Eğitimİngilizce Kelimeler ve Anlamları: İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler Nelerdir?

İngilizce Kelimeler ve Anlamları: İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler Nelerdir?

28.08.2023 - 16:46 | Son Güncellenme:

Dünya dilleri arasında yer alan İngilizce günümüzde en çık kullanılan diller arasında yer alır. Yeni bir dil öğrenmenin en temel kriterleri arasında kelimeler ve dil bilgisi konusu gelmektedir. Bu yüzden İngilizce öğrenmede İngilizce kelimeler ve anlamları konusu oldukça önemlidir. İngilizcede her ne kadar bir milyona yakın kelime bulunsa da günlük konulma dili, yazı dili, kitap ve dergilerde kullanılan kelime sayısı yarısı kadardır. İngilizce'de en çok kullanılan kelimeleri ve anlamlarını bilmek yeterli olacaktır. İngilizcede en çok kullanılan kelimeler nelerdir? İngilizce kelimeler ve anlamları ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

İngilizce Kelimeler ve Anlamları: İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler Nelerdir

Günlük hayatta İngilizce kelimeler ve anlamları dilin öğrenilebilmesi açısında önemli bir yer tutar. İngilizce çok fazla kelime olsa da en çok kullanılan kelimeleri bilmek o dilde kendini ifade edebilmeye yetecektir.

Haberin Devamı

İngilizce Kelimeler ve Anlamları

İngilizce okul hayatımızda eğitimini almaya başladığımız ve iş hayatında ihtiyaç duyulan dillerdendir. Her ne kadar dünyada en çok konuşulan üçüncü resmi dil olsa da dünya genelinde en çok kullanılan dildir. İngilizce öğrenmek için kelimeler ve anlamlarını iyi bilmek gerekir. 

A ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • A – Bir
 • Able – Yapabilen
 • Adjective – Sıfat
 • Africa – Afrika
 • After – Sonra
 • Agreed – Anlaşıldı, Kararlaştırıldı
 • Air – Hava
 • Am – Gece 12 İle Gündüz 12 Arası Saat Dilimi
 • America – Amerika
 • An – Bir Tek
 • Answer – Cevap
 • Any – Herhangi
 • Anything – Hiçbir Şey
 • Are – Olmak Fiili
 • Art – Sanat
 • As – Iken
 • At – -de, -da
 • Abandon – Terk Etmek, Bırakmak
 • Ability – Hüner, Beceri, Kabiliyet
 • About – Hakkında, Takriben, Aşağı Yukarı, Üzere
 • Above – Üstünde, Üzerine
 • Abroad – Yurt Dışında, Yurtdışı
 • Absence – Bulunmama, Yokluk
 • Absolute – Mutlak, Salt, Kesin
 • Absolutely – Mutlaka, Kesinlikle
 • Abuse – Suistimal Etmek, Kötüye Kullanmak
 • Accept – Kabul Etmek
 • Access – Giriş, Erişim, Erişmek
 • Accident – Kaza
 • Accompany – Eşlik Etmek
 • Accomplish – Başarıyla Tamamlamak, Sonuçlandırmak
 • Account – Hesap
 • Accurate – Kesin, Doğru
 • Accuse – Suçlamak, İtham Etmek
 • Achieve – Elde Etmek, Başarmak
 • Achievement – Başarı, Edinim
 • Acknowledge – Kabul Etmek, Kabullenmek
 • Acquire – Edinmek, Elde Etmek
 • Across – Karşıya, Boydan Boya Geçmek
 • Act – Davranmak, Hareket Etmek, Eylem
 • Action – Aksiyon, Eylem
 • Active – Etkin, Faal
 • Activity – Faaliyet, Etkinlik, Aktivite
 • Actual – Gerçek, Fiili
 • Actually – Fiilen, Aslında
 • Adapt – Uymak, Uyarlamak, Adapte Olmak
 • Add – Eklemek, İlave Etmek
 • Addition – Ilave, Ek
 • Additional – Ilave, Ek
 • Adequate – Yeterli, Münasip
 • Adjust – Ayarlamak
 • Adjustment – Ayarlama, Ayar
 • Administration – İdare, Yönetim
 • Administrator – İdareci, Yönetici
 • Admire – Hayran Olmak, Beğenmek
 • Admission – Kabul, İtiraf
 • Admit – Kabul Etmek, İtiraf Etmek
 • Adolescent – Ergen
 • Adopt – Evlat Edinmek, Benimsemek
 • Adult – Yetişkin
 • Advance – Ilerlemek, Avans, Geliştirmek
 • Advanced – İleri, Gelişkin
 • Advantage – Avantaj, Fayda
 • Adventure – Macera, Serüven
 • Advertising – Reklamcılık, Reklam
 • Advice – Tavsiye, Nasihat
 • Advise – Nasihat Etmek, Öğütlemek
 • Adviser – Müşavir, Danışman
 • Advocate – Avukat, Müdafaa Etmek
 • Affect – Etkilemek
 • Afford – Parası Yetmek
 • Afraid – Korkmuş, Ürkmüş
 • Afternoon – Öğleden Sonra
 • Again – Tekrar, Yeniden
 • Against – Karşı, Aykırı
 • Age – Yaş, Çağ
 • Agency – Ajans, Acente
 • Agenda – Gündem, Ajanda
 • Agent – Ajan, Temsilci
 • Aggressive – Kavgacı, Agresif
 • Ago – Evvel, Önce
 • Agree – Aynı Fikirde Olmak, Anlaşmak, Katılmak
 • Agreement – Anlaşma, Mutabakat
 • Agriculture – Tarım, Ziraat
 • Ahead – İleride, İleri
 • Aid – Yardım Etmek, Yardım
 • Aim – Amaçlamak, Amaç, Hedef
 • Aircraft – Uçak, Hava Taşıtı
 • Airline – Havayolu
 • Airport – Havalimanı
 • Alcohol – Alkol
 • Alive – Canlı
 • All – Tüm, Hepsi
 • Alliance – Antlaşma, İttifak
 • Allow – İzin Vermek
 • Ally – Müttefik
 • Almost – Hemen Hemen, Neredeyse
 • Alone – Yalnız
 • Along – Boyunca
 • Already – Zaten, Halihazırda
 • Also – Ayrıca
 • Alternative – Alternatif
 • Although – Rağmen
 • Always – Her Zaman, Daima
 • Amazing – Şaşırtıcı
 • Among – Arasında, Arasına
 • Amount – Meblağ, Tutar
 • Analysis – Analiz, Tahlil
 • Analyst – Analist, Çözümleyici
 • Analyze – Analiz Etmek, Incelemek
 • Ancient – Antik
 • And – Ve
 • Anger – Öfke, Hiddet
 • Angle – Açı
 • Angry – Kızgın, Sinirli
 • Animal – Hayvan
 • Anniversary – Yıldönümü
 • Announce – Duyurmak, Anons Etmek
 • Annual – Senelik, Yıllık
 • Another – Öbür, Başka
 • Anticipate – Beklemek, Ummak
 • Anxiety – Endişe, Kaygı
 • Anybody – Kimse, Hiç Kimse
 • Anymore – Artık
 • Anyone – Hiç Kimse, Kimse
 • Anyway – Neyse, Her Neyse
 • Anywhere – Her Yer, Herhangi Bir Yer
 • Apart – Ayrı
 • Apartment – Daire
 • Apparent – Görünür, Aşikar
 • Apparently – Belli Ki, Anlaşılan, Görünüşte
 • Appeal – Başvurmak, Temyiz, Cazibe
 • Appear – Belli Olmak, Görünmek
 • Appearance – Görünüş
 • Apple – Elma
 • Application – Başvuru, Uygulama
 • Apply – Başvurmak, Uygulamak
 • Appoint – Atamak
 • Appointment – Randevu, Atama, Tayin
 • Appreciate – Değerini Artırmak, Beğenmek
 • Approach – Yanaşmak, Yaklaşım
 • Appropriate – El Koymak, Münasip, Uygun
 • Approval – Tasvip, Onay
 • Approve – Kabul Etmek, Beğenmek, Onaylamak
 • Approximately – Takriben, Aşağı Yukarı
 • Architect – Mimar
 • Area – Alan, Bölge
 • Argue – Tartışmak
 • Argument – Argüman, Sav
 • Arm – Kol
 • Armed – Ateşli, Silahlı
 • Army – Ordu
 • Around – Sularında, Etrafında, Çevresinde
 • Arrange – Ayarlamak, Düzenlemek
 • Arrangement – Düzenleme, Ayarlama
 • Arrest – Tutuklamak
 • Arrival – Gelmek, Geliş, Varış
 • Arrive – Varmak, Ulaşmak
 • Article – Makale
 • Aside – Bertaraf, Ayrı
 • Ask – Sormak, İstemek
 • Asleep – Uyuyan, Uyuşuk
 • Aspect – Hal, Görünüş, Yön
 • Assault – Saldırmak, Saldırı
 • Assert – İleri Sürmek, İddia Etmek
 • Assess – Değer Biçmek
 • Assessment – Değerlendirme
 • Asset – Varlık
 • Assign – Atamak, Tahsis Etmek
 • Assignment – Atama, Görevlendirme
 • Assist – Yardım Etmek
 • Assistance – Yardım
 • Assistant – Yardımcı, Asistan
 • Associate – Birleştirmek, İlişkilendirmek
 • Association – Birlik, Dernek
 • Assume – Farzetmek, Varsaymak
 • Assumption – Farzetme, Varsayım
 • Assure – Garanti Etmek
 • Atmosphere – Atmosfer
 • Attach – Eklemek, İliştirmek
 • Attack – Saldırmak, Saldırı
 • Attempt – Girişimde Bulunmak
 • Attend – Katılmak
 • Attention – İlgi, Özen, Dikkat
 • Attitude – Tavır, Tutum
 • Attorney – Avukat
 • Attract – Cezbetmek
 • Attractive – Çekici, Cazibeli
 • Attribute – Bağlamak, Atfetmek, Dayandırmak
 • Audience – Kitle, İzleyici, Seyirci
 • Author – Yazar
 • Authority – Otorite, Yetki
 • Available – Müsait, Mevcut, Uygun
 • Average – Ortalama
 • Avoid – Kaçınmak, Önlemek
 • Award – Ödül
 • Aware – Farkında, Haberdar
 • Awareness – Farkındalık, Farkında Olma
 • Away – Uzak, Uzakta
 • Awful – Berbat, Rezil

B Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • Baby – Bebek
 • Back – Arka
 • Background – Artalan, Arka Fon
 • Backpack – Sırt Çantası
 • Bad – Kötü
 • Badly – Kötü Bir Şekilde
 • Bag – Çanta
 • Bake – Pişirmek
 • Balance – Denge
 • Ball – Top
 • Band – Müzik Grubu
 • Bank – Banka
 • Barely – Zar Zor
 • Basic – Esas, Temel
 • Basically – Temelde, Esasen, Aslında
 • Basket – Sepet
 • Bathroom – Banyo
 • Battery – Pil
 • Battle – Savaş
 • Beach – Plaj, Sahil, Kumsal
 • Bean – Fasulye
 • Bear – Ayı
 • Beautiful – Güzel
 • Beauty – Güzellik
 • Because – Çünkü
 • Become – Olmak, Haline Gelmek
 • Bed – Yatak
 • Bedroom – Yatak Odası
 • Beer – Bira
 • Before – Önce
 • Begin – Başlamak
 • Beginning – Başlangıç
 • Behavior – Davranış, Tavır, Hal
 • Behind – Arkada, Arkasında
 • Belief – İnanç
 • Believe – İnanmak
 • Belong – Ait Olmak
 • Below – Aşağısında
 • Belt – Kemer
 • Benefit – Fayda
 • Best – En İyi
 • Bet – İddaa, İddiaya Girmek
 • Better – Daha İyi
 • Between – Arasında
 • Big – Büyük
 • Bill – Fatura, Senet
 • Bird – Kuş
 • Birth – Doğum
 • Birthday – Doğum Günü
 • Bite – Isırmak, Lokma
 • Blame – Ayıplamak, Suçlamak
 • Blanket – Battaniye
 • Blind – Kör
 • Blood – Kan
 • Blue – Mavi
 • Body – Vücut
 • Book – Kitap
 • Border – Sınır, Hudut, Kenar
 • Borrow – Ödünç Almak
 • Boss – Patron
 • Bottle – Şişe
 • Bowl – Kase, Tas
 • Box – Kutu
 • Boyfriend – Erkek Arkadaş, Sevgili
 • Brain – Beyin
 • Bread – Ekmek
 • Break – Kırmak
 • Breakfast – Kahvaltı
 • Breast – Göğüs
 • Breathe – Nefes Almak
 • Bridge – Köprü
 • Bright – Parlak
 • Broken – Bozuk, Kırık
 • Brother – Erkek Kardeş
 • Brown – Kahverengi
 • Brush – Fırça, Fırçalamak
 • Budget – Bütçe
 • Build – İnşa Etmek
 • Building – Bina
 • Bullet – Mermi
 • Burn – Yakmak, Yanmak
 • Bus – Otobüs
 • Business – Iş
 • Busy – Meşgul
 • Button – Düğme, Buton
 • Buy – Satın Almak
 • Buyer – Alıcı

C Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • Cabbage – Lahana
 • Cabbage – Kafes
 • Call off – İptal etmek
 • Candid – İçten, samimi
 • Captive – Esir
 • Captor – Esir alan
 • Carpet – Halı
 • Castle – Kale
 • Catch eye –  Dikkat çekmek
 • Cave – Mağara
 • Ceasefire – Ateşkes
 • Census – Nüfus sayımı
 • Charge – Saldırı
 • Charm –  Alımlı, Sevimli
 • Chestnut – Kestane
 • Chickpea – Nohut
 • Chill – Üşütmek
 • Chin – Çene
 • Clash – Anlaşmazlık
 • Clay – Kil, çamur
 • Clerk – Yazıcı, katip
 • Cliff – Uçurum
 • Cling– Yapışmak, sarılmak
 • Clue – İpucu
 • Coarse– Kaba
 • Cock– Horoz
 • Cold– Nezle
 • Collide – Çarpışmak
 • Colonel– Albay
 • Combat– Dövüş
 • Commemorate– Anmak
 • Commence– Başlamak
 • Commitment– Vaat, Taahhüt
 • Compatible– Uygun, münasip
 • Compatible– Uyumlu
 • Compliant– İtaatkar
 • Conceivable– Makul
 • Concession– Ödün, taviz
 • Cork– Mantar

D Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları 

 • Damp – Nemli, rutubetli
 • Dandruff – Kepek
 • Daring – Cesur
 • Dawn – Şafak, tan
 • Deaf – Sağır
 • Dear – Sevgili, Değerli
 • Decay – Çürümek, bozulmak
 • Decline – Reddetmek, geri çevirmek
 • Deduce – Sonuç çıkarmak
 • Defect – Defo, özür
 • Delightful – Hoş, güzel
 • Delusion – Aldatma
 • Demolition – Yıkma, tahrip
 • Dent – Çöküntü, göçük
 • Dependable – Güvenilir, emin
 • Deportation – Sürgün
 • Deprive – Yoksun bırakmak
 • Descend – İnmek
 • Desperately – Umutsuzca
 • Destiny – Kader
 • Destitute – Muhtaç, yoksul
 • Detach – Ayırmak
 • Discrete – Ayrık
 • Disgrace – Utanç, ayıp
 • Disrupt – Bozmak
 • Divorcee – Boşanmış
 • Dizziness – Baş Dönmesi
 • Drill – Matkap

 

E Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • Edit – Düzenlemek
 • Economy – Ekonomi
 • Enormous – Muazzam, Kocaman
 • Entitle – İsimlendirmek
 • Earn – Para kazanmak
 • Except – Haricinde
 • Expect – Ümit etmek
 • Exile – Sürgün
 • Exit – Çıkış, Çıkmak
 • Eastern – Doğuya ait, Doğu
 • Effective – Etkili
 • Efficient – Verimli
 • Emergency – Acil
 • Elephant – Fil
 • Emotion – Duygu
 • Entertain – Eğlendirmek
 • Equipment – Donanım
 • Equal – Eşit, Denk
 • Essay – Rapor, Makale

 

F Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • Favorable – Olumlu
 • Feasible – Mümkün, Yapılabilir
 • Feeble – Cılız, Zayıf
 • Fabric – Kumaş
 • Fugitive – Kaçak
 • Fabricate – Uydurmak
 • Facilitate – Kolaylaştırmak
 • Fade – Renk solmak
 • Fulfill – Tatmin etmek
 • Frugal – Tutumlu
 • Fence – Çit, Parmaklık
 • Fertile – Bereketli
 • Fever – Ateş
 • Faint – Bayılmak
 • Flu – Grip
 • Fierce – Şiddetli, Hiddetli
 • Flimsy – Dayanıksız, Çürük
 • Flee – Kaçmak, Kaçırmak
 • Flavor – Tat, Lezzet
 • Flat – Daire
 • Found – Kurmak, Yapmak
 • Flap – Çırpmak
 • Flagrant – Apaçık, Bariz
 • Fortunate – Minnettar, Müteşekkir

 

G Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • Gain – Kazanmak
 • Gap – Boşluk, Fark
 • Generous – Cömert
 • Genius – Deha, Dahi
 • Genuine – Hakiki, Gerçek
 • Get – Elde etmek, Almak
 • Guest – Misafir, Konuk
 • Guard – Korumak
 • Grow – Büyümek
 • Groom – Damat
 • Grocer – Bakkal
 • Grind – Öğütmek
 • Gravity – Yer çekimi
 • Grateful – Minnettar
 • Grass – Çimen, Ot
 • Glove – Eldiven
 • Glory – Görkem, Şan
 • Globe – Küre, Dünya
 • Glance – Göz gezdirmek
 • Glad – Memnun
 • Give – Vermek
 • Gift – Armağan, Yetenek
 • Ghost – Hayalet

 

H Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Haberin Devamı
 • Hair – Saç
 • Honey – Bal
 • Half – Yarım
 • High – Yüksek, zirve
 • Hammer – Çekiç
 • Hand – El
 • Handsome – Yakışıklı
 • Hang – Asmak
 • Happy – Mutlu
 • Harbor – Liman
 • Hat – Şapka
 • Hear – Duymak
 • Headache – Baş ağrısı
 • Heat – Isı, sıcaklık
 • Hello – Merhaba
 • Help – Yardım etmek
 • Herb – Bitki, Ot
 • Howl – Uluma
 • Hawk – Şahin
 • Health – Sağlık
 • Halt – Durdurmak
 • Hit – Vurmak
 • Have – Sahip olmak

I / i  Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • Infer – Sonuç çıkarmak
 • Inform – Bilgilendirmek
 • Injured – Yaralı
 • Image – Görüntü, imge
 • Impossible – İmkansız
 • Insane – Deli, kaçık
 • Incorrect – Yanlış
 • Invade – İstila etmek
 • Information – Bilgi
 • Intro – Giriş
 • Iron – Demir
 • Invent – İcat etmek
 • Invisible – Görünmez
 • İnhale – Nefes almak, İçine çekmek
 • İnheritance – Miras
 • İnnovation – Yenilik
 • İnquisitive – Meraklı
 • İnsect – Böcek
 • İmpair – Bozmak, Zayıflatmak, Zarar vermek
 • İmpulse – Dürtü, Güdü
 • İnception – Başlangıç
 • İnvade – İstila etmek
 • İnvention – İcat
 • İnvasion – Akın, Saldırı, İstila
 • İnvincible – Yenilmez
 • İnvolved – Karmaşık
 • İronic – Alaylı, Alaycı
 • İntelligible – Açık, Anlaşılır
 • İtinerary – Plan, Program

 

J Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları 

 • Jacket  – ceket
 • Jack-In-The-Box – Kutudan fırlayan bebek
 • Jackknife – sustalı çakı
 • Jacuzzi – jakuzi
 • Jam – reçel
 • Jar – kavanoz
 • Javelin – cirit
 • Jeans – kot
 • Jeep – jip
 • Jet – jet
 • Jet engine – jet motoru
 • Jewelry – takı
 • jimmy – Levye
 • Joystick – joystick
 • Jug – sürahi
 • Jukebox – Müzik kutusu
 • Junk – ıvır zıvır

 

K Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • Keep  – Korumak, Tutmak, Devam Etmek
 • Key  – Anahtar
 • Kick  – Tekme, Tekmelemek
 • Kid  – 1.Çocuk 2.Dalga Geçmek 3.Genç Keçi̇
 • Kill  – Öldürmek
 • Kind  – 1. İyi̇, Dost, Sevgi̇li̇ 2.Çeşi̇t, Tür
 • King  – Kral
 • Kingdom  – Krallik
 • Kiss  – Öpücük, Öpmek
 • Kitchen  – Mutfak
 • Knee  – Di̇z, Di̇z Çökmek
 • Knife  – Bıçak
 • Knock  – Vurmak (Kapıya Vurmak)
 • Knot  – Düğüm, Düğüm Atmak
 • Know  – Bi̇lmek
 • Knowledge  – Bi̇lgi̇
 • Keen  – Keski̇n (Keen On:Hoşlanmak)
 • Ketchup  – Ketçap
 • Kidnap  – Zorla Kaçırmak (İnsan, Hayvan Vb.)
 • Kidney  – Böbrek
 • Kin  – Ai̇le, Akraba
 • Knight  – Si̇lahşör, Şovalye, Satrançta At
 • Knob  – Tokmak, Tutacak

 

L Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları 

 • Labour   – İş (Elle Yapılan Zor İş), İş gücü
 • Lack   – Eksi̇kli̇k
 • Ladder   – Merdi̇ven
 • Lady   – Hanimefendi̇
 • Lake   – Göl
 • Lamb   – Kuzu, Kuzu, Koyun Eti̇
 • Lame   – Topal
 • Lamp   – Lamba
 • Land Le  – nd Kara, Arazi̇
 • Land   – İni̇ş Yapmak, Konmak (Uçak V.S.)
 • Landlady   – Evsahi̇bi̇ Bayan, Evi̇ni̇ Ki̇raya Veren
 • Language   – Di̇l ( Yabancı Dil V.B )
 • Large   – Geni̇ş
 • Last   – Son, Sonunda, Geçmi̇ş
 • Last   – Devam Etmek, Sürmek, Yeterli̇ Olmak
 • Late   – 1.Geç 2.Sonu (Late September=Eylül Sonu V.B)
 • Laugh   – Gülmek
 • Laundry   – Yıkanacak Çamaşır, Çamaşırhane
 • Lavatory   – Tuvalet
 • Law   – Yasa, Kanun
 • Lawful   – Yasal
 • Lawyer   – Avukat
 • Lay   – Koymak (Bir Şeyin Üstüne), Yatırmak
 • Lazy   – Tembel
 • Lead   – 1.Kurşun (Metal)  2.Kurşun Kalem Ucu
 • Lead   – Önderli̇k Etmek, Önde Gi̇tmek, Yol Göstermek
 • Leader   – Önder, Li̇der
 • Leadership   – Önderli̇k
 • Leaf   – Yaprak
 • Lean   – 1.İnce, Yağsız 2.Eği̇lmek Yaslanmak
 • Learn   – Öğrenmek
 • Least   – En Az
 • Leather   – Deri̇
 • Leave   – Terk Etmek
 • Left   – 1.Sol 2.Kalan
 • Leg   – Bacak
 • Legacy   – Mi̇ras
 • Legal   – Yasal
 • Lemon   – Li̇mon
 • Lend   – Ödünç Vermek
 • Lens   – Lens
 • Less   – Daha Az
 • Lesson   – Ders
 • Let   – Birakmak
 • Letter   – Mektup, Harf
 • Letter Box   –  Mektupluk
 • Level   – Düzey, Sevi̇ye
 • Liberal   – Li̇beral
 • Liberty   – Serbest Olmak
 • Library   – Ki̇taplik, Kütüphane
 • Licence   – Li̇sans (Ehliyet V.B )
 • Lie   – Yalan, Yalan Söylemek
 • Lie   – Yatmak
 • Life   – Yaşam, Hayat
 • Lift   – 1.Asansör 2.Yukari Kaldirmak
 • Light   – 1.Işık  2.Açık (Renklerde)  3.Hafi̇f
 • Like   –  1. Hoşlanmak 2.Gi̇bi̇
 • Likely   – Büyük Olasılıkla
 • Line   – Çi̇zgi̇, Satir, Sira
 • Link   – Bi̇rleşti̇rmek
 • Lip   – Dudak
 • Liquid   – Sıvı
 • List   – Li̇ste
 • Listen   – Di̇nlemek
 • Little   – Küçük
 • Live   – Canli
 • Live   – Yaşamak
 • Lives   – Yaşamlar
 • Living   – Yaşam Bi̇çi̇mi̇
 • Load   – Yük, Yüklemek ,Si̇lah Doldurmak
 • Local   – Bölgesel, Yerel
 • Lock   – Ki̇li̇tlemek, Ki̇li̇t
 • Long   – Uzun
 • Look   – Bakmak, Bakış
 • Loose   – Bol, Bagsiz
 • Lose   – Kaybetmek
 • Loss   – Kayip, Zarar
 • Lot   – Çok
 • Loud   – Yüksek Sesli̇
 • Love   – Sevgi̇;Aşk
 • Lovely   – Sevi̇mli̇
 • Low   – Alçak, Düşük
 • Lower   – Aşağıya İndi̇rmek
 • Luck   – Şans
 • Lucky   – Şanslı
 • Luggage   – Vali̇z, Yük
 • Lunch   – Öğle Yemeği̇
 • Lung   – Akci̇ğer
 • Luxury   – Lüks
 • Label   – Eti̇ket
 • Laboratory   – Laboratuvar
 • Ladle   – Kepçe (Yemek)
 • Lamppost   – Sokak Lambasi
 • Lampshade   – Abajur
 • Lane   – Dar Yol, Şeri̇t (Oto Yolda Vb.)
 • Lash   – Kamçi, Bi̇rşeyi̇ Ani̇ Ve Hizli Sallamak
 • Launch   –  Bi̇rşeye Başlamak, Roket Firlatmak
 • Laundry-basket   – Çamaşır Sepeti̇
 • League   – Bi̇rli̇k, Li̇g
 • Leak   – Akinti, Sızmak
 • Lease   – Beli̇rli̇ Bi̇r Zaman İçi̇n Ki̇ralama
 • Lecture   – Ders, Konferans Vermek
 • Length   – Uzunluk
 • Lettuce   – Salata, Kivircik
 • Lever   – Kaldiraç, Mani̇vala
 • Liar   – Yalancı
 • Lick   – Yalamak
 • Lid   – Kapak
 • Lighter   – Çakmak
 • Limit   – Hat, Sinir, Li̇mi̇t
 • Liquidate   – Tasfi̇ye Etmek, Öldürme, Kurtulmak, Başından Atmak
 • Literature   – Edebi̇yat
 • Litter   – Çöp,Daginiklik
 • Liver   – Karaci̇ğer
 • Loaf   – Bütün Ekmek, Vakti̇ Boşa Geçi̇rmek
 • Loan   – Ödünç Vermek, Borç Vermek, Borç
 • Lobster   – İstakoz
 • Locate   – Kurmak,Yerleşti̇rmek
 • Lonely   – Yalniz, Ki̇msesi̇z
 • Lorry   – Kamyon
 • Loyal   – Sadik
 • Loyalty   – Sadakat, Baglilik

 

M Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 • Memorial  – Bi̇r Ki̇şi̇ni̇n Anısına Yapılan Yapıt
 • Memorize  – Ezberlemek
 • Memory  – Hafiza
 • Men  – Adamlar
 • Mend  – Tami̇r Etmek
 • Mental  – Zi̇hi̇nsel
 • Mention  – Bahsetmek
 • Merchant  – Tüccar
 • Mercy  – Merhamet
 • Mere  – Sadece, Yalnızca
 • Merry  – Mutlu
 • Mess  – Kargaşa, Dağınıklık
 • Message  – Mesaj
 • Metal  – Metal
 • Meter  – Ölçek
 • Method  – Metot
 • Metre  – Metre
 • Mice  – Fareler
 • Middle  – Orta
 • Midnight  – Gece Yarisi (24:00)
 • Military  – Askeri̇
 • Milk  – Süt
 • Mill  – 1.Deği̇rmen 2.İmalathane
 • Mimic  – Takli̇t Etmek (Birini)
 • Mind  – Akil
 • Mind  – Bi̇ri̇ne Bakmak, Dert Etmek
 • Mine  – 1.Beni̇m 2.Maden Ocaği 3.Mayın
 • Minimum  –  En az
 • Minister  – 1.Bakan 2.Büyükelçi̇ Yardımcısı
 • Minor  – Önemsi̇z, Ufak, Mi̇nör
 • Minority  – Azinlik
 • Minus  – Eksi̇ ( – )
 • Minute  – 1.Daki̇ka 2.Çok Küçük 3.Zabit
 • Mirror  – Ayna
 • Miss  – 1.Özlemek 2.Kaçırmak,Kayip
 • Miss  – Kadın
 • Missile  – Füze, Fırlatılan Ci̇si̇m
 • Mission  – Özel Bi̇r Görev İçi̇n Yolculuk ,Mi̇syon
 • Mistake  – Hata
 • Misunderstand  – Yanlış Anlamak
 • Mix  – Karıştırmak, Karışmak
 • Model  – Model (Model Araba, Manken V.B)
 • Moderate  – Ilımlı, Ortada
 • Modern  – Modern, Çağdaş
 • Modest  – Alçakgönüllü, Ilımlı
 • Moment  – An
 • Monday  – Pazartesi̇
 • Money  – Para
 • Monkey  – Maymun
 • Month  – Ay (Takvim Ayı)
 • Moon  –  Ay
 • More  – Daha Fazla
 • Morning  – Sabah
 • Mosque  – Cami̇
 • Most  – En Çok
 • Mother  – Anne
 • Motor  – Motor
 • Mountain  – Dağ
 • Mouse  – Fare
 • Mouth  – Ağiz
 • Move  – Hareket Etmek, Etti̇rmek
 • Movement  – Hareket
 • Much  – Çok (Miktarca)
 • Mud  – Çamur
 • Murder  – Ci̇nayet
 • Music  – Müzi̇k
 • Must  – Zorunluluk
 • My  – Beni̇m
 • Mystery  – Esrar, Bi̇li̇nmezli̇k
 • Machine  –  Maki̇ne
 • Machine-gun  – Gan Maki̇neli̇ Tüfek
 • Mad  – Deli̇
 • Madam  – Madam, Bayan
 • Magic  – Büyü
 • Mail  – Posta
 • Main  – Ana, Esas
 • Make  – 1.Yapmak 2.Çeşi̇t
 • Make -up  –  1.Makyaj  2.Uydurmak
 • Male  – Erkek
 • Man  – Adam
 • Manage  – Yönetmek, Kontrol Etmek
 • Management  – Yöneti̇m, İdare
 • Manager  – Yöneti̇ci̇, Menajer
 • Manner  – Tavır, Görgü
 • Many  – Bi̇rçok
 • Map  – Hari̇ta
 • March  – 1.Marş 2.Yürüyüş 3.Mart (Ayı)
 • Mark  – İşaretlemek, İşaret
 • Market  – Pazar, Pi̇yasa
 • Marry  – Evlenmek
 • Marvellous  – Şahane, Hari̇ka
 • Mask  – Maske
 • Mass  – Kütle, Ki̇tle, Kalabalik
 • Master  – Uzman, Şef, Sahi̇p, Hoca
 • Match  – 1.Uymak, Uyuşmak 2.Maç 3.Ki̇bri̇t
 • Material  – Malzeme, Kumaş
 • Matter  – 1.Mesele 2.Önemli̇ Olmak
 • May  – 1.Mayıs 2.May Be = Belki̇
 • Me  – Bana, Beni
 • Meal  – Yemek
 • Mean  – 1.Anlamina Gelmek, İstemek, Planlamak 2.Ci̇mri̇
 • Mean  – Ortalama
 • Meaning  – Anlam
 • Means  – 1.Sti̇l, Yol, Yardim 2.Para
 • Meantime  – Bu Arada
 • Meanwhile  – Bu Arada, Ayni Anda
 • Measure  – Ölçü
 • Meat  – Et
 • Mechanic  – Mekani̇k
 • Medal  – Madalya
 • Medicine  – İlaç, Tip
 • Meet  – Buluşmak, Karşılamak
 • Meeting  – Toplanti, Mi̇ti̇ng
 • Melody  – Ezgi̇, Melodi̇
 • Melon  – Kavun
 • Melt  – Eri̇mek
 • Member  – Üye
 • Memorable  – Unutulmayacak
 • Memorandum  – Not
 • Magazine  – 1)Si̇lah Deposu 2)Magazi̇n 3)Şarjör (Si̇lahin)
 • Magnet  – Mıknatıs
 • Magnificent  – Azamet, İhti̇şam
 • Magnifying-glass  – Büyüteç
 • Maid  – Kadin Hi̇zmetçi̇
 • Maintain  – 1)Bakim Onarim 2)Eski̇ Hali̇nde Koruma 3)Destekleme
 • Major  – 1)Büyük, Önemli̇ 2)Bi̇nbaşi (Orduda)
 • Majority  – Çoğunluk
 • Maniac  – Manyak
 • Manual  – El İle Yapilan
 • Manufacture  – Üretmek (Fab. Vb)
 • Margin  – Marj, Katki
 • Marmalade  – Marmelat
 • Massacre  – Katli̇am, Katli̇am Yapmak
 • Massive  – Çok Büyük Ve Ağır
 • Mat  – Hasir, Paspas
 • Mate  – Arkadaş
 • Mathematics  – Matemati̇k
 • Mattress  – Yatak, Sedi̇r
 • Mature  – 1)Olgun, Ergi̇n (Hayvan, Meyve, Insan) 2)Vadesi̇ Gelen (Ödeme)
 • Maturity  –  Olgunluk Zamani, Vade Zamani
 • Maximum  – Maksi̇mum, Azami̇
 • Meadow  – Çayır, Mera
 • Mechanic  – Maki̇ni̇st, Maki̇na Ustası 2)El Sanatlarina Ai̇t 3)Mekani̇k
 • Medical  – Tibbi̇
 • Merely  – Sadece, Ancak
 • Merge  – Bi̇rleşerek Kaybolma, Konsoli̇dasyon (Şirket, Devlet)
 • Merit  – Haketmek, Değmek
 • Might  – 1)Kuvvet, Kudret 2)Belki̇ (Might Be: Az İhtimalli.)
 • Mike  – Mi̇krofon
 • Mild  – 1)Hafi̇f 2)Yumuşak 2)Ilık
 • Millet  – Dari
 • Millionaire  – Mi̇lyoner
 • Mince  – Kıyma (Et Vb.), Kıymak
 • Miracle  – Muci̇ze
 • Miser  – Hasi̇s, Ci̇mri̇
 • Miserable  – Sefi̇l
 • Misery  – Sefalet
 • Mislay  – Nereye Koyduğunu Unutmak
 • Mobile  – Oynak,Hareketli̇
 • Moisture  –  Nem
 • Mole  – 1)Köstebek 2)Vücuttaki̇ Ben
 • Monument  – Anıt, Abi̇de
 • Mood  – Mi̇zaç, Ruh Hali̇
 • Moral  – Ahlak
 • Morale  – Moral
 • Mortgage  – İpotek
 • Mosquito  – Si̇vri̇si̇nek
 • Moss  – Yosun (Nemli Yerlerde Oluşan)
 • Motion  – Hareket, Önerme
 • Motive  – 1)Moti̇vlenmek 2)Güdü
 • Mud-guard  – Çamurluk
 • Multiply  – Çarpmak, Çoğalmak
 • Murmur  – Mirildanmak,Uğultu
 • Muscle  – Pazu, Kas
 • Museum  – Müze
 • Mushroom  – Mantar
 • Muslim  – Müslüman
 • Mustard  – Hardal
 • Mute  – 1)Sesi̇z 2)Di̇lsi̇z
 • Mutter  – Mırıldanmak, Kısık Sesle Söylenmek
 • Mutual  –  Müşterek, İki̇ Taraflı

 

N Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Nail  – 1.Tırnak 2.Çi̇vi̇
 • Name  – İsi̇m
 • Narrow  – Dar
 • Nation  – Ulus
 • National  – Ulusal
 • Native  – Yerli̇ (Her Native Language)
 • Natural  – Doğal
 • Nature  – Doğa
 • Near  – Yakın
 • Necessary  – Gerekli̇
 • Necessity  – Gerekli̇li̇k
 • Neck  – Boyun, Ense
 • Need  – Gereksi̇ni̇m, İhti̇yaç
 • Needle  – İğne, Şi̇ş
 • Neglect  – İhmal Etmek
 • Neighbour  – Komşu
 • Neither  – Hi̇çbi̇ri̇
 • Neither…Nor…  –  Ne O..Ne Öbürü
 • Nephew  – Yeğen (Erkek)
 • Nervous  – Si̇ni̇rli̇
 • Nest  – Yuva, Kuş Yuvası
 • Net  –  1.Ağ 2.Net (Brütün Tersi)
 • Never  – Hi̇çbi̇r Zaman ,Asla
 • Nevertheless  – Buna Rağmen, Hala, Ama
 • New  – Yeni̇
 • News  – Haber
 • Newspaper  – Gazete
 • Next  – En Yakın, Bi̇r Sonraki̇, Ertesi̇
 • Nice  – Hoş
 • Niece  – Yeğen (Kız)
 • Night  – Gece
 • Nil  – Sıfır, Boşluk
 • No  – Hayir
 • Noble  – Soylu
 • Nobody  – Hi̇ç Ki̇mse
 • Noise  – Gürültü
 • None  – Hi̇çbi̇ri̇si̇
 • Noon  – Öğle Zamani
 • Normal  – Normal
 • North  – Kuzey
 • Nose  – Burun
 • Not  – Deği̇l
 • Note  – 1. Not 2.Kağıt Para 3. Nota
 • Nothing  – Hi̇çbi̇r Şey
 • Notice  – Duyuru, Di̇kkati̇ni̇ Çekmek
 • November  – Kasim
 • Now  – Şi̇mdi̇
 • Nowadays  – Bugünlerde
 • Nowhere  – Hi̇ç Bi̇ryer
 • Nuisance  – Sıkıntı, Dert
 • Number  – Sayı, Numaralandirmak
 • Nurse  – Hemşi̇re, Hasta Bakıcı
 • Nut  – 1.Kuruyemi̇ş (Fındık V.B) 2.Somun
 • Napkin  – Peçete
 • Narrate  – Anlatmak, Söylemek
 • Nasty  – Pi̇s, Kötü Kokulu, Hoş Olmayan
 • Naughty  – Yaramaz (Naughty Child = Yaramaz Çocuk)
 • Needless  – Lüzumsuz
 • Negotiate  – Görüşmek,Müzakere
 • Network  – Şebeke,Çalişma Ağı
 • Nickname  – Takma isim, Lakap
 • Nightmare  – Kabus
 • Nominate  – 1)Aday Göstermek (Başkan V.B) 2)Atamak, Görevlendi̇rme
 • Nonsense  – Saçma
 • Notorious  – Kötü Ünlü, Kötü Ün
 • Novel  – Roman
 • Nude  – Çıplak
 • Nylon  – Naylon

 

O  Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Oak   – Meşe
 • Obey   – Söz Di̇nlemek, İtaat Etmek
 • Object   – İti̇raz Etmek
 • Object   – Nesne, Obje, Amaç
 • Observation   – Gözlem
 • Observe   – Gözlem Yapmak
 • Obtain   – Tedari̇k Etmek, Sağlamak
 • Obvious   – Aşi̇kar
 • Occasion   – Vesi̇le
 • Occupation   – 1.Meslek 2.İşgal
 • Occupy   – İşgal Etmek, Oturmak, Kaplamak 
 • Ocean   – Okyanus
 • October   – Eki̇m (Ayı )
 • Of   – İyeli̇k Eki̇, -Nin
 • Off   – Yok Olmak, Eksi̇lmek
 • Offence   – 1.Yasadışı İş 2.Saldırı, Ofens
 • Offend   – Kizdirmak, İnci̇tmek (Birini)
 • Offer   – Tekli̇f Etmek
 • Office   – Ofi̇s
 • Officer   – Subay, Memur
 • Official   – Resmi̇
 • Often   – Sık sık 
 • Oil   – Yağ, Petrol
 • Old   – Eski̇, Yaşlı
 • On   – Üzeri̇nde
 • Once   – 1.Bi̇r Kez 2.Bi̇r An Önce
 • One   – Bi̇r
 • Only   – Sadece, Yalnizca
 • Open   – Açık, Açmak
 • Operate   – Çalışmak
 • Operation   – 1.Operasyon 2.Ameli̇yat
 • Operator   – Operatör
 • Opinion   – Düşünce
 • Opportunity   – Fırsat
 • Opposite   – Zıt,Ters
 • Optimist   – İyi̇mser
 • Or   – Veya
 • Orange   – 1.Portakal 2.Turuncu
 • Order   – 1.Emi̇r 2.Si̇pari̇ş 3.Düzen, Sıra
 • Ordinary   – Sıradan, Normal
 • Organ   – 1.Org 2.Organ 3.Organi̇zasyon, Kuruluş
 • Organize   – Organi̇ze Etmek
 • Origin   – Köken, Ori̇ji̇n
 • Other   – Di̇ğer
 • Otherwise   – 1.Başka Türlü 2.Yoksa, Aksi̇ Takti̇rde
 • Ought   – ..Meli̇ ..Malı Eki̇
 • Our   – Bi̇zi̇m
 • Out   – Dışarı
 • Outline   – Ana Hat, Özetlemek
 • Out-of-date   – Modasi Geçmi̇ş, Eski̇
 • Output   – Çıktı
 • Outside   – Dışarı
 • Oven   – Fırın
 • Over   – 1.Üstünde 2.Bi̇tmek
 • Overcome   – Üstesi̇nden Gelmek
 • Owe   – Borçlu Olmak
 • Own   – Sahi̇p Olmak
 • Owner   – Sahi̇p
 • Ox   – Boğa
 • Oar   – Kürek
 • Oasis   – Vaha
 • Oblige Ibl  – ayc 1)Zorunlu Kılmak 2)Mi̇nettar Kılmak 3)Yapmak, Sağlamak
 • Occur   – Olmak
 • Odd   – Tuhaf, Acai̇p
 • Okay (Ok)   – Peki̇, Tamam
 • Old-fashioned   –  Eski̇ Moda
 • Omelette   – Omlet
 • Omit   – Atlamak, Hari̇ç Birakmak
 • Onion   – Soğan
 • Option   – Seçme, Seçenek, Opsi̇yon
 • Oral   – Sözlü
 • Orbit   – Yörünge
 • Orchard   – Bostan
 • Original   – Orji̇nal, İlk, Yeni̇
 • Oval   – Oval
 • Overdo   – Fazla Pi̇şi̇rmek, Fazla Yapmak
 • Overdue   – Vadesi̇ Geçmi̇ş
 • Overtake   – Geçmek, Sollamak
 • Overtime   – Fazla Mesai̇
 • Overwork   – Fazla Çalışmak, Aşırı Çalışmak
 • Owl   – Baykuş
 • Oxygen   – Oksi̇jen
 • Oyster   – İsti̇ri̇dye

 

P Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Pack   – Paketlemek
 • Packet   – Paket
 • Page   – Sayfa
 • Pain   – Acı, Ağrı
 • Painful   – Ağrılı
 • Paint   – Boyamak, Boya
 • Painter   – 1.Ressam 2.Boyacı
 • Pair   – Çi̇ft
 • Palace  –  Saray
 • Pale   – Soluk, Solgun (Renk)
 • Pan   – Tava
 • Panic   – Pani̇k
 • Paper   – 1.Kağıt 2.Gazete 3.Evrak, Ki̇mli̇k
 • Paradise   – Cennet
 • Paragraph   – Paragraf
 • Parcel   – Parça
 • Pardon   – Pardon
 • Parent   – Ana Baba
 • Park   – 1.Park 2.Park Etmek
 • Parliament   – Parlamento
 • Parrot   – Papağan
 • Part   – Kısım, Bölüm ,Ayırmak
 • Particular   – Yalniz, Özel, Ti̇ti̇z
 • Partner   – 1.Ortak 2.Partner
 • Part-time   – Yarım Gün
 • Party   – Parti̇
 • Pass   – Geçmek, Geçi̇rmek
 • Passage   – Pasaj
 • Passenger   – Yolcu
 • Passport   – Pasaport
 • Password   – Parola
 • Past   – Geçmi̇ş
 • Patience   – Sabır
 • Patient   – 1.Sabirli 2.Hasta
 • Pay   – Ödemek
 • Payment   – Ödeme
 • Peace   – Barış
 • Pear   – Armut
 • Peculiar   – Gari̇p
 • Pen   – 1.Ağıl 2.Tükenmez Kalem
 • Penalty   – Ceza
 • Pencil   – Kurşun Kalem
 • People   – Halk , İnsanlar
 • Pepper   – Bi̇ber
 • Per   – Her
 • Perfect   – Kusursuz, Yetki̇n
 • Perform   – 1.Çalışmak 2.Uygulamak
 • Performance   – Performans
 • Perhaps   – Belki̇
 • Permission   – İzi̇n
 • Permit   – 1.İzi̇n Vermek 2.İzi̇n Kağıdı
 • Person   – Ki̇şi̇
 • Personality   – Ki̇şi̇li̇k
 • Persuade   – İkna Etmek
 • Petrol   – Petrol
 • Phone   – Telefon
 • Photo   – Fotoğraf
 • Piano   – Pi̇yano
 • Pick   – Toplamak, Seçmek
 • Pickpocket   – Yankesi̇ci̇
 • Picnic   – Pi̇kni̇k
 • Picture   – Resi̇m
 • Pie   – Pasta, Börek
 • Piece   – Parça
 • Pig   – Domuz
 • Pigeon   – Güverci̇n
 • Pile   – Üst Üste Koymak
 • Pill   – Hap
 • Pilot   – Pi̇lot
 • Pin   – Toplu İğne
 • Pine   – Çam
 • Pineapple   – Ananas
 • Pink   – Pembe
 • Pipe   – 1.Boru 2.Pi̇po 3.Flüt
 • Pity   – Acimak (What A Pity : Ne Yazık)
 • Place   – Yer, Yerleşti̇rmek
 • Plain   – Açık, Ortada, Düz
 • Plan   – Plan, Planlamak
 • Plane   – Uçak
 • Plant   – 1.Bi̇tki̇, Bi̇tki̇ Ekmek 2.Fabri̇ka, Tesi̇s
 • Plantation   – Eki̇li̇ Yer
 • Plate   – Tabak
 • Play   – 1.Oynamak 2.Çalmak (Bir Müzik Aletini)
 • Player   – Oyuncu, Çalan
 • Pleasant   – Keyi̇fli̇, Zevkli̇
 • Please   – 1.Lütfen 2.Mutlandırmak
 • Pleasure   – Zevk
 • Plenty   – Çok Sayıda
 • Plough   – Toprağı Sürmek
 • Plug   – Fi̇ş, Banyo Tikaci
 • Plus   – Arti
 • Pocket   – Cep
 • Poem   – Şi̇i̇r
 • Poet   – Şai̇r, Ozan
 • Poetry   – Şi̇i̇rler, Şai̇rli̇k, Şi̇i̇rle İlgi̇li̇
 • Point   – Nokta, Uç
 • Poison   – Zehi̇r
 • Police   – Poli̇s
 • Policy   – 1.Poli̇çe 2.Yöneti̇m İlkesi̇, Poli̇ti̇ka
 • Polish   – Parlatmak
 • Polite   – Ki̇bar
 • Political   – Poli̇ti̇k
 • Politician   – Poli̇ti̇kaci, Poli̇ti̇kayla Uğraşan
 • Politics   – Poli̇ti̇k
 • Pool   – Havuz
 • Poor   – 1.Yoksul 2.Zavalli
 • Population   – Nüfus
 • Pork   – Domuz Eti̇
 • Port   – Li̇man
 • Position   – Durum, Konum
 • Positive   – 1.Emi̇n, Kesi̇n 2.Olumlu
 • Possess   – Sahi̇p Olmak
 • Possession   – Sahi̇pli̇k
 • Possibility   – Olasılık
 • Possible   – Olası, Mümkün
 • Post   – 1.Posta 2.İşaret 3.Devri̇ye Gezmek (Askerde)
 • Postpone   – Ertelemek
 • Pot   – Tencere
 • Potato   – Patates
 • Pour   – Dökmek, Akıtmak
 • Powder   – Toz, Pudra
 • Power   – Güç
 • Powerful   – Güçlü
 • Practical   – Prati̇k
 • Practice   – Alıştırma
 • Practise   – Alıştırma Yapmak
 • Praise   – Övmek
 • Pray   – Dua Etmek
 • Preach   – Vaaz Vermek
 • Predict   – Tahmi̇n Etmek
 • Prefer   – Yeğlemek, Terci̇h Etmek
 • Pregnant   – Hami̇le
 • Prejudice   – Önyargı
 • Preparation   – Hazirlik
 • Prepare   – Hazırlamak
 • Presence   – Varlık (Bir Yerde Varlığı )
 • Present   – Burada, Mevcut, Şi̇mdi̇ki̇, Armağan
 • Present   – Sunmak
 • President   – Başkan
 • Press   – 1.Baski 2.Ütüleme 3.Basin
 • Press   – Baski Yapmak, Basmak
 • Pressure   – Basınç, Baski
 • Pretend   – Gi̇bi̇ Gözükmek, Takli̇t Yapmak
 • Pretty   – 1.Sevi̇mli̇ 2.Oldukça
 • Prevent   – Korumak
 • Previous   – Önceki̇
 • Price   – Fi̇yat
 • Pride   – Onur,Gurur
 • Priest   – Rahi̇p
 • Prince   – Prens
 • Principal   – 1.En Önemli̇ 2.Prensi̇p 3.Ana Para (Borçta)
 • Print   – 1.Basmak(Harfler Vs.) 2.İz
 • Prison   – Hapi̇s
 • Prisoner   – 1.Mahkum 2.Esi̇r
 • Private   – Özel
 • Prize   – Ödül
 • Probable   – Olasi
 • Problem   – Sorun, Problem
 • Produce   – Üretmek
 • Product   – Ürün
 • Production  – Üreti̇m
 • Profession   – Meslek
 • Profit   – Kar
 • Programme   – Program
 • Progress   – Geli̇şme
 • Promise   – Söz Vermek
 • Pronounce   – Okunuşunu Çıkartmak, Telaffuz Etmek
 • Proof   – Kanit
 • Proper   – Uygun, Doğru
 • Property   – Mal, Mülk (Bir Kişinin Sahip Olduğu), Eşya
 • Proposal   – Plan, Öneri̇
 • Propose   – 1.Planini Açıklamak 2.Evli̇li̇k Tekli̇f Etmek
 • Protect   – Korumak
 • Protest   – Protesto
 • Proud   – Gururlu
 • Prove   – Kanıtlamak
 • Provide   – Sağlamak, Tedari̇k Etmek
 • Pub   – Pab, Bi̇rahane
 • Public   – Halk (Publıc Sector=Devlet Sektörü )
 • Publish   – Basim (Bir Yayını)
 • Pull   – Çekmek
 • Pullover   – 1.Kazak 2.Arabayi Durdurmak, Kenara Çekmek
 • Pump   – Pompa
 • Punch   – 1.Delmek 2.Yumruklamak
 • Punish   – Cezalandirmak
 • Pupil   – 1.Öğrenci̇ 2.Gözbebeği̇
 • Puppet   – Kukla
 • Puppy   – Genç Köpek
 • Purchase   – Satin Almak
 • Purple   – Mor
 • Purpose   – Amaç
 • Push   – İtmek
 • Put   – Koymak
 • Puzzle   – Bulmaca, Problem
 • Pyjamas   – Pi̇jama
 • Packed   – Kalabalık, Bi̇r Sürü İnsan
 • Palm   – 1)Avuç 2)Palmi̇ye Ağacı
 • Panel   – Panel
 • Pants   –  1)Don 2)Pantolon 
 • Parachute   – Paraşüt
 • Parade   – Resmi̇ Geçi̇t
 • Participate   – Başkalarıyla Bi̇rli̇kte Çalişma, Oynama, Katılma
 • Passive   – Pasi̇f, Eylemsi̇z
 • Pasta   – Makarna (Hamurdan Yapılan Şeyler)
 • Paste   – Beyaz Tutkal, Macun, Hamur
 • Pastime   – Hoş İyi̇ Zaman
 • Path   – Pati̇ka, Küçük Yol
 • Patrol   – Devri̇ye
 • Patron   – 1)Destekleyi̇ci̇ Ki̇şi̇ 2)Devamli Müşteri̇
 • Pause   – Mola, Ara
 • Paw   – Hayvan Pençesi̇
 • Pea   – Bezelye
 • Peach   – Şeftali̇
 • Peak   – Zi̇rve, Tepe
 • Peanut   – Yer Fıstığı
 • Pearl   – İnci̇
 • Peasant   – Çi̇ftçi̇, Köylü Kesi̇m
 • Pedal   – Pedal
 • Pedestrian   – Yaya Gi̇den
 • Peel  – Kabuk Soymak (Meyve)
 • Penknife   – Çakı
 • Pension   – Emekli̇ Maaşı
 • Perfume   – Parfüm
 • Peril   – Büyük Tehli̇ke
 • Period   – 1)Çağ, Devi̇r, Peri̇od 2)Adet (Hali)
 • Permanent   – Devamli,Sürekli̇
 • Persist   – Devam Etmek
 • Pesimist   – Kötümser
 • Petrol Station   – Steyşın Benzi̇nci̇
 • Philosophy  – Fi̇zolofi̇
 • Physical   – Fi̇zi̇ksel
 • Picket   – Grev Gözcüsü, Fabri̇ka Önünde Bekleme
 • Pickle   – Turşu
 • Pillow   – Yastik
 • Pillowcase   – Yastik Kilifi
 • Pincers   –  1)Kerpeten 2)Kıskaç (Yengecin V.B.)
 • Pinch  – Çi̇mdi̇klemek, Sikiştirmak (Kapıya Vb.)
 • Pioneer   – Öncü
 • Pistol   – Tabanca
 • Pity   – Acimak (What A Pity : Ne Yazık)
 • Plastic   – Plasti̇k
 • Platform   – 1)Platform, Yüksekçe Yer, Kürsü 2)Peron
 • Playground   – Oyun Sahasi
 • Plum   – 1)Eri̇k 2)Bonbon şekeri
 • Plumber   – Musluk Tami̇rci̇si̇
 • Pole   – 1)Kutup 2)Di̇rek, Kazik
 • Porcelain   – Porselen
 • Porter   – 1)Hamal 2)Kapici
 • Postage   –  Posta Ücreti̇
 • Poverty   – Faki̇rli̇k
 • Power Of Attorney   –  Vekaletname
 • Power-house   – 1)Elektri̇k Santrali 2)Olağanüstü Enerji̇ye Sahi̇p Şey
 • Precious   – Kiymetli̇, Çok Sevi̇len
 • Precisely  – Kesi̇nli̇kle, Tam Manasıyla
 • Prescription   – Reçete
 • Preserve   – Korumak, Konserve Yapmak
 • Primarily   – Ana Olarak
 • Primary   – 1)Önceleri̇,Eski̇den 2)Ana,Baş-primary Cause 3)İlk Oku
 • Primitive   – 1)İlkel 2)Basi̇t, Modasi Geçmi̇ş
 • Priority   – Önceli̇k
 • Privilege   –  İmti̇yaz
 • Process   – İşlem
 • Prohibit   – Yasaklamak
 • Promote   – 1)İlerleme,Terfi̇ Etme 2)Tanıtım (Ürün Vb.Satış İçin)
 • Promotion   – Terfi̇
 • Propeller   – 1)İleri̇ye Yürüten Şey 2)Vapur Veya Uçak Pervanesi̇
 • Proportion   – Oranti
 • Prosecute   – Taki̇p Etmek, Kavuşturmak, Dava Açmak, Suçlamak
 • Prostitution   – Fuhuş
 • Proverb  – Atasözü
 • Provocation   – Kışkırtma
 • Provoke   – Kışkırtmak, Kızdırmaya Neden Olmak
 • Publicity   – İlan, Reklam, Yayımlama
 • Pull Up   – Araci Durdurmak
 • Pulse   – Nabiz, Vuruş
 • Pumpkin   – Kabak
 • Punctual   –  Tam Zamaninda
 • Pure   – Saf, Temi̇z
 • Purse   – Küçük El Çantası
 • Pyramid   – Pi̇rami̇t

 

Q Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları 

 • Quality   – Ni̇teli̇k, Kali̇te
 • Quantity   – Miktar
 • Quarrel   – Tartışmak, Atışmak
 • Quarter   – Çeyrek
 • Queen   – Krali̇çe
 • Question   – Soru, Sormak
 • Queue   – Sıra, Kuyruk
 • Quick   – Çabuk
 • Quiet   – Sessi̇z, Saki̇n, Huzurlu
 • Quite   – Hemen Hemen, Yaklaşık Olarak
 • Quiz   – Küçük Test
 • Qualified   – Ehli̇yetli̇, Kali̇fi̇ye
 • Quota   – Kota, Kontenjan
 • Quote   – Aktarma, Söyleme

 

R Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Rabbit   – Tavşan
 • Race   – Irk
 • Race   – Yarışmak
 • Radiator   – Radyatör
 • Radio   – Radyo
 • Rail   – Ray
 • Railway   – Tren Yolu
 • Rain   – Yağmur
 • Raincoat   – Yağmurluk
 • Raise   – 1.Yükseltmek 2.Zam Yapmak 3.Yeti̇şti̇rmek
 • Range   – Aralık, Alan
 • Rank   – 1.Sira 2.Rütbe 3.Sosyal Sınıf
 • Rapid   – Çabuk, Hızlı
 • Rare   – Nadi̇r
 • Rate   – 1.Hız 2. Oran
 • Rather   – Epey, Çok Deği̇l
 • Raw   – 1.Ham 2.Çi̇ğ
 • Razor   – Ustura, Traş Maki̇nesi̇
 • Reach   – Eri̇şmek
 • Read   – Okumak
 • Ready   – Hazir
 • Realize   – Fark Etmek 
 • Really – Gerçekten
 • Reason   – 1.Neden 2.Akil
 • Reasonable   – Makul
 • Recall   – Anımsamak
 • Receipt   – Makbuz
 • Receive   – 1.Almak 2.Karşılamak
 • Recent   – Yakın Zamanda Olan
 • Reception   – 1.Resmi̇ Davet 2.Resepsi̇yon
 • Recognize   – Tanımak
 • Recommend   – Tavsi̇ye Etmek
 • Record   – 1.Kayıt 2.Plak 3.Rekor
 • Recover   – 1.İyi̇leşmek 2.(Kaybedilen Bir Şeyi) Bulmak
 • Red   – Kırmızı, kızıl
 • Reduce   – Azaltmak
 • Reflect   – Yansıtmak
 • Refuge   – Refüj, Güvenli̇ Yer
 • Refugee   – Tehli̇keden Kaçan, Kazazede
 • Refuse   – Reddetmek
 • Regard   – 1.Di̇kkat 2.Düşünce 3.Bakmak 4.İnanmak
 • Regret   – Üzgün Olmak, Pi̇şman Olmak
 • Regular   – Düzenli̇, Olağan
 • Reject   – Kabul Etmemek
 • Relation   – 1.İli̇şki̇ 2.Akrabalik
 • Relationship   – İli̇şki̇, İleti̇şi̇m
 • Relative   – 1.Akraba 2.Göreceli̇
 • Relax   – Rahatlamak, Gevşemek
 • Release   – Serbest Bırakmak, Gevşetmek
 • Relief   – Rahatlama
 • Relieve   – Uzaklaştırmak
 • Religion   – Di̇n
 • Remain   – 1.Geri̇ye Kalmak 2.Yeri̇nde Durmak
 • Remark   – Beli̇rtmek, Açıklama
 • Remarkable   – Di̇kkate Değer
 • Remember   – Unutmamak, Anımsamak
 • Remind   – Anımsatmak
 • Remote   – Uzak
 • Remove   – Uzaklaştırmak
 • Rent   – Ki̇ralamak
 • Repair   – Onarmak
 • Repay   – Geri̇ Ödemek
 • Repeat   – Tekrarlamak
 • Replace   – Yeni̇den Yerleşti̇rmek
 • Replacement   – Yerleşti̇rme
 • Reply   – Yanıtlamak, Yanıt
 • Report   – Rapor, Rapor Etmek
 • Represent   – Temsi̇l Etmek
 • Representative   – Temsi̇lci̇
 • Republic   – Cumhuri̇yet
 • Request   – Ri̇ca Etmek, Ri̇ca
 • Require   – Gereksi̇nmek
 • Rescue   – Kurtarmak
 • Reserve   – 1.Rezerv 2.Rezervasyon Yaptırmak
 • Resign   – İsti̇fa Etmek
 • Resist   – Karşi Koymak
 • Respect   – Saygı Duymak
 • Respectable   – Saygıdeğer
 • Responsible   – Sorumlu
 • Rest   – Di̇nlenmek
 • Rest   – Geri̇ye Kalan
 • Restaurant   – Restoran, Lokanta
 • Result   – Sonuç
 • Retire   – Emekli̇ Olmak
 • Return   – Geri̇ Dönmek
 • Revenge   – Öç Almak, İnti̇kam
 • Reward   – Ödül
 • Rib   – Kaburga
 • Ribbon   – Kurdela, Şeri̇t
 • Rice   – Pi̇ri̇nç
 • Rich   – Zengi̇n
 • Ride   – Ata, Bi̇si̇klete Bi̇nmek
 • Ridiculous   – Gülünç, Saçma
 • Right   – 1.Hak 2.Doğru, Hakli 3.Sağ Taraf
 • Ring   – Yüzük, Halka
 • Ring   – Çalmak (Zil Çalması), Telefon Etmek
 • Ripe   – Olgun, Ham Deği̇l
 • Rise   – Yükselmek
 • Risk   – Ri̇sk
 • Risky   – Ri̇skli̇
 • River   – Nehi̇r
 • Road   – Yol
 • Roar   – Kükreme
 • Roast   – Rosto, Fırında Pi̇şi̇rmek
 • Rob   – 1.Soygun Yapmak
 • Rock   – 1.Kaya 2.Sallanmak
 • Role   – Rol
 • Roll   – Yuvarlanmak
 • Roof   – Çatı
 • Room   – Oda
 • Root   – Kök
 • Rope   – Halat, İp
 • Rose   – 1.Gül 2.Pembe
 • Rough   – Kaba
 • Round   – Yuvarlak
 • Royal   – Krali̇yete Ai̇t
 • Rub   – Sürmek, Sürtmek, Ovmak
 • Rubbish   – 1.Çöp 2.Saçma
 • Rude   – Kaba
 • Rule   – 1.Yönetmek 2.Kural
 • Ruler   – 1.Kural Koyucu, Yöneti̇ci̇ 2.Cetvel
 • Rumble   – Gürlemek
 • Run   – 1.Koşmak 2.Çalıştırmak (Fabrika,Şirket V.B)
 • Runaway   – 1.Kaçak 2.Kontrol Dışı 
 • Rush   – Çabuk Davranmak
 • Racket   – Raket
 • Radar   – Radar
 • Railing   – Bahce Parmaklıkları
 • Recession   – Duraklama, Geri̇leme, Ekonomi̇de Durgunluk
 • Recipe   – Yemek Tari̇fi̇
 • Reconciliation   – Uzlaşma
 • Referee   – Hakem
 • Referendum   – Referandum, Halk Oylamasi
 • Refill   – Doldurmak
 • Refreshments   – Sandovi̇ç, Tost, İçecek (Gar, İstasyon Gibi Yerlerde)
 • Refrigerator  –  Buzdolabi
 • Region   – Bölge
 • Register   – Kütük, Si̇ci̇l, Kayıt
 • Relevant   – Bağıntılı, Konuyla İli̇şki̇li̇
 • Reliable   – Güveni̇li̇r
 • Reluctant   – İsteksi̇z
 • Reputation   – İti̇bar,Ün
 • Research   – Araştirma
 • Resent   – Hoşlanmamak, Kizmak
 • Resident   – Bölgede Yaşayan, Oturan
 • Respond   – Cevap Vermek
 • Restore   – 1)Geri̇ Verme 2)Yeni̇den Kullanıma Açma
 • Restrict   – Sınırlamak
 • Resume   – Yeni̇den Başlamak
 • Retail   – Perakende, Perakende Satış
 • Retaliation   – İnti̇kam, Tepki̇, Mi̇si̇lleme
 • Revenue   – Geli̇r
 • Reverse   – Ters, Arka (Reverse Gear = Geri Vites)
 • Revolution   – Devri̇m
 • Rifle   – Tüfek
 • Rocket   – Roket
 • Route   – Rota
 • Rubber   – 1)Lasti̇k, Kauçuk 2)Si̇lgi̇
 • Rug   – Küçük Halı, Ki̇li̇m
 • Ruin   – Harabe, Yıkım Mahvetme

 

S Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları  

 • Safe – Güvenli
 • Said – Dedi
 • Sail – Yelken Açmak
 • Same – Aynı
 • Sand – Kum
 • Sat – Oturdu
 • Save – Kurtarmak
 • Saw – Testere
 • Say – Söylemek
 • Scale – Ölçek
 • School – Okul
 • Science – Bilim
 • Scientist – Bilim Adamı
 • Score – Skor
 • Sea – Deniz
 • Seat – Koltuk
 • Second – Saniye
 • Section – Bölüm
 • See – Görmek
 • Seed – Tohumlar
 • Seem – Görünmek
 • Seen – Görünmek
 • Sell – Satmak
 • Send – Göndermek
 • Sense – His
 • Sent – Gönderilmiş
 • Sentence – Cümle
 • Separate – Ayrı
 • Serve – Hizmet Etmek
 • Set – Ayarlamak
 • Settled – Ayarlanmış
 • Seven – Yedi
 • Several – Birkaç
 • Shall – Olsun
 • Shape – Şekil
 • Sharp – Keskin
 • She – O (Kadın)
 • Ship – Gemi
 • Shoes – Ayakkabı
 • Shop – Dükkan
 • Short – Kısa
 • Should – Zorunda Olmak
 • Shoulder – Omuz
 • Shout – Bağırmak
 • Show – Göstermek
 • Shown – Gösterilmiş
 • Side – Yan
 • Sight – Görüş
 • Sign – İşaret
 • Signal – Sinyal
 • Silent – Sessiz
 • Similar – Benzer
 • Simple – Basit
 • Since – -den Beri
 • Sing – Şarkı Söylemek
 • Sir – Efendi
 • Sister – Kız Kardeş
 • Sit – Oturmak
 • Six – Altı
 • Size – Boyut
 • Skin – Deri
 • Sky – Hava
 • Sleep – Uyku
 • Slowly – Yavaşça
 • Small – Küçük
 • Smell – Koklamak
 • Smile – Gülümsemek
 • Snow – Kar
 • So – Şöyle
 • Soft – Yumuşak
 • Soil – Toprak
 • Soldier – Asker
 • Solution – Çözüm
 • Some – Bazı
 • Someone – Birisi
 • Something – Bir Şey
 • Sometimes – Bazen
 • Son – Erkek Çocuk
 • Song – Şarkı
 • Soon – Yakında
 • Sound – Ses
 • South – Güney
 • Southern – Güneyli
 • Space – Uzay, Boşluk
 • Speak – Konuşmak
 • Special – Özel
 • Speed – Hız
 • Spot – Nokta
 • Spread – Yayılmak
 • Spring – İlkbahar
 • Square – Kare
 • Stand – Ayakta Durmak
 • Star – Yıldız
 • Start – Başlamak
 • State – Durum
 • Statement – Ifade
 • Stay – Kalmak
 • Steel – Çelik
 • Step – Adım
 • Stick – Yapışmak
 • Still – Halen
 • Stone – Taş
 • Stood – Ayakta Durmuş
 • Stop – Durmak
 • Store – Dükkan
 • Story – Hikaye
 • Straight – Düz
 • Strange – Garip
 • Street – Sokak
 • Stretch – Genişletmek
 • String – Dizi
 • Strong – Güçlü
 • Student – Öğrenci
 • Study – Çalışmak
 • Subject – Konu
 • Sugar – Şeker
 • Suggested – Tavsiye Edilmiş
 • Summer – Yaz
 • Sun – Güneş
 • Supply – Malzeme
 • Suppose – Tahmin Yürütmek
 • Sure – Emin
 • Surface – Yüzey
 • Surprise – Sürpriz
 • Swim – Yüzmek
 • Symbols – Sembol
 • System – Sistem

 

T Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları 

 • Table – Masa
 • Take – Almak
 • Talk – Konuşmak
 • Tall – Uzun
 • Teacher – Öğretmen
 • Team – Takım
 • Tell – Söylemek
 • Temperature – Sıcaklık
 • Ten – On
 • Term – Dönem
 • Test – Denemek
 • Than – -den
 • That – O (Eşya)
 • The – O
 • Their – Onların
 • Them – Onlar
 • Themselves – Onların Kendisi
 • Then – Sonra
 • There – Orada
 • These – Bunlar
 • They – Onlar (Insan)
 • Thick – Kalın
 • Thin – İnce
 • Thing – Şey
 • Think – Düşünmek
 • Third – Üçüncü
 • This – O
 • Those – Onlar
 • Though – -e Rağmen
 • Thought – Düşünce
 • Thousands – Binlerce
 • Three – Üç
 • Through – Arasından
 • Tied – Bağlı
 • Time – Zaman
 • Tiny – Küçücük
 • Today – Bugün
 • Together – Birlikte
 • Tool – Alet
 • Top – Üst
 • Total – Toplam
 • Touch – Dokunmak
 • Train – Tren
 • Train – Eğitmek
 • Travel – Yolculuk
 • Tree – Ağaç
 • Trip – Yolculuk
 • Trouble – Sorun
 • Truck – Kamyon
 • True – Doğru
 • Try – Denemek
 • Turn – Dönüş
 • Two – İki
 • Type – Yazmak

 

U Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Ugly  – Çi̇rki̇n
 • Umbrella  – Şemsi̇ye
 • Unable  – Muktedi̇r Olmamak
 • Uncle  – Dayı, Amca
 • Understand  – Anlamak
 • Unemployment  – İşsi̇zli̇k
 • Unfair  – Adaletsi̇z
 • Unhappy  – Mutsuz
 • Unhealthy  – Sağlıksız
 • Uniform  – 1.Üni̇forma 2.Tek Ti̇p
 • Union  – 1.Sendi̇ka 2.Bi̇rleşme
 • Unite  – Bi̇rleşmek
 • University  – Üni̇versi̇te
 • Unknown  – Bi̇li̇nmeyen
 • Unless  – Olmadıkça
 • Unlikely  – Az İhti̇malle
 • Unload  – Boşaltmak (Yük Boşaltmak)
 • Unlock  – Ki̇li̇di̇ Açmak
 • Until  – Kadar (Belli Bir Zamana Kadar)
 • Up  – 1.Yukarı 2.Di̇ki̇ne 3.Tümüyle
 • Upper  – Üst
 • Upset  – 1.Endi̇şelendi̇rmek 2.Devi̇rmek
 • Upstairs  – Üst Kat, Yukarısı
 • Urgent  – Aci̇l
 • Us  – Bi̇ze
 • Use  – 1.Kullanım 2.Fonksi̇yon
 • Use  – Kullanmak
 • Useful  – Kullanışlı
 • Usual Yujl Olağan
 • Underline  – Yazının, Keli̇meni̇n Altını Çi̇zmek
 • Unfair  – Adi̇l Olmayan
 • Upon  – Üstünde
 • Upside-down – Tepetaklak, Ters Dönmek
 • Urban  – Şehi̇rsel, Kente Ai̇t 

 

V Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Vain   – Gereksi̇z, Boşuna
 • Valley   – Vadi̇
 • Valuable   – Değerli̇
 • Value   – Değer
 • Variety   – 1.Fark 2.Çeşi̇tli̇li̇k, Çeşi̇t
 • Various   – Deği̇şi̇k, Çeşi̇tli̇
 • Vegetable   – Sebze
 • Vehicle   – Taşıt Aracı ( Kamyon, Tır , Araba V.B )
 • Very   – Çok, Tam
 • Veto   – Veto, Veto Etmek
 • Victim   – Kurban, Kazazede
 • Victor   – Gali̇p
 • Victory   – Utku, Zafer, Yengi̇
 • View   – Görünüm, Manzara
 • Villa   – Vi̇lla
 • Village   – Köy
 • Vine   – Bağ
 • Violent   – Kaba Kuvvet Kullanan, Şi̇ddet
 • Visa   – Vi̇ze
 • Visible   – Görünen
 • Vision   – Görüş, İmge
 • Visit   – Zi̇yaret Etmek
 • Visitor   – Zi̇yaretçi̇, Konuk
 • Vocabulary   – Keli̇me Dağarcığı
 • Voice   – Ses
 • Volume   – Haci̇m
 • Vote   – Oy Vermek, Oy
 • V.I.P.   – (Very Important Person), Çok Önemli̇ Ki̇şi̇
 • Vacation   – Tati̇l
 • Vacuum Cleaner  – Elektri̇k Süpürgesi̇
 • Van   – Mi̇ni̇büs
 • Vanilla   – Vani̇lya
 • Vaporize   – Buharlaşmak
 • Vase   – Vazo
 • Vein   – Damar
 • Velvet   – Kadi̇fe
 • Venture   –    Macera, Ri̇sk (Genelde İş Hayatında)
 • Verb   – Fi̇i̇l
 • Verdict   – Hüküm
 • Vertical   – Di̇key
 • Vest   – Atlet, Fani̇la
 • Vet   – Veteri̇ner
 • Via   – Geçerek, Oradan
 • Vice   – 1)Yardimci, Li̇deri̇n Yardımcısı 2)Mengene
 • Vicious Circle   –  Kısır Döngü
 • Victimize   – Kurban Etmek
 • Vinegar   – Si̇rke
 • Violin   – Keman
 • Vital   – Çok Önemli̇
 • Volcano   – Volkan,Yanardağ
 • Volleyball   – Voleybol
 • Voluntary   – Gönüllü
 • Vomit   – Kusmak
 • Vowel   – Sesli̇ Harf (A,E,I) Gibi
 • Vulnerable   – Zayıf, Korumasız

 

W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Wait – Beklemek
 • Walk – Yürümek
 • Wall – Duvar
 • Want – İstemek
 • War – Savaş
 • Warm – Sıcak
 • Was – Olmak (Geçmiş)
 • Wash – Yıkamak
 • Washington – Washington
 • Wasn’t – Olmamak (Geçmiş)
 • Watch – Izlemek
 • Water – Su
 • Waves – Dalgalar
 • Way – Yol
 • We – Biz
 • Wear – Giymek
 • Weather – Hava
 • Week – Hafta
 • Weight – Kilo
 • Well – Iyi
 • We’ll – Biz (Gelecek Zaman)
 • Went – Gitmek (Geçmiş)
 • Were – Olmak (Çoğul, Geçmiş)
 • West – Batı
 • Western – Batılı
 • What – Ne?
 • Wheel – Tekerlek
 • When – Ne Zaman?
 • Where – Nerede?
 • Whether – Eğer
 • Which – Hangisi?
 • While – Süresince
 • White – Beyaz
 • Who – Kim?
 • Whole – Bütün
 • Whose – Kimin?
 • Why – Neden?
 • Wide – Geniş
 • Wife – Eş (Kadın)
 • Wild – Vahşi
 • Will – Istek
 • Win – Kazanmak
 • Wind – Rüzgar
 • Window – Pencere
 • Wing – Kanat
 • Winter – Kış
 • Wire – Kablo
 • Wish – Dilemek
 • With – Birlikte
 • Within – İçinde
 • Without – Olmadan
 • Woman – Kadın
 • Women – Kadınlar
 • Wonder – Merak Etmek
 • Won’t – Olmamak (Gelecek)
 • Wood – Ağaç
 • Word – Kelime
 • Work – Iş
 • Worker – İşçi
 • World – Dünya
 • Would – Istemek
 • Wouldn’t – İstememek
 • Write – Yazmak
 • Written – Yazılı
 • Wrong – Yanlış

 

X Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • X-ray – Röntgen
 • Xmas – Noel

 

Y Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Yard – Bahçe
 • Year – Yıl
 • Yellow – Sarı
 • Yes – Evet
 • Yet – Henüz
 • You – Sen
 • Young – Genç
 • Your – Senin
 • You’re – Sen (Olmak)
 • Yourself – Kendin

 

Z Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

 • Zumba – Zumba 
 • Zap – Vurmak
 • Zealous – Gayretli
 • Zebra – Zebra
 • Zucchini – Kabak  
 • Zinc – Çinko
 • Zip Code – Posta Kodu
 • Zoological – Hayvan bilimsel
 • Zipper – Fermuar
 • Zirconium – Zirkonyum
 • Zodiac – Zodyak
 • Zone – Bölge
 • Zero – Sıfır
 • Zoo – Hayvanat Bahçesi
 • Zombie – Zombi
 • Zippo – Zippo 

İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları

about: hakkında, hemen hemen, yaklaşık
all: bütün, tüm, hepsi, her şey
an: bir, (herhangi) bir
and: ve, ile anlamında bir bağlaç
are: olmak fiilinin üçüncü tekil şahıs hali (they are)
as: kadar, olarak, -dikçe, babında (zarf); gibi, için, kadar, karşın, -e rağmen (edat)
at: -de, -da, -e, -a, üzerinde, saatinde
be: olmak, var olmak, bulunmak
because: çünkü, zira, dolayı, nedeniyle, -dığı için
but: ama, fakat, lakin
by: tarafından, -e bakarak, kadar
call: çağrı, aramak (fiil)
can: yapabilmek, -ebilmek, -abilmek
come: gelmek, yaklaşmak
could: -abilir, -ebilir, -abilirdi, -ebilirdi, -ar mısın(ız), -er misin(iz)
day: gün
did: do (yapmak) fiilinin ikinci hali
do: yapmak, etmek
down: aşağı, aşağıya doğru
each: her, her biri
find: bulmak
first: birinci, ilk, önce
for: için, çünkü, zira, göre, amacıyla, yönünden, karşı, dolayı vs. (edat)
from: -den, -dan, itibaren
get: almak, elde etmek, kazanmak, edinmek
go: gitmek, hareket etmek
had: “have” fiilinin geçmiş zaman hali
has: sahip olmak (1. tekil şahıslar için, “she has”)
have: sahip olmak, elde etmek, bilmek, kabul etmek
her: ona, onu, onda, onun (kadın)
him: ona, onu, onda (erkek)
his: onun, onunki (erkek)
how: nasıl (fiil), yapma yöntemi (isim), hangi yolla (zarf)
i: ben
if: eğer
in: -de, -da, içinde, içerde, halinde vs. anlamlarında kullanılan bir edattır.
into: içine, biçimine, haline, -e, -ye
is: olmak fiilinin üçüncü tekil şahıs halidir (he is).
it: o, ona, onu (cansız varlık veya hayvanlar)
its: onun (cansız varlık veya hayvanlar)
like: hoşlanmak, beğenmek, istemek
long: uzun
look: bakmak, aramak, iyileşmek (fiil), görünüş, bakış (isim)
made: yapılmış, yapılı
make: yapmak
many: çok, birçok, kaç (sıfat, how many)
may: olası olmak, -ebilmek
more: daha fazla
my: benim, bana ait
no: hayır
not: asla, değil (olumsuzluk eki)
now: şimdi, halen
number: numara
of: -in, ın, -den veya yüzünden
oil: yağ, petrol
on: üstünde, üzerinde, -e doğru vs. (edat); sürekli olarak (zarf); üstünde (giysi), olmakta olan, makbul, devrede vs.(sıfat)
one: bir, biri, birisi, kimse, tek
or: veya
other: öbür, öteki, başka
out: dışarı, dışarıda
part: kısım, bölüm
people: insanlar, millet
said: dedi (say fiilinin ikinci hali), söylenmiş, söz konusu
see: görmek
she: o (kadın, dişi hayvan)
so: bu yüzden, böyle, öyle
some: biraz, bazı, birkaç
than: -e göre, -den
that: kullanıldığı yere göre şu, o, ki, öteki, böyle, bu kadar, diye, için veya böyle.
the: Nitelemek için isimlerden önce kullanılır, tek başına anlamı yoktur.
their: onların
them: onları
then: o halde, -e göre, kıyasla
there: ora, orada, oraya
these: bunlar
they: onlar, kendileri
thing: şey
this: bu, şu, bunu, buna, bunun (zamir); böylesine, bu kadar (zarf)
time: zaman, defa, kez
to: -e, -a, -ye, -ya, -a doğru, -e göre anlamlarında kullanılan bir edattır.
two: iki
up: yukarı
use: kullanmak
was: olmak geçmiş zaman hali (i was, he was).
water: su
way: yön, yöntem
we: biz
well: iyi, peki
were: olmak geçmiş zaman hali (you were, they were).
when: ne zaman, zaman (when i was a child)
which: hangi
who: kim, kimi, kime
will: -ecek, -acak
with: ile birlikte, sayesinde, ile ilgili, nedeniyle (edat), beraberinde (zarf)
with: ile, birlikte, ile beraber (edat); -lı, beraberinde (zarf)
word: kelime
would: -ecek, -ecekti, -erdi, istemek
write: yazmak
you: sen, siz, sana, seni, size veya sizi anlamlarında kullanılır.
your: senin, sizin