Geri Dön

Türkçe sevindirdi matematik zorladı

TEOG-2 kapsamındaki ortak sınavların ilki dün yapıldı. Sorular müfredata uygundu. Hatalı soru bulunmuyor. Türkçe, önceki yıllara göre kolaydı. Konulara hakim olmayı gerektiren dil bilgisi soruları eleyici nitelikteydiMatematik sınavında öğrenciler dönüşüm geometrisi, eşlik-benzerlik ve doğrusal denklemlerle ilgili sorularda zorlandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında ise hem bilgiyi hem de muhakeme gücünü ölçen sorular vardı

Türkçe sevindirdi matematik zorladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu dün tamamlandı. 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı sınavın ilk günkü oturumunda öğrenciler Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girdiler.

Bugün düzenlenen Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sınavlarıyla 2017 TEOG maratonu tamamlanmış olacak. TEOG kapsamında alınan puanlar hem karne notunda etkili olacak hem de sınavla öğrenci kabul eden devlet liseleri ile Türk ve yabancı kolejlere girişte kullanılacak. Karne notu için kullanılacak TEOG sonuçlarının haziran ayının ilk haftasına kadar, liselere girişte kullanılacak Yerleştirmeye Esas Puan’ın (YEP) da haziran sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Türkçe soruları kolaydı

Sınava giren öğrencilerden ve eğitim kurumlarından gelen bilgilere göre Türkçe soruları beklenenden kolaydı, Matematik’te dönüşüm geometrisi konusundan, eşlik-benzerlik ve doğrusal denklemler konularından gelen 4-5 soru zorlayıcıydı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı kavram bilgisi ve yorum yapma becerisi istiyordu. Bilfen Ortaokulları, Bahçeşehir Koleji, Era Okulları, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Mektebim Okulları, Nesibe Aydın Okulları Oğuzkaan Okulları ve Sevinç Eğitim Kurumları bölüm başkanlarının sınavlara göre yorumları şöyle:

Türkçe’de sorular kazanımlara uygundu. Sözcükte Anlam konusundan 3, Cümlede Anlam’dan 3, Paragrafta Anlam’dan 8, Dil Bilgisi’nden 5 ve Edebi Tür konusundan 1 soru geldi. Sorular açık ve anlaşılırdı. Hatalı ve çeldirici soru yok. Anlam bilgisi konuları, Türkçe’nin belirleyici bölümüydü.

Sınavın geriye kalan kısmında ise cümle türleri, cümle vurgusu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazı türleri ve söz sanatları konusundaki kazanımların ölçüldüğü görülmekte. Dil bilgisi soruları, TEOG-2 kazanımlarını kavramış olmayı gerektiren ayırt edici bir özelliğe sahip olup konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği nitelikteydi.

Matematik seçici olacak

Matematik sınavındaki sorular, kazanımlara uygun, orta seviyedeydi. Doğrusal Denklemler, Cebirsel İfadeler ve Üçgenler konularından 3’er soru, Kareköklü Sayılar, Denklem Sistemleri, Dönüşüm Geometrisi ve Olasılık konularından 2’şer, Eşitsizlikler, Çarpanlar ve Katlar ve Eşlik ve Benzerlik’ten 1’er soru geldi. TEOG-1 konularından Kareköklü Sayılar ile Çarpanlar ve Katlar’dan 1’er soru yer aldı. Özellikle kareköklü sayılar diğer kazanımlarla sarmal olarak soruların içinde kullanılmış. Sorular açık ve net ifade edilmiş. Geometri soruları görsel zenginlikte olup hem dikkatli okumayı hem de çizim yapmayı gerektiriyordu. Cebirsel ifadelerin ağırlıklı olduğu sorular mevcut.

Soruların yarısından fazlası işlem becerisi orta ve üst düzeyde olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri nitelikteydi. Noktanın dönme altındaki görüntüsünün sorulduğu 7. soru; üçgenlerde benzerlik sorusu olan 13. soru; doğrusal ilişkiyi ve grafiğini yorumlatan 15. soru; üçgenin temel elemanları başlığına ait 17. soru ve koordinat düzleminde yansıma, dönme ve öteleme bilgisini ölçen 20. sorular seçici nitelikte sorulardı.

Din’de yorum öne çıktı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında “Kaza ve Kader İnancı” ünitesinden 1 soru, “Zekât, Hac ve Kurban İbadetleri” ünitesinden 6, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatından Örnek Davranışlar” ünitesinden 6, “Kur’an’da Akıl ve Bilgi”den 3, “İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar” ünitesinden 4 soru çıktı.

Bilgiyi ölçen, öğrencilerin muhakeme güçlerini de kullanmalarını gerektiren, ayrıca görsel okuma sorularına da yer verilen sınav, kazanımlara uygundu. Soruların uzun metinlerden oluşması, öğrencileri okuma-anlama becerisi açısından zorlarken, zaman kaybına da neden oldu.

“Hac, Umre, Taassup ve Yardımlaşma Kurumları” gibi konulara ait sorular bilgiye hakim olmayı gerektirirken, “Hz. Muhammed’in Hayatından Örnekler” konusunda daha çok yorumlama becerisi ön plana çıkmış. Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip’e verdiği cevapla ilgili soru öğrencileri çelişkide bıraktı. Yine, Hac ile Umre arasındaki farkları soran soruda da, öğrenciler ikileme düştü.

