Geri Dön
EğitimOntoloji Nedir? Varlık Felsefesi Hangi Konuları İnceler?

Ontoloji Nedir? Varlık Felsefesi Hangi Konuları İnceler?

Felsefe, derin düşünce sistemine dayalı bir bilim alanıdır. Günümüzde felsefi konulara verilen önem artsa bile karmaşık yapısı herkes tarafından anlaşılamamaktadır. Felsefe konularını anlamak için derin araştırma yapmak ve yüzeysel ezberler yerine anlam bilgisi daha önemlidir. Felsefi terimlerden biri olan ontoloji de merak konusudur. Varlık felsefesi olarak da bilenen ontoloji ne demektir? Varlık felsefesinin konuları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Ontoloji Nedir? Varlık Felsefesi Hangi Konuları İnceler?

Ontoloji, felsefe terimlerinden yalnızca bir tanesidir. Esas alanı varlık felsefesi olup bu alanda yani varlık ve varoluş hakkında düşünceleri ortaya atar ve savunur. Felsefe genelde ilgi alanı olmakla beraber, lise dönemi dersi olarak da görülmektedir.

Ontoloji Nedir?

Ontoloji, temeli varlık olan bir felsefi disiplindir. Bir başka tanımlamaya göre ise varlık nedir? Sorusuna cevap arayan felsefe alanıdır. Ontoloji alanı, varlıkların kategorilerini belirlemekle uğraşır ve aynı zamanda bu kategorilerden hangilerinin var olduğu bulur, anlamaya çalışır ve sorar.

Varlık, oldukça geniş bir alandır. Bu yüzden ontoloji yani varlık felsefesinin de alanı geniş ve sorulara açıktır. Varlığı sorgulama olarak da bilinir. Varlık felsefesi kendi içerisinde farklı konu başlıklarına ayrılır. Bu durum varlığı farklı şekillerde ve koşullarda incelemesinden kaynaklanır.

Varlık Felsefesi Hangi Konuları İnceler?

Varlık felsefesinin bütün incelediği konular aslında tek bir amaç için çalışır. Oda varlığı anlamaktır. Varlık felsefesinin ilk konusu varlık konusuna olan yaklaşımlardır. Bu konu başlığı ise bilim açısından varlık ve felsefe açısından varlık olarak iki başlığa ayrılır. Bir diğer ana konu başlığı varlığın olup olmadığı problemidir. Bu ana başlıkta varlığın olduğunu savunanlar ve varlığın olmadığını savunanlar şeklinde alt başlığa bölünür. Son ana başlık varlığın ne olduğu problemidir. Varlık oluştur, varlık ideadır, varlık maddedir, varlık hem idea hem maddedir ve varlık fenomen olarak vardır şeklinde alt başlıklara ayrılır.