Geri Dön
EğitimSanitasyon Nedir? Sanitasyon Ve Hijyen Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sanitasyon Nedir? Sanitasyon Ve Hijyen Arasındaki Farklar Nelerdir?

Son zamanlarda yapılan araştırmalar da sanitasyon ismi çok geçmektedir. Sanitasyon ne anlama gelmektedir? Hijyen il aynı manayı mı içerir? Yoksa hijyenden farklı unsurlara mı sahiptir? Sanitayon ve hijyen maddelerini aynı ayna kullanabilir miyiz? Her ikisinin de kullanım alanları aynı mıdır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Sanitasyon Nedir? Sanitasyon Ve Hijyen Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sanitasyon kelimesi Latince de geçmektedir. Bu bağlamda kökünün Latin dilinden geldiği anlaşılmaktadır. Sanitas kelime kökünden türeyen sanitasyon sağlık anlamına gelmektedir. Sağlığı kaybetmeden önce ve sonra sağlık için tüm prensiplerin sağlanmasını hedefler.

Sanitasyon Nedir?

Sanitasyon bir prensipler bütünüdür. Bu prensiplerin amacı insan sağlığının korunması ve
iyileştirilmesidir. Sağlığın geniş kapsamlı olarak korunmasını ifade eder. Kaybolan ya da yitirilen sağlığın tekrar kazanılması için olması gereken prensipleri içerir.

Sanitasyon ve Hijyen Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hijyen de sağlığı korumayı ve kollamayı hedefler. Hijyen Yunan mitolojisinde geçen bir isimdir. Hijyen daha çok sağlığın bozulmadan önce korunmasını hedefler. Bunun için temiz ve sağlıklı koşulların oluşması için koruyucu kuralları içerir. Özellikle alınan gıdalar başta olmak üzere insanın bulunduğu ortamların sağlık açısından uygun olmasını hedefler.

Sanitasyon sağlık dengesinin korunması için ve insanların rahat bir yaşam sürmesi için yapılan çalışmalardır. Örneğin hijyen her açıdan gıdanın insan sağlığı açısından olması gereken koşulları içermesini sağlarken sanitasyon, gıda ihtiyacının karşılanmasında fiziksel, biyolojik ve kimyasal açıdan güvenilir üretimi ifade eder.

Yani hijyen koşullarının oluşması için öncelikle sanitasyon şartlarının sağlanması gerekmektedir. Sanitasyon olumsuz durumlar ile de mücadele ederken, hijyen bu olumsuz durumların ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Diğer bir deyiş ile hijyen kaliteli ve güvenli sağlık için alınacak tüm önlemleri içerir. Salitayon da sağlık öncesinde ve sonrasında yapılması gereken kurallar bütünü olarak ifade edilir. Sağlığın korunmasın da çok geniş kapsamlı çalışmalar yapar. Hayatın her aşamasın da bulunur.