Emlak Fırsatları Süresiz Kira Sözleşme Feshi Nedir?

Süresiz Kira Sözleşme Feshi Nedir?

Son Güncellenme:

.

Süresiz Kira Sözleşme Feshi Nedir

Kira sözleşmesi; ev sahibi ile evi kiralayan kiracılar arasında hukuksal bir netlik olması amacıyla hazırlanan, her iki tarafın da haklarını koruyan, sunulan 'mal' karşılığında ne kadar kira ödeneceğini belgelerle sunan bir sözleşmedir. Bu belge doğrultusunda, kira sözleşmesinde belirtilen süre boyunca kiracıların evde kalma, ev sahibinin ise kira alma hakkı bulunur. Artık her ev kiralama işleminde kira sözleşmesi yapılıyor; peki ama bir nevi güvence olan kira sözleşmeleri fesh edilirse ne olur? Süresiz kira sözleşme feshi mümkün mü? Ev sahibi ya da kiracının sözleşmeden vazgeçmesi durumunda neler gerçekleşir? İşte süresiz kira sözleşmesi feshi ve hakkında birkaç bilgi...

Haberin Devamı

Kira sözleşme feshi hangi tarafı nasıl etkiler?

Süresiz Kira Sözleşme Feshi Nedir

Kira sözleşmelerinin hukuki olarak fesh edilmesi mümkün olsa da; diğer tarafın mağdur olmaması için bazı dayanakları bulunması gerekir. Eğer hiçbir sebep olmaksızın sözleşmenin tek taraflı iptali söz konusu olursa; diğer tarafın haklarından süre bitimine kadar yararlanma imkanı bulunur. Öyle ki ev sahibi sözleşmede belirtilen süre boyunca kirasını almaya ya da kiracılar evde oturmaya devam etme hakkına sahiptir. Bu nedenle bir sebebi olmadan fesh etme işlemi gerçekleşmeyebilir. Süresiz kira sözleşmesi feshinde; yani belirsiz süreli kira sözleşmelerini fesh ederken taraflardan biri bir bildirim zamanı belirlenmediği sürece yasal fesih sürelerinde sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir.

Süresiz kira sözleşme feshi nasıl yapılır?

Süresiz Kira Sözleşme Feshi Nedir

Kira sözleşmesi feshi yaparken, bunu iki yolla feshetmek mümkün. Bunlardan biri bildirim yolu yardımıyla fesih işlemi. Bunun için sözleşme bitimine iki hafta süre kalana dek bildirimde bulunan taraf sözleşmenin bitimini sağlayabilir. Eğer bu yapılmazsa sözleşme bir yıl süreyle tekrar uzamış sayılabilir. Süresiz kira sözleşmelerinde kiracıların sözleşmeyi dilediği zaman feshetme hakkı mümkünken, konut sahibinin ise on yıl sürenin sonunda feshetme imkanı bulunuyor. Kira sözleşmelerinin fesih yollarından bir diğeri ise dava yoluyla fesih; yani kiracı ya da mülk sahibi diğer tarafın hataları nedeniyle dava yoluyla sözleşme feshine gidebilir.

Haberin Devamı

Kira sözleşmesi fesih gerekçeleri nelerdir?

Süresiz Kira Sözleşme Feshi Nedir

Eğer mülk sahibi; yani kiraya veren kişi dava yoluyla sözleşmeyi feshedecekse şu sebeplerden bir ya da birkaçının mevcut olması gereklidir: Kiraya veren kişinin 1. derece akrabaları için kiraya verdiği mülke gereksinimi varsa, söz konusu olan mülkte yıkım, tadilat, genişletme gibi çalışmalar yapılması gerekli fakat içinde kiracılar varken bu durumun gerçekleşmesi imkansızsa dava yoluyla sözleşme feshine gidilebilir. Aynı şekilde mülk kiralandıktan sonra, kiracıların neden olduğu zararlar belirlenirse ve mülk sahibi onların giderilmesini istediği halde giderilmemişse yine sözleşme fesih hakkı doğabilir. Kiracıların sözleşme feshi söz konusu olduğunda ise iflas ya da vefat gibi önemli olayların söz konusu olması, belirtilerek kanıtlanması dahilinda fesih davası açılması mümkündür.