaki metinde kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Zamanın değerini gerçekten biliyor muyuz Bana kalırsa bilmiyoruz Eğer bilseydik işlerimizi hayatımızı ona göre planlamaz mıydık Bakın çevrenize kaç kişi zamanını verimli kullanmış kaçı planlı bir hayat sürmüş Bu yüzden şunu hiç unutmayın Zaman asla yeri doldurulamayan bir kavramdır.

Cevap: Sırasıyla şu işaretler getirilmelidir. 

Soru işareti (?), nokta ( . ), virgül ( , ), soru işareti (?), virgül ( , ), soru işareti (?), iki nokta ( : ), virgül ( , ), nokta ( . )

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) Bırakın, her şey olduğu gibi kalsın.
B) Akşama kadar sahildeki çöpleri topladık.
C) Martılar bir füze gibi denize çakılıyordu.
D) Doğamızı korumak, denizleri kirletmemek hepimizin görevi.
CevapC

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur?
A) Oysaki herkes eskiden daha anlayışlıydı bana karşı.
B) Kardeşim yalnız kalmaktan hiçbir zaman hoşlanmaz.
C) Son yıllarda özellikle de büyükşehirlerde trafik yoğunluğu arttı.
D) Çocuklarımıza başka bir deyişle geleceğimize iyi birer örnek olalım.
CevapB

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır?
A) Ben, karnım tokken asla uyuyamam.
B) Siz gidedurun, ben işimi bitirince gelirim.
C) O kadar dil döktük ama onu ikna edemedik.
D) Çevre bilincini aşılamak için broşürler dağıtıldı.
CevapD

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili vardır?
A) İşlerimizi tamamlayınca biz de sizinle geliriz.
B) Siz de çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapabilirsiniz.
C) Hazırlıklarınızı bitiriverin de beraber deniz kenarına gidelim.
D) Öğrencilerime kavuşmak, onlarla konuşmak için can atıyorum.
CevapC

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil vardır?
A) Tam iki haftadır tiyatro oyunu için hazırlanıyormuş.
B) Dostlarımızın ufak hatalarını affetmeliyiz.
C) Çok çalışarak başarıya ulaşabilirim.
D) Öğrencilerin birçoğu nasıl çalışmaları gerektiğini bilmiyor.
CevapA

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) Neden hiçbiriniz bana bu konuyla ilgili bilgi vermediniz( )
B) Çocukluk arkadaşımın ismini nedense bir türlü hatırlayamıyorum( )
C) Sürekli takip ettiğiniz bir gazete ya da dergi var mı( )
D) Birçok canlı türünün tehlikede olduğunu kaçınız biliyorsunuz( )
CevapB

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.
B) İnsanları çevre konusunda bilinçlendirmek için elimden geleni yapıyorum.
C) Bahçemizdeki elma ağacının meyvelerini toplamak için can atıyorum.
D) Denizin muhteşem manzarası karşısında ağzım dilim tutuldu.
CevapA

Zamanı verimli kullanmak için neler yapılabilir? Defterinize düşüncelerinizi açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Ailenizin düğün gelenekleri nelerdir? Aile büyüklerinize danışarak öğreniniz.

Geleneksel müzik aletlerimizin adlarını araştırınız.

 

Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164-178 Cevapları

6. Tema – Sanat Teması

Anadolu Davulu Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Ailenizin düğün gelenekleri hakkında öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını sözlükten bulup noktalı kutucuğa yazınız.

(gem) Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç.
(okka) 1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi.
(şıvgın) Budanmış yaşlı ağaçların budanan yerlerinden çıkan tane, sürgün.
(gürz) Silah olarak kullanılan ağır topuz.
(civan) Genç ve yakışıklı.
(cünbüş) Eğlenme işi, sefahat, eğlence.
(kös) Savaşlarda, törenlerde at, deve ya da araba üzerinde taşınan, işaret vermekte kullanılan, bakır üzerine deve derisi geçirilerek yapılmış çok büyük davul.

Bu sözcüklerden beşini, birer cümlede kullanınız.

-  Nasrettin Hoca kasaptan iki okka ciğer alıp eve gider.
-  Aniden ortaya çıkan adam elindeki gürzle hırsızları kovalamaya başladı.
-  Baharın gelişini kutlamak için akşama cümbüş düzenledik.
-  Sonunda prenses, civan bir delikanlı ile evlenip ömrünün sonuna kadar mutlu mesut yaşadı.
-  Atın gemini dikkatli çek ki atın ağzı yara olmasın.

2. ETKİNLİK

 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Anadolu’da bayramların, düğünlerin tadı nasıl çıkarmış?
Davulun güm güm vurmasıyla tadı çıkarmış.

Davul, Anadolu kültüründe niçin önemliymiş?
Düğünlerde en çok kullanılan ve sevilen baş çalgı olduğu için önemliymiş.

Türkler savaş meydanlarında hangi amaçla davul çaldırırmış?
Orduya şevk vermek için çaldırırmış.

Anadolu’da “ramazan davulu” geleneği nasıl ortaya çıkmış?
İnsanları sahura uyandırmak için çare aranmış. Sonunda tok bir sesle uyandırıp uyandırdıktan sonra eğlendiren davul çalınmaya başlanmış.

“Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” atasözü ne anlama gelirmiş?
“Başka bir yerde meydana gelen hoş bir olay, allanıp pullanarak anlatılırsa kulağa daha hoş gelir.” anlamına gelirmiş.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde neden davul çalınırmış?
Pehlivanları şevke getirip onlara güç katmak için çalınırmış.

Anadolu’nun tarihi boyunca davul hangi etkinliklerde kullanılmış?Savaşlarda, düğünlerde, Ramazan ayında, güreşlerde kullanılmış.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. “Anadolu Davulu” metninin anlatım biçimine benzeyen metnin kutucuğunu işaretleyiniz.
Cevap: 
1.Metin

“Anadolu Davulu” metni ile işaretlediğiniz metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.
Cevap: 
Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Bu metinler okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek için sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır.

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yollarının kullanıldığını örnekteki gibi belirtiniz. 

Davulun sesi Anadolu’nun sesidir. Ne demişler: “Arı kovanı oğulsuz olmaz, düğün dernek davulsuz olmaz.”                                                                                                                                                       Örneklendirme

Belirtilen günde kızın penceresi önünde, şıvgın gibi yiğitler toplanmış, her yiğit hünerini göstermeye başlamış.                                                                                                                                                       Benzetme

Kimi elli okkalık gürzleri havaya uçurmuş, kimi at üzerinde en zor hareketleri yapmış ama kız oralı bile olmamış, başını çevirip bakmamış.                                                                                                                   Karşılaştırma

Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur. “Uykusuz düş, davulsuz cümbüş olmaz.” demiş atalarımız.      Örneklendirme

Tok bir sesle uyandırmak, uyandıktan sonra da eğlendirmek daha uygun demişler ve davulcuya bu görevi vermişler.                                                                                                                                                       Karşılaştırma

5. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.
Yüreği alev alev yanmaya, adımları dışarı doğru kaymaya başlamış.
Görünmesiyle de bir alkış tufanı kopmuş.
Cevap: Abartma söz sanatı kullanılmıştır. Bu cümlelerde kızın aşık olması ve halkın heyecanlı bir şekilde alkışladığı abartılarak anlatılmaktadır. Çünkü gerçekte yürek alev alev yanmaz, alkışlardan tufan kopmaz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

[Ö] Davul güm güm vurmadıkça bayramın seyranın tadı mı olur?

[N] Türkler, savaş alanlarında davulun büyüğü olan kös çaldırır.

[Ö] Davulun sesi insanı yerinden oynatır, yüreğini hoplatır.

[N] Köy düğünlerinde davul, gelin alayının önünde gider.

[N] Anadolu’da ramazan davulu geleneği vardır.

[Ö] Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili birleşik fiillerin yazımını inceleyiniz. Yazımı yanlış olanların doğrusunu altlarına yazınız.

-  İhtiyar adam, en sevdiği şapkasını kaybetmiş.(Doğru)
-  Sağolsun, bize her konuda yardım ederdi.
Sağ olsun
-  Çantasını otobüste unuttuğunu fark etti. (Doğru)
-  Savaş yüzünden binlerce insan ülkesini terketti. (Doğru)
-  Çocuğu telefonu açmayınca kötü bir şey olduğunu his etti.
hissetti
-  Her şeyin yoluna girmesi için sabır etmelisin.
sabretmelisin
-  O, böyle bir karşılığı hak etmişti. (Doğru)

“Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı; uğrarsa bitişik yazılır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyip bu cümlelere göre soruları yanıtlayınız.

-  “Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
-  Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
-  Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?
-  Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.
-  Kız, konağından dışarı çıkmazmış.
-  İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.
-  Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, miktar anlamı katmıştır?
Cevap: 
İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiilin nasıl yapıldığını belirtmiştir?
Cevap: 
“Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, zaman anlamı katmıştır?
Cevap: 
Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili soru bakımından belirtmiştir?
Cevap: 
Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili yer-yön bakımından belirtmiştir?
Cevap: 
Kız, konağından dışarı çıkmazmış.

Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları veya kendi ile aynı görevdeki sözcükleri durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru bakımından belirten sözcüklere “zarf (belirteç)” denir.

 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru anlamı belirten sözcüklerden uygun olanı yazarak tamamlayınız.

biraz – bugün – ağlayarak – yukarı – niçin – içeri – kim – güzelce – sonra

-  Memleketinden gelen ürünleri buzdolabına güzelce yerleştirdi.
-  Arkadaşlarım bugün bize gelecekler.
-  Kek harcına biraz şeker eklemelisin.
-  Sinemaya giderken niçin bana haber vermediniz?
-  Minik kız, annesinin peşinden ağlayarak yürüyordu.
-  Kedi, açık kapıdan içeri girdi.
-  Sen okula git, ben sonra geleceğim.
-  Alt kattaki boş kutuları yukarı taşıyalım.

10. ETKİNLİK

Defterinize görsellerdeki geleneksel müzik aletlerimizden birini tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyeceğiniz bir taslak oluşturmayı unutmayınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyip bu cümlelere göre soruları yanıtlayınız.

-  “Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
-  Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
-  Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?
-  Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.
-  Kız, konağından dışarı çıkmazmış.
-  İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.
-  Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, miktar anlamı katmıştır?
Cevap: 
İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiilin nasıl yapıldığını belirtmiştir?
Cevap: 
“Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, zaman anlamı katmıştır?
Cevap: 
Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili soru bakımından belirtmiştir?
Cevap: 
Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?

Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili yer-yön bakımından belirtmiştir?
Cevap: 
Kız, konağından dışarı çıkmazmış.

Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları veya kendi ile aynı görevdeki sözcükleri durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru bakımından belirten sözcüklere “zarf (belirteç)” denir.

 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru anlamı belirten sözcüklerden uygun olanı yazarak tamamlayınız.

biraz – bugün – ağlayarak – yukarı – niçin – içeri – kim – güzelce – sonra

-  Memleketinden gelen ürünleri buzdolabına güzelce yerleştirdi.
-  Arkadaşlarım bugün bize gelecekler.
-  Kek harcına biraz şeker eklemelisin.
-  Sinemaya giderken niçin bana haber vermediniz?
-  Minik kız, annesinin peşinden ağlayarak yürüyordu.
-  Kedi, açık kapıdan içeri girdi.
-  Sen okula git, ben sonra geleceğim.
-  Alt kattaki boş kutuları yukarı taşıyalım.

10. ETKİNLİK

Defterinize görsellerdeki geleneksel müzik aletlerimizden birini tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyeceğiniz bir taslak oluşturmayı unutmayınız.

Sazıma Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çalabildiğiniz bir müzik aleti var mı? Varsa bu müzik aleti hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Hangi müzik aletini çalabilmeyi istersiniz? Nedenini de belirterek arkadaşlarınızla konuşunuz.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
katmak --> 
Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek için başka bir şey eklemek, karıştırmak.
almak --> Kazanmak, elde etmek.
vurmak --> Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak.
saz --> Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı, bağlama.
doğru --> Gerçek, yalan olmayan.

Bu sözcükleri metindeki anlamlarına uygun kullanarak birer cümle yazınız.
- Yemeğin tuzunu da katıp beş dakika daha kaynatın.
- Marangozluk yeteneğini babasından almış.
-  Davulcu davula vurdukça yer gök inliyordu sanki.
-  Sazını eline alıp türkü söylemeye başladı.
-  Doğruyu söylemek gerekirse bu şarkıdan hiç hoşlanmadım.

2. ETKİNLİK

Şiirdeki sesteş sözcükleri belirleyip aşağıya yazınız.
Cevap: 
kat, et, saz, dal, doğru, arı, ben

Yazdığınız sözcüklerden üç tanesinin sesteşini birer cümlede kullanınız.
Apartmanın üçüncü katında oturuyorlar.
Çayına şeker kattım.

Ben ettim, sen etme.
Kasaptan yemeklik et al.

Bir dal parçası alıp ileri doğru fırlattı.
Tüpsüz dalış için ders alıyorum.

3. ETKİNLİK

Şiirin belirtilen dörtlüklerinde kullanılan söz sanatlarını yazınız.

dörtlük

benzetme         

dörtlük

kişileştirme

dörtlük

karşıtlık, kişileştirme      

dörtlük

benzetme

4. ETKİNLİK

Şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini aşağıya yazınız.

dörtlük

…anlattım
…kattım
…yaylattım        

dörtlük

…sazı
…bazı
…avazı

dörtlük

…oldun
…güldün
…aldın  

dörtlük

…arı
…balı
…dalı

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki sosyal medya yazışmasını inceleyiniz.

Tayfun
Merhaba arkadaşlar!
5-8 Nisan tarihleri arasında
Adana’da düzenlenecek olan
Portakal Çiçeği Festivali’ne gitmek ister misiniz?

Onur
Aaa, ben bu festivali çok merak
ediyordum! Gitmek isterim.

Ayşe
Ben geçen yıl katılmıştım.
Gitmenizi tavsiye ederim.

Dilek
Ben de gitmek isterim. Ailemle
konuşacağım.

Tayfun
4 Nisan’da yola çıkıyoruz. Gitmek
isteyenler yarına kadar beni bilgilendirebilirler.

Siz de yaşadığınız şehirde yapılan bir sanat etkinliğine e-posta aracılığıyla arkadaşlarınızı davet ediniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Evinden ayrılalı ilk kez balıklarla karşılaşıyordu (.) Birkaç minik balık (,) onun yanına yaklaştı (:)
(-) Buranın yabancısı mısın balık kardeş (?)
Küçük Kara Balık sevinerek yanıtladı (:)
(-) Evet (,) çok uzaklardan geliyorum (.)
(-) Nereye yolun (?)
(-) Bu derenin ulaştığı yeri bulmaya gidiyorum (.)

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda yer alan cümlelerin belirttiği anlamları örnekteki gibi işaretleyiniz.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen zarfları bularak altlarını çiziniz.

Yağmur damlaları pencereye takır tukur vuruyordu. Sanki gök delinmiş de yeryüzüne karışmıştı. Bir an içimi tarifsiz bir korku kapladı. Yağmurun şiddeti gittikçe artıyor, şimşekler art arda çakıyordu. Yarın sınavım olduğu için annemlerle gidememiştim. Aniden ev telefonu acı acı çaldı. Koşarak yukarı çıktım. Telaşla telefonu açtım. Arayan annemdi. Bana niçin sesin bu kadar endişeli, diye sordu. Ben de ona çok korktuğumu söyledim. Bunun üzerine annem, hemen geliyoruz, dedi.

Altını çizdiğiniz zarfları tablonun uygun kutucuklarına yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

9. ETKİNLİK

 

Aşağıdaki sözcükleri zarf olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

ağır – dün – ileri – hemen – nasıl
az – güzel – aşağı – ne zaman – fazla

-  Merdivenlerden ağır ağır çıkıyordu.

-  Dün derse geç kaldım.

-  O tuğlayı biraz daha ileri koy.

-  İndirim olduğunu görünce hemen satın aldım.

-  Ta Ankara’dan buraya tek başına nasıl geldin?

-  Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş.

-  Boşnak böreğini çok güzel yapıyor.

-  Baban aşağı indi.

-  Sinemaya ne zaman gideceğiz?

-  Bilgisayar karşısında fazla oturmuşsun.

 

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Karagöz ile Hacivat hakkında araştırma yapınız.

Sınıfınızda sergilemek üzere Karagöz ve Hacivat oyununun malzemelerini getiriniz.

Sınıf Türk Ders Kitabı Sayfa 179-198 Cevapları

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Karagöz ile Hacivat hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Araştırmalarınızı sınıf panosunda sergileyiniz

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.

sevap: Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül.
helal: Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan şey.
verem: Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen ateşli ve bulaşıcı bir hastalık.
eyvallah: “Teşekkür ederim.”, “Kabul ediyorum, razıyım.”, “Allah’a ısmarladık.” anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü.
bezmek: Bıkıp usanmak, bezgin duruma gelmek.
perhiz: Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, rejim.
şikayet: Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma.

Aşağıda eş anlamlıları verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.

1. yüz (surat)
2. nadiren (seyrek)
3. konut (ev)
4. yanıt (cevap)
5. derman (çare)
6. istek (talep)
7. ulus (miilet)
8. durum (hal)
9. hekim (doktor)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Karısı, Karagöz’ün neden dışarı çıkmasını istemiş?
Cevap: 
Eve komşular geleceği için dışarı çıkmasını istemiş.

Karagöz doktor yerine kime gitmiş?
Cevap: 
Hacivat’a gitmiş.

Karagöz yolda kimlerle karşılaşmış?
Cevap: 
Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis ve Azeri ile karşılaşmış.

Karagöz’ün karşılaştığı kişiler niçin üzgünmüş?
Cevap: 
Öleceklerini düşündükleri için üzgünmüş.

Hacivat, kendisine danışan hasta kişilere ne söylemiş?
Cevap: 
Verem olduklarını söylemiş.

Karagöz, Hacivat’a nasıl bir ders vermiş?
Cevap: 
Hacivat Karagöz’e dileğini yapmasını istemiş. Karagöz de Hacivat’a dayak atmış.

Siz Karagöz’ün yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metin sahnede canlandırılabilir mi? Arkadaşlarınızla metnin türü hakkında tartışınız.
Cevap: 
Metin sahnede canlandırılabilir. Metnin türü tiyatrodur.

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

Metinde geçen olay nedir?
Cevap: 
Hacivat’ın elindeki kitap ile insanlara hastalık teşhisi koyması.

Metnin şahıs kadrosunda kimler vardır?
Cevap: 
Karagöz, Hacivat, Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis, Azeri.

Metnin konusu nedir?
Cevap: 
Sahte doktorluk.

Metnin ana fikri nedir?
Cevap: 
Hastalıklarımız konusunda tıp tahsili olmayan kişilere itibar etmemeli, mutlaka doktora danışmalıyız.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin taşıdığı anlam ilişkilerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.

-  Karagöz muayene olmak için Hacivat’a gitmiş.                                                        Amaç – Sonuç

-  Hacivat bulduğu kitaba bakarsa Karagöz’e derman olur.                                     Koşul – Sonuç

-  Temel, hastalandığı için çok üzgünmüş.                                                                     Sebep – Sonuç

-  Karısı, komşuları geleceğinden Karagöz’ü evden göndermiş. .                          Sebep – Sonuç

-  Sana hesap sormaya geldim.                                                                                          Amaç – Sonuç

-  Bana yardım edersen işlerimi çabucak bitiririm.                                                      Koşul – Sonuç

-  Hacivat, Karagöz’den kurtulmak için evden kaçmış.                                              Amaç – Sonuç

5. ETKİNLİK

Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz. Noktalı kutucuğa eşleştiremediğiniz kurala uygun bir örnek cümle yazınız.

Sayılar metin içerisinde genellikle yazı ile yazılır. (Kitapların yeni baskısı üç gün sonra yapılacakmış.)
Saat, para tutarı, ölçü, istatistiki verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Saat ve dakikalar metin içerisinde yazıyla da yazılabilir. (Sporcumuz 200 kg ağırlığı kaldırarak yarışmayı kazandı.)
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. (On iki yıldır aynı okulda görev yapıyorum.)
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. (Okulumuz bilgi yarışmasında ikinci oldu)
Üleştirme (paylaştırma) sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. (Öğretmenimiz bizlere ikişer kitap hediye etti.)
Sayılardan oluşan oyun adları bitişik yazılır. (Eskiden mahallede arkadaşlarla beştaş oynardık.)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılan cümleleri işaretleyip doğrularını altlarına yazınız.

X             Apartman toplantısına yalnızca onsekiz kişi katılmış.
               Apartman toplantısına yalnızca on sekiz kişi katılmış.
               

                Tiyatro oyunumuz yarın 13.50’de başlayacak.
X             7.’nci sınıf Türkçe konuları çok kolay.
               7. sınıf Türkçe konuları çok kolay.

X             Kavanozları kolilere 3’er 3’er yerleştirelim.
                Kavanozları kolilere üçer üçer yerleştirelim.

               Sizi yediye çeyrek kala parkta bekleyecek.
               Çocuklar boş arsada birdirbir oynuyorlar.

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizerek bunların cümleye kattığı anlamı karşılarına yazınız.

-  Geçenlerde çocukluk arkadaşımla karşılaştım. → Zaman

-  Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. → Durum

-  Bu olaydan niye bizim haberimiz olmadı? → Soru

-  Akşam yemeği daha hazırlanmamış. → Miktar

-  En iyi arkadaş seni koşulsuz sevendir. → Durum

-  Araba, kediye çarpmamak için geri gitti. → Yer-Yön

 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki unsurları kullanarak bir hikâye yazınız. Hikâyenizde öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerinden yararlanınız.

Mekân : Bir sahil kasabası
Zaman: Sonbahar
Kişiler : Zeliha, İsmail, Ömer ve Nermin
Olay : Balık tutarken fırtınaya yakalanma

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Ebru” ve “hat” sanatları hakkında belgeseller izleyiniz.

Geleneksel el sanatlarımızdan olan “dokumacılık, bakırcılık, çinicilik, ahşap işçiliği” ile ilgili araştırma yapıp bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda görsel, işitsel materyaller kullanınız.

Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Ebru” ve “hat” sanatı hakkında izlediğiniz belgesellerden hangi bilgileri edindiniz Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ebru sanatı, geleneksel el sanatlarımızdandır. Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen bir süsleme sanatıdır.

Geleneksel el sanatlarımızla ilgili hazırladığınız sunumları öğretmeninizin belirlediği süre içerisinde yapınız.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu sözcükleri sözlükten bulup anlamlarını yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

estetik: Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat
koleksiyon: Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem
hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı
icazet: İzin
kavis: Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç
akik: Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş
kitre: Gevenden çıkarılan bir zamk türü, kestere
öd: Safra

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Hat sanatı nasıl ortaya çıkarmış?
Cevap: 
Yazının estetik bir amaçla yazılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Hat sanatı tarihimizde en çok hangi dönemde önem kazanmış?
Cevap: 
Osmanlı döneminde önem kazanmıştır.

Hat sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?
Cevap: 
Kalem, mürekkep, kağıt, hokka.

“Ebru” sözcüğü ne anlama gelirmiş?
Cevap: 
Farsça “bulut” anlamına gelirmiş. 

Ebru sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?
Cevap: 
Kitre, öd, toprak boya, at kılı ve gül dalından fırçalar.

3. ETKİNLİK

İzlediğiniz belgeseller ile metnin içeriğini karşılaştırınız.

Benzerlikler                               

İzlediğim belgesellerde ve dinlediğim metinde el sanatları hakkında bilgiler verilmiştir.

Farklılıklar

İzlediğim belgesellerde el sanatları görüntülü olarak anlatılmış, metinde ise ses ile anlatılmış. Belgesellerde el sanatlarının ortaya çıkışı, el sanatlarındaki ünlü kişiler, bu kişilerle yapılan röportajlar gibi detaylı bir anlatım vardır. Dinlediğim metinde ise detaylı bir anlatım yoktur.

4. ETKİNLİK

Metinde, düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Açıklayınız.
Metinde tanımlama ve karşılaştırma kullanılmıştır. Hat ve ebru sanatı, bu sanatlar için gerekli malzemeler tanımlama yolu ile anlatılmıştır. Hat ve ebru sanatının geçmişte ve günümüzdeki yeri hakkında karşılaştırma yapılmıştır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yabancı sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.

start --> başlangıç
cv --> öz geçmiş
like --> beğen
online --> çevrim içi
nick name --> takma ad
selfie --> öz çekim
check --> kontrol etmek
trend  --> eğilim
download --> indir
uyarlama --> versiyon

Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mudur? Neden? Aşağıya yazınız.
Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak doğru değildir. Ana dilimizi korumak için her kelimenin Türkçe karşılığını kullanmak zorundayız. Türkçesi varken yabancı kelimeler kullandığımızda, ana dilimiz gün geçtikçe yok olur. Ana dil, milletlerin kültürlerini ve tarihlerini unutmamalarını sağlayan en önemli etkendir. Ana dilimizi unutmak demek, kültürümüzü ve tarihimizi unutmak demektir. Bu durum kimliğimizin de yok olması demektir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki duvar yazılarını inceleyiniz. Bunlarla ilgili görüşlerinizi açıklayınız.

ÇOCUKLAR BUGÜNÜN YARINI, YARININ UMUDUDUR.
Çocuklar büyüyünce geleceğin yetişkinleri olacaktır. Şu an çocuklar nasıl yetiştirilirse gelecek de o şekilde şekillenecektir.

DÜNÜ DOĞRU OKURSAN YARINI SEN YAZARSIN.
Tarihimizi bilmek önemlidir. Eğer tarihimizi iyi bilirsek, geçmişten yaşanan tecrübelere göre geleceğimizi daha doğru bir şekilde oluşturabilmek için önlemler alabiliriz.

OKUMANIN ZAMANI YOKTUR.
Günlük yaşamda her şeyin bir zamanı vardır; işe gitmek, okula gitmek, yemek yemek gibi. Fakat insan her zaman her yerde okuyabilir.

UMUT, CESARETİN YARISIDIR.
Bir işin olabileceği hakkında inancımız varsa, o işe başlamak için gerekli olan adımları daha kolay atabiliriz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki güzel yazı örneğini inceleyiniz. Örnekteki yazıyı açıklayan bir metin yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanınız.

8. ETKİNLİK

Yaşadığınız şehirde, belediyenize bağlı gençlik merkezine üye olmak istediğinizi düşününüz. Aşağıdaki “Üye Başvuru Formu”nu kurallarına uygun olarak doldurunuz.

Kendi bilgilerinize göre formu siz doldurabilirsiniz.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen fiillerin altını çiziniz.

Horoz ile Tilki

Gün görmüş, akıllı mı akıllı bir horoz, ağacın dalına tünemiş. Avlanmak için dolaşmakta olan tilkinin yolu da o ağacın altına düşmüş. Ağacın dalında tünemekte olan horozu görünce,
— Horoz kardeş, müjdeler olsun, artık hayvanlar arasında barış oldu. Aşağı in de bunu kutlayalım.
Kucaklaşıp öpüşelim. (…) demiş.
Gün görmüş, akıllı horoz başını aşağı doğru uzatarak,
— Can kardeşim, bu haberin beni çok mutlu etti. Bak bu yana doğru iki tazı geliyor. Onlar gelsin, ben ineyim. Bu mutlu günü öpüşerek birlikte kutlayalım, demiş.
Tazı sözünü duyan tilki,
— Hoşça kal horoz kardeş. Benim çok işim var. Bu mutlu günü dönüşte kutlar, öpüşürüz, diyerek
telaşla koşup gitmiş.
Deneyimi sayesinde bu numarayı yutmamış horoz. Tilkiyi alt ettiği için de arkasından kıs kıs gülmüş.

Altını çizdiğiniz fiilleri yapılarına göre tablonun uygun kutucuklarına yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizip türünü örnekteki gibi işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

 

7. Sınıf Özgün Türkçe 6. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Pandomim neymiş?
Cevap
: Pandomim, sözcükleri kullanmadan bir öykü anlatma, bir mesaj verme ya da bir karakteri canlandırma sanatıymış.

Pandomim sanatçıları, bir şeyler anlatmak için ne yaparlarmış?
Cevap
: Pandomim sanatçıları, bir şeyler anlatmak için yüz ifadelerini ve beden hareketlerini kullanırlarmış.

Pandomim sanatçıları sahneye nasıl çıkarlarmış?
Cevap
: Pandomim sanatçıları sahneye çıkarken yüzlerine özel bir makyaj yapar ya da maske takarlarmış

Pandomim gösterileri nerede yapılırmış?
Cevap
: Pandomim gösterileri tiyatro salonlarında yapılabileceği gibi sokakta da yapılabilirmiş

Pandomim sanatının dünyadaki ve ülkemizdeki öncüleri kimlermiş?
Cevap
: Pandomim sanatının dünyadaki öncüsü Marcel Marceau’ymüş. Ülkemizdeki öncüsü ise Erdinç Dinçer’miş.

Metinde hangi anlatım biçimi kullanılmış? Açıklayarak yazınız.
Cevap
: Metinde bir konuyla ilgili nesnel ve açıklayıcı bilgiler verilerek açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümleleri, verilen geçiş ve bağlantı ifadelerinden uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Cevap
: son olarak, başa bir deyişle, özellikle, oysaki

Aşağıdaki cümlelerden noktalama yanlışlığı yapılanların başına “X” işareti koyunuz.

1. Geleneksel el sanatlarının arasında dokumacılık, bakırcılık, çinicilik; ahşap işçiliği, oymacılık sayılabilir.(x)
2. Karagöz oyunlarının ilk olarak ne zaman oynandığını biliyor musun?()
3. Eyvah, akşamki konserin biletlerini almayı unuttum! ()
4. Konuyla ilgili gerekli bilgileri /tdk/org/tr adresinden öğrenebilirsin. (x)
5. Yunus Emre (12407-1320) en önemli halk şairlerimizden birisidir. ()

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

Usta sanatçımızın elindeki ney, âdeta dile gelmişti.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir söz sanatı vardır?
A) Müzik, ruhumuzu besleyen gıdadır.
B) Mimar Sinan’ın her eseri zamana meydan okuyor.
C) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü.
D) Sanatçılar, bir toplumun yolunu aydınlatan fenerlerdir.

CevapB

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Kimseye fark ettirmeden masadan kalkmayı başarmış.
B) Biraz gayret edersen gitar çalmayı öğrenebilirsin.
C) Hak ettiğimizden fazlasında gözümüz olmadı hiçbir zaman.
D) Benim biraz işim var, siz eve doğru gidi verin.

CevapD

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı yoktur?
A) Çocuk, annesinin boynuna sımsıkı sarıldı.
B) İsterseniz tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
C) Sabahleyin gökyüzü masmavi, ufuk açıktı.
D) Yazarımız, Anadolu sevdasını özgün bir dille anlatmış.

CevapC

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf bulunmaktadır?
A) Birazdan bütün kuşlar aşağı iner.
B) Yaralı askerin yüzü solgun görünüyordu.
C) Dün akşam yukarı mahallede düğün vardı.
D) Müdür, çalışanlara çok ağır sözler söyledi.

CevapA

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir?
A) İnsanlar, müziği her dönemde çok sevmişler.
B) Kırmızı kazağı, geçen hafta İstanbul’dan almıştım.
C) Bazı insanlar, gerçekten de çok hızlı konuşuyor.
D) Piyano çalmayı iki ayda nasıl öğrendin?

CevapB

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) İstersen kitapları 10’ar 10’ar ayırıp kolilere koyalım.
B) Koşucumuz bugünkü yarışa 12. sırada başlayacakmış.
C) Okul gezisine katılmak isteyen kırk altı öğrenci varmış.
D) Eve gelirken 2 kg domates ve 3 kg salatalık alır mısın?

CevapA

Defterinize, Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir“

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çalışmanın önemiyle ilgili özlü sözler derleyiniz. Bunlardan birini açıklayan kısa bir metin yazınız.

Albert Einstein
Çalışmak; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.

Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 200-215 Cevapları

7. Tema – Kişisel Gelişim Teması

Ağaç ve Sen Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çalışmanın önemiyle ilgili özlü sözleri ve yazdığınız kısa metni arkadaşlarınıza okuyunuz.

Sizce başarılı olmada şans önemli midir? Tartışınız.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız.

yemiş --> Yenecek duruma gelmiş (meyve).
olgun --> Bitkilerde çiçeğin gelişmesiyle oluşan, tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, meyve.
emek --> Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet.
erişmek --> Varılması zamana, emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmak
zekâ --> İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü.
yücelik --> Yüksek, büyük, ulu olma durumu.
ülkü --> Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.
bahtiyarlık --> Mutluluk, saadet, ongunluk.

Metinde geçen aşağıdaki sözcük gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra sözlükten bulup karşılarına yazınız. Tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırmayı unutmayınız.

yüzü ak: Suçu ve utanılacak bir durumu olmayan (kimse)

alnı açık: Hesap verebilecek durumda olan, dürüst

gözü pek: Korkusuz

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.

Cevap: Umut ve gurur

3. ETKİNLİK

Şair, okuduğunuz şiirde hangi öğütleri vermiştir? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

Ağaçtaki yüksek dallardaki olgun meyveleri al, alçakta olanları alma.

Vücudun kuvvetli olsun, zekanı geliştir.

Oku, öğren.

Yüreğin temiz olsun.

Vatanını sev.

Engel tanımadan yürümeye devam et.

Başın dik, yüzün ak, alnın açık, gözün pek olsun.

Yere düşen kirli bir şeyler için eğilme, hep dik dur.

Emek ver, çalış.

Vatanı yücelt.

4. ETKİNLİK

Şiirin aşağıdaki dizelerinde anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi yazınız.

“Her ülküye emekle, çalışmakla erilir.
Bahtiyarlık istersen ömür sür didinerek.”

Cevap: Ancak çalışarak başarılı olunur. Mutlu bir hayat sürebilmek için çalışmak gerekir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin biçimsel özelliklerine dikkat ediniz. Aşağıdaki yapraklarda yazan değerlerimizden yola çıkarak bir şiir yazınız.

SEVGİ İLE

Mutlu bir dünyada,
İnsanlar sevgiyle yaşasın.
Barış sarsın yeryüzünü,
Coşkusuz insan kalmasın.

Sevgi örtsün toprağı,
Savaşlar kalmasın.
Bir sürü insanın,
Hayalleri yıkılmasın.

Herkese sesleniyorum,
Yardım edin muhtaçlara.
El uzatın, dayanışma sağlayın,
Sevgi ve umut verin dünyaya.

Ben bir çocuğum ama!
Elimden her iş gelir.
Sevgi istiyorum ama!
Bu sevgi bütün dünyaya gerekir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.

-  Yüksekteki dallara erişmek istiyorsan kuvvetli olmalısın. koşul (şart)

-  Hedeflerine ulaşmak için sürekli çalıştı. amaç – sonuç

-  Gözü yükseklerde olduğundan hiçbir zaman geri adım atmadı. neden – sonuç 

-  Herkes, biz mutlu olalım diye çalışıyor. amaç – sonuç

-  Bütün engelleri aşabilirsin yeter ki ümidini hiçbir zaman kaybetme. koşul (şart)

-  Yere düşen hiçbir şeye eğilme çünkü eğilmek sürünmektir. açıklama

-  Ülkemi yüceltmek için bütün sorumluluklarımı yerine getiriyorum. amaç – sonuç

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyup anlam bakımından inceleyiniz. Anlam bakımından yanlış olan cümleleri örnekteki gibi işaretleyiniz. Yanlışlığın sebebini yazınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Anlam bakımından doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

[D] 1. Öğretmen, sınıfın boyu en kısa öğrencisini ön sıraya oturttu.

[D] 2. Mahalleye yeni gelen çocuk çok çekingendi.

[D] 3. Okulun bahçesinde hemen hemen iki yüz kişi vardı.

[Y] 4. Dedem torunları arasında hiç ayrıcalık yapmazdı.

[Y] 5. Planlı çalışmam yüzünden sınavda başarılı oldum.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki günlük örneğini okuyunuz. Günlükte geçen yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını altındaki bölüme yazınız.

Merhaba günlük. Bugün kendime part-time bir iş buldum. İş başvurusu için gezmediğim cafe, fast-food dükkânı kalmadı. En sonunda Chicken House’da iş bulabildim. Buranın reklamını bir billboardda gördüm. Hemen adresini bir kâğıda yazdım. Bir copy centera uğradım. Printerdan cv çıktımı alıp bu adrese gittim. Keşke ilk buraya gitseymişim de bu kadar gezmeseymişim. Neyse sonunda benim de bir işim oldu. Çok mutluyum…

 Bu kitap için yazılmıştır.

part-time → yarı zamanlı

cafe → kafe

fast-food →  hazır yemek

Chicken House → Tavuk Evi

billboard →  ilan tahtası

copy center → kopyalama merkezi

printer →  yazıcı

cv →  özgeçmiş

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Can Yücel’in “Su Gibi” şiirini defterinize yazınız.

SU GİBİ

Dostlar ırmak gibidir
Kiminin suyu az, kiminin çok
Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca
Kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya

İnsanlar vardır; üstü nilüferlerle kaplı,
Bulanık bir göl gibi…
Ne kadar uğraşsanız görünmez dibi.
Uzaktan görünümü çekici, aldatıcı
İçine daldığınızda ne kadar yanıltıcı….
Ne zaman ne geleceğini bilemezsiniz;
Sokulmaktan korkarsınız, güvenemezsiniz!

İnsanlar vardır; derin bir okyanus…
İlk anda ürkütür, korkutur sizi.
Derinliklerinde saklıdır gizi,
Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız;
Yanında kendinizi içi boş sanırsınız.

İnsanlar vardır, coşkun bir akarsu…
Yaklaşmaya gelmez, alır sürükler.
Tutunacak yer göstermez beyaz köpükler!
Ne zaman nerede bırakacağı belli olmaz;
Bu tip insanla bir ömür dolmaz.

İnsanlar vardır; sakin akan bir dere…
İnsanı rahatlatır, huzur verir gönüllere.
Yanında olmak başlı başına bir mutluluk.
Sesinde, görüntüsünde tatlı bir durgunluk.

İnsanlar vardır; çeşit çeşit, tip tip.
Her biri başka bir karaktere sahip.
Görmeli, incelemeli, doğruyu bulmalı.
Her şeyden önemlisi insan, insan olmalı…

İnsanlar vardır; berrak, pırıl pırıl bir deniz.
Boşa gitmez ne kadar güvenseniz.
Dibini görürsünüz her şey meydanda.
Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda.
İçi dışı birdir çekinme ondan.
Her sözü içtendir, her davranışı candan…

Can Yücel

Bazı İnsanlar Metni Cevapları

“Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.” sözünden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Arkadaş seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Açıklayınız.

Can Yücel’in “Su Gibi” şiirinin içeriği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve anlamları aşağıda verilen sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.

esenlik: Sağlık, afiyet, esen olma durumu.

aşina: Tanıdık, bildik.

arınmak: Temizlenmek, temiz duruma gelmek, paklanmak.

eğilim: Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme.

olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vaka.
kanıksamak: Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak.
irdelemek: Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek araştırmak.
bellemek: Öğrenip akılda tutmak.
kanı: İnanç, düşünce, kanaat.

İşaretlemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak şifre cümleyi aşağıya yazınız.

Cevap: HER İNSANIN FARKLI BİR KARAKTERİ VARDIR

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcük grupları ile anlamlarını eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcük grubunun anlamını siz yazınız.

azar işitmek --> Paylanmak, kötü sözle karşılanmak, azarlanmak.
kabul görmek --> Kabul edilmek, onaylanmak
ortaya çıkmak --> Meydana çıkmak, yokken var olmak, türemek.
merhem olmak --> Bir derde çare olmak.
altında kalmamak --> Bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek.
teskin etmek --> Öfke, heyecan vb. duyguları yatıştırmak, dindirmek.
muamele etmek --> (birine ya da bir şeye şöyle ya da böyle) davranmak.
mevcut olmak --> Var olmak, bulunmak.

Yukarıdaki sözcük gruplarından beşini, birer cümlede kullanınız.

-  Ekmek almayı unuttuğum için annemden azar işittim.

-  Yalan söylediği elbet bir gün ortaya çıkacak.

-  Yapılan iyiliğin altında kalmadı, o da ev sahibinin bahçesindeki otları temizleyerek karşılık verdi.

-  Doktor yaralı kazazedeyi teskin etmeye çalışıyordu.

-  Gerekli olan bütün malzemelerimiz mevcut olup, hemen yemek yapmaya başlayabiliriz.

 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

İhtiyaç duyulan insanların özellikleri nelermiş?

Cevap: Kelimelerinden tutun da kelimelerini vurguladıkları ses tonlarına kadar ferahlatıcı bir esinti gibidirler. Onlarla konuşunca bir şelalenin tertemiz sularında arınmış gibi oluruz sanki.

İnsanlarla selamlaşmak onları tanımak için yeterli miymiş? Niçin?

Cevap: Yeterli değilmiş. Bir insanı tanımak için onun geçmişini ve yaşadıklarını bilmemiz gerekirmiş.

Her yerde olmaları istenen insanların özellikleri nelermiş?

Cevap: Esprili, güldüren, hazırcevap, gergin ortamları yumuşatan, hiçbir sözün altında kalmayan.

Karşılaşılması çok zor olan insan tipi yazara göre nasılmış?

Cevap: Yürekleri kocaman, kapıları hep açık, sadece dinleyen, konuşmaları teskin ediciymiş.

Zor anların kişileri hangi özelliklere sahipmiş?

Cevap: Tek bir söz ile kırk kişinin yapamadığını halleden kişilermiş.

Yazar insanları neye benzetmiş?

Cevap: Çiçeklere benzetmiştir.

Değerini bilmemiz gereken insanların özellikleri nelermiş?

Cevap: Yürekleri kocaman, kapıları hep açık, sadece dinleyen, konuşmaları teskin eden kişilermiş.

4. ETKİNLİK

Yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlıkları yazardınız? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Metne şu başlığı yazardım: Karakterlerine Göre İnsanlar
Çünkü metinde insanlar karakterlerine göre incelenmiştir.

Metne şu başlığı yazardım: Çeşit Çeşit İnsanlar
Çünkü metin karakterlerine göre insan çeşitleri üzerine yazılmıştır.

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: İnsanların karakter özellikleri

Metnin ana fikri: Her insan farklı karaktere sahiptir.

Metnin yardımcı fikirleri: İnsanları ancak geçmişlerini ve yaşadıklarını bilerek tanıyabiliriz.

İnsanları değerlendirirken onları insani duygularla değerlendirmeli, onlara yaklaşıp, anlamaya çalışmamız gerekir.

6. ETKİNLİK

Metinde geçen atasözü ve özdeyişleri aşağıya yazınız.

İnsan insanı alışverişte görsün.

Birisini tanımak için ya seyahate gideceksin ya yemek yiyeceksin.

İnsanoğlu çiğ süt emmiştir.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

Âlemin gözündeki çöpü görürsün, kendi gözündeki merteğe baksana.

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

Yazarın, atasözü ve özdeyişleri yazısında kullanmasının sebebi sizce nedir? Açıklayınız.

Cevap: Yazar öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemek, metnin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla atasözü ve özdeyişler kullanmıştır.

7. ETKİNLİK

“Bazı İnsanlar” metni ile “Su Gibi” şiirini içerik yönünden karşılaştırınız.

Bazı İnsanlar

Metinde insanlar farklı karakter özelliklerine göre ve diğer insanlarla olan ilişkilerine göre değerlendirilmiştir.

Su Gibi

Şiirde karakterlerine göre insanlardan söz edilmiştir. Bu insanların diğer insanlarda yaşattıkları duygular dile getirilmiştir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden anladıklarınızı görsellerin altlarındaki kutucuklara yazınız.

Birinci görselde insanların kendi özelliklerinin farkında olmadığı anlatılmaktadır.

İkinci görselde insanların kendilerini küçük gördüklerini, esas kişiliklerinin farkında olmadıkları anlatılmaktadır.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki birleşik zamanlı fiilleri kullanarak cümleler yazınız. Bu fiillerin cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi belirtiniz.

toplamıştır   Dedem, bağdaki üzümleri toplamıştır. (ihtimal)
okumuşmuş   Üç kitap okumuşmuş. (inanmama)
gelirdim   Haber verseydin mutlaka gelirdim. (kesinlik)
bitirecekti   Aslında dün ödevini bitirecekti. (bilgi verme)
açmalıydın   Söylediğim gibi pencereleri açmalıydın. (öneri)
söyleyecektir   Öğretmen de sana bunu söyleyecektir. (ihtimal)

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını örnekteki gibi açıklayınız.

-  Kapıdaki bisikleti görünce sevincinden etekleri tutuştu.

Cümledeki deyim yanlış kullanılmıştır.

-  Sınıf başkanlığını 11’e karşı 9 oyla kazandı.

Cevap: Mantık hatası vardır. 9’a karşı 11 oyla kazanılır ya da 11’e karşı 9 oyla kazanılır.

-  Kardeşini geçen gün bizim sokakta gördüm.

Cevap: Anlam belirsizliği vardır. Kimin kardeşinden söz edildiği belli değildir.

-  Seninle öğlene doğru saat 17.45’te buluşalım mı?

Cevap: Mantık hatası vardır. Saat 17.45 öğleden sonradır.

-  O kadar acıktım ki midem zil çalıyor.

Cevap: Deyim yanlış kullanılmıştır. “karnım zil” çalıyor olması gerekir.

-  Kitap okumayı ablamdan çok severim.

Cevap: Anlam belirsizliği vardır. Kitap okuma sevgisi ile ile ablasına olan sevgisini mi yoksa, kendi kitap okuma sevgisi ile ablasının kitap okuma sevgisini mi karşılaştırdığı anlaşılmamaktadır.

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını belirleyip sebepleriyle eşleştiriniz.

Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yoktu. --> Mantık hatası
Halkın tüm itirazlarına göz yummuştu. --> Atasözü ve deyim yanlışlığı
Yorgunluktan dizlerimin bağı çözüldü artık. --> Atasözü ve deyim yanlışlığı
Mert’i senin kadar tanımıyorum. --> Anlam belirsizliği
Seninle değil şehirde gezmek, Avrupa turuna bile çıkılmaz. --> Mantık hatası
Sesini çok beğendiğimi söylemeden edemeyeceğim --> Anlam belirsizliği

12. ETKİNLİK

Aşağıya, kişilik özelliklerinizi anlatan bir yazı yazınız.

 

Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216-232 Cevapları

Karamsar ve İyimser Bakış Açısı Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz haksızlıklara nasıl tepkiler verirsiniz? Arkadaşlarınıza açıklayınız.

1. ETKİNLİK

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

berbat
Geçtiği cümle: Bir zamanlar, her şeyden sürekli şikâyet eden, her gün hayatının ne kadar berbat olduğundan yakınan bir kız vardı.
Sözlük anlamı: Kötü

mücadele
Geçtiği cümle: Hayat ona göre çok kötüydü ve sürekli savaşmaktan, mücadele etmekten yorulmuştu.
Sözlük anlamı: Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım

niyetlenmek
Geçtiği cümle: Genç kızın bu yakınmaları karşısında, mesleği aşçılık olan babası ona bir hayat dersi vermeye niyetlendi. 
Sözlük anlamı: Bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek

sızlanmak
Geçtiği cümle: Ama o kadar sabırsızdı ki sızlanmaya ve daha ne kadar bekleyeceklerini sormaya başladı. 
Sözlük anlamı: Kendine yapılan bir haksızlığı, kendisini tedirgin eden bir durumu, çare bulması veya sadece sıkıntısına ortak olması için karşısındakine anlatmak, yakınmak, şikâyet etmek

taviz
Geçtiği cümle: Patates daha önce sert, güçlü ve tavizsiz görünürken kaynar suyun içine girince yumuşamış ve güçten düşmüştü. 
Sözlük anlamı: Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme

kırılgan
Geçtiği cümle: Yumurta ise çok kırılgandı, dışındaki ince kabuğun içindeki sıvıyı koruyordu. 
Sözlük anlamı: Kolay ve çabuk kırılan

Aşağıda eş anlamlıları verilen sözcükleri metinden bulup bulmacanın ilgili kutucuklarına yazınız.

vakit – zaman
2. yaşam – hayat
3. sorun – problem
4. şikâyet – yakınma
5. sözcük – kelime
6. lezzet – tat
7. kuvvet – güç
8. yürek – kalp

hadise – olay
10. his – duygu

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerden hangileri metinle ilişkilendirilebilir? İşaretleyiniz

öz güven                                dayanışma                     empati                        sabır                      adalet

X                                                                                          X                                   X                             X

yardımlaşma                         iyimserlik                       çaresizlik                    değişim                vefa

                                                  X                                        X                                   X                              

 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Genç kızın kişilik özellikleri nelermiş?

Cevap: Her şeyden sürekli şikâyet eden, her gün hayatının ne kadar berbat olduğundan yakınan bir kızmış.

Babası, kızına niçin ders vermek istemiş?

Cevap: Kızının hayata karşı yakınmalarının gereksiz olduğuna ikna etmek için ders vermek istemiş.

Babası, kızına ders vermek için ne yapmış?

Cevap: Kahve, yumurta ve patatesi eşit şartlarda kaynatıp, her birinin farklı değişimlere uğradığını göstermiş.

Siz de metinle ilgili üç soru hazırlayıp aşağıya yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorup yanıtlatınız.

Babası kızının ısrarlı sorularına niçin cevap vermemiş?

Kahve, yumurta ve patates nasıl bir değişime uğramışlar?

Baba, bu değişimlerden nasıl bir sonuç çıkarılmasını beklemiş?

4. ETKİNLİK

Metni özetleyip aşağıya yazınız.

KARAMSAR VE İYİMSER BAKIŞ AÇISI METNİ ÖZETİ

Başına gelen olaylardan sürekli yakınan bir kız varmış. Aşçı olan babası kızına ders vermek için kahve çekirdekleri, yumurta ve patatesi aynı şartlar altında kaynatmış. Bir müddet sonunda kızından bu üç nesnedeki değişimleri söylemesini istemiş. Sert patates yumuşamış, yumurtanın içi katılaşmış, kahve çekirdekleri de enfes bir içeceğe dönüşmüş. Sonunda babası “Sen hangisisin?” diye sormuş. “Sıkıntılar karşısında patates gibi yumuşayıp ezilecek misin, yumurta gibi katılaşacak mısın yoksa kahve çekirdekleri gibi hayatına ayrı bir tat katmasına izin mi vereceksin?”

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki örnek olayı okuyunuz. Örnek olayda geçen soruna, belirtilen özelliklere göre çözüm bulunuz. Çözümlerinizi kutucukların altına yazınız.

Okulunuzda öğrenci temsilciliği için demokratik bir seçim yapılacağı okul yönetimi tarafından duyurulmuştur. Sınıf arkadaşlarınızın büyük çoğunluğu, öğrenci temsilciliğinde sizin en yakın arkadaşınızın iyi bir aday olacağını düşünüyor. Ancak siz de kendinizi daha iyi bir aday olarak görüyorsunuz. Bu durumda öğrenci temsilciliği için adaylığınızı devam mı ettirirsiniz, yoksa adaylıktan çekilir misiniz?

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabelaların yazımını inceleyiniz. Yazımı yanlış olanları işaretleyip yanlışlığın nedenini ilgili tabelanın altına yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Anlama dayalı anlatım bozukluklarının sebebini cümlelerin karşısına yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kavramlardan yola çıkarak öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerine uygun bir hikâye yazınız.

-  empati -  iş birliği -  saygı -  dayanışma -  eşitlik -  zaman yönetimi

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Geçmişten günümüze insanların hangi yollarla iletişim kurduklarını araştırınız.

İletişim Becerilerimiz Dinleme Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İletişim nedir? İletişim kurmak insan yaşamında niçin önemlidir? Tartışınız.
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. İnsanlar birbirlerine duygu ve düşüncelerini aktarmak zorundadır. Bu yaşamın bir parçasıdır. İletişim, insanların sağlıklı bir şekilde anlaşabilmesi için çok önemlidir.

Geçmişten günümüze insanların hangi yollarla iletişim kurduklarını açıklayınız.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra sözcüklerin anlamını sözlükten bulup karşılarına yazınız.

empati: Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme, duygudaşlık.

minimal: En az, en aşağı, en düşük, en alt, asgari, minimum

risk: Zarara uğrama tehlikesi, riziko

faktör: Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, etmen.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Yazara göre bize kendimizi iyi hissettiren neymiş?
Cevap: 
Duygu ve düşüncelerimizi paylaşabileceğimiz arkadaşlarımızın olması bize kendimizi iyi hissettirirmiş.

İnsan nasıl bir varlıkmış?
Cevap: 
Çok yönlü ve değişken bir varlıkmış.

İletişimde hangi özelliklere sahip iletiler kabul görürmüş?
Cevap: 
İçinde empati, beden dili, sevgi, saygı gibi özellikleri barındıran her ileti kabul görürmüş.

İletişim bizim için ne kadar önemliymiş?
Cevap: 
İletişim var olmak ve yaşamamız için beslenmemiz kadar önemliymiş.

Günümüzde kullanılan en yaygın iletişim yolu neymiş?
Cevap: 
Günümüzde kullanılan en yaygın iletişim yolu internetmiş.

Yazara göre kendimizi doğru anlatmanın yolu nasılmış?
Cevap: 
Doğru iletişim yolunu seçebilmekmiş.

Deneyimlerimiz bize neler kazandırırmış?
Cevap: 
Deneyimlerimiz öğrenme kanallarımızı açar, içimizdeki güzellikleri ortaya çıkarırmış.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Metnin konusu
: İletişim
Metnin ana fikri: İçinde empati, beden dili, sevgi, saygı gibi özellikleri barındıran iletişim, kendimizi en iyi şekilde anlatabilmemizi sağlayan, sağlıklı bir iletişim biçimidir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden hareketle çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini aşağıya yazınız.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafiği inceleyiniz.
Grafik:
Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı

Aşağıdaki soruları grafiğe göre yanıtlayınız.

Hanelerin internete erişim imkânının en düşük olduğu yıl hangisidir?
Cevap: 
2008

Hangi yıllarda 16-74 yaş grubu bireylerin bilgisayar kullanımı ve 16-74 yaş grubu bireylerin internet kullanımı oranları birbirine en yakındır?
Cevap: 
2013-2014

Hanelerin internet erişim imkânı hangi yıllarda bireylerin internet kullanımını geçmiştir?
Cevap: 
2014-2015-2016-2017

Grafiğe göre hanelerin internet erişim imkânı ve bireylerin internet kullanımı ile ilgili neler söylenebilir?
Cevap: 
2014 yılından itibaren hanelerin internete erişim imkanı bireylerin internet kullanımının üstündedir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

Not: Tarih aralarına nokta da gelebilir.

25 [ . ] 04 [ . ] 1970

Selim gibi günlük tutmaya başlayalım bakalım [ . ] Sonumuz hayırlı değil herhâlde onun gibi [ . ] Bu defteri bugün satın aldım [ . ] Artık Sevin olmadığına göre bu defter kaydetsin beni [ ; ] dert ortağım olsun [ . ] Kimseye söylemeden içimde kaldı [ ] kayboldu dediğim düşüncelerin [ , ] duyguların aynası olsun [ . ] Kimse dinlemiyorsa beni ya da istediğim gibi dinlemiyorsa günlük tutmaktan başka çare kalmıyor [ . ] Canım insanlar [  ] Sonunda bana bunu da yaptınız [ ]

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyip yazımı yanlış olan sözcüklerin altını çiziniz. Cümleleri, yazım yanlışının sebebi ile eşleştiriniz.

Baka kalırım giden geminin ardından. --> kurallı birleşik fiillerin yazımı
Konuşurken beden dilimizide kullanırız. --> “de” bağlacının yazımı
Otobüste yanıma aydınlı bir teyze oturdu. --> özel isimlerin yazımı
Madem ki gelmek istemiyorsun beni neden beklettin? --> “ki” bağlacının yazımı
Aniden bastıran yağmur hepimizi şırıl sıklam etti. --> pekiştirmelerin yazımı
Anladımki bu işin sonunda da ben haklı çıkacağım. --> “ki” bağlacının yazımı

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselden hareketle görüşlerinizi açıklayan ve giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir yazı yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

7. Sınıf Özgün Türkçe 7. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Dört tavuk ne yapmış?

Cevap: Dört tavuk, bir kartal yuvasına gidip gizlice bir yumurta almış.

Kümesteki tavuklar ne düşünmüş?

Cevap: Kümesteki tavuklar, gördükleri yumurtanın çok büyük bir tavuğa ait olduğunu düşünmüşler.

Yumurtayı sahiplenen anne tavuk, yavrusuna neler anlatmış?

Cevap: Anne tavuk, yavrusuna nasıl beslenmesi gerektiğini ve tehlikelerden nasıl korunması gerektiğini anlatmış.

Kartalı gören yavrusuna, anne tavuk hangi öğütleri vermiş?

Cevap: Anne tavuk; yavrusuna sen sakın ona özenme, sen bir tavuksun ve bir tavuk gibi yaşamalısın, demiş

Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Kişi, kendisini inandığı gibi görür ve öyle yaşar.

Metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır?

Cevap: Metinde öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılmıştır.

Neden-Sonuç - Amaç-Sonuç - Koşul-Sonuç

Aşağıdaki cümleleri, anlam özellikleriyle eşleştiriniz.

Sorumluluklarımızı yerine getirirsek başarılı oluruz.(Koşul-Sonuç)

Yeteneklerini geliştirebilmek için eğitim alıyor.(Amaç-Sonuç)

Kendine güvenmediği için hiçbir faaliyete katılmıyor.(Neden-Sonuç)

Teknolojik imkânlar çoğaldığından her bilgiye rahatlıkla ulaşılıyor.(Neden-Sonuç)

İlgi ve yeteneklerinize göre meslek seçin ki daha mutlu olun.(Koşul-Sonuç)

Öğretmenlerimiz, biz zamanımızı verimli kullanalım diye çaba harcarlar. (Amaç-Sonuç)

Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) 1. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen sözcükler büyük harfle başlar.
(D) 2. Kitap, dergi vb.nde başlıklardaki sözcüklerin tüm harfleri veya yalnızca ilk harfleri büyük yazılır.
(Y) 3. Soru eki “mi” gelenekselleşmiş olarak bitişik yazılır.
(Y) 4. “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa bitişik yazılır.
(D) 5. Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.
(D) 6. Şiirde, bütün dizeler büyük harfle başlar.
(Y) 7. İkilemeler bitişik yazılırken pekiştirmeler ayrı yazılır.
(D) 8. Kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere “özdeyiş (vecize)” denir.

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?
A) Hava sıcaklığı eksi25 dereceye kadar düştü.
B) Bazen duyguve düşüncelerimizi kimseye açıklayamayız.
C) İlkokuldan beri karşılıklı mektuplaştığım iki arkadaşım var.
D) Odamda gördüğünüz her şeyi ben yaptım.

