TGC’de eski yönetim yeni ilkeler

TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni güncelledi. TGC Genel Kurulu’ndan da geçen bildirge kısa zamanda kitapçık olarak meslektaşlarımıza sunulacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne yeniden başkan seçilen Başkan Turgay Olcayto; basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması ve gazetecilerin özlük hakları konusunda çok değerli çalışma ve faaliyetlerin altına imza atmış bir isim. Olcayto gazetecilik mesleğinin yapılabilir olmasını mümkün hale getirebilmek için cemiyet bünyesinde birçok komisyonun oluşmasında ve komisyonların işler hale gelmesinde de öncü rol oynadı.

Başkan Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Koordinatör Oğuz Güven’in katkılarıyla oluşturulan bu komisyonlardan biri de Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu.

Altan Öymen’in başkanlığında, Yasemin İnceoğlu, Faruk Bildirici, Gökhan Küçük, Orhan Erinç, Hilmi Hacaloğlu, Oğuz Güven, Tuğrul Eryılmaz, Gökmen Karadağ, Ulaş Karan ve benim de üyesi olduğum Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu olarak yaptığımız en önemli çalışma Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin güncellenmesi oldu.

Bildirgeye yeni maddeler eklendi

Okurun doğru ve güvenilir kaynak arayışı, yeni medya düzeninde, özellikle yazılı basının meslek ilkeleriyle uyumlu haberciliği kaçınılmaz kıldığı içindir ki, bildirge güncellenmeden önce; medyanın meslek ilkelerine aykırı habercilik anlayışı, etik kurallar çerçevesinde değerlendirildi. Türkiye medyasının; ötekileştiren, nefret söyleminde bulunan, ırkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik yapan, hedef gösteren, mesleği itibarsızlaştıran yayın politikaları da…

Dolayısıyla Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni güncelleyen bu kadrodan övünçlüyüz. Kuruldan oy birliği ile geçen bildirge kısa zamanda yeni bir kitapçık olarak meslektaşlarımıza sunulacak.

Doğru habercilik, sorumlu gazetecilik ve mesleğin saygınlığını korumak amacıyla yola çıkan Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu’nun özellikle yeni medya düzeninde internet gazeteciliğinin haberi ‘anında’ yayması, sosyal medyanın ‘eleştirel’ yorumları, ‘etik’ tartışmaların yarattığı ‘sorunlar’ ve sosyal medyadaki ‘gelişmeler’i dikkate alarak bildirgeye yeni maddeler eklendiğini de meslektaşlarımıza hatırlatmak isteriz. Bildirgenin sunuşunda dediğimiz gibi; “Gazetecinin hakları, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün, meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin temelini oluşturur. Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın - yayın organlarının özdenetimini öngörür ve değerlendirme mercii öncelikle vicdanlardır. Dolayısıyla basın yayın organları yöneticileri ve gazeteciler; medya ve dijital ortamda meslek ilkelerine uymalı, uyulmasını gözetmelidir.

Gazeteci olmadıkları halde çeşitli biçimlerde gazetecilik faaliyetine katılanlar da bu sorumluluklar kapsamındadır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi; dijital platformlarda yapılan yayıncılık, gazete ve dergilerin sosyal medyadaki faaliyetlerini de kapsar.”

Bildirgemiz; mesleğimizin saygınlığını korumak, ilkeli, doğru, dürüst ve meslek hukukuna yakışır gazetecilik yapmak içindir.