ABD ve Yunanistan elçilerine çok samimi Kıbrıs çağrısı

Bülent AKARCALI - Sağlık ve Turizm eski bakanı

Kıbrıs adasında, 1974 harekâtıyla 47 yıldır tamamen, 1963 Rum saldırılarından hesap edersek, 58 yıldır ayrı yaşayan ve ancak 80 yaşına yaklaşmış olanların pek de hoş olmayan birlikte yaşam anıları dışında, birbirini unutmuş iki toplumu nasıl ve hangi mucizevi formülle tek devlet çatısı altında huzur ve barış içinde yaşatabileceksiniz?

Kıbrıs Türkleri 1960’da kurulan tek devletin çağdaş Batı dünyasında daha önce hiç görülmemiş ve denenmemiş yönetim yapısını, yani dini bir liderin aynı anda devlet başkanı olmasını dahi kabul ettiler.

İran’ın Humeyni ile başlattığı siyasi modelin öncülüğünü, Makarios, hem Devlet hem de Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başkanı olarak başlatmıştı. 

Kıbrıslı Türklerin bu kadar anlayışlı yaklaşımına karşın dünyaya sevgi dolu bir öğretiyi yaymak üzere yeni bir peygamberin gelişini müjdeleyen ve tüm Hıristiyan âleminin coşkuyla kutladığı Hazreti İsa’nın doğum günü olan Noel gecesi vatandaşı Türklere karşı katliam başlatacak kadar zalim çıkan Rumlara tek devlet yapısı altında ne kadar güvenebiliriz?

1963 yetmiyormuş gibi, 1967’yi ve en nihayet 1974 darbesini nasıl unutabiliriz?

Tek devlet Kıbrıs Türklerine 47 yıldır yaşadıkları huzur ve güveni nasıl verecek, açıklayabilir misiniz?

1954’te ortaya çıkan Rum terör örgütü EOKA’nın 1960’a kadar zulmünü çekmiş Türk toplumuyla alay eder gibi, bu cani, vicdansız örgütün kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan çekinmeyen anlayışa sahip Rumlarla birlikte Türk toplumunu nasıl yaşatabileceksiniz?

Bir arada yaşamak daha yararlıysa neden eski Yugoslavya on parçaya bölündü? Neden Çekler ve Slovaklar ayrıldı?

NATO ve AB olmasa Belçika tek devlet görünümüyle devam edebilir miydi? Madem tek devlet daha iyi, neden aynı dili konuşan Almanya-Avusturya birleşmiyor?

Hangi şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracaksınız ki Rum kesimi Türk dostu olsun ve 50 yılda üç defa yok edilme korkusu yaşamış Türkler şimdi Rumlara güvenebilsin?

Daha 30 yıl önce BM askerlerinin gözü önünde 250.000 Bosna Herseklinin katledildiği Batı dünyasında ne gelişti veya değişti ki Kıbrıs Türkü benzer bir acıyla karşılaşmasın?

Hangi ülke Kıbrıs Türküne Türkiye Cumhuriyeti’nden daha fazla güvence verebilir?

Rum kesimi Fransa’ya ve diğer bazı ülkelere adada askeri üs kurma izni vermeye hazırken, NATO üyesi Türk askerinin adadan hangi gerekçeyle çekilmesini istemektesiniz?

İç içe yaşayamayanların, Fransa’yla Almanya gibi kanlı savaşlardan sonra yan yana yaşayabilmelerini sağlamak düşüncesiyle kurulmuş AB’ye ve NATO’ya üye yapılmış Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum devletleri neden en iyi çözüm yolu olmasın?

Kaldı ki Kıbrıs Türkü her zaman iyi niyetini ispat etti; hiçbir zaman Rum komşusuna saldırmadı, AB’ye güvenip Annan Planı’na evet dedi.

Siz şimdi, üç defa katliama teşebbüs etmiş, tek devleti öngören Annan Planı’na hayır demiş Rumların tezi olan tek devleti hangi hakla savunduğunuzu anlatır mısınız?

Buyurun anlatın, yazın, açıklayın, biz de anlamaya çalışalım.

ABD ve Yunanistan elçilerine çok samimi Kıbrıs çağrısı

Bülent AKARCALI - Sağlık ve Turizm eski bakanı