Eğitim Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon: Çevre Konulu Kısa ve Uzun Kompozisyon Örnekleri

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon: Çevre Konulu Kısa ve Uzun Kompozisyon Örnekleri

28.08.2023 - 16:16 | Son Güncellenme:

Canlı varlıkların yaşamlarını sürdükleri ortama çevre denir. Tüm canlıların ortak yaşam alanı olan çevrenin temiz tutulması yaşanabilir olması için temiz tutulmalıdır. Çevre olmadan canlı varlıkların yaşamını sürdürmesi imkansızdır. Daha sürdürülebilir bir yaşam için çevreye ihtiyaç duyulur. Ormanlar, hava, su, dağlar, toprak çevrenin içerisinden yer alır. Çevre kirliliği ise insan eli ile çevrenin kirletilmesine denir. Türkçe derslerinde özellikle çevrenin önemini vurgulamak için çevre kirliliği ile ilgili kompozisyon ödevleri verilir. Kısa ve uzun çevre ile ilgili kompozisyon örneklerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon: Çevre Konulu Kısa ve Uzun  Kompozisyon Örnekleri

Canlı varlıkların etkileyen dış etkilere çevre denir. Çevre insanlar ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu doğal ortamdır. Bu yüzden çevre kirliliği dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesidir. Hava, su, toprak olmadan canlı varlıklar yaşayamaz. 

Haberin Devamı

Çevre kirliliği ise doğal olmayan bir şekilde doğanın insanlar tarafından kirletilmesidir. Hızla artan nüfus, kentleşme, sanayileşme, doğal kaynakların yoğun bir şekilde tüketilmesi, kimyasal ve fosil yakıtların kullanılması çevre kirliliğine neden olmaktadır.  

Çevrenin önemini ve çevre kirliliğinin canlı varlıkların yaşamında ne gibi sonuçlara yol açacağı ile ilgili okullarda, özellikle de Türkçe derslerinde kompozisyon ödevleri verilir. Çevrenin önemini anlatan kısa ve uzun kompozisyon örnekleri vardır. 

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon 

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon Örneği 1 

Çevre ve Temizlik 

İnsanlar yaşadıkları çevreden sorumludurlar. Temiz bir çevrede yaşamak insanların kendi elinde olan bir şeydir. Bu konuda her birey kendi üzerine düşeni tam olarak yerine getirse mis gibi bir çevrede huzur içinde yaşarız. 

Haberin Devamı

Atalarımız çevre üzerine, temizlik üzerine pek çok güzel söz söylemişlerdir. Mesela “Aslan yatağından belli olur” evet sen bir birey olarak sana düşeni yapsan, yerlere çöp atmasan, tükürmesen, evinin önünü temiz tutsan bir mum olur etrafını aydınlatırsın. Herkes aynı şekilde yapsa bu mumlar tek tek çoğalsa ışıl ışıl bir dünya olur. 

Arabalardan çıkan pis dumanlara, evlerin bacasından çıkan yakıt atıklarına gerekli hassasiyeti gösterip çözüm yollarını bulsak daha temiz bir toplumda yaşama imkanımız olur. Yere çöp atan çocuğunu uyaran anne ve babalar bilinçli bir gençlik yetiştirmiş çocuğuna çevre bilincini öğretmiş olur. 

Toplumda yaşamanın kurallarından olan temizlik önce aile içinde aşılanmalıdır. Çocuğuna gerekli hassasiyeti verebiliyorsa bir aile çevre temizliği için bir mum yakmış sayılır. 

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon Örneği 2 

Çevre Korunmalıdır 

Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevre, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, sağlıklı, düzenli bir ortamda bulunabilmeleri için bir çerçeve gibidir. Uygun fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel çevrenin olmaması canlı hayatını tehdit eder. 

Haberin Devamı

Dünyanın herhangi bir parçasında yaşayan hayvan türleri, bitkiler, ormanlar, su ve kara parçaları çevreyi oluşturan doğal unsurlardır. Bu parçalar bir düzen içindedir ve birbirine bağlıdır, birinin zarar görmesi zincirleme olarak diğerlerine de zarar verir. 

Canlıları etkileyen tüm dış etkenleri kapsayan çevre, yine canlıların tehdidi altındadır. Çevre kirliliği başlıca günümüz dünya sorunlarındandır. Gürültü, hava, toprak, su kirliliği ve başka birçok olumsuz etken canlı düzen ve dengesini sağlayan çevrenin kirlenmesine, bozulmasına neden olur. Çevrenin korunması ve çevre sorunlarının çözümünde insan önemli rol oynar. 

Hayatın devamlılığı, sağlıklı, yaşanabilir bir ortam için yakın çevreden uzak çevreye her adımda duyarlı olunmalı, alınacak küçük önlemler ile çevre korunmalıdır. 

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon Örneği 3 

Çevre ve Dünya 

Dünya, içerisinde milyarlarca canlıyı barındıran büyük bir yuvadır aslında. Bu yuvanın korunması, içerisindeki milyarlarca canlının da korunması anlamına gelmektedir. Hem insanoğlunun, hem de diğer canlıların yaşama alanı olan dünyamızı korumak bu nedenle çok önemlidir. 

Haberin Devamı

Peki çevrenin korunması için neler yapabiliriz? Öncelikle geri dönüşüm tesisleri kurulmalı ve kağıt, metal, plastik gibi pek çok malzeme geri dönüşüm sonrası yeniden kullanılmalıdır. Yağ ve deterjan atıkları korunaklı şekilde imha edilmelidir. Çöp kutularının sayısı artırılmalı ve ulaşılabilirliği daha kolay olmalıdır. Zehirli atıklar doğaya bırakılmamalıdır. Bu atıkları bırakanlar şikayet edilmelidir. 

Çevremizi korumalıyız fakat bunu bilinçli bir şekilde yapmalıyız. Sadece yerlere çöp atmamak yetmez ancak bu konuda toplumun duyarlı olması gerekir. Herkes birbirini uyarmalı, toplum baskısı bu yönde kullanılmalıdır.  

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon Örneği 4 

Çevre Yaşamımızdır    

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren tüm canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Çevre kirliliği ise; çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle kirletilmesidir. Evet tüm canlıların yaşamını sürdürdüğü bir ortamın sadece insan eliyle kirletilmesi olayıdır çevre kirliliği. Ne kadar acı bir gerçek. Birleşmiş Milletler çevre koruma programının araştırmasına göre dünya 8 milyon 700 bin canlı türüne ev sahipliği yapıyormuş. Bu kadar canlı arasından sadece bir türün (insan) çevreyi kirletmesi; içtiğimiz suyu, soluduğumuz havayı, yaşadığımız ortamı tabiri caizse berbat etmesi bütün acı gerçekleri sergiliyor aslında. Kısacası şikayet eden de biziz şikayet edilende, kirletende biz kirlenen de biz… 

Haberin Devamı

İnsanın kendini geliştirmesinde ve kişilik özelliklerini kazanmasında da temiz bir çevrenin ve yaşadığı ortamın büyük etkileri vardır. Temiz bir çevrede doğup büyüyen bir insan, bulunduğu çevrenin güzelliklerini dünya gözüyle gördüğü vakit, bunu korumak için elinden gelen çabayı göstermekle birlikte, çevreye zarar veren insanları ya da faktörleri uyarmakla yükümlü olduğunun bilincindedir. Ancak bulunduğumuz çevre kirli, o çevrede yaşayan insanlar yeteri kadar bilinçli değil ise taze fidanlar misali yeni yetişen nesillerimizin de çevreye gereken duyarlılığı göstermeyecekleri acı bir gerçektir. Atalarımızın da dediği gibi “Kör ile yatan şaşı kalkar”, “Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan”… 

Nasıl ki biz nefes almak için oksijeni havadan karşılıyorsak, havanında ağaçlara, ağaçların da suya ihtiyacı vardır. Temiz havaya temiz, suya… Çevremiz yaşamımız, hayat kaynağımız, geleceğimiz, çocuklarımızdır, Kirletmeyelim, incitmeyelim ve kırmayalım… Çevre bilincine sahip nesiller yetiştirelim, üzmeyelim, üzülmeyelim… Yaşatalım ki yaşayalım… 

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon Örneği 5 

Çevre Kirliliği 

Gündelik hayatın en büyük sorunlarından biri, doğanın dengesinin bozulmasının nedeni, hayvanların ölüm sebebi, insan yaşamını tehlikeye atan bir sorun. Önce kendimize şu soruyu sormalıyız: “Bu duruma sebep olan ne?” Evet, cevabı çok basit. Sebep biziz. Çevre kirliliği biziz. Mesela, neden yolda gördüğümüz bir çöpü alıp çöpe atmak yerine ezip geçeriz ki? Ya da neden suçu çöpü atanın üstüne atarız? Unutmayın o çöpü atan aynı zamanda sizsiniz, sizin bulunduğunuz ortamda yaşayan insanların çöpü. Yaşadığınız toplumun zihniyeti neyse sizde o olursunuz. Çünkü Çünkü herkes aynı fikirdeyse, aynı zihniyetteyse kimse itiraz etmiyor demektir. Çevrenizi temiz tutun, hayatınızı temiz tutun. Temiz olan her şey berraktır, ferahtır, güzeldir… 

Biz nasıl davranırsak çevremizde o şekilde davranmaya başlar. Bizler gelecek nesillerimizi nasıl eğitirsek gelecek nesillerde öyle olur. Yarınlarımıza temiz bir gelecek bırakalım ki, yarınlarda kendilerinden sonra gelenlere temiz bir hayat sunabilsin. Çevremizi değiştirmek için ya da hayatınızı değiştirmek için bir yerden başlamazsanız, öncülük etmezseniz, hiçbir zaman sonuca ulaşamazsınız. Çok geç olmadan işe koyulun. Yere bakın ve eğilin. Şimdi de yerdeki çöpleri layık olduğu yere götürme vakti…. 

