Sabahattin Ali

Sabahattin Ali

Türk öykücü, şair, öğretmen, yazar ve gazeteci. Hayatı 25 Şubat 1907'de Edirne Vilayeti'nin Gümülcine Sancağı'na bağlı Eğridere kazasında doğmuştur. Babası piyade yüzbaşısı (Cihangirli) Selahattin Ali Bey'in görev yerlerinin sık sık değişmesi dolayısiyla, ilköğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Edremit'in çeşitli okullarında tamamlamıştır (1921) Edremit'e göçtüklerinde bölge Yunan işgalinde olduğu için emekli olan babası aylığını alamamış ve aile çok zor günler geçirmiştir. İlkokulu bitirdikten sonra parasız yatılı olarak Balıkesir Öğretmen Okulu'na giren Sabahattin Ali, beş yıl burada okumuş, daha sonra İstanbul Öğretmen Okulu'nda mezun olmuştur (1926). Bir yıl kadar Yozgat'ta ilkokul öğretmenliği yapmış, Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Almanya'ya giderek iki yıl orada okumuştur (1928 - 1930). Yurda döndükten sonra Sabahattin Ali, Orhaneli’nde ilkokul öğretmenliğine atandı.Aydın ve sonra Konya ortaokullarında Almanca öğretmenliği yapmıştır. Konya'da bulunduğu sırada, bir arkadaş toplantısında Atatürk'ü yeren bir şiir okuduğu iddiasıyla tutuklanmış (1932), bir yıla mahkûm olarak Konya ve Sinop cezaevlerinde yatmış, Cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayısıyla çıkarılan af yasasıyla özgürlüğüne kavuşmuştur (1933). Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya giden Sabahattin Ali Millî Eğitim Bakanlığı'na başvurarak yeniden göreve alınmasını istemiştir. Dönemin bakanı Hikmet Bayur'un "eski düşüncelerinden vazgeçtiğini ispat etmesini" istemesi üzerine Varlık dergisinde "Benim Aşkım" adlı şiirini yayımlayarak (15 Ocak 1934) Atatürk'e bağlılığını göstermeye çalışmıştır. Aynı yıl Bakanlık Neşriyat Müdürlüğü'ne alınmış, Ankara II. Ortaokul'da öğretmenlik yapmıştır. 16 Mayıs 1935 günü Aliye Hanım ile evlenmiş, 1936'da askere alınmış, 1937 Eylülünde kızı Filiz Ali dünyaya gelmiştir. Yedek Subay olarak askerliğini Eskişehir'de tamamlamış, 10 Aralık 1938'de Musiki Muallim Mektebi'nde Türkçe öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1940 yılında tekrar askere alınmış, askerliğini yaptıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nda Almanca öğretmenliği yapmıştır (1941 - 1945)."İçimizdeki Şeytan" romanı milliyetçi kesimde büyük tepki toplamıştır. Nihal Atsız'ın hakkında yazdığı hakaret dolu bir yazıya karşılık dava açmış, dava sırasında çok sıkıntı çekmiştir. 1944 yılında davayı kazanmasına rağmen tepkilerden kurtulamamıştır. Olaylı duruşmalar sonunda bakanlıkça görevinden alınmış, İstanbul'a giderek gazetecilik yapmaya başlamıştır (1945). Ancak fıkra yazdığı La Turquie ve Yeni Dünya gazeteleri, Tan olayları sırasında tahrip edilince işsiz kalmış, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Öküz Paşa gibi siyasal mizah dergilerini çıkarmıştır (1946 - 1947). Ancak, bu gazeteler tek parti iktidarının baskılarıyla karşılaşmış, dergilerin isimlerindeki Paşa ifadesiyle "Milli Şef" İsmet Paşa ile alay edildiği iddiası ile kapatılmış, yazılar ve yazarları hakkında kovuşturmalar açılmıştır. Sabahattin Ali dergilerde çıkan yazılarından dolayı üç ay hapis yatmış, karşılaştığı baskılardan bunalmıştır. Ali Baba dergisinde yayımladığı "Ne Zor Şeymiş" başlıklı yazıda, içinde bulunduğu durumu şöyle anlatmaktadır: "Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalı idi".Bir başka dava nedeni ile 1948'de Paşakapısı cezaevinde üç ay yatmıştır. Çıktıktan sonra zor günler geçirmeye başlamış, işsiz kalıp, yazacak yer bulamamıştır. Tek parti yönetiminin baskılarından uzaklaşmak için yurt dışına gitmeye karar vermiş ancak kendisine pasaport verilmemiştir. Yasal yollardan yurt dışına çıkma olanağı bulamayınca da Bulgaristan'a kaçmaya karar vermiş fakat para karşılığı Ali Ertekin adlı bir kaçakçıyla anlaştı. Ordudan atılmış olan bir astsubay olan Ertekin, geçimini yurt dışına adam kaçırmakla sağlamakta, öte yandan Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti adına ajanlık yapmaktaydı. Resmi açıklamalara göre Ertekin, "milli hislerini tahrik ettiği için" Sabahattin Ali'yi başına sopa vurarak öldürdü. Cesedin 2 Nisan 1948 tarihinde Bulgaristan sınırında şaibeli bir şekilde bulunmasından sonra, 28 Aralık 1948'de tutuklanan Ertekin, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yaptırımı 18-24 yıl olan adam öldürme suçundan, 15 Ekim 1950'de "milli hisleri tahrik" gerekçesiyle cezası indirilerek 4 yıla hüküm giydi. Ancak yazarın yakın çevresi ise Sabahattin Ali'nin Kırklareli'de Milli Emniyet tarafından sorgulanırken işkence sonucu öldüğü ve Ertekin'in paravan olarak kullanıldığını iddia etse de bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Sabahattin Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden ve Milli Emniyet mensubu olduğu iddia edilen Ali Ertekin, dört yıla hüküm giymiş; fakat birkaç hafta sonra çıkartılan aftan yararlanarak serbest kalmıştır.Bulgaristan’ın Eğridere (Ardino) kentinde, Sabahattin Ali’nin 100. doğum yılı kutlandı. 31 Mart 2007 günü gerçekleşen toplantıya, başta Bulgaristan Yazarlar Birliği Başkanı olmak üzere Sofya ve Bulgaristan’ın çeşitli kentlerinden Türk ve Bulgar yazarlar, şairler, okurlar ve Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali katıldı. Bütün eserleri 1950'li yıllardan beri Bulgaristan’daki tüm okullarda okutulduğundan, Sabahattin Ali bu ülkede çok tanınan bir yazardır.Edebi kişiliğiSabahattin Ali yazı yaşamına şiirle başlamış, hece vezniyle yazdığı ve halk şiirinin açık izleri görülen bu ürünlerini Balıkesir'de çıkan ve Orhan Şaik Gökyay tarafından yönetilen Çağlayan dergisinde yayımlamıştır (1926). Servet-i Fünun, Güneş, Hayat, Meşale gibi dergilerde de yazan (1926 - 1928) Sabahattin Ali, bu arada öykü de yazmaya başlamış, ilk öyküsü "Bir Orman Hikayesi" Resimli Ay'da yayımlanmıştır (30 Eylül 1930). Toplumsal eğilimli bu öyküyü Nazım Hikmet, şu sözlerle okurlara sunmuştur: "Bu yazı bizde örneğine az tesadüf edilen cinsten bir eserdir. Köylü ruhiyatının bütün muhafazekâr ve ileri taraflarını, iptidaî sermaye terakümünü yapan sermayedarlığın inkişaf yolunda köylülüğü nasıl dağıttığını ve en nihayet, tabiatın deniz kadar muazzam bir unsuru olan ormanın muğlak, ihtiraslı hayatını, kımıldanışların zeki bir aydınlık içinde görüyoruz".Sabahattin Ali, af yasasından yararlanarak hapisten çıktıktan sonra, özellikle Varlık dergisinde yayımladığı "Kanal", "Kırlangıçlar", "Arap Hayri", "Pazarcı", "Kağnı" (1934 - 1936) gibi öyküleriyle dikkati çekmiştir. Sabahattin Ali Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırmıştır. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirmiş, aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirmiştir. 1937'de yayınlanan Kuyucaklı Yusuf romanı, gerçekçi Türk romanının en özgün örneklerinden biridir.Sabahattin Ali'nin halk şiirinden esinlenerek yazılmış şiirlerini içeren Dağlar ve Rüzgâr (1934) adlı kitabı edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırmış, örneğin Yaşar Nabi, Hakimiyeti Milliye'de şu övücü satırları yazmıştır: "Bu kitabın mümeyyiz vasfı halk edebiyatı tarzında bir deneme teşkil etmesidir. Sabahattin Ali'nin tecrübeli muvaffak neticeler vermiş. Ve bize, şiirleri doğrudan doğruya bir halk şairi elinden çıkmamış olduklarını hissetirmekle beraber, o tanıdığımız ve sevdiğimiz samimi edayı tattırabiliyor. Komplike imajlardan kaçınılmış olması, bu şiirlere büyük bir sadelik vermiş." Ancak, Sabahattin Ali, bu kitabından sonra şiirle ilgilenmemiş, sadece hikâye ve roman yazmıştır. 'Leylim Ley', 'Aldırma Gönül' gibi halk dilinden yararlanarak yazdığı şiirler herkes tarafından bilinir.Sabahattin Ali, Varlık'ta Esirler adlı üç perdelik bir oyun da yazmış (1936), ancak bu türü de bir daha denememiştir.Eserleri Şiir[değiştir | kaynağı değiştir]1934: Dağlar ve Rüzgâr1937: Kurbağanın Serenadı ve Öteki Şiirler'le birlikteBestelenen şiirleri[değiştir | kaynağı değiştir]"Hapishane Şarkısı V" (Aldırma Gönül - Kerem Güney, Edip Akbayram)"Eşkiya Dünyaya" (Zülfü Livaneli)"Leylim Ley" (Zülfü Livaneli)"Hapishane Şarkısı I" (Göklerde Kartal Gibiydim / Nazlı Yarim - Deniz Akyürek)"Hapishane Şarkısı III" (Geçmiyor Günler - Ahmet Kaya)"Hapishane Şarkısı 2" (Bir Yürek Kaldı Avucumunda) (Grup Çağrı) [3]"Çocuklar Gibi" (Sezen Aksu)"Kız Kaçıran" (Ahmet Kaya)"Kara Yazı" (Ahmet Kaya)"Melankoli" (Ali Kocatepe, Nükhet Duru)"Eskisi Gibi" (Ben Yine Sana Vurgunum - Ali Kocatepe, Nükhet Duru)"Dağlar" (Benim Meskenim Dağlardır Sadık Gürbüz- Dağlardır DağlarSezen Aksu)"Göklerde Kartal Gibiydim" - Grup Çağrı, Volkan Konak"Geçmiyor Günler" - Selva Erdener & Turkuvaz Beşlisi, Turgay ErdenerÖyküleri[değiştir | kaynağı değiştir]Değirmen (1935)Kağnı (1936)Hanende Melek (1937)Ses (1937)Kağnı - Ses (1943 - İki kitap birlikte)Yeni Dünya (1943)Sırça Köşk (1947)KamyonBütün Öyküleri 1 (Aralık 1997, Değirmen, Kağnı ve Ses kitapları ile birlikte)Bir Orman HikayesiOyun[değiştir | kaynağı değiştir]Zanaatkarlar (1936)Romanları[değiştir | kaynağı değiştir]Kuyucaklı Yusuf (1937)İçimizdeki Şeytan (1940)Kürk Mantolu Madonna (1943)Derlemeler[değiştir | kaynağı değiştir]Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (1998)Çakıcı'nın İlk kurşunu (2002)Mahkemelerde (2004)Hep Genç Kalacağım (2008)Çevirileri[değiştir | kaynağı değiştir]Tarihte Garip Vakalar, Max Memmerich (1941)Antigone, Sofokles (1942)Minna Von Barnhelm, Lessing (1943)Üç Romantik Hikaye, H. Von Kleist - A.V. Chamisso - E.T.A. Hoffmann (1944)Fontamara, Ignazio Silone (1944)Gyges Ve Yüzüğü, Fr. Hebbel (1944)Yüzbaşının Kızı, A.S. Puşkin (1944) (Erol Güney ile birlikte)

Sabahattin Ali

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 903 sabahattin ali haberi bulunmuştur.
Özgürlük ile İlgili Özdeyişler: Özgürlük ile İlgili En Güzel, Kısa ve Uzun Sözler
Özgürlük ile İlgili Özdeyişler: Özgürlük ile İlgili En Güzel, Kısa ve Uzun SözlerTüm insanların en doğal hakkın olan özgürlük bağımsızlık, hürriyet, sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. Özgürlük kavramı yakından duyduğumuz bir kelimedir. Özellikle okullarda özgürlük ile ilgili özdeyişler konusunda ödevler verilir. Özgürlük ile ilgili en güzel, kısa ve uzun sözler ile ilgili detaylı bilgilere “Özgürlük ile İlgili Özdeyişler” içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
4.08.2022Eğitim
Sabahattin Ali Sözleri: Sabahattin Ali'nin Aşk Şiirlerinden Alıntılar Ve En Güzel Sözler
Sabahattin Ali Sözleri: Sabahattin Ali'nin Aşk Şiirlerinden Alıntılar Ve En Güzel SözlerTürk edebiyatı dendiği zaman akla gelen ilk isimler arasında Sabahattin Ali öne çıkar. Özellikle yazdığı kitaplar ve birçok eser üzerinden, alıntı sözler günümüzde hala yaygın olarak kullanılıyor. Hayata dair ve aşk ile sevgi üzerine en güzel Sabahattin Ali sözlerini, ne zaman ve nerede isterseniz kullanabilirsiniz. İşte Sabahattin Ali sözleri: Sabahattin Ali’nin aşk şiirlerinden alıntılar ve en güzel sözler.Adını altın harflerle Türk edebiyatına yazdırmış olan Sabahattin Ali, pek çok insanın sevdiği en özel isimlerden biridir. Özellikle yazdığı kitaplar içerisinde bulunan pek çok söz, derin anlamları ile beraber insanların yüreğine işler. Aynı zamanda hayata dair en özel sözleri ile beraber felsefi bir yanı da olan Sabahattin Ali, artık alıntı olarak ele alınmış sözleri ile sosyal medya platformlarında değerlendiriliyor.
30.07.2022Güzel Sözler
10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları: 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Biryay Yayınları Cevap Anahtarı 2021-2022
10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları: 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Biryay Yayınları Cevap Anahtarı 2021-2022Eğitim öğretim hayatında edebiyat dersleri öğrencilerin aldığı derslerden birisidir. Özellikle lise 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı dersleri alırlar. Üniversite giriş sınavı YKS oturumları TYT-AYT gibi merkezi sınavlarda öğrencilerin karşısına çıkan alanlardan bir tanesidir. Ders kitapları her yıl MEB tarafından açıklanan müfredata göre düzenlenmektedir. 10. sınıf edebiyat ders kitabında öğrencilerin kendini geliştirebileceği çeşitli etkinliklerin yanı sıra cevaplayabilecekleri bilgi verici sorular da bulunmaktadır. 2021-2022 yılında 10. sınıf edebiyat ders kitabı Biryay Yayınları cevap anahtarını merak ediyorsanız "10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları" içeriğimize göz atabilirsiniz.
12.07.2022Eğitim
Toplumun edebi aynaları
Toplumun edebi aynalarıBir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak anlamına gelen çalışmak kavramı, manasının büyüklüğü kadar ciddi bir etkiye sahiptir edebiyatta. Bireyin, toplumun, emek verilen her hakkın buluştuğu nice satırlar dökülmüştür yazarların kaleminden yıllar boyu.
Ruhunuzun kaptanı kim?
Ruhunuzun kaptanı kim?Kazanacak bir dünya zevkimiz var...
18.04.2022Ege
Şarkılar Bizi Söyler 16 Nisan konukları! Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam kimler var?
Şarkılar Bizi Söyler 16 Nisan konukları! Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam kimler var?Kanal D ekranında Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler her hafta birbirinden ünlü konukları ve her hafta farklı konsepti ile izleyiciye müzik dolu bir gece yaşatmaya devam ediyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler'de bu haftanın konukları kimler?
16.04.2022Cadde
Gülden Karaböcek kaç yaşında kimdir? Gülden Karaböcek asıl soyadı nedir? Albümleri ve şarkıları...
Gülden Karaböcek kaç yaşında kimdir? Gülden Karaböcek asıl soyadı nedir? Albümleri ve şarkıları...Arabesk denilince akla gelen ilk isimlerden olan Gülden Karaböcek, Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Ankara'da dünyaya gelen sanatçı ilk plağını 14-15'li yaşlarda doldurdu. Birçok albüme imza atan sevilen şarkıcı Gülden Karaböcek hayatı, kariyeri ve merak edilenler haberimizde...
16.04.2022Cadde
Anlamlı gece
Anlamlı geceZafer Kozanoğlu başkanlığında kurulan Kültürel Dönüşüm Derneği, Ferhat Göçer ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.
28.02.2022Cadde
Öyküyü sevmekle başlar her şey
Öyküyü sevmekle başlar her şeyHer yıl etkinliklerle ya da bir bildiriyle kutlanan Dünya Öykü Günü, öykünün edebiyatseverler tarafından ilgi görmesine, sevilmesine büyük katkı sağladı, yazanları yüreklendirdi.
14.02.2022Kültür Sanat
Önce sergi, sonra müzikal
Önce sergi, sonra müzikalEpos 7 Derneği üyeleri, önceki gün senenin ilk etkinliğinde bir arada olmanın mutluğunu yaşadı.
26.01.2022Cadde
Anlamlı iş birliği
Anlamlı iş birliğiZafer Kozanoğlu başkanlığında kurulan Kültürel Dönüşüm Derneği, Ferhat Göçer ile anlamlı bir iş birliğine imza atıyor.
17.01.2022Cadde
Videodaki ‘manzara’ görünenin ötesinde
Videodaki ‘manzara’ görünenin ötesindeCocoon’un yeni sergisi “Videodaki Manzara” geçmiş ve bugünle ilgili sadece “karenin içindekiler” kadar var olan meselelerin perde arkasına ışık tutuyor.
Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, boy - kilo ölçüleri kaç? Damla Sönmez'in sevgilisi var mı, dizileri neler?
Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, boy - kilo ölçüleri kaç? Damla Sönmez'in sevgilisi var mı, dizileri neler?Damla Sönmez kim, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olacak isimlerden biri de Damla Sönmez. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla bilinen Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? Hayranları tarafından Damla Sönmez'in boy ve kilo ölçüleri de merak ediliyor. Peki Damla Sönmez'in sevgilisi var mı, dizileri neler? İşte Damla Sönmez hakkında merak edilen her şey...
31.12.2021Cadde
‘Çıplak’ Fransa’da yarışacak
‘Çıplak’ Fransa’da yarışacak“Kara Altından Altın Mikrofona” ve “Sabah Yıldızı Sabahattin Ali” belgeselleriyle tanınan Metin Avdaç’ın ilk kısa kurmaca filmi “Çıplak”, Cannes Short Film Festival’in yarışmasına seçildi.
13.12.2021Kültür Sanat
Yelkenler yangın kahramanlarına
Yelkenler yangın kahramanlarınaTürkiye’nin ve dünyanın birçok farklı bölgesinden 60’ı aşkın teknenin katıldığı, 33. kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup’ta, Çökertme’ye yelken açıldı
20.10.2021Ege
Nâzım’ın hikâyesi beni hiç bırakmadı
Nâzım’ın hikâyesi beni hiç bırakmadıAli Özgentürk, 1995’te çekmeyi planladığı Nâzım Hikmet filmi için arşivinde saklı kalan ses kayıtlarını yayınladı. “Sessizliklerin Dokunuşu” kitabında Nâzım’ın eşi Vera ve arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeleri aktaran Özgentürk, “Nâzım’ın hayatını film yapma fikri beni gençliğimde yakaladı. Hâlâ daha yakamı bırakmadı” diyor
17.10.2021Kültür Sanat
Sinop yazarına sahip çıkıyor
Sinop yazarına sahip çıkıyorToplumcu gerçekçi edebiyatımızın önemli isimlerinden olan yazar ve şair Sabahattin Ali’nin heykeli Sinop’a dikilecek.
9.10.2021Kültür Sanat
Tek kişilik performans
Tek kişilik performansSabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı Ferhat Göçer’in tek kişilik performansı ‘Aldırma Gönül’ müzikali, önceki akşam Turkcell Vadi Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.
28.09.2021Cadde
Duyularımızı titreten metinler
Duyularımızı titreten metinlerSize de olmuştur mutlaka. Bir koku duymuş ve taa eskilere dönmüşsünüzdür. Ya da uzaklardan tınlayan bir melodi, çok özlediğiniz birinin yanına taşımıştır yüreğinizi. Bir fotoğraf, anılarınızı canlandırmış; bastığınız bir tahta basamak, damağınızda kalan bir tat ise çocukluğunuzu hatırlamanıza neden olmuştur. Metinler güçlüdür ve güç aldığı sözcüklerle, duyularımıza hitap eder. Duygularımıza olduğu gibi
29.08.2021Kültür Sanat
4. Edremit Kitap Fuarı başladı
4. Edremit Kitap Fuarı başladı4. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Belediye Tesisleri’nde dün kapılarını açtı.
10.08.2021Ege
Sabahattin Ali’ye saygı duruşu...
Sabahattin Ali’ye saygı duruşu...Edip Akbayram, KuzeyFest’te sahne aldı.
10.08.2021Cadde
Edebiyatımızın kalbi kırık kahramanları
Edebiyatımızın kalbi kırık kahramanlarıTürk edebiyatının başat temlerinden biridir aşk. Yazın tarihimiz boyunca pek çok çerçevede işlenmiş; bazen umutsuz, bazen platonik bazen de yasak biçimleriyle kahramanların omzuna yüklenmiştir. Hepsi farklı şekillerde yüzleşmiştir aşk acısıyla fakat ortak hisleri, yalnızlık, pişmanlık ve kırık hayallerdir. Bir de okurların hafızalarına kazınmaları ve yıllar geçse de unutulmamaları…
Dolunayda Sabahattin Ali müzikali
Dolunayda Sabahattin Ali müzikaliTürk edebiyatının unutulmaz ismi Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer’in tek kişilik performansıyla hazırlanan ‘Aldırma Gönül Müzikali’, Bodrum Antik Tiyatro’da sahnelendi...
24.07.2021Cadde
Mayıs şiiri - Sabahattin Ali
Mayıs şiiri - Sabahattin AliSebahattin Ali edebî kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden sonraki Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi. Daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı. Şair pek çok edebi metin ortaya koymuştur. Romanları, hikayeleri şiirleri ve daha pek çok eseri vardır.
21.06.2021Şiirler
Toplumcu Gerçekçi Hikaye Yazarları Kimlerdir Ve Eserleri Nelerdir?
Toplumcu Gerçekçi Hikaye Yazarları Kimlerdir Ve Eserleri Nelerdir?Toplumcu gerçekçi akım 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde hem sinema hem de edebiyat alanında ortaya çıkmıştır Sinemada İtalyan Yeni Gerçekçi adıyla bilinen akım, edebiyatta ise başta hikaye ve şiir olmak üzere birçok türü kapsar. Bu akımın temsilcileri sanat toplum içindir ilkesine bağlı kalarak eserler kaleme almıştır. Toplumcu gerçekçi hikaye yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
9.06.2021Eğitim

Benzer Haber Etiketleri

Sabahattin Ali ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.