Geri Dön
Eğitimİdeal Gaz Denklemi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?

İdeal Gaz Denklemi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?

Kimya biliminde bazı hesaplamaların ve denklemlerin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü yapılacak çalışmalarda özelliklerde deneylerde bu denklemlere ihtiyaç duyulacaklardır. Maddelerin hallerine göre bazı denklerim hesaplamaları mevcuttur. Bunların arasında ideal gaz denklemlerinin de bilinmesine ve hesaplanmasına ihtiyaç duyulur. Peki, ideal gaz denklemi nedir? İdeal gaz yasası, yalnızca teoride görülen bir yasa mıdır? Gazların hangi durumları hakkında denklemler sağlamaktadır? Bu hesaplamanın yapılması için hangi terimlere ihtiyaç vardır? İşte, ideal gaz yasası ve denklemleri hakkında verilen bilgiler.

İdeal Gaz Denklemi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?

İdeal gaz moleküllerin yani öz hacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacme göre bir hayli küçük olan, moleküllerinin arasında herhangi bir çekme ve itme kuvvetleri bulunmayan ve de moleküller arası çarpışmaların nadir olarak görüldüğü gazlara ideal gaz adı verilmektedir. Bu ideal gazın denklemleri ve özellikleri de bulunmaktadır.

İdeal Gaz Denklemi Nedir?

İdeal gaz denklemi bir miktar gazın durumuna, basıncına, hacmine ve sıcaklığına göre belli olmaktadır. Bu denklemin bilinmesi için öncelikle bazı sembollerin bilinmesi gerekir.

- P: paskal olarak basınç,
- V: kübik metre olarak hacim,
- n: gazın mol sayısı,
- R: gaz sabiti (8.3145 J/(mol K))
- T: Kelvin olarak sıcaklık

Bu bilgiler ışığında ideal gaz denklemi pV = nRT şeklinde verilir.

İdeal Gaz Kanunları ve Özellikleri

- Avogadro Kanunu: Aynı basınç ve sıcaklıkta bulunan bütün ideal gazların eşit hacimlerinde eşit miktarda molekül bulunmaktadır.
- Boyle- Mariotte Kanunu: Sıcaklığı sabit kalmak şartıyla kapalı bir kapta bulunan gazın basıncı ile hacminin çarpımı her zaman sabittir.
- Charles-GayLussac Kanunu: Sabit basınçta ısıtılmakta olan bir gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişmektedir.
- Amagat Kanunu: Bir gaz karışımındaki hacim, karışımı oluşturan gazların karışım sıcaklığı ve basıncında oluyor ise, ayrı ayrı kaplayacakları hacimlerin toplamıdır.

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler