Geri Dön
GündemKırım Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Kırım Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Kırım Savaşı 1853 yılında başlayan ve birçok farklılıkla kendini gösteren savaşlardan bir tanesidir. Bu farklılıklardan dolayı Kırım Savaşı birçok kişi tarafından detayları ile merak edilmektedir. Kırım Savaşı ile ilgili ayrıntılara yer verdik.

Kırım Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Kırım Savaşı tarihin ilk modern savaşı olarak bilinmektedir. Kırım Savaşı sırasında yüz binlerce asker ve mühimmat çok daha uzaklara taşınmış askeri amaçlı, Demiryolları yapılmış, telgraf hatları çekilmiş ve zırhlı buharlı gemiler kullanılmıştır. Bu sebeple Kırım Savaşı daha önceki savaşlara göre çok daha modern tarzda yapılan bir savaş olarak tarihte yerini almıştır.

KIRIM SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Kırım Savaşı Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni parçalamak istemesi üzerine İngiltere ve Fransa'nın tepkisini çeken ve İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı tarafında savaşa girmesini sağlayan bir savaştır. Kırım Savaşı'nda taraflar Rusya, diğer tarafta ise Osmanlı, İngiltere ve Fransa vardır. İngiltere ve Fransa'nın bu savaştaki amacı Rusya'nın sıcak denizlere inmesini ve daha da güçlenmesini engellemektir. 3 yıl kadar süren Kırım Savaşı 1853 yılında başlayarak 1856 yılında Paris Kongresinde Rusya ile yapılan anlaşma sonucunda bitmiştir.

1948 yılında Avrupa'da meydana gelen ihtilaller Rusya'yı rahatlatmış Kırım Savaşı için Rusya hazırlıklar yapmaya başlamıştır. Sultan Abdülmecit döneminde gerçekleştirilen Kırım Savaşı Osmanlı Devleti'nin teknoloji ve askeri bakımdan çok geride kalması bunun üzerine İngiltere ve Fransa'dan yardım istemesine neden olmuştur. Rusya'nın Yüzyıllar boyunca sıcak denizlere inme hayali Kırım Savaşında İngiltere ve Fransa'nın da dahil olmasıyla suya düşmüştür.

KIRIM SAVAŞI TARİHİ

Kırım Savaşı 1. Petro'nun sıcak denizlere inme politikası ile 1853 yılında harekete geçmesi sonucu başlamıştır. Eflak ve Boğdan’ı işgal eden Rusya Osmanlı Devleti'nin ültimatom vermiş ve Eflak ve Boğdan’ı boşaltmasını istemiştir.

Ültimatomunun Osmanlı Devleti tarafından reddedilmesi Kırım Savaşı'nın başlamasına neden olmuştur. Avrupa devletleri endişelendiren bu durum üzerine Viyana Kongresi toplanmış, Avrupalı devletler özellikle İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır.

30 Kasım1853 tarihinde Osmanlı donanması Rus donanması tarafından Sinop açıklarında batırılmış, bu durum İstanbul ve boğazları tehlikeye düşürmüştür.

KIRIM SAVAŞI'NIN ÖNEMİ

Kırım Savaşı Osmanlı Devleti ve diğer devletler için oldukça önemli bir özelliğe sahiptir. Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya'yı durdurmak Osmanlı Devleti'nin tek başına yapabileceği bir iş değildir. Bunu bilen İngiltere ve Fransa kendi çıkarları için Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında ilk defa İngiltere'den dış borç almıştır. Osmanlı Devleti'nin yanında İngiltere ve Fransa'nın yer alması Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletler statüsüne sokmuştur.

Rusya Kırım Savaşı Balkan hakimiyetini yitirmiş Islahat Fermanı yayınlanmasını isteyen Avrupalı devletler Osmanlı iç işlerine karışmaya başlamıştır. Rusya bu savaştan sonra Osmanlı Devleti'nin tek başına parça parça alamayacağını anlamıştır. Avrupalı devletler tarafından Kırım Savaşı'nda telgraf ve demiryolları gibi yeni teknolojiler kullanılmıştır. Dünya üzerindeki ilk savaş fotoğrafları Kırım Savaşı sırasında çekilmiştir. Döneminin en modern savaşı olarak geçmektedir.

KIRIM SAVAŞI NEDEN VE SONUÇLARI

Kırım Savaşı'nın en önemli sebebi kutsal yerler sorunudur. Osmanlı Devleti'ne ait Filistin'de Katolik ve Ortodoks arasında çıkan çatışmalar Rusya tarafından bahane edilerek Savaş başlatılmıştır. Asıl neden işte Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne parçalayarak boğazlar üzerinden sıcak denizlere inme düşüncesidir. Rusya bu süreçte Osmanlı Devleti'ne hasta olarak nitelendirilmiş İngiltere'ye yanında yer alması için ikna etmeye çalışmış ancak İngiltere tarafından bu plan reddedilmiştir. İngiltere'ye uymayan plan reddedilince Rusya tek başına Osmanlı Devleti üzerinde harekete geçmiştir.

KIRIM SAVAŞI SONUCUNDA:

- 1856 yılında Paris Antlaşması imzalanmış

- İlk defa Osmanlı Devleti uluslararası alanda hukuken sayılmıştır.

- Kırım Savaşı sonucunda haritada değişiklikler görülmese de eski dengeler değişmiştir. Rusya'nın Avrupa'da gücü kırılmış Fransa üstün duruma gelmiştir.

- Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrasında herhangi bir toprak elde edememiştir