Geri Dön

Başbakanlık Teftiş Kurulu Ali Sami Yen’e el koydu

Ali Sami Yen-Seyrantepe takasında bir vatandaşın bilgi edinme hakkını kullanmak istemesiyle başlayan süreç, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişi’nin rapor yazmasına kadar uzandı. Raporda Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün zarara uğratıldığı belirtildi

Başbakanlık Teftiş Kurulu Ali Sami Yen’e el koydu

Milliyet, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişi Sinan Erol’un TOKİ’nin Galatasaray için inşa ettiği Seyrantepe Stadı hakkındaki raporunu ele geçirdi. Erol, kamu çıkarını koruyamadıkları gerekçesiyle Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün (GSGM) eski Genel Müdürü Mehmet Atalay ile yeni Genel Müdür Yunus Akgül hakkında soruşturma izni istedi. Atalay halen spordan sorumlu Devlet Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Organizasyonlardan Sorumlu Başkoordinatör olarak görev yapıyor.
Başmüfettiş Sinan Erol, 8 Mart 2010’da tamamlanan ‘ön inceleme raporu’nda iki GSGM yetkilisini, ‘kurum çıkarlarını korumamak, tedbirsiz, kayıtsız ve ihmalkâr’ davranmakla suçladı. Erol raporunda şu ifadelere yer verdi:
“Ali Sami Yen Stadyumu’nun arazisini, kendilerine hiçbir finansman külfeti getirmeyecek bir yöntemle ve bugün TOKİ’nin deklare ettiği gibi ‘arsa satışı’ veya ‘hasılat paylaşımı’ yöntemiyle değerlendirmeye malik oldukları halde, taşınmazın değerlendirilmesi işini TOKİ’ye havale etmişlerdir. Hiçbir somut garanti ve taahhüt almadan Ali Sami Yen’i TOKİ’ye devretmişler ve TOKİ’nin elde edeceği gelir/kâr miktarı kadar gelir kaybına uğramak mahiyetinde bir tasarrufa razı olmuşlardır. GSGM’nin hak ve çıkarlarını korumak adına, Eren Talu&Alke Ortak Girişim Grubu ile yapılan sözleşmenin feshine müdahil ve taraf olmayarak, GSGM’nin zarara uğratılmasıyla sonuçlanan işlemlere seyirci kaldıkları sonucuna varılmıştır. Bu nedenle haklarına cezai takibat yapılmasını teminen bu şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi yerinde olacaktır.”

İŞTE BAŞMÜFETTİŞ SİNAN EROL’UN SORULARI

‘Bedeli nasıl tayin edildi?’
1- Galatasaray’ın Ali Sami Yen ve eklerini kullanma karşılığında, GSGM’ye (kira, müsabaka geliri payı gibi) ne tür ödeme taahhütlerinde bulundu? Hangi borç ve taahhütlerini yerine getirmedi? Galatasaray hakkında hangi yaptırımlar uygulandı?

2- GSGM’nin Galatasaray’a kiraya verdiği Ali Sami Yen’in üst kullanım hakkını, 1997’de bu kulübe devretmesinin gerekçesi nedir? Stat üzerine alacaklı şahıs veya şahıslar tarafından konulması muhtemel ipoteklerden GSGM’nin bilgisi var mıdır? Kiracının bu yönde tedbirlere sebep olmasına karşı, uygulamayı öngördüğünüz bir müeyyide nedir?

3- Galatasaray’ın, GSGM’ye karşı taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle, kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğiniz bir dönemde; Galatasaray’ın Ali Sami Yen’i genel müdürlüğünüze iade etmesi karşılığında, Seyrantepe’de mülkiyeti Hazine’ye ait arazide 52 bin kişilik bir stadyum yapılarak, Galatasaray’a bu defa bedelsiz olarak tahsis kararı aldığınız anlaşılmaktadır. Seyrantepe’deki stat karşılığında, yıkılarak üzerine rant tesisi yapılması kaydıyla TOKİ’ye devredilen Ali Sami Yen Stadyumu’nun bedeli, nasıl, hangi ölçülere göre, kimler tarafından tayin, takdir ve tespit edilmiştir?

‘Seyrantepe neden bedelsiz?’
4- Ali Sami Yen’in arazisi üzerine yapılacak iş merkezinin (veya genel anlamıyla rant tesislerinin) inşaat ve kullanım alanını tespit etmek için genel müdürlüğünüzce yaptırılmış bir avan mimari projeniz var mıdır? Bu arazinin kamu çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için bir piyasa araştırması yapılmış mıdır? Arazinin rant tesisi yaptırılarak değerlendirilmesi düşünüldüyse, neden genel müdürlüğünüzce doğrudan ihale ve yarışma açılmamıştır?

5- Ali Sami Yen’in yerine inşa edilecek rant tesisleri üzerinde mülkiyet ve gelir paylaşımı yönünden, kamu adına genel müdürlüğünüzün ya da TOKİ’nin bir hak ve yetkisi kalacak mıdır? Ali Sami Yen’den elde edilecek gelir, Seyrantepe Projesi’nin finansmanına yetmezse, aradaki farkı kim, nasıl karşılayacak?

6- Ali Sami Yen’in yerine TOKİ tarafından bir rant tesisi yaptırılması, karşılığında Seyrantepe’de bir stat inşa edilmesi teklifi, kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gündeme getirilmiştir?

7- Ali Sami Yen - Seyrantepe trampasının (takasının) idareniz çıkarlarına uygun olduğu yönünde somut tespitleriniz var idiyse, anılan yeni stadyumun daha projesi bile olmayan, temeli dahi atılmamış ve hatta tasavvur halindeyken ‘taahhütlerini yerine getirmediği için’ genel müdürlüğünüzle davalı olan bir spor kulübüne bedelsiz olarak tahsis edilmesinin gerekçesi nedir?
Bir stadyumun peşinen ve bedelsiz olarak tahsisi, kanunen hiçbir yükümlülüğünüz olmadığı halde, idareniz ve kamu çıkarlarına uygun mudur? Uygun olduğunu düşünüyorsanız, bunu hangi hesaplamalara dayandırıyorsunuz? Bu stadyuma talip olması muhtemel başka spor kulüpleri, talep rekabetine çağırılmış mıdır?

’Para tahsil ettiniz mi?’
8- Ali Sami Yen’de önce kiracınız, sonra şagil (işgalci) durumuna düşmüş Galatasaray’a, bu stadı size iade ederek karşılığında kamu kaynaklarıyla daha büyük stadı bedelsiz olarak vermenizin, müfettişliğimize incelenmek üzere gönderilen dosyada görünmeyen, söz konusu protokollerde yer almayan idari, hukuki ve teknik bir zorunluluk var mıdır?

9- Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in imzasını taşıyan 28 Ağustos 2006 tarihli protokolde, “İki taşınmazdan elde edilecek değer mukayesesi sonunda fark meydana gelmesi halinde, bu husus ilgili bakanlarca değerlendirilecektir” denmektedir. Bu husus, kimler tarafından yerine getirildi? Ek protokolde idarenize ödeneceği taahhüt edilen para ve oranlar kim tarafından, hangi maliyet ve karlılık analizlerine göre belirlendi? Genel Müdürlüğü’nüze (kira, kar payı vs) hangi ad altında, ne miktarda ödeme yapılacak? Bugüne kadar herhangi bir para tahsil ettiniz mi?

10- Galatasaray’dan Seyrantepe’yi kullanması karşılığında kira istenmemesinin gerekçesi nedir?

Başbakanlık Teftiş Kurulu Ali Sami Yen’e el koydu

‘Soruşturma izni verilmesi yerinde’
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişi Sinan Erol, hazırladığı raporda GSGM’nin eski ve yeni genel müdürleri hakkında soruşturma izni verilmesinin yerine olacağını belirtti.

Vatandaşın ‘bilgi’ savaşı!
Her şey, Sinan Yağcı isimli vatandaşın Seyrantepe Stadı için düzenlenen protokolün detaylarını merak edip, Bilgi Edinme Kanunu’ndan yararlanmak istemesiyle başladı. GSGM, 13 Mart 2007’de Yağcı’nın bilgi talebine, “Talep ettiğiniz bilgiler taşra teşkilatımızı ilgilendirir. İstanbul Valiliği’ne müracaat etmeniz gerekir” cevabını verdi. Başvurularını yenileyen Yağcı’ya, bu kez GSGM İstanbul İl Müdürlüğü, “Tarafımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır” dedi.
Yağcı, son olarak, Cumhurbaşkanlığı’na ve Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe verdi. Yağcı dilekçesinde, “Mülkiyeti devlete ait iki farklı arazinin kamu kuruluşları arasında el değiştirirken buharlaştırılması ve devletçe 120 milyon dolar para harcanarak stadyum yapılması suretiyle devlet zarara uğratılmıştır” dedi. Şişli Savcılığı, GSGM ve İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında, ‘ön inceleme talebi’nde bulundu. Talep, önce ilgili Devlet Bakanı Faruk Özak’a, oradan da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ulaştı. İncelemeyi Başmüfettiş Sinan Erol üstlendi. Erol, 2 Şubat 2010’da dönemin GSGM Genel Müdürü Mehmet Atalay’a bir yazı göndererek, sorular yöneltti.

YARIN: GSGM’NİN CEVABI VE MÜFETTİŞİN ÖFKESİ

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber