Eğitim Uşak Üniversitesi 2023 yılını değerlendirdi! 'Kalite, bir kültürdür'

Uşak Üniversitesi 2023 yılını değerlendirdi! 'Kalite, bir kültürdür'

16.02.2024 - 14:02 | Son Güncellenme:

Uşak Üniversitesi 2023 Yılı Birim Öz Değerlendirme (BÖDR) programı Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde 14-15 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi 2023 yılını değerlendirdi Kalite, bir kültürdür

Kalitenin hiç bitmeyecek bir süreç olduğunu ve sürekli yenilenmek gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş “2018’den bu yana akademik birimlerimizle yıllık öz değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Kalite süreçlerini yaygınlaştırmak için geçtiğimiz yıl idari birimleri de bu sürece dâhil ettik. Bu yıl ise toplamda 62 akademik ve idari birim ile araştırma merkezleri birim öz değerlendirme sunumlarını gerçekleştirdi’ dedi.

Haberin Devamı

“KALİTE, BİR KÜLTÜRDÜR”

 Kalitenin tüm birimler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlar için büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Savaş konuşmasında ‘‘Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak ve topluma katkı sağlamak için kalite olmazsa olmazdır. Akreditasyonlar ile sahip olduğumuz uluslararası tanınırlık ve uluslararası listelerde yer almamız üniversitemizin diplomasını daha da değerli hale getiriyor. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz hem sahip olduğumuz akreditasyonlar hem de uluslararası tanınırlığımız sayesinde dünyanın birçok yerinde iş bulup çalışabiliyor. Bu da üniversitemizin tercih edilebilirliğini üst sıralara taşıyor’’ ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“Kalite, bir kültürdür. Bu kültürü oluşturmak ve sürdürmek ise hepimizin sorumluluğundadır” diyen Rektör Savaş, “Üniversitemiz, bu doğrultuda kalite yolculuğunu 2018 yılından bu yana kararlılıkla sürdürmektedir. Bu yolculuğun ilk adımını, YÖKAK'a sunduğumuz kurum iç değerlendirme raporları ve ISO kalite güvence sistemi standartları kapsamında yapılan çalışmalarımızla attık. Ardından, tüm bu faaliyetlerimize akademik birim-idari birim ve araştırma uygulama merkezlerinin öz değerlendirmeleri ile ve programların akreditasyonları ile laboratuvar akreditasyonlarını da ekleyerek devam ettik’’ şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Savaş konuşmasında yöneticiler için Liderlik Eğitim Programı (LEP), akademik personeller için Akademik Gelişim Programı (AGEP), idari personeller için İdari Gelişim Programı (İGEP), öğrencilerimiz için ise Öğrenci Gelişim Programı (ÖGEP)’i de sertifikalı programlar halinde önümüzdeki aylarda vereceklerini aktardı.

PROF. DR. SAVAŞ: ‘‘KALİTE ÇALIŞMALARIMIZIN SONUCU YÖKAK KURUMSAL AKREDİTASYON BELGESİNİ HAK ETTİK.’’

Rektör Savaş konuşmasında ‘‘Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda, üniversitemizin liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve ihtisaslaşma, toplumsal katkı süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz’’ diyerek ‘‘Bu ilerlemelerin önemli bir göstergesi de YÖKAK tarafından gerçekleştirilen kurumsal akreditasyon programı kapsamında üniversitemize Nisan 2023 tarihinde 2 yıl koşullu akreditasyon verilmesidir. 2023 yılı itibarıyla İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin 7 programı FEDEK'ten, Eğitim Fakültesi'nin 2 programı EPDAD'tan akredite edilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi STAR akreditasyon kapsamında 3 bölüm için değerlendirme sonuç raporunu beklerken, İslami İlimler Fakültesi ise İAA tarafından saha ziyaretini beklemektedir. Ziraat Fakültesi ZİDEK, Mühendislik Fakültesi MÜDEK ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi STAR akreditasyon hazırlıklarına başlamıştır. Ayrıca İletişim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Eğitim Fakültesinin bir programı daha akreditasyon süreçlerine girmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki belgesine sahip olan Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, UBATAM ise TÜRKAK kapsamında 2017’den bu yana tüm denetimlerini başarıyla geçirerek parametre sayısını her geçen yıl artırarak 2023 yılında 71 parametreden akredite edilmiştir. Bu süreçte, birimlerimizde görev alan akademik ve idari personelimizin özverisi, öğrencilerimizin motivasyonu ve dış paydaşlarımızın katkıları büyük bir anlam taşımaktadır. Hep birlikte, kalite yolculuğumuzda daha ileriye gitmek ve daha başarılı olmak için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Üniversitede bulunan kurul, komisyon ve alt çalışma ekiplerinin çeşitliliğinin arttırıldığını ifade eden Prof. Dr. Savaş, “Kalite Komisyonunun altında sizlerden gönüllü üyelerle oluşturduğumuz 5 farklı çalışma grubu ile karar ve öneri alma süreçlerinde sizlerin değerli katılımını artırmış olduk. Mevzuat ile ilgili değişikliklerde ‘Görüş’ sistemini aktif olarak kullanmakta, sizlerden aldığımız geri bildirimlerle tüm süreçlerimizi iyileştirmeye devam etmekteyiz. Üniversitemizin 2025-2029 Stratejik Planını yine paydaş katılımı ve Üniversitemiz Çalışma Gruplarından oluşan ekiplerle hazırlamaktayız” dedi.

Haberin Devamı

Rektör Savaş: Kaliteyi sadece bir hedef olarak görmemeli, aynı zamanda bu hedefe ulaşmak için attığımız her adımı değerli kılmalıyız.

Haberin Devamı

“Unutmamamız gereken önemli bir nokta da kalitenin bir yolculuk olduğudur. Sürekli iyileştirme prensibiyle, başarılarımızı kutlamak ve eksikliklerimizden ders çıkarmak arasında bir denge kurmalıyız” diyen Rektör Savaş sözlerini şöyle tamamladı: “Planla-Uygula-Kontrol Et ve Önlem Al adımları olan PUKÖ süreçlerini her birimimizin tamamlamasını, tamamlanan alt ölçütlerde ise PUKÖ döngülerinin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesini beklemekteyiz. Kaliteyi sadece bir hedef olarak görmemeli, aynı zamanda bu hedefe ulaşmak için attığımız her adımı değerli kılmalıyız. Bu etkileşimli platformda birbirimizden öğrenerek, birim öz değerlendirme raporları sunumlarında bilgi ve deneyim paylaşımı yapacağız. İyi örnekleri göreceğiz ve tartışmalar yapacağız. Sonuç olarak, BÖDR Sunumlarının sunulacağı bu toplantıya katılan tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

İki gün süren toplantılarda, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, Prof. Dr. Ayşegül Taş, Doç. Dr. Yaser Açıkbaş ve Doç. Dr. Fulya Akyıldız’ın moderatörlüğünde Uşak Üniversitesinin tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, daire başkanlıkları ve koordinatörlükleri öz değerlendirme sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlar sonrasında katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.