CevapC

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamdan kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) İlk öğretmenliğe başladığım günü asla unutamam.
B) Boyacı, ücretini alamadığı için işi bıraktı.
C) Bu oda, doğum yapan kadın hastalarımıza ayrılmıştır.
D) O kadar soğuktu ki saçlarım diken diken oldu.

CevapB

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bütün duyduklarımı ve duymadıklarımı sana anlatacağım.
B) Takımımız son final maçına çıkarken çok heyecanlıydı.
C) Yola çıkmadan önce tüm hazırlıklarınızı yapınız.
D) Son soruyu cevaplaması yarışmayı kazanmamıza yol açtı.

Cevap: A

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?
A) Evet, herkes senin de takıma katılmanı kabul etti.
B) Ne yaptın, nerelere gittin, bizimle paylaşır mısın?
C) Of, bu kadar soğuk bi havada dışarı mı çıkılır?
D) Tek bir ağaçtan başka hiçbir şey yoktu koca meydanda…

Cevap: D

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil yoktur?
A) Sen olmasaydın ben bu işi tek başıma bitiremezdim.
B) Bir işe başlamadan o işin artılarını ve eksilerini düşünmek gerekir.
C) Biz gidene kadar onlar her şeyi halletmişti.
D) Arkadaşım, birçok konuda ailesinden yardım alıyordu.

CevapB

Defterinize “Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Her insan bir ölçüde aklını kullanır. Bir işte doğruya ulaşmak, başarılı olabilmek için mantıklı kararlar almalıdır. Bunun da yolu akıl ile çalışmaktır. Akıllı insanlar fikirlerini gözden geçirir ve sentezleyerek yeni fikirler üretir. Her akıldan daha üstün bir akıl mutlaka vardır. Daha akıllı kişiler sadece kendi fikirlerini değil, başka akılların fikirlerini de geliştirirler. Böylece daha fazla fikri karşılaştırmış olurlar. Bakış açımızı geniş tutmak bize her zaman fayda sağlar.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Thomas Alva Edison (Tomıs Alva Edison) ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmadan edindiğiniz bilgileri sınıf panosunda sergilemek üzere yazınız.

Aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze gelişimini araştırınız.

Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234-250 Cevapları

8. Tema – Bilim ve Teknoloji Teması

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Thomas Alva Edison hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Yazılarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcükleri, sözcük gruplarını yazınız.

1- Laboratuvar 2- mucit 3- seferberlik
4- asistan 5- netice 6- zerre
7- şebeke 8- tarihe geçmek 9- şalter
10- pahalıya mal olmak 11- sonuç alamamak

Yazdığınız sözcüklerin, sözcük gruplarının numaralarını anlamlarının başına yazınız. 

(7) Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ.

(6) Çok küçük parçacık.

(8) Önemi bakımından unutulmayacak bir durum kazanmak.

(5) Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, sonuç.

(10) Çok para, özveri, emek gerektirmek, kolay elde edilememek veya zarara, sıkıntıya yol açmak.

(2) Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.

(1) Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer.

(9) Anahtar, genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç.

(4) Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse, yardımcı.

(11) Bir işi bitirememek, neticelendirememek.

(3) Bir durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem.

 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Edison ve ekibinin en önemli sorunu neymiş?

Cevap: Elektrik akımının kızdırdığı tellerin hangi maddeden yapılması gerektiği.

Edison ve ekibi, doğru maddeyi bulmak için neler denemişler?

Cevap: Kömürleştirme işleminden geçirilmiş mukavva, mantar, Hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı, sakal kılı.

Edison’un asistanı Edison’a ne söylemiş?

Cevap: “Artık bu işten vazgeçsek! Bine yakın deneme yaptık ama sonuç başarısız oldu…”

Edison’un, asistanına verdiği tarihe geçecek cevap neymiş?

Cevap: “Ne demek hiçbir netice alamadık! Öyle şey olur mu? Bin ayrı madde denedik ve bin tane yanlış maddenin hangileri olduğunu öğrendik!”

Edison soruna nasıl bir çözüm bulmuş?

Cevap: Pamuk ipliğini özel bir yöntemle kömürleştirmiş ve bu maddeyi deneyerek çözüm bulmuştur.

4 Eylül 1882’de hangi olay gerçekleşmiş?

Cevap: Dünyada ilk defa bir mahalle elektrik ile aydınlanmıştır.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Ampulün icadı

Metnin ana fikri: Başarmak için vazgeçmemek gerekir.

Metnin yardımcı fikirleri: Yapılan yanlışların sonucu başarısızlık değil nasıl başarısızlığa uğranacağını gösteren birer tecrübedir.

Başarı için sabır ve azim şarttır.

Deneme yapmadan doğru yol bulunamaz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsel ve özdeyişin metnin ana fikri ile ilgili olup olmadığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Hayatın en büyük hataları, başarıya ne kadar yaklaştıklarını bilmeyen insanların vazgeçmelerinden dolayı olur.

Thomas Alva EDISON

Cevap: Görsel ve özdeyiş, metnin ana fikri ile doğrudan ilgilidir. Görselde bir kazma ile paraya ulaşabilecek bir insanın vazgeçişini, bu nedenle zafere ulaşamadığını görüyoruz. Özdeyiş de bunu açıklıyor.

5. ETKİNLİK

Görsellerdeki aydınlatma araçlarını, gelişimine uygun olarak geçmişten günümüze doğru numaralandırarak sıralayınız.

5 - 3 - 8
2 - 6 - 1
7 - 4

Teknolojinin hiç ilerlemediğini düşününüz. Bu durumda nasıl bir yaşantımız olurdu? Yazınız.

İlk olarak hastalıklara çare bulunamaz, ölüm oranları yüksek olurdu. Uzak mesafeler sorun olur, insanlar şimdiki kadar kolayca iletişim kuramazdı. Günlük hayatımızda yaptığımız birçok işlemi gerçekleştirmek çok uzun sürerdi. Hayat daha zor olurdu.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki işaretlerin anlamlarını altlarına yazınız.

Genel izleyici - 7 yaş ve üzeri - 13 yaş ve üzeri
Cep telefonu yasaktır - Kaygan zemin - Olumsuz örnek olabilecek davranışlar
Ateş yakmak yasaktır - Şiddet ve korku - Emniyet kemeriniz takınız

7. ETKİNLİK

Tablodaki fiillerin hangi kip ve kişi ekiyle çekimlendiğini örnekteki gibi yazınız.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Cevapları 2022-2023

8. ETKİNLİK

Sizce yapılmış en önemli icat hangisidir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Toplumun belli bir ihtiyacına yönelik yapılması gereken yeni bir icat olduğunu düşünüyor musunuz? Bu icat ne olabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzeltiniz.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarını araştırıp sunum hazırlayınız.

Tip dünyası şuan ki gelişmelerini ve buluşlarını, Ibn-i Sina’nın zamanında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarına borçludur.

Kendisi tıp dünyasının atasıdır.

Kalbin kapakçık ve karıncık sistemini, kanın vücudun gıdası olduğunu, kan dolaşımını buldu ve bu konuda birçok araştırmalar yaptı.

Seneler öncesinde mikrobun varlığı bilinmezken, insani hasta eden küçük zerreciklerin, küçük canlıların olduğunu söyledi. Böylelikle mikrobu bulmuş oldu.

Havayı zararlı maddelerden temizleme fikrini, Ibn-i Sina Pastor'den önce bulmuştur.

İçme sularını temizlemek için filtre yapma düşüncesini buldu.

Kitabü'ş-Şifa - iyileşme kitabi, el Kanun fi't Tıb - Tıp Kanunları isimli eserleri dünyaca bilinir ve dünya üniversitelerinde okutulur. Kendisinin daha birçok eseri vardır.

Eli ile kişinin içindeki hastalıkları anlar ve bilirdi.

Ruh ve sinir hastalarına müzik tedavisi uygulanması gerektiğini bulmuştur.

Şeker hastalığı tasnisini koymayı bulmuştur.

Ameliyatlarda narkozu kullanan ilk kişidir.

 

İbni Sina’nın yazdığı eserlerin adlarını ve içeriklerini araştırıp defterinize not ediniz.

Onun yazdığı eserlerin adlarını ve içeriklerini birlikte öğrenelim;

El - Kanun fi't - Tıp: İbn-i Sina'nın tıp deneyimlerinin, tecrübelerin olduğu bir çeşit ansiklopedi olan bu eser, anlam bakımından Tip kanunu anlamını taşır. Bu kitap tüm dünyada okutulmaktadır.

Kitabu'n - Necat: Anlamı "Kurtuluş Kitabı" olan bu kitap Ibn-i Sina’nın metafizik konularda yaptığı çalışmaları içerir.

İşarat ve'l- Tembihat: Kendisinin bu eseri mantık, fizik ve metafizik çalışmaları içermektedir ve tam 20 bolümden oluşur. Ibn-i Sina’nın görüşlerini içermektedir.

Kitabü'ş - Şifa: Bu eser 10 ciltten oluşmakta, içeriğinde mantık, matematik, fizik ve metafizik alanlarında yazılmış bilgiler yer almaktadır. Bu eser de diğerleri gibi Latince'ye çevrilmiş ve tüm dünyada okutulmuştur.

Ibn-i Sina henüz 16 yaşındayken gerçek bir Tip doktoru olmuştur. Onun essiz zekisi ve çalışkanlığı, tüm dünya tarafından bilinmektedir.

İbni Sina Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz.

İbni Sina’nın eserleriyle ilgili notlarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız.

çağ --> Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri.
eser --> Emek sonucu ortaya konulan ürün, yapıt.
mantık --> Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.
övmek --> Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek.
eleştirmek --> Bir düşünceyi, bir eseri inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek.

Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.

mühim → önemli

memleket → ülke

önder → öncü

iyileştirme → tedavi

görkemli → muhteşem

yapıt → eser

masraf → gider

dönem → çağ

hata → yanlış

meşhur → ünlü

 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

İbni Sina hangi yıllar arasında yaşamış?

Cevap: 980 ve 1037 yılları arasında yaşamıştır.

İbni Sina’nın matematik bilimine tutumu nasılmış?

Cevap: Başlangıçta zor gelmiştir fakat büyük bir emek vererek çalışıp matematik alanında en başarılılardan olmuştur.

İbni Sina, okuduğu kitapları niçin yeniden okurmuş?

Cevap: Her okuduğunda farklı bir yönünü keşfettiği için yeniden okurmuş.

İbni Sina, hangi çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş?

Cevap: Orta Çağ’da.

Batılılar, İbni Sina’yı hangi isimle anmışlar?

Cevap: Avicenna.

İbni Sina, tıp alanı dışında hangi alanlarda eserler vermiş?

Cevap: Mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik

3. ETKİNLİK

www.eba.gov.tr adresindeki İbni Sina ile ilgili belgeseli izleyiniz.

Okuduğunuz metin ve izlediğiniz belgeselde İbni Sina’nın hayatı başkaları tarafından anlatılmıştır. Bu bilgilerden hareketle İbni Sina’nın kişilik özelliklerini yazınız.

İbni Sina zeki, meraklı, okumayı ve araştırmayı seven, insanlara yardım etmeye çalışan, alçak gönüllü bir insandır.

İbni Sina’nın farklı alanlarda eserler vermiş olması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki talimatnameyi okuyup ilk yardım uygulamalarındaki iş ve işlem basamaklarını kavrayınız.

İlk Yardım Temel Uygulamaları

Kurtarma

Olay yerinde yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

İlk Yardımcının Yapması Gerekenler

1. Yaralının durumunu değerlendirmelidir.
2. Yaralının korku ve endişelerini gidermelidir.
3. Yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmelidir.
4. Yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahaleyi gerçekleştirmelidir.
5. Burkulma, çıkık, kırık, kanama vb. durumlarda olay yerinde müdahale yapmalıdır.
6. Yaralının paniklemesine izin vermemelidir.
7. Yaralıyı hareket ettirmeden müdahalede bulunmalıdır.
8. Yaralının en uygun yöntemlerle, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamalıdır. Ancak herhangi bir tehlike yok ise yaralıyı yerinden kımıldatmamalıdır.

Bu şekilde hazırlanmış talimatnamelerin önemi nedir? Aşağıya yazınız.

Bu şekilde hazırlanmış talimatlar insanların hangi durumlarda ne yapacağı konusunda kalıcı bilgi sağlar. Böylece insanlar olaylar karşısında doğru davranış sergiler. Bu talimatlar insan hayatı gibi kritik konularda hata yapılmasını engeller.

5. ETKİNLİK

Metinde geçen karşılaştırma cümlelerini örnekteki gibi aşağıya yazınız.

-  Matematik alanında da en başarılılardan oldu.

-  İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncesinin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret ediyorum.

-  14 yaşına geldiğinde öğrenmekte olduğu konuları artık öğretmenlerinden daha iyi biliyordu.

-  21 yaşına geldiğinde, bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu.

-  Yaşı ilerledikçe Doğu’da tıp alanında en büyük bilim insanlarından biri oldu.

-  Orta Çağ’da, Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden oldu. 

-  Yüzlerce yıl tıp alanında ondan daha iyi bir bilim insanı yetişmedi.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

[N] İbni Sina 980 ve 1037 yılları arasında yaşadı.

[Ö] İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncenin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret ediyorum.

[N] İbni Sina 57 yıl süren yaşamına birçok eser sığdırdı.

[N] Batılılar, İbni Sina’yı “Avicenna” adıyla andılar.

[Ö] Ben de onun gibi çok kıymetli eserler yazmak isterdim.

[N] İbni Sina yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdi.

[Ö] Bu kadar alanda çalışma yapmak tek kişi için çok zor olsa gerek.

[Ö] Yazdığı kitaplar, dönemin en önemli ve yararlı bilgilerini içermektedir.

7. ETKİNLİK

Metin

İbni Sina, 980-1037 yılları arasında yaşadı. 57 yıl süren yaşamı boyunca hiç ara vermeden çalıştı. 14 yaşına geldiğinde birçok alanda bilgi sahibiydi. 21 yaşında bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu. Yalnız tıp değil; mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik konularında da eserler verdi. 150’den fazla kitap yazdı. Bu kitaplar hâlâ kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor.

Nefise ATÇAKARLAR
TRT Çocuk dergisi

Metin

Ben Gönen’de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba, düşümde artık bir serap gibiydi. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz Çarşı Camisi’nin karşısındaki küçük, harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tohumu yüzen nehirciği, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. (…) Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, sütümü içirirdi.

Ömer SEYFETTİN
And

Hangi metinde yazar, başka bir kişinin hayat hikâyesini anlatmıştır? Hangi metinde yazar, kendi hayat hikâyesini anlatmıştır? Belirleyiniz.

Cevap: I. metinde yazar başka bir kişinin hayat hikayesini anlatmıştır. II. metinde yazar kendi hayat hikayesini anlatmıştır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfları, türlerini belirterek tabloya yazınız.

Yine bir bahar sabahıydı. Uykudan henüz uyanmıştım. Pencereme doğru aheste aheste yürüdüm. Penceremin pervazında bir çift güvercin vardı. Hemen onları almak için açtım penceremi. Kuşlar beni görünce telaş içinde uçtular. Niçin yapmıştım bunu, neden serbest bırakmadım onları anlayamıyorum. Gerçi her zaman böyleyim ben. Çok acele hareket ediyorum.

Zarf                                                     Türü

henüz                                                 zaman zarfı

aheste aheste                                 durum zarfı

hemen                                               zaman zarfı

beni görünce                                   zaman zarfı

telaş içinde                                       durum zarfı

niçin                                                    soru zarfı

neden                                                soru zarfı

her zaman                                        zaman zarfı

çok acele                                           durum zarfı

 

9. ETKİNLİK

İbni Sina’nın aşağıdaki sözünden hareketle “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” konulu kısa bir yazı yazınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçlarını araştırınız. Araştırmalarınızı görsellerle destekleyiniz.

 

Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 251-265 Cevapları

 

Islıkla Haberleşenler Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Haberleşme araçlarıyla ilgili araştırmanızı görsellerle destekleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Metnin görsellerini inceleyiniz. Görsellerinden ve başlığından hareketle metnin konusunu tahmin ediniz.

Metnin konusu bir haberleşme yöntemi olarak ıslık olabilir.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulunuz. Tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

sarp: Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman

festival: Belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik

jüri: Seçiciler kurulu

aygıt: Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz

gong: Bir karşılaşmanın başlama ve bitim sürelerini belirlemek için kullanılan, üzerine tokmakla vurulunca uzun ve çınlayıcı ses veren maden tepsi biçiminde bir araç.

gramer: Dil bilgisi

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Uzaktaki bir arkadaşımıza seslenmek istediğimizde yaptığımız ilk şey neymiş?

Cevap: Bağırmakmış.

Islık çalmak hangi durumda yapılacak en iyi şeymiş?

Cevap: Bağırmamızın duyulmadığı zamanlarda yapılacak en iyi şeymiş.

Ülkemizin hangi şehrinde ıslıkla haberleşenler varmış?

Cevap: Giresun’da ıslıkla haberleşenler varmış.

Kuşköy nasıl bir yermiş?

Cevap: Sarp yamaçlar üzerinde yer alan, ortasından Çanakçı deresinin geçtiği, evlerin genellikle birbirinden uzak olduğu bir yermiş.

Kuşköylüler, kuş dilinde, Türk alfabesindeki hangi sesleri çıkarabiliyorlarmış?

Cevap: “i, ö, o, f, k, ç” sesleri çıkarabiliyorlarmış.

Kuş dili, hangi sebeple Türkçe sözcüklerin ıslıkla anlatıldığı bir dil olarak kabul edilmiş?

Cevap: Islıkla çıkarılan sesler ile heceler, heceler ile de Türkçe sözcüklere benzeyen sesler çıkarılabilindiği için Türkçe sözcüklerin ıslıkla anlatıldığı bir dil olarak kabul edilmiş.

Kuş Dili Festivali nerede ve ne zaman düzenleniyormuş?

Cevap: Kuşköy’de, her yıl haziran ayının son haftasında düzenleniyormuş.

Islık dilleri konusunda araştırma yapan bilim insanı kimmiş? Bu bilim insanı hangi çalışmaları yapmış?

Cevap: Fransız Julien Meyer (Jülyen Meyer) adlı “biyoakustik” uzmanıymış. Islık dilleri üzerine çalışmalar yapmış.

Bazı toplumlarda ıslık yerine hangi müzik aletleri haberleşme amacıyla kullanılıyormuş?

Cevap: Davul, flüt, gitar, gong gibi müzik aletleri de haberleşme amacıyla kullanılıyormuş.

Metinde, başka hangi ülkede kullanılan ıslık dili tanıtılmış?

Cevap: La Gomera’da kullanılan ıslık dili tanıtılmış.

3. ETKİNLİK

Aşağıda, ıslık çalmaya yönelik işlem basamakları karışık olarak verilmiştir. Bunları yapılış sırasına göre numaralandırarak sıralayınız.

[3] İşaret parmaklarınızı, uçları birbirine değmeyecek biçimde birbirine yaklaştırıp V hâline getiriniz.

[1] İki elinizin işaret parmaklarını düz tutup diğer parmaklarınızı avcunuza doğru bükünüz.

[5] Dudaklarınızı hafifçe büzüp dışarı doğru hava üfleyiniz.

[2] İki elinizin işaret parmaklarını dilinize dayayınız.

[4] Dudaklarınızı yalayarak ıslatıp dilinizi dişlerinize dayayarak kıvırınız.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Islık dilinin önemi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

“KUŞ DİLİ” UNESCO LİSTESİNDE

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen “kuş dili” yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor. Kuş dilinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması için 2016’da yapılan başvurunun ardından başlayan heyecanlı bekleyiş, Güney Kore’nin Jeju Adası’ndaki UNESCO toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası mutluluğa dönüştü.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde noktanın hangi amaçla kullanıldığını belirleyip ilgili cümlenin altına yazınız.

-  Bahçeler, gökdelenlerin çevresinde gökyüzüne doğru yükseliyor.

Cevap: Cümlenin bittiğini belli etmek için konmuştur.

-  Prof. Dr. Aytül Özüm’ün son eseri yayımlandı.

Cevap: Kelimelerin kısaltma olduğunu belli etmek için konmuştur.

-  Çalıştay saat 13.30’a ertelendi.

Cevap: Saat gösterimlerinde saat ile dakikanın arasına konmuştur.

-  Okullar 17.09.2018’de eğitime başladı.

Cevap: Tarih gösterimlerinde gün, ay ve yıl arasına konmuştur.

-  Annemin resim atölyesi 7. Cadde üzerindeydi.

Cevap: Sayıdan sonra sıra bildirmek için konmuştur.

-  Yazım ile ilgili kuralları http://tdk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Cevap: Genel ağ adresinde ön ek, site ismi ve uzantısı arasına konmuştur.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde ek fiillerin hangi amaçla kullanıldığını belirleyip ilgili cümlenin altına yazınız.

-  İşte bu durumda yapılacak en iyi şey “ıslık çalmak”tır.

Cevap: İsim soylu sözcüğü yüklem yapmak için kullanılmıştır.

-  Arkadaşım sürekli bilim kurgu dizileri izliyordu.

Cevap: Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmak için kullanılmıştır.

-  Bu köyde ilginç bir gelenek vardı.

Cevap: İsmi yüklem yapmak için kullanılmıştır.

-  Karadeniz’in en güzel özelliği ahşap evleriymiş.

Cevap: İsmi yüklem yapmak için kullanılmıştır.

-  Ankara’da önümüzdeki yıl da bilim fuarı düzenlenecekmiş.

Cevap: Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmak için kullanılmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz.

Aşağıya teknolojinin gelişmesinin aile içi iletişime olumsuz etkisini anlatan kısa bir metin yazınız.

Teknolojinin gelişimi günlük hayatımıza özellikle iletişim araçları ile kendisini hissettirmektedir. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi aletlerin yaygınlaşması ve insanların bu aletlere olan ilgisi, aile içindeki iletişim kopukluğuna neden olmaktadır. İnsanlar vakitlerinin çoğunu bu aletlerle geçirmektedir. Bu da aile içindeki sohbet etme gibi aktiviteleri azaltmakta, aile bireylerinin birbirleri olan iletişimini olumsuz olarak etkilemektedir. 

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Güvenli internet kullanımı hakkında araştırma yapınız.

İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazara çalışması için hazırlanınız.

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Güvenli internet kullanımı hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Evinizde internet var mı? Varsa interneti hangi amaçlarla kullandığınızı açıklayınız.

 

Evimizde internet var. Interneti kullanma amaçlarımız aşağıdaki gibidir;

Bilgilere ulaşmak

Araştırmalar yapmak, makaleler okumak

Haberlere ulaşmak

Arkadaşlarımız ve ailemiz uzaktayken onlar ile iletişim kurmak, yazışmak, görüntülü ve sesli konuşmak

Gündemden haberdar olmak

Ödevlerimizi yapmak için bilgiler toplamak

Kitap satın almak. Sanal alışveriş. Elbette ki bu işlemi yaparken sitelerin güvenliğinden emin olmalıyız.

Bilim dergilerini okumak

Bilimsel belgeseller izlemek

 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük gruplarının anlamını önce tahmin ediniz. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

r ö d t e z l ö g e k m l e k e b Cevap: dört gözle beklemek
ö z n ü g ü t d ö r m a ç k a Cevap: gözünü dört açmak
z ı s a r t a h m k e t e Cevap: rahatsız etmek
e t k e r e a h m e ç g e k Cevap: harekete geçmek
n ü z ö g e i m k e ş i l Cevap: gözüne ilişmek
n e z ö e r t k e m g ö s Cevap: özen göstermek

dört gözle beklemek: Çok isteyerek veya özleyerek beklemek

gözünü dört açmak: Aldanmamak için çok uyanık bulunmak

rahatsız etmek: Rahatını bozmak, rahatını, keyfini kaçırmak

harekete geçmek: Bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek

gözüne ilişmek: Birdenbire, istemeden görmek

özen göstermek: Bir şeyi özenerek elden geldiğince iyi olmasına gayret ederek yapmak, itina etmek

 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

İnsanlar dört gözle neyi beklerlermiş?

Cevap: İnternete girmeyi beklermiş.

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer neresiymiş?

Cevap: İnternetmiş.

“Sihirli dünya” olarak nitelendirilen yerde neler yapılıyormuş?

Cevap: Her türlü bilgi kaynağına ulaşılabilir, insanlarla iletişim kurulabilir, video izlenebilir, oyun oynanabilirmiş.

Aileler, çocukları yanı başlarında olduğu hâlde internetteyken niçin onları kontrol ediyormuş?

Cevap: Kötü niyetli insanlardan onları koruyabilmek için kontrol ediyormuş.

İnternet kullanımında size düşen görevler nelermiş?

Cevap: İnternetteki tehlikelerin farkında olup gözümüzü dört açmakmış.

İnternet kullanırken nelere dikkat edilmeliymiş?

Cevap: Kişisel bilgileri, video ve fotoğraflarımızı internette paylaşmamalı, kendimizi kötü hissettiren, utanmamıza neden olan paylaşımları ailemize bildirmeli, bizi rahatsız eden mesajlara cevap vermemeli, bilgisayarımıza yazılım indirmeden önce büyüklerimize danışmalı, bilgisayar ve internet şifremizi kimseyle paylaşmamalı, gördüğümüz her şeye inanmamalı, tanımdığımız kişilerle gerçek hayatta buluşmak için sözleşmemeli, bir şey paylaşırken iki kere düşünmeliymişiz.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: İnternet kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Metnin ana fikri: Gerçek hayatta dikkat ettiğimiz her şeye internet ortamında da dikkat etmemiz gerekir.

Metnin yardımcı fikirleri: İnternet faydalı olduğu kadar yanlış kullanımda zararları da olan bir mecradır.

İnternet ortamında hiç kimseye güvenilmemelidir.

4. ETKİNLİK

Metinde anlatılanlara katılıyor musunuz? Nedenlerini de belirterek aşağıya yazınız.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri aralarında sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ilişkileri kurarak eşleştiriniz.

Hemen beyaz kapılı odaya koşun --> yoksa ödevinizi yetiştiremeyeceksiniz
Hem kendinizi korumak hem etrafınızdaki yetişkinleri bilgilendirmek için --> harekete geçme zamanı.
Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım indirmeden önce büyüklerinize danışın --> çünkü indirdiğiniz yazılım bilgisayarınıza zarar verebilir.
Biraz daha düşünürseniz --> bu uçsuz bucaksız odanın neresi olduğunu bulacaksınız.
Üstelik kötü niyetli insanların işi internette çok daha kolay --> çünkü pek çok şeyi kolaylıkla, olduğundan
farklı gösterebilirler.

6. ETKİNLİK

Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

[D] Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur.

[Y] Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

[D] Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına virgül konur.

[D] İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur.

[Y] Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna üç nokta konur.

[D] Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti konur.

[Y] Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için virgül kullanılır.

[D] Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi konur.

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız.

-  Hiç dinlenmeden çalışırsan hastalanabilir hatta yorgun düşebilirsin.

Cevap: Hiç dinlenmeden çalışırsan yorgun düşebilir hatta hastalanabilirsin.

-  Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde herhâlde yaşamazdım.

Cevap: Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde yaşamazdım.

-  İş başvurusunu yaparken öğretim durumunu gösteren bir belge istediler.

Cevap: İş başvurusunu yaparken öğrenim durumunu gösteren bir belge istediler.

-  Sağlıklı ve sıhhatli bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

Cevap: Sağlıklı bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

-  Yaz boyu bomboş evde oturdu.

Cevap: Yaz boyu evde boş boş oturdu.

-  Söylediklerini hiç karşılık vermeden dinledi.

Cevap: Söylediklerini karşılık vermeden dinledi.

-  Öğretmenlerin konuşmalarına istemeden kulak kesildim.

Cevap: Öğretmenlerin konuşmalarına kulak kesildim.

8. ETKİNLİK

İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazarayı gerçekleştiriniz. Münazara sırasında aşağıdaki yönergelere uyunuz.

Muş Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenimiz Esengül Bütün yöneticiliğinde gerçekleştirilen "İnternet faydalı mıdır yoksa zararlı mı?" konulu münazara 20 Kasım 2017 gerçekleştirildi.

8. Tema Bilim ve Teknoloji Tema Sonu Değerlendirme Cevapları 

Mesaj gönderme makinelerinin 19. yüzyılda icadından önce, haberleşme çok zor ve yavaştı. İnsanların haber iletme yöntemleri, ulaklarla mektup gönderme ya da tamtam, duman, ateş ve yansıtıcı aynalarla işaret göndermeden ibaretti. Bunlardan çoğu yalnızca kısa mesafelerde işliyor, uzak mesafeler arasındaki mektuplaşmaysa çok uzun sürüyordu. Buharlı gemilerin icadından sonra bile Avrupa’dan gönderilen bir mektubun Avustralya’ya ulaşması aylar alıyordu. Claude Chappe (Kılod Çappe) adlı Fransız, “uzaktan yazma” anlamına gelen telgraf (elektriksiz) adında bir sistem ortaya attı. Tepelerin üzerine kurulmuş kulelerden bir ağ oluşturdu. Her kulenin üzerinde 49 değişik konuma ayarlanabilen iki uzun oka sahip makineler kurdu. Her konum, bir harfe ya da rakama karşılık geliyordu. Operatörler böylece bir kuleden öbürüne mesajlar gönderebiliyorlardı. Bu sistem çok başarılı oldu. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Fransa’daki kule ağı 4828 km’lik bir mesafeyi kaplar duruma geldi.

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

Mesaj gönderme makineleri ne zaman icat edilmiş?

Cevap: Mesaj gönderme makineleri 19. yüzyılda icat edilmiş

Mesaj gönderme makinelerinin icadından önce insanların haber iletme yöntemleri nelermiş?

Cevap: Mesaj gönderme makinelerinin icadından önce insanların haber iletme yöntemleri, ulaklarla mektup gönderme ya da tamtam, duman, ateş ve yansıtıcı aynalarla işaret göndermeden ibaretmiş.

Elektriksiz telgraf sistemini ortaya atan kimmiş?

Cevap: Elektriksiz telgraf sistemini ortaya atan Claude Chappe’ymiş

Elektriksiz telgraf sisteminin çalışma yöntemi nasılmış?

Cevap: Tepelerin üzerine kurulmuş kulelerden bir ağ oluşturulmuş. Her kulenin üzerinde 49 değişik konuma ayarlanabilen iki uzun oka sahip makineler kurulmuş. Her konum, bir harfe ya da rakama karşılık geliyormuş.

Metnin anlatımında kullanılan düşünceyi geliştirme yolları hangileridir?

Cevap: Metnin anlatımında karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma yollarına başvurulmuştur.

Metnin konusu nedir?

Cevap: Mesaj gönderme teknolojisinin ilk zamanlar nasıl bir durumda olduğu ve nasıl gerçekleştirildiği.

Aşağıdaki cümlelerden karşılaştırma anlamı taşıyanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

1. Son yıllarda sosyal medyayı kullananların sayısı daha da arttı.(x)
2. Bilim insanlarının en belirgin özelliği meraklı olmalarıdır.(x)
3- Girişimci insanlar, araştırmayı ve sorgulamayı sever. ()
4. Cep telefonları, aile içi iletişimi olumsuz etkilemektedir. ()
5. Günümüzdeki ulaşım araçları, eski ulaşım araçlarına göre zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. (x)
6. İnsanlar, teknolojik gelişmelere ayak uyduramıyor. ()

Ç. Aşağıdaki cümleleri, uygun noktalama işaretlerinin adlarını yazarak tamamlayınız.

Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.

Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda iki nokta.

Dizeler yan yana yazıldıklarında aralarına eğik çizgi konur.

Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri belirtmek için tırnak işareti kullanılır. 

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta kullanılır.

Aşağıda yer alan cümlelerdeki anlatım bozukluklarını nedenleri ile eşleştiriniz.

Toplantı daha henüz başlamadı. Gereksiz sözcük kullanımı 
2. Okula geldiğini bana kimse söylemedi. Anlam belirsizliği
3. Kesinlikle İzmir’e bir daha gelmeyi düşünmeyebilir. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması 
4. Konuşulanları dikkatle yarım kulak dinliyordu.Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması 
5. Editörümüzün çalışmaları yüzünden kitabımız daha güzel oldu. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 
6. Sıra arkadaşım, sınıf arkadaşlarımıza beklenmedik sürprizler yapar. Gereksiz sözcük kullanımı 

Aşağıdaki “biyografi” cümlelerini “otobiyografi” cümlelerine çeviriniz.
- Kendi zamanından önceki bilim çalışmalarını dikkatle inceledi.
- Yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdi.

Şu şekilde çevirebiliriz. 

Kendi zamanımdan önceki bilim çalışmalarını dikkatle inceledim.
-  Yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdim

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur?
A) Çalışanların birçoğu öğle tatilinde evine gidiyor.
B) Sunucu, programın başında çok uzun konuştu.
C) Çantamı sabahleyin arabanın bagajına koyar mısın?
D) Parkta oyun oynayan çocuklar çok eğleniyorlardı.

CevapD

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Şu ana kadar böyle güzel bir film izlememiştim.
B) Sana verilen görevleri vaktinde yerine getirmeliydin.
C) Çalışmak, başarının en sağlam ve güvenilir anahtarıdır.
D) İnterneti güvenilir bir şekilde kullanmak için neler yapılması gerektiğini biliyormuş.

Cevap: C

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) Bilimin ışığında ilerlersek tüm karanlıklar aydınlanır.
B) Hayatını havacılığa adadığı için yaşamı havada geçmiştir.
C) Gökyüzünde kara bulutlar göründüğünde yağmur yağmaya başlar.
D) Sokak lambaları hava kararmaya başlarsa yanar.

Cevap: B

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Yeşil renkli meyveler diğer meyvelere göre daha lezzetli oluyor.
B) Anlayışlı olduğunuzda dostluklarınızın uzun ömürlü olduğunu göreceksiniz.
C) Yolcular, üç saat süren yolculuktan sonra ihtiyaç molası verilmesini istedi.
D) Kitap yapraklarına yeni insanlar tanımanın hoşnutluğuyla bakardık.

CevapC

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil, dilek kipiyle çekimlenmiştir?
A) Boş boş oturmayı bırakıp biraz çalışalım.
B) O, hiçbir zaman tek başına dışarıya çıkmaz.
C) Siz de bütün insanlara fayda sağlayacak bir icat yapacaksınız.
D) Sonunda anladım her işin belirli bir planla yapılabileceğini.

CevapA

Defterinize, “Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Başarılı olmak, hedefine ulaşmak isteyen kişi başaracağına öncelikle kendisi inanmalıdır. Sonraki aşamada kararlılık, azim ve sabırla çalıştığında amaçlarını gerçekleştirmesi zor olmayacak, er geç hedefine ulaşacaktır. Yeter ki kişi yılmadan, pes etmeden istikrarlı şekilde çalışmaya devam etsin.Taşı delmek demek, başarıya ulaşmak demek. Bir başka deyişle o çok istediğin üniversiteye, hayale, işe veya bölüme ulaşman için engelleri aşıp sürekliliği sağlaman ve bunun sonucunda da başarıya ulaşman demek. Bunu da; yenilip dursan da, birçok kez başarısızlıkla karşılaşsan da denemekten asla vazgeçmeyerek başarabilirsin. Unutma güçlü olan değil pes etmeyen ve sürekli olan kazanır.