Geri Dön
EğitimFenafillah Ne Demek? Tasavvufta Fenafillah Ne Anlama Gelir?

Fenafillah Ne Demek? Tasavvufta Fenafillah Ne Anlama Gelir?

Tasavvuftaki en önemli kavramlardan biri olan fena, yokluk anlamına gelir. Bu mertebeye erişmek isteyen mutasavvıfların önce tövbe etmeleri ve dünya zevklerine tamamen sırt çevirmeleri gerekir. Çünkü sufi ve dervişlere göre Allah'tan başka bir varlık yoktur. Diğer tüm varlıklar O'nun birer tecellisinden ibarettir. Tasavvufta fenafillah ne anlama gelir? Fenafillah kavramını bekabillah ile birlikte derledik.

Fenafillah Ne Demek? Tasavvufta Fenafillah Ne Anlama Gelir?

Tasavvuftaki bir diğer önemli kavram ise Seyr ü Sülûk'tür. Seyr ü süluk, dervişlerin yolu anlamına gelir. Fena mertebesi de bu yoldaki duraklardan biridir.

Fenafillah Ne Demek?

Fenafillah, Allah'ın varlığı içerisinde yok olmak demektir. Bu mertebeden önce sırasıyla Seyr İlallah, Seyr Fillah ve Seyr Maallah durakları vardır.

Tasavvufta Fenafillah Ne Anlama Gelir?

Bazı mutasavvıflara göre fenafillah, bir kulun erişeceği en yüksek mertebedir. Ancak başta Muhyiddin İbn Arabi olmak üzere birçok sufi düşünür, dervişin fena mertebesinden sonra Beka'ya erişeceğine inanır. Beka ise yokluğu tattıktan sonra sonsuza kadar var olmak demektir. Bundan sonraki aşama ise ''varlık içinde varlık'' anlamına gelen beka ender bekadır.