Kuzey Ay Düğümü (KAD) İkizler / Güney Ay Düğümü (GAD) Yay

15 Mayıs 2020

GAD bireysel haritalarınızda düşünce ve davranış kalıplarını, yetenek ve yeterlilikleri, tecrübe ve zaafları, karşılaşılmış kişiler ve olayları, öğrenilmiş dersleri, bağımlılık ve korkuları, doyuma ulaşmış ya da eksik kalmış zihinsel, duygusal ve ruhsal yönlerinizi ifade eder.

KAD ise edinilen tecrübelerin rehberliğinde, eksik deneyimlerin tamamlanması yönünde programlanmış yeni yaşam yolu, gelecektir. Kişi bildiği alanda, geçmişte güvende hisseder, ancak bu yaşam için seçilen plan onu cezbedecektir. Ara ara eski alışkanlık ve istekler ağır bassa dahi, kişi tuzağa düşmeden ilerlemeyi düşe kalka öğrenecektir. KAD bu ömre atanmış kaderinizdir.

İlgili eksende birey Yay deneyimlerine doymuş, İkizler deneyimi sayesinde bütünlenmek üzere dünyaya gelmiştir.  Yüksek akıl, dünyasal aklın emrinde ve rehberidir.

İkizler insanının ne denli renkli bir kişiliği, sayısız ilgi alanı, sosyal bir birey olduğu hemen herkes tarafından bilinir. Bu sosyal kişi geçmiş yaşamlarında inanç, etik, ahlak, adalet, yani hakikat yolunda içe dönük deneyimler geçirmiş, uzaklarda, doğada yalnızlaşarak ruhunun derinliklerini keşfetmek istemiştir. Kim bilir hakikatin, yüksek ideallerin peşinde kaç ömür harcayarak bilincini yükseltmiştir. Bu defa arayış değil, bilgiyi insanlarla paylaşmak deneyimlenecektir.

Adeta göksel bir varlık insan bedeniyle dünyaya inmiş, acemice yaşamı öğrenmektedir. Prensipler ve katı inançlarla değil, basit ilgi ve ihtiyaçlar arasında kurduğu bağlarla büyüyecektir. KAD İkizler insanı,  güncel konularda fazla derinleşme ihtiyacı duymadan, merak ve heyecanla yaşama katılan zeki, konuşkan tiplerdir.

İkizler daima olaylara dair farklı iki noktaya dikkat çeker. Kişi hayatlarca, zihninin fildişi kulesinde kendini beğenip eksiklerini görmezden gelmiştir. Şimdi ise  insanlar ile iletişimi sayesinde başkalarının penceresinden bakarak kendisindeki eksikleri görecektir.

Temel ders olan iletişimin zorlukları da yaşanacaktır elbette. Bu defa din adamı, filozof ya da guru olma yolunda yalnız değildir.  Kendini ön plana çıkarabileceği hemen her konuda konuşmak isteyen, yakın çevresini de buna memur edebilen bir pozisyondadır.

Yaşamlarca sahip olduğu bilgiler ve zihinsel ustalığı sayesinde itibar görmüş, sözü dinlenmiş, haklılığı sorgulanmamış olan birey, bu yaşamında da fikirleri konusunda kabul ve biat bekleyecektir. Kimsenin söyleyeceklerinin, onun söylediğinden daha önemli olamayacağını düşündüğü için ara vermeye gerek duymadan konuşmak isteyebilir.

Yazının devamı...

2020 Plüton, Satürn, Venüs, Jüpiter Retroları: Zaman varken tamamla

12 Mayıs 2020

Retro dönemlerinde, yani gezegenlerin geri hareketlerinde, gezegenin gücünün düşmesi ya da tamamen farklı bir fonksiyonun ortaya çıkması beklenir.

Evrim planına uygun yansıma yapan gezegenler, tüm hareketlerinde kendi görevleri doğrultusunda olaylar yaşatır. Birey kendi programı ve eksikleri doğrultusundaki deneyimleri, doğum haritasındaki ev konuları ve ilgili burca uygun yaşar.

Retro zamanlarında gezegenin tabiatına özel olaylar hâsıl olur; ancak ille bir zorluk ya da problem yaşanacağına inanmak, olaya tek taraflı bakıp olumsuz yönüyle fazlasıyla meşgul olmaktır. Kaldı ki zorlu bir sınav dahi yapılsa, çalıştığınız bir sınavdan korkmamalı ya da daha önce geçtiğiniz bir dersin sınavına tabi tutulmayacağınızı da bilmeniz gerekir.

Tüm Dünya birlik bilincine doğru yol almaktadır. Hızlı ilerleyenler belli periyotlarda yavaşlar ve diğerleriyle bütünlenir. Göksel Hiyerarşi insan için Tekâmülü hedefler. Geriye evrim yoktur. Yaşanan her olay sizi geçmişe çekiyor ya da yoruyor olsa dahi, ileri evrim yasasına hizmet etmektedir.

Yılın öz enerjisi değişim, dönüşüm ve geride bırakmaya sevk edicidir. Yaşanan Retro dönemlerini hedefsiz, tembel ve kararsız geçirmeyin. Tesirleri aylar önceden başlayan retro dönemlerinden istifade edin. Olumsuz veya zorlu diye kodlamak yerine, olanı olduğu gibi kabul edip varsa eksiğiniz tamamlatılacağını bilin. Varsa borcunuz, ödeme imkânı bulmuş olmaktan mutlu olun ve farkındalık geliştirin.

Plüton Retrosu 25 Nisan: Güç kimde?

Plüton bitişlerin, başlangıçların, ölüp ölüp dirilmelerin, değişim ve dönüşümlerin gezegenidir. Oğlak’ta kişi sorumluluk, disiplin, kendini yeniden yaratmak, gereksiz sorumluluklardan kurtularak öz görevi olan yaşam amacını belirleyip bu uğurda çalışmak zorundadır. Birey iş ve sorumluluklarla ilgili kendiyle yüzleşecek, sırtında taşıdığı kendine ait olmayan görev ve sorumlulukları azaltacak gerekirse bitirecektir.

Birey öz disiplin ve değer geliştirememiş, başkaları tarafından yönlendirilip sırtta taşınmışsa, terk edilecek ve ayakta durmayı öğreneceği deneyimlere itilecektir. ‘’Büyü ve kendi hayatının sorumluluğunu al, geleceğini yarat’’ denmesi sizin vaktiyle bu değerleri geliştirememiş olmanızla ilgilidir.

Yazının devamı...

Ay Düğümleri: Kadere giden yol

8 Mayıs 2020

Bir bilgi insanın sıkça karşısına çıktığında, kişi o konuya dair her şeyi bilip öğrendiği hissine kapılır. Bu durumda yegane kayıp bilginin özüne ulaşamamak ve bilgiden istifade edememek olacaktır.

Farkındalık kavramını herkes diline pelesenk etmiş, ancak sormadan sorgulamadan tek anın dahi idrakine varmadan yaşamaya devam etmiştir.

Ay Düğümlerinin burç değiştirerek İkizler-Yay eksenine geçişinin etkilerini bilip bu potansiyellere uygun motivasyon geliştirmek, yılın ikinci yarısında yaşamınızı kolaylaştıracak, ancak atlanmaması da gereken bir ödevdir.

Ay Düğümleri

Dünya’nın Güneş etrafında izlediği yol olan (Ekliptik) ile Ay’ın Dünya etrafında izlediği yolun kesişmesi ile oluşan noktalara Ay Düğümü denir. Ayın Kuzeye doğru hareketi esnasındaki kestiği nokta Kuzey Ay Düğümü,  güneye doğru hareketi esnasında kestiği nokta Güney Ay Düğümüdür.

Düğümler matematiksel  bir saptama sonucunda var sayılan, nesnel olmayan noktalardır. Daima 180 derecelik açı ile karşı karşıya konumlanır. Zıt burcuyla birlikte değerlendirilir ve farklı deneyimler yaşatır. Bu karşı karşıya durum restleşmeye dönüşmediği sürece olgunlaşma süresince insanı destekler.

Kişinin dünyada yaşayacakları tesadüf değil, en ince ayrıntısına kadar planlanmış kendisine özel programıdır. Program, tekamül yoluyla mükemmelleşme sürecinde olan bireye sayısız deneyim sahası ve oyuncular hazırlar. Ay Düğümleri bu konuyu en sade şekliyle özetler aslında. Ne ekerseniz onu biçecek, geçmiş yaşamlardan kalan borçlarınızı tamamlamak üzere bunları yaşayacaksınız.

Geçmiş ve Gelecek

Yazının devamı...

Ay Terazi: Dengede kalmak sanattır

5 Mayıs 2020

Terazi barış ve uyuma derin bir arzu duyar. Bilgi, sevgi düşünce ve becerilerini dünyaya ikili ilişkiler üzerinden servis eder.

Terazi Burcu güzel, uyumlu, çekici, kararsız, saygılı, düşünceli, zarif, değişken, diplomatik ve stratejiktir. İnsanlar arasında bir bağ ve ilişki kurma yatkınlığına doğuştan sahiptir. Aranan sevilen sözü sohbeti dinlenen eğlenceli sosyal biridir. Uzlaştırmacı kişiliği insanlarla objektif, dengeli, uyumlu adil bir iletişim dili kullanmasını kolaylaştırır. Çok kolay empati kurar, tablonun tamamını görür ve yapılması gerekeni eksiksiz yapar. Sonrası gerçekten kolaydır. Etkileyici bir konuşmayla  herkesi büyüler.

İlkeler, adalet, eşitlik, barış, sevgi Terazi için önemlidir. İnsanların kabul, onay ve takdirinden önce, kutsal olana sunar rafine derin hislerini.

Bize koşarken

Terazi Biz’e atılan güçlü ancak tecrübesiz bir adımdır. Terazi bireyin ikilik, ilişki ve Biz olmayı deneyimleme kimliğidir. Biz olmayı öğrenirken sevgi, adalet ve eşitlikten taviz vermek istemez. İlişkilerde yaşanan bitip tükenmeyen problemler birin ikiye, benin bize geçme zorluklarıdır. Bu geçiş Ay Terazi üzerinden anlatılsa da hikaye tüm insanlığın ruhsal süreciyle ilgilidir.

Ben ve Biz arasında denge kurmak, birliği yaratmak içindir. Doğası gereği Terazi bunu bilir ve Denge yasasını mikro ölçekte gerçekler. Yani yaşamın ilişkiler, ben ve biz kavramı üzerindeki seyri, evrensel işleyişin idraki içindir. Ruh bedene, iyi kötüye, güzel çirkine, var yoka yakışır; ikilik olmadan birlik olmaz. 

Temel ders kendini kabullenip sevmektir. Ruhun bedene düşman, aklın kalbine muhalif olsa ne çıkar, yaşam biricik ve şahanedir. Gerçekler, inançlar, insanlar, hayal ve beklentiler, gelecek değişir değişebilmek gelişmektir.

En iyi, güzel, doğru, cesur, başarılı, yetenekli, neşeli, gerçekçi, çalışkan vb. olmak değil, bunları karşısındaki zıt kavramlar üzerinden algılayarak, yaşamın ve insanların renklerini yüreğine sığdırabilmektir adalet.

Yazının devamı...

Ay Başak: Kusurcubaşı

4 Mayıs 2020

Başak burcu insanı sağduyulu, pratik, detaycı, çalışma disiplinine sahip ve bu davranış biçimini her alanda kullanıp faydalı olmak isteyen işçilerdir. Genellikle içine kapalı, utangaç, dakik ve güvenilir olarak bilinirler.

Başak, somut veya fiziksel şeylerle ilgilidir. Yöneticisi Merkür, çeşitlilik ve değişime ihtiyaç duyma sebebidir. Olumsuz tarafı ise uzak, şüpheci, seçici, alaycı, depresif, kötümser, durağan ve ben merkezci bir tutum seçebilmesidir.                                                                      

Konu Başak olunca, iki zıt kutup arasında geçip giden bir yaşam söz konusu olabilir. Bir tarafta düzenli, programlı,  çalışkan; diğer tarafta ise dağınık, zamanı yönetemeyen huzursuz bir ruh.

Başağa atfedilen saflık ve bakirlik hali iyi anlaşılmalıdır. Saf ve arınmış olmak zihinsel sürece ilişkin bir kavramdır. Zihinsel bir el değmemişliğe atıfta bulunulur, ancak bu mümkün değildir. Kişi en masum biçiminde bile olsa düşünmüş ve zihinsel bekareti artık kaybetmiştir. Ömrü boyunca da içsel olarak bir günahkar ya da suçluluk hali süregelecektir. İster geçmiş yaşamlardan getirmiş olsun ister bilinçaltı kaydı, Ay Başak saf, temiz ve mükemmel bir yaşam yaratabilmeyi hedeflemektir.

Zihnin aşırı faal işleyişini dengelemek için düzenli bir iş veya rutin iyi gelir. Ay Başak normalde pratik ve çözümseldir. Etrafındaki koşulları iyileştirmek, insanların yaşamlarına dokunmak için doğuştan bir istek duyarlar.                                                             

Aileye istediğini vermek

Yeterli, becerikli, kaygılı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocuk, aileden onay almaya büyük özlem duyar. Dikkatli,  gözlemci, çekingen, zeki ve uslu bir çocuktur. Düzenli, dürüst, her şeyi doğru yapmak için gayret gösteren çocuk, kendinden bekleneni en iyi şekilde yaparak takdir edilmek ister.

Olduğu gibi kabul edilmemek en büyük korkusudur. Genellikle de bu korkusu gerçekleşir, aile çocuğa daima ikaz ve düzeltmelerde bulunur. Bu tavır çocukta endişeli, kuşkulu, yetersiz olduğuna dair bir psikoloji yaratır. Çocuk aile içinde kendini huzurlu hissetmez.  Aileden uzaklaşmadan yetersizlik hissi değişmez.

Yazının devamı...

Akrep Dolunayı: Benden öte bizden öze

1 Mayıs 2020

Akrep Dolunayı’nda geleceği değiştiren rüyalar görmeyi öğreneceksiniz. Hayallerinizi, umutlarınızı değil, olacakları gördüğünüz rüyaları özellikle.

Güzel başlangıçlar için öyle ya da böyle bir sona ihtiyaç vardır. ‘’Yegâne hakikat benim gördüğüm duyduğumdur ve bu da bana yeter.’’ deme sebebiniz zihnin köhne renksiz duvarlarıdır. Dönüşüm emektarı Akrep sahnede, yaşamın iç sesini duymayı ve gerçeği yalandan ayırmayı anlatacak.

İmkansız yoktur!

Olmaya fırsat bulamamış ya da henüz olmamış durumlar vardır sadece. Akrep’in muradı, parlak bilinci kör bilinçten ayırmaktır. Gerçek bir bilimsel kavrayış geliştirmek istiyorsanız, hiçbir ihtimali atlamayacak kadar cesur olun.

Öyle ya da böyle rüyalar görülecek! Rüyalarınızda ister gizemli beslenme kaynaklarını keşfedin, isterseniz göksel hiyerarşiden talimatlar dinleyin. İlahi bir parmağın kutsal yazmalardaki sahneleri göstermesinin, bilimsel buluşların altını çizmesinden bir farkı yoktur kanımca. Mutlu ilişkiler, biten kardeşlikler, parasal delilikler, yeni türeyen işler, tarih olan şirketler, başka ufuklar, yeni dünyalar zamandan bağımsız olarak koşar durur ortada.

Kendinizi bilip anlamanız için rüyalar aracılığıyla derin ve kapsamlı bir yayın yapılacak. Kaldıramayacağınız, yüzleşemeyeceğiniz, kendinize veya topluma izah edemeyeceğiniz bir arşiv artık kullanımda.

Akrep Dolunay’ı ölümden yaşama, bireyden topluma, maddeden manaya gitgeller yaşatmakta. Kendinizi inşa etme motivasyonunuz ‘’sınırlar olmadan düşünmek’’olmalıdır.  Bu düşünce biçimi hayalleri utandıracak gerçekler yaratmanın gizli olmayan anahtarı.

Akrep dolunayı burçlara etkileri

Yazının devamı...

Ay Aslan: Ay Aslan’a aşık olmadan ölme

30 Nisan 2020

Aslan burcu onurlu, cesur, sevecen, güçlü, cömert, eğlenceli, iyimser, hırslı, sadık ve neşelidir. Güçlü manyetik alanı eşsiz yaşam enerjisi insanı hayata bağlar. Benlik duygusu gelişip sahnedeki başarıları alkışlandığında en yüksek doyuma ulaşacaktır.

Aslan burcunun yöneticisi Güneştir. Gezegenler Güneşin etrafında döndüğü için Aslan’da dünyanın kendi etrafında dönmesini bekler. Kendini insanlara bir lütuf gibi görme nedeni tam olarak budur. Yaşam kaynağı, ormanlar kralı hak ettiği itibar ve saygıyı görmeye kararlıdır.

Aslan Burcu yaratıcılık sanat ve aşkla da ilgilidir. Ay Aslan eğlenceli, tutkulu ve yaratıcı bir ruh haliyle doğar.

Bu çocuk büyümesin

Güçlü, dominant, gösterişli, sıcak kalpli, statü sahibi, zengin, özgüvenli bir anne gururla kucaklamış olabilir bebeği. Çocuklarıyla toplum önünde gurur duymak isteyen aile çocuğu birinci olmaya başarmaya odaklı yetiştirir. İlerleyen zamanlarda çocuk annenin mükemmelliğinden çok dominant tavrına maruz kalır. Kimi zaman ise çok kardeş olması gibi bir nedenle çocuk görünür olmak ve kabul edilmek için dikkat çekici davranmaya çalışır. Kendiyle barışık çocukluğunun tadını çıkarmış, gerçek bir gülümsemeye sahip, eğlenceye düşkün, kıyaslanmaktan hoşlanmayan bir çocuktur.

Kırılırsam kırarım

Hayal kırıklığı tüm yaşam motivasyonunu yerle bir edebilecek yegane unsurdur. Kalbi kırılırsa gölge yönleri karanlıklardan çıkıp gelir hayaletler gibi dolanır ortalıkta. Gölgesi, öfkeli çıkışlar, kendine gerçeklikten uzak bir değer verme eğilimi, içine kapanma ya da katı bir liderlik şeklinde kendini gösterebilir. Başarı ve alkış bağımlılık haline gelir ise komik duruma düşme pahasına sahneden inmez. Talepkarlık, insanlara sahipleriymiş gibi davranmak az rastlanan tatsız davranış biçimleridir. Çocuk aileden ayrılırken zorlanmaz ancak ebeveynler hayatı boyunca kıymetlisi olacaktır.

İçindeki büyümeyen çocuk ilerleyen yaşlarda da ona eşlik edecektir. Güneş, deniz, tatil, bayram, konser, tiyatro, oyun her tür aktivite ve macera çocuk doğasını besler. Çocuksu dürüstlüğü her ortamda kendini sergiler.

Yazının devamı...