‘TEOG sınavsız geçişin başlangıcı’

TEOG kapsamında gerçekleştirilen ortak sınavlarla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, kamuoyunda kodlama kültürünün olmasından dolayı, merkezi ortak sınavlara ‘TEOG’ isminin verildiğini ama böyle bir isimlendirmenin doğru olmadığını belirtti.

Ekstra sınav yapmadıklarını kaydeden Tekin, “Biz bu sınavın sorularını buradan gönderdiğimiz için adına ortak sınav diyoruz. ‘TEOG sınavı’ diye bir kavram hiç kullanmadık, kullanmamayı tercih ediyoruz çünkü böyle bir sınav yok. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatında aldıkları derslerden başarılarını ölçmek için uyguladığımız soruları ortak gönderiyoruz” dedi.

Sosyal faaliyetlere puan

“Bu sınav, sınavsız geçişin bir başlangıcıdır” diyen Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile sınavın her yönünü müzakere ettiklerini belirterek, gelecek yıllardan itibaren sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yerleştirme puanlarına etki edebileceği bir sistem için çalışma yaptıklarını söyledi.

Tekin, gelecek dönemde yapacakları yeniliklerle ilgili şunları kaydetti: “Çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmeyi arzu ediyoruz.

Çocuğumuz ortaokula başladığı günden itibaren haftada iki saat gitar kursuna, tiyatro kursuna giderse veya spor kulübü bünyesinde spor yaparsa, bunları kayıt altına alalım, bunlar üzerinden katsayı hesap ederek, temel eğitimden orta öğretime geçerken kullanabilelim.’ demiştik. Bununla ilgili altyapı sürecimiz 15 Temmuz sebebiyle sekteye uğradı. Belki önümüzdeki yıldan itibaren ekleme yapılabilir.”

Matematik’te 1 soru kafaları karıştırdı

Matematik öğretmeni Mustafa Can Cihan, aşağıdaki sorunun hatalı olduğunu iddia ediyor. Cihan’ın bu konudaki yorumu şöyle: “Soruda döndürme sonucu elde edilen noktaları soruyor fakat şıklardan bir tanesi dönme diğer ikisi yansıma sonucu oluşuyor. Dönme ile yansıma çok farklı kavramlar. Soru hatalı bir şekilde kurgulanmış. Bu soruda öğrenciler C şıkkına gitmiş, cevap da C’dir ama teknik olarak hata var. Soru sonuç olarak hatalı olmasa da kafa karıştırıcı.”

Mazeret sınavına kimler girecek?

Ortak sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak. Mazeret sınavları her gün tek oturumluk üç ders sınavı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum şeklinde MEB’in belirleyeceği okullarda gerçekleştirilecek.

Sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen veya mazeretlerini ortak sınavlardan önce bildiren öğrencilerin bilgileri sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemi’ne okul müdürlüğü tarafından işlenecek.

Sınava girmeyen sıfır alacak

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecek. Mazeret sınavına katılması uygun görülenlerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-Okul Sistemi’ne sınavlar tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde işlenecek. Bu süre tamamlandıktan sonra gelen talepler, işleme alınmayacak olup sorumluluk okul müdürlüğüne ait olacak.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınavlara katılmayanların o derse ait sınav puanı sıfır olarak değerlendirilecek. e-Okul Sistemi’nde ortak sınav sonuç hanesinde (G) olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecek.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Rabia Helin Özcan: TEOG-2, birinci dönem sınavlarına göre daha kolaydı. Bu sınava daha çok çalışma fırsatım oldu. Türkçe’de biraz zaman sıkıntısı yaşadım ama genel olarak kolay geçti. Matematik ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinde birkaç soruda zorlandım.

‘Din Kültürü çok basitti’

Baran Avcı: Türkçe kolaydı. Sadece makale, sohbet konusunu içeren bir soruda zorlandım. Matematik’te ise birkaç soru zordu diyebilirim. Örneğin üçgen sorularında çok zorlandım. Fakat genel olarak sınavım iyi geçti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi geçen dönemki sınava göre çok basitti.

‘Zorlayıcı sorular vardı’

Zehra Baylan: Matematik’te bazı sorular zorlayıcıydı. Diğer testlerin sınavlarından erken çıkmıştım ama Matematik’te son dakikaya kadar zamanımı kullandım. Genel olarak sözel dersleri daha iyi yapabiliyorum. Bu nedenle benim için Türkçe kolaydı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde de beklediğimden kolay sorular çıktı.

‘Paragraflar uzundu’

Umut Urmam: Türkçe testinde paragraflar biraz uzundu ama yine de yapabildim. Matematik ise kısa sorular olmasına rağmen zordu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde çok paragraf yoktu ve kolaydı. Sınav süresinde bir sorun yaşamadım hatta üç kere kontrol ettiğim testler oldu.

YARIN: TEOG’da ikinci gün sınav soruları nasıl? Hatalı soru var mı? Sınava itirazlar nasıl yapılacak?

Çin'de hortum felaketi: 33 yaralıÇin’in İç Moğolistan bölgesinde meydana gelen hortumda 33 kişi yaralandı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber