Geri Dön
EğitimKişilik Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Kişilik Özellikleri

Kişilik Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Kişilik Özellikleri

Kişilik, bir kişiye aidiyet veren davranışsal ve dengeli psikolojik durumlara verilen bir isimdir. Kişilik özellikleri, insanların nasıl davrandıklarını ve algıladıklarını doğrudan etkilediği için işletmedeki bir yöneticinin kişilik özelliklerini anlaması gerekir. Kişilik her kişinin farklı bir şekilde ortaya koyduğu tutum ve davranışlar bütünü olarak adlandırılır. Kişilik özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kişilik Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Kişilik Özellikleri

 Hayattaki insan sayısı kadar farklı kişilik bulunur. Hiç kimse kişilik olarak başka birine benzemez. Herkesin parmak izinin farklı olması gibi, kişiliği de farklıdır. Kişiliğin içinde çok sayıda alt açılım vardır. Bunun için de kişiliğin tek bir tanımı yoktur. 

 Kişilik Özellikleri Nelerdir?

 İnsanların görüntüleri gibi kişilikleri de birbirinden farklıdır. Tek yumurta ikizlerinin bile kişiliği farklılık gösterir. Farklı kişilerin aynı olaylara farklı tepki vermesi de bu nedenle normaldir. Kişiliği oluşturan pek çok etken vardır. İnsanların genetik yapısı, kişilik oluşumu için önemli bir zemin oluşturur. Ama aynı zamanda insan yaşamın içinde yaşadıkları ile şekillenir.

 Sosyal çevresinden ve eğitiminden öğrendiği bazı şeyler kişiliğin oluşmasına katkıda bulunur. İnsanların yaşam içinde öğrendikleri de onun kişiliğinin şekillenmesinde etkilidir. Kişilik kolay oluşan ve kolay kolay değişen bir şey değildir. Genellikle insanlarda belli bir yaştan sonra insanların kişilikleri oturmuş olur.

 Maddeler Halinde Kişilik Özellikleri

 Kişiliğin tek bir tanımı yoktur. Çünkü insanlara sorduğunuz zaman her biri kendisi ile ilgili farklı bir şey söyler. Kişilik insanlar arasında ayırt edici bir özellik olarak da söylenebilir. Kişilik, insanları birbirinden ayırt eden özellikleri içerir.

 Herkesin nasıl görünüşü ve parmak izi birbirinden farklı ise, kişiliği de farklıdır. Bu nedenle dünyada var olan insan kadar kişilik vardır. Kişilik tiplerini belirlerken uzmanlar tarafından farklı şekillerde sınıflandırmalar yapılır. Her kişiyi tanımlamak için kullanılan kişilik özellikleri birbirinden farklıdır. Bu sınıflandırmaları oluşturan kişilik özellikleri şu şekildedir;

Baskın Kişilik: Çevresindeki kişileri ve tüm işleri kontrol etmekten hoşlanır. Hem insanları hem de işleri yönetmeyi ve yönlendirmeyi sever. Bulunduğu ortamda varlığını hemen hissettirir.

Analitik Kişilik: Disiplinli ve çalışkan bir kişilik yapısına sahiptir. Her atacağı adımı ve yaptığı planı defalarca kontrol eder. Her konuda oldukça seçicidir ve kontrol bağımlısıdır.

Sosyal Kişilik: Hayattaki en önemli konusu eğlencedir. Yaşamdan zevk almak ister ve çok fazla disiplin ona göre değildir. Gezmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok severler.

Duygusal Kişilik: Hayatta çevresindeki herkesi kendinden önce düşünür. Kimseyi kırmak istemez. Olaylar karşısında duygulanır ve duygularını saklamaz.