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon Örneği 6 

Havadan Sudan     

Hani hep havadan sudan deriz ya! İşte ben de şimdi ondan bahsedeceğim. Hava kirliliği diye bir şey var ve bunun sorumlusu insanlar! Evet, tek sorumlusu biz insanlar! Nasıl yaptıysak yaptık, sonunda ozon tabakasını da deldik. Sanki fabrikalar yetmiyormuş gibi birde parfümler çıktı, özellikle parfüm meraklıları; ay şu daha mı güzel, ay bu daha mı kalıcı vs. 

Hadi ozon tabakası delinmesine rağmen nefes almaya devam ediyoruz nasıl olsa deyip geçelim. Geçelim geçmesine de peki ya su ne olacak? Suyun kirliliği, suyun tutumsuzluğu ne olacak? 

Hani bir atasözü var ya; “Damlaya damlaya göl olur.” işte öyle bir tutumsuzluk yaptığımız şey. Bir düşünün bakalım musluğunuz damlatıyor ve siz bunu tamir ettirmiyorsunuz. Tamir ettirmeyip, tamirci parası vermeyince karda olduğunuzu mu sanıyorsunuz? İşte açıklıyorum hani damlaya damlaya göl olur ya işte o musluk 24 saat damlatsa göl olur. Anladınız mı ne kadar zararda olduğunuzu? 

İşte böyle bir kirlilikte yaşıyoruz ve buna hayat diyoruz biz insanlar. Ha eğer “Sen hangi kirlilikten bahsediyorsun? Biz her gün yaşıyoruz bunu.” Diyorsanız anlatayım. Ben havadan sudan bahsediyorum. 

Havadan sudan… 

Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon Örneği 7

Çevre Kirliliği 
 
Günümüz dünyasındaki en büyük problemlerden birisi de maalesef çevre kirliliğidir. Üzerinde yaşadığımız dünyanın, sokakların, caddelerin, piknik alanlarının bu kadar kirletilmesi çok üzücüdür. Asıl üzücü olan ise çevre kirliliğine insanların sebep olmasıdır. Sokaklarda, caddelerde onca çöp kutusu, onca konteyner bulunmasına rağmen insanların çöplerini yere atması anlaşılması güç bir şeydir. Bu dünya hepimizin. Sebep olduğumuz çevre kirliliğinin zararları öncelikle bizi etkileyecektir. Tembelliğinden, üşengeçliğinden ve cahilliğinden dolayı belki de en fazla 30 metre mesafedeki çöp kutusuna çöp atmak için gitmeyip, elindeki çöpü gelişigüzel bir şekilde yere atanlar ne kadar da anlayışsız, bencil insanlardır. 

Günümüzde insanların yakalandığı hastalıklarının çoğu, ne yazık ki kirlilikten, zararlı mikroplardan kaynaklanmaktadır. Yine doğa, atmosfere, hayvanlara zarar veren en önemli şey, doğaya atılan zararlı atıklar ve çöplerdir. Öyle bir hal almış ki, artık sadece dünya değil, uzay boşluğu bile kirletilmiştir. Doğada binlerce yıl varlığını devam ettiren zararlı atıklar, geri dönüştürülme yerine doğaya atılmakta ve tüm bunlar hem biz insanlara hem de atmosfere zarar vermektedir. Atmosferin zarar görmesi ile, tüm dünyanın dengesini bozacak olaylar meydana gelmektedir. Örneğin küresel ısınma dediğimiz olayın sebeplerinden birisi de çevre kirliliğidir. Ülkemizde, zararlı atıkların geri dönüştürülmesi için büyük çalışmalar yapılmaktadır. Her şehrin birçok bölgesinde geri dönüştürme evleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde hem doğayı temiz tutmak hem de ülke ekonomisinde katkıda bulunmak gayet mümkündür. Aslan yattığı yerden belli olur derler. Bizlerin de nasıl insanlar olduğumuz sadece yattığımız, yaşadığımız evlerimizden değil, tüm dünyadan belli olur. Kendi evine küçücük bir çöp bile atmayan, büyük bir titizlikle evini temiz tutan insanların cadde ve sokakları kirletmesi gerçekten çok düşündürücüdür. Yahut pikniğe gittiğinde, piknik yapacağı alandaki çöpleri atanlara söven insanların, kendi piknikleri bittikten sonra çöplerini oracıkta bırakmaları kadar ayıp bir şey olamaz. 

Genellikle tuvaletlerde yazar. ”Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak.” Son derece anlamlı bir sözdür. Bu sözü, hayatımızın her alanında tatbik etmemiz gerekir aslında. Bizler caddeleri nasıl görmek istiyorsak öyle bırakmalıyız. Elbette ki ”Ben çevrenin kirli olmasını severim.” diyecek kadar akılsız bir insan yoktur. O zaman çevremizi temiz tutmalı, kirletenleri ise güzel bir şekilde uyarmalıyız.