Geri Dön
EğitimDoğal Destanlar Nedir, Kaça Ayrılır? Doğal Destanların Özellikleri Nelerdir?

Doğal Destanlar Nedir, Kaça Ayrılır? Doğal Destanların Özellikleri Nelerdir?

Destan, milletleri derinden etkilemiş olan sosyal ve tarihî olayları anlatan çoğu zaman manzum biçimde olan edebî yapılı eserlere denir. Genellikle anonim olan eserlerdir ve bundan dolayı kim tarafından çıkarılmış olduğu bilinemez. Destanın ne olduğunu ve doğal destanların özelliklerini sizin için derledik.

Doğal Destanlar Nedir, Kaça Ayrılır? Doğal Destanların Özellikleri Nelerdir?

 Doğal Destanlar anonim bir başka ifade ile yazarının belli olmadığı, ilkel zamanlarda yaşanmış olan olayları tema alan ve sözlü nitelikteki destan türüdür. Türk edebiyatı içerisinde doğal destanlar ise İslamiyet öncesinde ve İslami dönem dahil olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu destanların birçoğu destan dönemi içerisinde ya da İslamiyet öncesi olan dönemde gün yüzüne çıkmıştır. Destan dönemi çok eski zamanlarda mitolojilerin meydana geldiği dönemdir. İnsanların yaradılışlarını, evreni, yaşanılan bütün çevre olaylarını sorguladıkları ve isimlendirmeye çalıştıkları dönemi kapsar.

 Doğal Destanların Özellikleri Nelerdir?

Doğal destanların çok sayıda özelliği bulunur. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür

Doğal destanlar anonim bir özelliğe sahiptir.

Birçoğu manzum olan yapıya sahiptir. Nazım-nesir karışık olanlara daha az rastlanır.

Nazım şekli ve uyak, destanı yaratan toplumun geleneğine bağlı olarak değişir.

Gerçek veya gerçekdışı olan olaylar iç içe bir şekildedir.

Destan bireyleri, beden yapısı ve karakter fonksiyonları açısından hem olağan niteli hem de olağanüstü nitelik taşır.

Destanlarda anlatılmakta olan olayların zamanı hemen hemen belli olmaktadır.

Destanlar çok uzundur, manzum olan hikâyelerdir.

Destanlarda daha fazla yiğitlik, kahramanlık, ölüm, dostluk, aşk, yurt sevgisi ve benzeri konular ele alınır.

Dünyadaki En Önemli Olan Doğal Destanlar Nelerdir?

 Destanlar doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal destan örnekleri şu şekildedir:

Kalevala ⇒ Finlandiya

Mahabharata ⇒ Hint

Ramayana ⇒ Hint

Chanson de Roland ⇒ Fransız

Nibelungen ⇒ Alman

İgor ⇒ Rus

Beowulf ⇒ İngiliz

İliada ⇒ Yunan

Odysseia ⇒ Yunan

Şehname ⇒ İran

Gılgamış ⇒ Sümer

Oğuz Kağan ⇒ Türk

Ergenekon ⇒ Türk

Manas ⇒ Kırgız

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler