Geri Dön
EğitimFransız İhtilali Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Fransız İhtilali Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali, dünya genelinde reform hareketlerinin hız kazanmasına neden oldu. Halk ayaklanması ile başlayan hareket, kısa sürede ihtilale dönüştü. Bastille Hapishanesinin basılmasıyla ayyuka çıkan olaylar binlerce sivilin ve askerin ölümüyle sonuçlandı. Fransız İhtilalinin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Merak edenler için maddeler halinde derledik.

Fransız İhtilali Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Fransız İhtilalinin süreci şu şekilde özetlenebilir. Barutun icat edilmesiyle birlikte feodalite rejimi yıkıldı ve birçok ülke mutlak monarşi ile yönetilmeye başlandı Ancak krallıkla yönetilen ülkelerde de feodalite rejiminde olduğu gibi baskı ve sömürü arttı. Krallığın birçok imtiyaz verdiği burjuva sınıfı ile halk arasındaki çatışmaların da artması ile birlikte Fransız İhtilali gerçekleşti.

Fransız İhtilali Nedenleri Nelerdir?

1- Halkın büyük çoğunluğunun fabrikalarda ve üretim tesislerinde günde 12 - 14 saat aralığında çalışması. İşçilerin izin haklarının bile elinden alınması.

2- Zor şartlar altında çalışan halktan giderek artan vergiler alınması.

3- İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde yaşanan demokratik gelişmeler. Fransız aydınlarının ve halkın bu gelişmelerden etkilenip kendi ülkelerinde gerçekleştirmek istemeleri.

4- Krallığın yetkilerini ve burjuvanın imtiyazlarını tamamen keyfi olarak kullanmaya başlaması.

5- Sadece yetişkinlerin değil çocuk işçilerin de ağır şartlar altında çalışmaya zorlanması.

6- Burjuvanın her türlü haktan sınırsızca faydalanırken halkın en doğal haklarından mahrum bırakılması. (Bu nedenle Fransız İhtilalinin sloganı ''Liberté Egalité Fraternité'' yani ''Özgürlük Eşitlik Kardeşlik olmuştur)

7- Başta Charles Louis Montesquie ve Voltaire olmak üzere birçok düşünürün özgürlük ve eşitlik hakkında yazdığı kitaplar. Bu kitapların geniş halk kitlelerince okunması ve benimsenmesi.

Fransız İhtilalinin Sonuçları Nelerdir?

1- Sadece Avrupa'da değil dünya genelinde milliyetçilik akımı yaygınlık kazandı. Osmanlı Devletinde Arnavutlar ve Sırpların başlattığı ayaklanmalar ise Osmanlı Devleti toprak ve güç kaybetmeye devam etti. Fransız İhtilalinden yaklaşık 150 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu dağıldı ve yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

2- Halk, temel hakları konusunda bilinçlendi.

3- Günlük çalışma saatleri 12 saatten 8 saate düşürüldü.

4- Krallıklar ve imparatorluklar yıkıldı. İnsan hakları, eşitlik ve demokrasi gibi kavramlar önem kazandı.

5- Burjuva sınıfı güç kaybetti.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler