Yeni koronavirüse karşı müthiş ikili

Bu pandemiyle olan savaşımızda bizi koruyan ve aynı zamanda virüsle karşılaştığımızda da onunla savaşan bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek adına beslenmemize dikkat etmeli, iyi uyumalı, stresi iyi yönetmeli, sigara içmemeli, D vitaminimizin düşmesine izin vermemeliyiz. Tüm bu tedbirlerin yanında bir de kuersetin (quercetin) adındaki antioksidan ve C vitamininin marifetlerine ayrıca değinmek istiyorum. C vitaminini ve enfeksiyonlara karşı faydalarını hepimiz biliyoruz. Ancak bu adı zor telaffuz edilen antioksidanın pek de bilinmeyen faydalarından ve koronavirüsle olan mücadelemizde madalyayı hak eden üstün hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Bu müthiş ikili el ele verip virüsle olan savaşımıza bize yardım için katıldığında birbirlerinden güç alarak daha da güzel sonuçlar çıkarıyorlar. Bu sinerjik etkiyi Türk bilim insanları fark ederek güzel bir çalışma yapmışlar ve bu çalışmanın sonucunda da başarılı bir ürün ortaya çıkmış.

Prof. Önal’ın çalışması

S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Önal tarafından yürütülen çalışmaya 113 kişi dahil edilmiş. Bu çalışmada karşılaştırmalı iki farklı grup oluşturulmuş. Yüksek COVID-19 riski olan bölgelerde çalışan 71 sağlık çalışanına günde 2 bölünmüş dozda 500 mg kuersetin, 500 mg C vitamini (QC) verilerek oluşturulan birinci grup koruma grubu olarak, bu takviyenin uygulanmadığı
42 kişi ise kontrol grubu olarak belirlenmiş. Çalışma grubu 113 ila 118 gün izlenmiş ve QC grubunda 1 sağlık çalışanında ve kontrol grubundaki
42 kişiden 9’unda izlem sürecinde COVID-19 geliştiği saptanmış. Peki Covid-19 açısından risk taşıyan ortamlarda bulunsak bile bizi koruyan bu ikiliden pek tanımadığımız kuersetin ne yapıyor da bizi koronavirüsten böyle koruyor ve başka ne marifetleri var gelin bir göz atalım.

Virüslere karşı etkisi

Kuersetin koronavirüslerin ACE reseptörlerine bağlanmasını ve insan hücresine girişini önler. Böylece hastalığın bulaşmasına doğrudan engel olur. Ayrıca tedavide de yeri olan bu değerli antioksidan vücutta virüsün replikasyonunu yani çoğalmasını da önler. Bu sayede koronavirüs tedavisine de büyük katkısı olur. Semptomları yani hastalık belirtilerini hafifletir. İyileşmeyi çabuklaştırır ve kolaylaştırır.

Bağışıklığı dengeler

Koronavirüs enfeksiyonunda işler kötüye giderken çok duyduğumuz o sitokin fırtınası var ya, hani bağışıklık sistemimizin koronavirüsü yok edeceğim derken sapıtıp sağlam hücrelere de saldırması ve hastaların yoğun bakımda ağırlaşmasına sebep olması. Kuersetin bağışıklık sistemini dengeleyerek sitokin fırtınasının ortaya çıkmasına da engel olur.

Yangıyı azaltır

Bağışıklık cevabını dengeleyerek birçok kronik iltihabi hastalıklarda ve otoimmün sistem hastalıklarında gördüğümüz kronik yangıyı azaltır.

Romatoid artriti azaltır

Yangıyı azaltması sayesinde kronik eklem iltihabı olarak da bilinen romatoid artride karşı da faydalıdır. Örneğin 2017 yılında yapılan bir çalışmada kuersetin, romatoid artritli 50 kadına günde 500 mg verilerek 8 hafta sonra hastalığın klinik belirtilerinde önemli iyileşmeler sağlandığı gösterilmiştir.

Covid-19 kaynaklı akut böbrek hasarının iyileşmesine yardım eder

Böbrekte Covid-19 nedeniyle oluşan hasarın tedavisinde ve yüksek kreatinin seviyesinin düşmesinde etkili olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.

Yeni koronavirüse karşı müthiş ikili

Kalp ve damar sağlığı için faydalı

 

Kuersetin kalp damar sağlığı için de çok faydalıdır. Kuersetinin kan damarlarını onarıcı, koruyucu ve genişletici etkisi vardır. Böylece hipertansiyon tedavisine yardımcı olur. Damar iç yüzeyini korur, plak oluşumunu azaltır. Aynı zamanda trombositlerin toplanıp pıhtı oluşturarak damarları tıkamasını önlemede de yardımcı olur.

Alerjinin tedavisinde ve önlenmesinde etkili

Kuersetin, kanda IgE alerjik yanıtının güçlü bir bastırıcısıdır. Bu nedenle, IgE aracılı gıda alerjilerinin tedavisinde faydalıdır.

Alerjik astımda faydalı

Allerjik reaksiyonların önlenmesinde özellikle alerjik astım ataklarının engellenmesinde faydalı.

Beyin için faydalı

Kuersetin güçlü bir antioksidan olarak beyin hücrelerini oksidatif stres dediğimiz paslanmaktan koruduğu için Parkinson, bunama gibi beyin hastalıklarına karşı güçlü koruyucu etkisi var.

Kanser hücrelerinin çoğalmasını baskılamada yardımcı

Lösemi, prostat kanseri, meme kanseri, kalın bağırsak kanserinin tedavisinde tümörün küçülmesine yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar mevcut.

Gut tedavisinde faydalı

Kuersetin gut hastalığında yüksek olan ürik asit seviyesinin düşmesinde ve beraberindeki antienflamatuvar etkisiyle bu hastalığın belirtilerinin hafiflemesinde faydalıdır.

Göz için faydalı

Kataraktın önlenmesinde, şeker hastalığının göze verdiği zararlardan korunmada faydalıdır.

Kuersetin C vitamini ile beraber alındığında emilimi daha da artar. Ayrıca C vitamininin de yararlarını eklersek bu müthiş ikiliyle sonuçta daha güçlü ve faydalı bir etkinin ortaya çıktığını görürüz.

Kuersetin nelerde var?

İyi haber; bu faydalı antioksidan birçok meyve ve sebzede bulunuyor. En fazla miktarda kırmızı soğanda var. Bunun yanı sıra elma, yaban mersini, yeşil çay, kapari, kıvırcık lahana, pırasa, brokoli en zengin kaynakları arasında sayılıyor.